Planuri de invațământ

DMR (Dept. de Mecatronică și Robotică) gestioneaza două programe de studii la licență:

DMR (Dept. de Mecatronică și Robotică) gestioneaza un program de studii la master:

 
Mecatronica
 
Anul 1, Semestrul 1 Anul 1, Semestrul 2
 
Analiza matematica Metode numerice
Algebra liniara, geometrie analitica si diferentiala Matematici speciale
Fizica Electrotehnica
Chimie Sisteme de actionare
Programarea calculatoarelor si limbaje de programare Mecanica
Informatica aplicata 1 Grafica asistata de calculator
Limba engleza 1 Limba engleza 2
Educatie fizica si sport 1 Educatie fizica si sport 2
 
Discipline facultative
 
Fundamentele pedagogiei. Teoria si metodologia curriculumului
Introducere in mecatronica si robotica
 
Anul 2, Semestrul 1 Anul 2, Semestrul 2
 
Electronica Electronica digitala
Analiza si sinteza dispozitivelor numerice Informatica aplicata 3
Teoria sistemelor Bazele sistemelor mecatronice
Baze de date Bazele roboticii
Baze de date - proiect Arhitectura calculatoarelor numerice
Informatica aplicata 2 Protectia mediului
Marketing Limba engleza 4
Limba engleza 3 Practica 1
Educatie fizica 3 Educatie fizica 4
 
Discipline facultative
 
Programare orientata pe obiecte
Proiectarea algoritmilor
 
Anul 3, Semestrul 1 Anul 3, Semestrul 2
 
Comunicatii mobile Sisteme mecatronice
Automate si microprogramare Sisteme mecatronice - proiect
Automate si microprogramare - proiect Aplicatii ale sistemelor robotice
Dezvoltarea sistemelor robotice industriale inteligente Aplicatii ale sistemelor robotice - proiect
Sisteme de conducere in robotica Ingineria reglarii
Senzori si sisteme senzoriale Retele de calculatoare
Microcontrolere, microprocesoare Sisteme incorporate (Embedded systems)
Microcontrolere, microprocesoare - proiect Programarea echipamentelor de comanda numerica
Mecanica fluidelor Practica 2
 
Discipline facultative
 
Sisteme de operare si limbaje in timp real
Prelucrarea digitala a semnalelor
Managementul proiectelor
Managementul clasei de elevi
 
Anul 4, Semestrul 1 Anul 4, Semestrul 2
 
Software industrial Sisteme de achizitie si interfete
Inteligenta artificiala Fabricatie virtuala
Dinamica sistemelor mecatronice Elaborare proiect de diploma
Structuri mecatronice cu automate programabile Practica elaborare proiect de diploma (4 saptamani)
Structuri mecatronice cu automate programabile - proiect Mecatronica automobilului
Optomecatronica Mecatronica sistemelor biomedicale
Echipamente periferice si birotica Software pentru sisteme mecatronice
Sisteme flexibile de fabricatie Tehnologii pentru masini cu comanda numerica
Echipamente de supraveghere si alarma Mecatronica cladirilor inteligente
Echipamente de supraveghere si alarma - proiect Roboti pentru recuperare si reabilitare
Masini de masurat in coordonate  
Logistica industriala  
Mecanisme si microsisteme de actionare  
 
Discipline facultative
 
Sisteme in timp real

 

 

Robotica
 
Anul 1, Semestrul 1 Anul 1, Semestrul 2
 
Analiza matematica Metode numerice
Algebra liniara, geometrie analitica si diferentiala Matematici speciale
Fizica Electrotehnica
Chimie Sisteme mecatronice - proiect
Programarea calculatoarelor si limbaje de programare Mecanica
Informatica aplicata 1 Grafica asistata la calculator
Limba engleza 1 Limba engleza 2
Educatie fizica si sport 1 Educatie fizica si sport 2
 
Discipline facultative
 
Fundamentele pedagogiei. Teoria si metodologia curriculumului
Introducere in mecatronica si robotica
 
Anul 2, Semestrul 1 Anul 2, Semestrul 2
 
Electronica Electronica digitala
Analiza si sinteza dispozitivelor numerice Informatica aplicata 2
Teoria sistemelor Bazele sistemelor mecatronice
Baze de date Bazele roboticii
Baze de date - proiect Arhitectura calculatoarelor numerice
Informatica aplicata 2 Protectia mediului
Marketing Limba engleza 4
Limba engleza 3 Practica (3 sapt. = 90 ore)
Educatie fizica 3 Educatie fizica 4
 
Discipline facultative
 
Programare orientata pe obiecte
Proiectarea algoritmilor
 
Anul 3, Semestrul 1 Anul 3, Semestrul 2
 
Comunicatii mobile Sisteme mecatronice
Automate si microprogramare Sisteme mecatronice - proiect
Automate si microprogramare - proiect Dinamica robotilor
Materiale si structuri inteligente Dinamica robotilor - proiect
Sisteme de conducere in robotica Ingineria reglarii
Senzori si sisteme senzoriale Transmisii de date
Microcontrolere, microprocesoare Proiectare asistata de calculator
Microcontrolere, microprocesoare - proiect Sisteme incorporate (Embedded systems)
Mecanica fluidelor Masini unelte cu comanda numerica
  Practica 2 (3 sapt. = 90 ore)
 
Discipline facultative
 
Sisteme de operare si limbaje in timp real
Prelucrarea digitala a semnalelor
Managementul proiectelor
Managementul clasei de elevi
 
Anul 4, Semestrul 1 Anul 4, Semestrul 2
 
Software industrial Sisteme de achizitie si interfete
Inteligenta artificiala Programarea robotilor mobili
Sisteme inteligente om-masina Elaborare proiect de diploma
Controlere logic programabile si automatizarea fabricatiei Practica elaborare proiect de diploma (60 ore)
Controlere logic programabile si automatizarea fabricatiei - proiect Roboti pentru servicii
Vedere artificiala Robotica medicala
Tehnologii in protectia informatiei Limbaje de programare pentru roboti
Sisteme robotizate de fabricatie si asamblare Automate de control si servire
Analiza cu elemente finita in robotica Fiabilitate si diagnoza
Analiza cu elemente finita in robotica - proiect Managementul inovarii
Tehnologii de fabricatie  
Biomimetrica sistemului locomotor  
Controlul produselor prin masurare asistata  
 
Discipline facultative
 
Sisteme in timp real
 
 

    

Sisteme de conducere in robotica
 
Anul 1, Semestrul 1 Anul 1, Semestrul 2
 
Arhitecturi si siteme in robotica si mecatronica Arhitecturi neconventionale de roboti
Bionica Automotive control
Interfete om-masina avansate Aplicatii de reglare pentru structuri
Aplicatii cu comenzi numerice Integrarea senzorilor inteligenti in structuri de conducere pentru roboti
Microcontrolere si sisteme integrate Limbaje de programare pentru baze de date
Robotica si fabricatie virtuala Productica si tehnologii moderne
Practica de proiectare 1 Practica de proiectare 2
Practica de cercetare 1 Practica de cercetare 2
 
Discipline facultative
 
-
 
Anul 2, Semestrul 1 Anul 2, Semestrul 2
 
Instrumentatie virtuala Practica de cercetare 4
Structuri robotice medicale Practica elaborare disertatie
Inginerie asistata de calculator Etica si integritate academica
Medii si tehnologii software avansate  
Aplicatii de conducerea robusta a robotilor  
Aplicatii SCADA  
Practica de proiectare 3  
Practica de cercetare 3  
 
Discipline facultative
 
-