Asist. dr. ing. Florin Manta

Florin Liviu Manta este asistent doctor inginer in Mecatronica si robotica la Universitatea din Craiova. A absolvit facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica a Universitatii din Craiova in 2006 cu titlul de inginer in profilul Stiinta sistemelor si a calculatoarelor, specializarea Mecatronica.

 

Este doctor din 2011 in domeniul Automatica avandu-l coordonator pe Prof. Dr. Ing. Mircea Ivanescu de la Universitatea din Craiova. In cadrul Facultatii de Automatica, Calculatoare si Electronica sustine urmatoarele laboratoare: Analiza si sinteza dispozitivelor numerice, Arhitectura calculatoarelor, Achizitia, prelucrarea si recunoasterea imaginilor (Vedere artificiala, Prelucrarea si recunoasterea imaginilor, Prelucrarea imaginilor si recunoasterea formelor, Software pentru prelucrarea imaginilor, Procesarea de imagini).

 

Activitatea sa de cercetare este focalizata pe structuri robotice hiper-redundante (roboti tentaculari), sisteme de vedere artificiala utilizate in mecatronica si robotica, aplicatii de domotica. Este autorul a peste 15 de articole stiintifice si co-autor a unei carti publicate la o editura recunoscuta CNCSIS. Este membru al asociatiilor profesionale Societatea Romana de Robotica (SRR), a Societatii Romane de Automatica si Informatica Aplicata (SRAIT), si a Miscarii Romane pentru Calitate (MRC). De-a lungul activitatii a fost un participant activ in cadrul Centrului de Cercetare Mecatronica si Robotica. A participat ca membru in echipele a:

 • doua proiecte de cercetare internationale,

 • peste 10 proiecte de cercetare nationale,

 • unui proiect de cooperare transfrontaliera,

 • doua proiecte finantate POSDRU, avand atat parteneri nationali cat si transnationali, care au vizat consilierea si accesul studentilor la stagii de pregatire practica, nationale si internationale.

C

 

 1. Publicații

 

Cărţi în edituri recunoscute CNCSIS:

 

 1. Cojocaru, D., Ivanescu, M., Manta, Fl., Dumitru, S., Tănasie, T.R., 2010, Hyper-redundants Robots, Editura Universitaria, ISBN 978-606-510-980-3, 120 pagini [editură recunoscută CNCSIS].

 

Reviste indexate ISI/BDI:

 

 1. Cojocaru, D., Boccolato, G., Dinulescu, I., Predescu, A., Manta, Fl., Dumitru, S., 2010, 3D Control For A Truncated Cone Tentacle Kinematics, Solid State Phenomena, ISSN: 1662-9779, Vols. 166-167 (2010), Robotics and Automation Systems, ISBN/ISBN-13: 3-908451-88-4/978-3-908451-88-4, pp 127-132, Trans Tech Publications, Switzerland. [doi:10.4028/www.scientific.net/SSP.166-167.127; SCOPUS, Ei Compendex (CPX), ISI (ISTP, CPCI, Web of Science) ISI Proceedings].

 

 1. Cojocaru, D., Ivanescu, M., Tanasie, R.T., Dumitru, S., Manta, F., 2010, Vision control for hyperredundant robots, IJAA International Journal Automation Austria, ISSN 1562 – 2703, Heft 1, Jahrgang 18(2010), p 52-66. [IFAC-Beirat Österreich].

 

Reviste categoria B, B+ (CNCSIS):

 

 1. Cojocaru, D., Boccolato, C., Dinulescu, I., Predescu, A., Manta, F., Dumitru S., 2009, 3D Kinematics Control for a Hyper Redundant Robot, Annals of the University of Craiova – Series: Automati\on, Computers, Electronics and Mechatronics, Editor: University of Craiova, Editura UNIVERSITARIA Craiova, Romania, vol. 6(33), No. 2 - 2009, p6-11, ISSN: 1841-0626, [CNCSIS B].

 

 1. Cojocaru, D., Manta, F., Tanasie, T.R., Pana, C., 2008, 3D Vision for Continuum Robot Control, Bulletin of the Transilvania University of Brasov, Vol. 15(50) Series A, ISSN 1223-9631, Special Issue No. 1 Vol. I, 2008, p331-336, [CNCSIS B].

 

 1. Cojocaru, D., Morăreţ, A., Manta, Fl., 2006, Fuzzy Techniques for Human Face Detection and Recognition, Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi, Tomul LII (LVI), Fascicula 7A, Secţia Construcţii de Maşini, p169-174, ISSN 1011-2855, [CNCSIS B].

 

Alte reviste internaționale:

 

 1. Boccolato, G., Manta, F., Dumitru, D., Cojocaru, D., 2010, 3D Kinematics of a Tentacle Robot, NAUN International Journal of Systems Applications, Engineering & Development, Issue 1, Volume 4, ISSN: 2074-1308.

