Planuri de invațământ

DMR (Dept. de Mecatronică și Robotică) gestioneaza două programe de studii la licență:

DMR (Dept. de Mecatronică și Robotică) gestioneaza un program de studii la master:

 
Mecatronica
 
Anul 1, Semestrul 1 Anul 1, Semestrul 2
 
Analiza matematica
M. Racila
Metode numerice
M. Racila
Algebra liniara, geometrie analitica si diferentiala
F. Munteanu
Matematici speciale
D. Constantinescu
Fizica
M. Negrea
Electrotehnica
L. Mandache
Chimie
E. Badea
Sisteme de actionare
D. Patrascu
Programarea calculatoarelor si limbaje de programare
L. Badulescu
Mecanica
M. Marin
Informatica aplicata 1
C. Maican
Grafica asistata de calculator
L. Sass
Limba engleza 1
A. Stoian
Limba engleza 2
A. Stoian
Educatie fizica si sport 1
D. Ciocanescu
Educatie fizica si sport 2
D. Ciocanescu
 
Discipline facultative
 
Fundamentele pedagogiei. Teoria si metodologia curriculumului
Introducere in mecatronica si robotica
 
Anul 2, Semestrul 1
Anul 2, Semestrul 2
 
Teoria sistemelor
V. Rasvan
Bazele sistemelor mecatronice
M. Nitulescu
Bazele roboticii
M. Nitulescu
Marketing
M. Niculescu
Limba engleza 4
A. Busu
Limba engleza 3
A. Busu
Practica 1
Educatie fizica 3
Educatie fizica 4
 
Discipline facultative
 
Programare orientata pe obiecte
Proiectarea algoritmilor
 
Anul 3, Semestrul 1
Anul 3, Semestrul 2
 
Comunicatii mobile
Sisteme mecatronice
Automate si microprogramare
D. Popescu
Sisteme mecatronice - proiect
Automate si microprogramare - proiect
M. Florescu
Aplicatii ale sistemelor robotice
Dezvoltarea sistemelor robotice industriale inteligente
N. Bizdoaca
Aplicatii ale sistemelor robotice - proiect
Sisteme de conducere in robotica
M. Nitulescu
Ingineria reglarii
D. Selisteanu
Senzori si sisteme senzoriale
D. Purcaru
Retele de calculatoare
Microcontrolere, microprocesoare
S. Nicola
Sisteme incorporate (Embedded systems)
C. Ionete
Microcontrolere, microprocesoare - proiect
S. Nicola
Programarea echipamentelor de comanda numerica
Mecanica fluidelor
E. Bobasu
Practica 2
 
Discipline facultative
 
Sisteme de operare si limbaje in timp real
Prelucrarea digitala a semnalelor
Managementul proiectelor
C. Maican
Managementul clasei de elevi
 
Anul 4, Semestrul 1
Anul 4, Semestrul 2
 
Software industrial
Sisteme de achizitie si interfete
Fabricatie virtuala
Elaborare proiect de diploma
Structuri mecatronice cu automate programabile
Practica elaborare proiect de diploma (4 saptamani)
Structuri mecatronice cu automate programabile - proiect
Mecatronica automobilului
Optomecatronica
Mecatronica sistemelor biomedicale
Echipamente periferice si birotica
Software pentru sisteme mecatronice
Sisteme flexibile de fabricatie
M. Nitulescu
Tehnologii pentru masini cu comanda numerica
Echipamente de supraveghere si alarma
Mecatronica cladirilor inteligente
Echipamente de supraveghere si alarma - proiect
Roboti pentru recuperare si reabilitare
Masini de masurat in coordonate
 
Logistica industriala
 
Mecanisme si microsisteme de actionare
 
 
Discipline facultative
 
Sisteme in timp real
 
 
Robotica
 
Anul 1, Semestrul 1
Anul 1, Semestrul 2
 
Analiza matematica
M. Racila
Metode numerice
M. Racila
Algebra liniara, geometrie analitica si diferentiala
F. Munteanu
Matematici speciale
D. Constantinescu
Fizica
M. Negrea
Electrotehnica
L. Mandache
Chimie
E. Badea
Sisteme mecatronice - proiect
Programarea calculatoarelor si limbaje de programare
L. Badulescu
Mecanica
M. Marin
Informatica aplicata 1
C. Maican
Grafica asistata la calculator
L. Sass
Limba engleza 1
A. Stoian
Limba engleza 2
A. Stoian
Educatie fizica si sport 1
D. Ciocanescu
Educatie fizica si sport 2
 
