Prof. univ. dr. ing. Dorian Cojocaru

 

Dorian Cojocaru a abolvit în 1977 secția reală a liceului Nicolae Bălcescu (actual Carol I) din Craiova, la o clasă cu program intensiv de matematică. În 1977 a fost admis la facultate cu media 10,00 la examenul de admitere. Are o diplomă de inginer cu specializarea în Automatizări și Calculatoare, programul  Calculatoare, eliberată în 1983 de Facultatea de Electrotehnică, Universitatea din Craiova. Este doctor inginer în Sisteme Automate din 1997 cu o teză din domeniul achiziției, prelucrării și recunoașterii imaginilor. Dorian Cojocaru este conducător de doctorat în domeniul Mecatronică și Robotică. În prezent, Dorian Cojocaru este profesor și directorul Departamentului de Mecatronică și Robotică de la Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică, Universitatea din Craiova. Este secretar general și membru în Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior. Domeniile actuale de interes pentru cercetare sunt: vederea artificială, mecatronică și robotică, politici și tendințe noi în învățământul superior tehnic. Dorian Cojocaru a publicat mai mult de 5 cărți, mai mult de 150 lucrări științifice și a coordonat mai mult de 15 contracte de cercetare naționale și internaționale. A fost membru în diferite comisii, comitete și organisme naționale și internaționale.

Dorian Cojocaru graduated the Nicolae Balcescu Highscool (now Carol I) in Craiova, in 1977 - an intensive mathematics class. In 1977 he was admitted to university studies with an average grade - 10.00 at the admission exam. He holds a bachelor's degree in Automation and computers, - Computers' Science program, issued in 1983 by the Faculty of Electrical Engineering, University of Craiova. He has been granted the PhD title in Automation Systems in 1997 with a thesis in the field of acquisition, processing and recognition of images. Dorian Cojocaru is a PhD coordinator in the field of mechatronics and robotics. Currently, Dorian Cojocaru is Professor and Head of the Department of Mechatronics and Robotics at the Faculty of Automation, Computers and Electronics, University of Craiova. He holds the General secretary and the member positions within the Council of the Romanian Agency for Quality Assurance in Higher Education. Current areas of research interest are artificial vision, mechatronics and robotics, new policies and trends in technical higher education. Dorian Cojocaru has published more than 5 books, over 150 scientific papers and has coordinated over 15 national and international research contracts. He has been a member of various committees, committees, national and international bodies.

 

 

A) CĂRŢI PUBLICATE

A1) Cărţi publicate în edituri

 1. Cojocaru, D., 1997, Vedere artificiala, Editura Sitech, ISBN 973-97524-10-1, 218 pagini.

 2. Cojocaru, D., Stoenescu, D., 1999, Retele Petri, Editura Sitech, ISBN 973-9346-85-5, 125 pagini.

 3. Ivanescu, M., Cojocaru, D., Diaconu, I., 2003, Introducere in Mecatronica, Editura Universitaria, ISBN 973-8043-149-9, 300 pagini.

 4. Cojocaru, D, 2003, Achizitia, prelucrarea si recunoasterea imaginilor, Editura Universitaria, ISBN 973-8043-146-6, 340 pagini.

 5. Tănasie, R. T., Cojocaru, D., 2006, Fuzy Techniques in Computer Vision, Editura Universitaria, ISBN 973-742-428-X, 978-973-742-428-0, 105 pagini [editură recunoscută CNCSIS].

 6. Cojocaru, D., Vladu, C., Pană, C., Pătraşcu, D., 2008, Proiectare asistată, Editura Universitaria, ISBN 978-973-742-866-0, 360 pagini [editură recunoscută CNCSIS].

 7. Ivanescu, M., Cojocaru, D., 2010, Chapter: Hyper Redundant Manipulators, Book: Advanced Strategies For Robot Manipulators, ISBN 978-953-307-099-5 published by Sciyo, p27-59.

 8. Cojocaru, D., Ivanescu, M., Manta, Fl., Dumitru, S., Tănasie, T.R., 2010, Hyper-redundants Robots, Editura Universitaria, ISBN 978-606-510-980-3, 120 pagini [editură recunoscută CNCSIS].