 

 

Alte reviste naționale:

 

 1. Popescu D., Vava S., Moraret A., Manta F., Popescu L., 2006, Advanced Applications for a Mechatronic Station, Advances in Engineering Education, Issue 7, Vol. 3, July 2006 ISSN 1970-1979

 

Conferinţe indexate ISI:

 

 1. Boccolato, G., Dinulescu, I, Predescu, A., Manta, F., Dumitru, S., Cojocaru, D., 2010, 3D Control for a Tronconic Tentacle, 12th International Conference on Computer Modelling and Simulation, p380-386, 978-1-4244-6614-6, Cambridge University (Emmanuel College), England, 24 – 26 March [IEEE Computer Digital Library; http://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/UKSIM.2010.77, indexed by IET INSPEC]

 

Conferinţe indexate BDI:

 

 1. Cojocaru, D., Ivanescu, M., Tanasie, R.T., Dumitru, S., Manta, F., 2010, Experiments with Tentacular Robots, 41st International Symposium on Robotics (ISR 2010) and the 6th German Conference on Robotics (ROBOTIK 2010), ISBN-13: 978-3-8007-3273-9 VDE Verlag GmbH, p948-953, 7-9 June 2010, Munich, Germany [IFR - International Federation of Robotics – ERA Australian Research Council Conference index 43714/ rank A].

 

 1. Cojocaru, D., Dumitru, S., Manta, F., Boccolato, G., Manea, I., 2010, Experiments with a Continuum Robot Structure, 7th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, ICINCO 2010, ISBN: 978-989-8425-01-0, vol. 2, p198-205, 15-18 June, Funchal, Madeira, Portugal [ISI Proceedings,Thomson Conference Proceedings Citation Index, INSPEC, dblp].

 

 1. Manta, F., Dumitru, S., Cojocaru, D., 2011, Closed loop control for a 3D tentacle robot using artificial vision system, 15th International Conference on System Theory, Control and Computing, 14-16 October, Sinaia, România (INSPEC Accession Number: 12390427 IEEE Xplore)

 

 1. Dumitru, S., Cojocaru, D., Manta, F., Experiments in Determining the Displacements and Angular Amplitudes of a Hyper-Redundant Robot, 15th International Conference on System Theory, Control and Computing, 14-16 October, Sinaia, România (INSPEC Accession Number: 12390436 IEEE Xplore)

 

 1. Ivanescu, M., Cojocaru, D., Florescu, M., Dumitru, S., Manta, F., Control by Position Sensors for a Hyper-redundant Robot, 17th International Conference on System Theory, Control and Computing, 11-13 October, Sinaia, România, pag 280-284, ISBN 978-1-4799-2227-7, INSPEC Accession Number: 13978397, Digital Object Identifier (DOI): 10.1109/ICSTCC.2013.6688973

 

 1. Manta, L.F., Dumitru., S., Cojocaru., D., 2014, Dynamic model for hyper-redundant robots, 18th International Conference on System Theory, Control and Computing, 17-19 October, Sinaia, România

 

Conferințe naționale și internaționale:

 

 1. Pana, C., Manta, F., Cojocaru, D., 2008, Humanoid Pendulum Motion Generation Through ZMP Manipulation Based on Passive Walking Mechanisms, 9th International Carpathian Control Conference - ICCC’2008, ISBN 978-973-746-897-0, p466-46, May 25-28, Sinaia, Romania.

 

 1. Popescu D., Manta F., Moraret A., Vava S, Popescu L., 2007, Telematics application for a flexible manufactury system, The 13 th International Symposium on Systems Theory, Automation, Robotics, Computers, Informatics, Electronics and Instrumentation (SINTES-13), Craiova, Romania

 

 1. Popescu D., Vava S., Moraret A., Manta F., Popescu L., 2006, Telematics applications for a body feed-positioning station, The 6th International Conference on MULTIMEDIA, INTERNET & VIDEO TECHNOLOGIES (MIV ‘06), Lisbon, Portugal

 

 

 1. Granturi/contracte de cercetare-dezvoltare

 

Granturi/contracte de cercetare-dezvoltare obţinute prin competiţie internaţională

 

1) FREESUBNET “A European research network on key technologies for intervention autonomous underwater vehicles”- MRTN-CT-2006-036186, 16 parteneri colective de cercetare din ţările membre EU, valoare totală contract: 3.284.786 Euro, valoare subcontract parte română: 126.219 Euro – participare în sistem de voluntariat.

