Despre Mecatronică

Această specilizarea reprezintă răspunsul nostru la ultimele tendinţe educaţionale mondiale şi la cerinţele angajatorilor naţionali în privinţa polivalenţei forţei de muncă cu pregătire superioară. Ea a fost creată cu scopul declarat al formării specialiştilor cu competenţe simultane în patru domenii fundamentale ale ingineriei: Automatică, Calculatoare, Electronică şi Mecanică, singura soluţie care permite abordarea proiectării, construcţiei şi exploatării tuturor sistemelor actuale: componentele inteligente ale mijloacelor de transport terestre, navale şi aeriene, automate bancare şi comerciale, aparatură electrocasnică, medicală şi de birotică, sisteme flexibile de fabricaţie, echipamente educaţionale şi de divertisment, robotică industrială şi neindustrială, etc.

Planurile de învăţământ asigură instruirea teoretică şi practică în: ştiinţa calculatoarelor, tehnologia informaţiei, proiectarea cu microcontrolere, electronică numerică şi analogică, sisteme senzoriale, sisteme de acţionare convenţionale şi neconvenţionale, ingineria reglării automate, automate programabile, inteligenţă artificială, robotică, fabricaţie flexibilă, prelucrarea şi recunoaşterea imaginilor, comenzi numerice, structuri mecatronice complexe, software specializat, management, marketing, gestionarea proiectelor şi unităţilor de producţie etc.

Studenţii beneficiază de coordonarea didactică şi ştiinţifică a unui reputat colectiv de cadre didactice precum şi de laboratoare cu o dotare tehnică de excepţie în echipamente hard / soft, didactice şi industriale, de ultimă generaţie. Studenţii cu rezultate deosebite beneficiază anual de burse de studiu în universităţi europene prestigioase.