 9. M. Ivanescu, a.o., Cojocaru, D. s.a., 2010, Suport curs pentru formarea evaluatorilor ARACIS, ISBN 978-606-8154-05-3, Editura QualMedia, 2 volume, 687 pagini.7

 10. Dumitru, S., Ivănescu, M, Cojocaru, D., 2014, Soluţii de acţionare şi conducere pentru roboţi hiper-redundanţi, PRO Universitaria, Editura Universitaria Craiova, Seria Mecatronică, ISBN 978-606-26-0171-3, ISBN 978-606-14-0889-4, 240 pagini.
 11. Simona, L., Gogu, E., Bunoiu, M., Cherecheş, V., Cojocaru D., ş.a., 2017, Raport de analiză – Evaluarea calităţii activităţii ARACIS, ISBN 978-973-0-24447-2, 128 pagini.
 12. Oferta și cererea  de studii universitare de masterat  în date statistice -  Anul universitar 2017-2018; Iordan Petrescu, Emilia       Gogu, Ștefan, Stanciu, Dorian Cojocaru, Alexandru Chiș, Copyright © 2018 ARACIS, ISBN 978-973-0-26593-4.
 13. Oferta și cererea de studii universitare de doctorat în date statistice, Anul universitar 2017-2018; Iordan Petrescu, Emilia Gogu, Dorian Cojocaru, Ștefan Stanciu, Alexandru Chiș, Copyright © 2018 ARACIS, ISBN 978-973-0-26592-7

A2) Cursuri şi materiale didactice publicate în reprografie

 1. Diaconu, I., Cojocaru, D., Bazdoaca, N, Popescu, D., 1994, Masini-unelte cu comanda numerica si limbaje speciale, Reprografia Universitatii din Craiova.

 2. Cojocaru, D., 1995, Prelucrarea si recunoasterea imaginilor cu calculatorul, Reprografia Universitatii din Craiova, 205 pagini.

 3. Cojocaru, D., Popescu, D., Stoian, V., 1998, Proiectare asistata in Workspace, Reprografia Universitatii din Craiova, 175 pagini.

 4. Stoian, V., Popescu, D., Cojocaru, D., 1999, Scheme logice de comanda, Vol II, Reprografia Universitatii din Craiova, 195 pagini.

 5. Popescu, D., Cojocaru, D., Selisteanu, D., Retele neuronale artificiale, 2000, Reprografia Universitatii din Craiova, 115 pagini.

 6. Cojocaru, D., Vladu, C., 2006, Proiectare asistată de calculator, Tipografia Universităţii din Craiova, 134 pagini.

B) ARTICOLE /STUDII PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE

B.1) Articole în reviste cotate ISI sau indexate în baze de date internaţionale reprezentative

 1. Marghitu, D.B., Cojocaru, D., Swaim, S.F., 2003, Dynamics analysis of ground contact pressure of English Pointer dogs, Nonlinear Dynamics - An International Journal of Nonlinear Dynamics and Chaos in Engineering Systems - Kluwer Academic Publishers, p253-265, ISSN 0924-090X, ISI 6436. [ISI, Zentralblatt]

 2. Ivănescu, M., Cojocaru, D., Popescu, N., Popescu, D., Tănasie, R.T., 2006, Visual Based Control System for a Tentacle Manipulator, WSEAS Transactions on Information Science and Applications, Issue 3, Volume 3, p610-617, ISSN 1790-0832. [INSPEC, Zentralblatt]

 3. Ivănescu, M., Cojocaru, D., Popescu, N., Popescu, D., Tănasie, R.T., 2006, Hyperredundant Robot Control by Visual Servoing, Studies in Informatics and Control Journal, Volume 15, Number 1, p93-102, ISSN 1220-1766. [INSPEC, DOAJ, IS, IET]

 4. Tanasie, R.T., Cojocaru, D., 2006, Software Techniques for a Visual Servoing Architecture, WSEAS Transactions on Computers, Issue 11, Volume 5, p2682-2690, ISSN 1109-2750. [INSPEC, Zentralblatt]

 5. Cojocaru, D., Tanasie, R.T., 2006, A Software System for Virtual Servoing, WSEAS Transactions on Information Science and Applications, Issue 11, Volume 3, p2086-2093, ISSN 1790-0832. [INSPEC, Zentralblatt]

 6. Nicola, S., Cojocaru, D., Catrina, G., et. Al., 2006, A Retrofitting CMM Application, Scientific Bulletin of University of Belsko-Biala, Series 7, No. 22, p205-214, ISSN 1644-0269, [Publication recognized by Education and Science Ministry of Poland].