 

2) Cross border Training Centre for Services in Quality” – Q-TRACES, contract 2(4i)-3.2.9/MIS-ETC Code 368, valoare partener Universitatea din Craiova 50925,50 euro

 

3) ”Practice-based Experiential Learning Analytics Research And Support” - (PELARS), Small or medium-scale focused research project (STREP), FP7-ICT-2013-11 Objective ICT-2013.8.2 Technology-enhanced Learning Proposal ID: 619738 (internal reference number: SEP-210100839), Call: FP7-ICT-2013-11, Funding scheme: CP-FP-INFSO, responsabil colectiv român: Dorian Cojocaru (Learning Manager of the Management Committee).

 

Proiecte de cercetare-dezvoltare obţinute prin competiţie naţională

 

 1. ”Modele şi metode pentru controlul vizual al roboţilor hiperredundanţi”, grant cu Academia Română GAR 100/09.08.2007, înregistrat la Universitatea din Craiova cu numărul 4174/03.08.2007, valoare: 12.500 RON, director de proiect: prof. dr. ing. Dorian Cojocaru.

 

 1. ”Controlul roboţilor tentaculari bazat pe vedere artificială”, grant CNCSIS PN II IDEI 102/01.10.2007, înregistrat la Universitatea din Craiova cu numărul 45C/27.09.2007, valoare totală contract: 450.000 RON, director de proiect: prof. dr. ing. Dorian Cojocaru. 2007-2010; realizare: 50.000 lei in 2007, 116.234 lei in 2008; 105.481 lei in 2009; 96.000 lei pentru 2010;

 

 1. “Platformă de control holonic al fabricaţiei cu roboţi multipli şi vedere artificială integrată pentru condiţionarea materialelor - RVHOLON”, contractul CEEX AMCSIT Nr. 146/20.07.2006, valoare totală partener 240.000 RON – director colectiv: prof. dr. ing. Mircea Ivănescu; responsabil executiv local Dorian Cojocaru. 2006-2009.

 

 1. “Cercetări privind Miniroboţii Mobili cu Locomoţie Bazată pe Mişcare Pendulară – Robopend”, contractul CEEX AMCSIT Nr. 90 / 31.07.2006, valoare totală partener 140.000 RON – director colectiv: prof. dr. ing. Mircea Ivănescu; responsabil executiv local Dorian Cojocaru. 2006-2009.

 

 1. „Controlul Roboților Tentaculari Bazat Pe Vedere Artificială – VISETRO”, cod proiect CNCSIS PN II IDEI 102/01.10.2007, înregistrat la Universitatea din Craiova cu numărul 45C/27.09.2007. Director Proiect: Prof. Dr. Ing. Dorian Cojocaru. Valoare: 50.000 RON în 2007.

 

 1. „Studiul si Implementarea unei Solutii Tehnologice pentru Sporirea Eficientei Energetice, a Sigurantei si Securitătii in Transportul Electric Urban - EFES-TREL”, proiect finanțat prin CNMP, Programul 4 – Parteneriate in Domenii Prioritare, Contract Nr. 71-145/2007, Director Proiect: prof. dr. ing. Petre-Marian Nicolae, Responsabil MRC: Fănel Iacobescu, valoare totală proiect: 2.060.000 RON, valoare partener 80000.

 

 1. “Platforme robot-vedere artificială autonome, inteligente de calificare, sortare/prelucrare/ambalare şi inspecţie de calitate a produselor cu arhitectură de control holonic, orientate pe servicii, bazată pe trăsături – SOFHICOR”, contract PARTENERIAT Nr. 11-042/18.09.2007, subcontract ferm de colaborare nr. 99/14.09.2007, valoare totală contractata UCV: 300.000 RON, director de proiect: prof. dr. ing. Theodor Borangiu; director colectiv: prof. dr. ing. Mircea Ivănescu; responsabil executiv local: prof. dr. ing. Dorian Cojocaru. 2007-2010.

 

 1. „Sisteme încorporate tip neuroproteză pentru recuperarea persoanelor cu handicap neuromotor”, proiect finanţat prin CNMP tip PNII, cod proiect SINPHA - D11-068/2007, valoare totală proiect 1.766.531,54 lei.

 

 1. „An intelligent haptic robot glove for the patients suffering a cerebrovascular accident” - IHRG, contract PNCDI II - PARTENERIAT nr. 150 / 2012, valoare totală 1.950.000 lei, valoare partener Universitatea din Craiova 550000 lei.

 

10) „Sistem robotic multifunctional pentru industria de panificatie” (Multifunctional robotic system for baking industry) - RO-CREST, contract de cercetare de tip Parteneriate, cod PN-II-PT-PCCA-2013-4-1269

 

11) „Soluţie pentru acționarea distribuită decuplată a robotului Hiper-redundant HipRob I”, contract de cercetare obținut prin competiția internă de granturi Universitatea din Craiova, valoare proiect 12.000 RON