Discipline facultative
 
Fundamentele pedagogiei. Teoria si metodologia curriculumului
Introducere in mecatronica si robotica
 
Anul 2, Semestrul 1
Anul 2, Semestrul 2
 
Teoria sistemelor
V. Rasvan
Bazele sistemelor mecatronice
M. Nitulescu
Bazele roboticii
M. Nitulescu
Marketing
M. Niculescu
Limba engleza 4
A. Busu
Limba engleza 3
A. Busu
Practica (3 sapt. = 90 ore)
Educatie fizica 3
Educatie fizica 4
 
Discipline facultative
 
Programare orientata pe obiecte
Proiectarea algoritmilor
 
Anul 3, Semestrul 1
Anul 3, Semestrul 2
 
Comunicatii mobile
Sisteme mecatronice
Automate si microprogramare
D. Popescu
Sisteme mecatronice - proiect
Automate si microprogramare - proiect
M. Florescu
Dinamica robotilor
Materiale si structuri inteligente
N. Bizdoaca
Dinamica robotilor - proiect
Sisteme de conducere in robotica
M. Nitulescu
Ingineria reglarii
D. Selisteanu
Senzori si sisteme senzoriale
D. Purcaru
Transmisii de date
M. Niculescu
Microcontrolere, microprocesoare
S. Nicola
Microcontrolere, microprocesoare - proiect
S. Nicola
Sisteme incorporate (Embedded systems)
C. Ionete
Mecanica fluidelor
E. Bobasu
Masini unelte cu comanda numerica
 
Practica 2 (3 sapt. = 90 ore)
 
Discipline facultative
 
Sisteme de operare si limbaje in timp real
Prelucrarea digitala a semnalelor
Managementul proiectelor
C. Maican
Managementul clasei de elevi
 
Anul 4, Semestrul 1
Anul 4, Semestrul 2
 
Software industrial
Sisteme de achizitie si interfete
Programarea robotilor mobili
M. Nitulescu
Sisteme inteligente om-masina
Elaborare proiect de diploma
Controlere logic programabile si automatizarea fabricatiei
Practica elaborare proiect de diploma (60 ore)
Controlere logic programabile si automatizarea fabricatiei - proiect
Roboti pentru servicii
Robotica medicala
Tehnologii in protectia informatiei
I. Diaconu
Limbaje de programare pentru roboti
N. Bizdoaca
Sisteme robotizate de fabricatie si asamblare
Automate de control si servire
Analiza cu elemente finita in robotica
Fiabilitate si diagnoza
E. Iancu
Analiza cu elemente finita in robotica - proiect
Managementul inovarii
Tehnologii de fabricatie
 
Biomimetrica sistemului locomotor
 
Controlul produselor prin masurare asistata
 
 
Discipline facultative
 
Sisteme in timp real
 
 
    
Sisteme de conducere in robotica
 
Anul 1, Semestrul 1
Anul 1, Semestrul 2
 
Arhitecturi si siteme in robotica si mecatronica
M. Ivanescu
Arhitecturi neconventionale de roboti
M. Ivanescu
Bionica
N. Bizdoaca
Automotive control
D. Selisteanu
Interfete om-masina avansate
N. Bizdoaca
Aplicatii de reglare pentru structuri mecatronice
D. Sendrescu
Aplicatii cu comenzi numerice
F. Manta
Integrarea senzorilor inteligenti in structuri de conducere pentru roboti
Microcontrolere si sisteme integrate
S. Nicola
Robotica si fabricatie virtuala
Productica si tehnologii moderne
M. Nitulescu
Practica de proiectare 1
Practica de proiectare 2
Practica de cercetare 1
Practica de cercetare 2
 
Discipline facultative
 
-
 
Anul 2, Semestrul 1
Anul 2, Semestrul 2
 
Instrumentatie virtuala
M. Roman
Practica de cercetare 4
Practica elaborare disertatie
Inginerie asistata de calculator Etica si integritate academica
 
Aplicatii de conducerea robusta a robotilor
D. Popescu
 
Aplicatii SCADA  
Practica de proiectare 3  
Practica de cercetare 3  
 
Discipline facultative
 
-