 7. Cojocaru, D., Tanasie, T.R., Ivanescu, M., 2008, Graphic Simulator for the Visual Control of Hyperredundant Robots, WSEAS Transactions on Systems and Control, Issue 9, Volume 3, p759-768, September 2008, ISSN 1991-8763, [Scopus, INSPEC, Zentralblatt].

 8. Tanasie, R., Ivănescu, M., Cojocaru, D., 2009, Camera Positioning and Orienting for Hyperredundant Robots Visual Servoing Applications, Journal of Control Engineering and Applied Informatics, Vol 11, No 1 (2009), p19-26, ISSN 1454-8658, [Cod CNCSIS 302 ISI, http://cncsis.ro/userfiles/file/CENAPOSS/A_OCT_2010_FI.pdf].

 9. Dumitru, S., Cojocaru, D. s.a., 2009, Finite Element Modeling of a Polyarticulated Robotic System, Annals of DAAM for 2009 & Proceedings of the 20th International DAAM Symposium “Intelligent Manufacturing & Automation: Focus on Theory, Practice and Education”, 25-28th November 2009, Vienna, Austria, Vol. 20, No. 1, ISSN 1726-9679, ISBN 978-3-901509-70-4, p1937, ISTP/ISI Proceedings and ISTP CDROM/ ISI Proceedings [ISTP/ISI Proceedings and ISTP CDROM/ ISI Proceedings].

 10. Boccolato, G., Manta, F., Dumitru, D., Cojocaru, D., 2010, 3D Kinematics of a Tentacle Robot, NAUN International Journal of Systems Applications, Engineering & Development, Issue 1, Volume 4, ISSN: 2074-1308, [INSPEC, Zentralblatt].

 11. Cojocaru, D., Ivanescu, M., Tanasie, R.T., Dumitru, S., Manta, F., 2010, Vision control for hyperredundant robots, IJAA International Journal Automation Austria, ISSN 1562 – 2703, Heft 1, Jahrgang 18(2010), p 52-66. [IFAC-Beirat Österreich].

 12. Cojocaru, D., Boccolato, G., Dinulescu, I., Predescu, A., Manta, Fl., Dumitru, S., 2010, 3D Control For A Truncated Cone Tentacle Kinematics, Solid State Phenomena, ISSN: 1662-9779, Vols. 166-167 (2010), Robotics and Automation Systems, ISBN/ISBN-13: 3-908451-88-4/978-3-908451-88-4, pp 127-132, Trans Tech Publications, Switzerland. [doi:10.4028/www.scientific.net/SSP.166-167.127; SCOPUS, Ei Compendex (CPX), ISI (ISTP, CPCI, Web of Science)].

 13. Boccolato, G., Dinulescu, I., Predescu, A., Cojocaru, D., 2010, Position Control of a Non Conventional Hyper Redundant Arm, Annals of the University of Craiova – Series: Automation, Computers, Electronics and Mechatronics, Editor: University of Craiova, Editura UNIVERSITARIA Craiova, Romania, vol. 10(35) , No.2 - 2010, p1-6, ISSN: 1841-0626, [INSPEC, Copernicus].

 14. Ivanescu, M., Cojocaru, D., Bizdoaca, N., Florescu, M., Popescu, N., Popescu, D., Dumitru, S., 2010, Boundary Control by Boundary Observer for Hyper-redundant Robots, International Journal of Computers, Communications & Control, ISSN 1841-9836, E-ISSN 1841-9844, Vol. V (2010), No. 5, pp. 755-767, [ISI Impact factor=0.373, ISI Immediacy index=0.205, Cod CNCSIS 849 ISI, http://cncsis.ro/userfiles/file/CENAPOSS/A_OCT_2010_FI.pdf]

 15. Ivanescu, M., Cojocaru, D., Bizdoaca, N., Florescu, M., Popescu, N., Popescu, D., Dumitru, S., 2010, A Boundary Sensor Control for a Hyper-redundant Arm, Studies in Informatics and Control Journal, Volume 19, Number 4, p391-402, ISSN 1220-1766. [INSPEC, DOAJ, IS, IET, Cod CNCSIS 242 ISI. http://cncsis.ro/userfiles/file/CENAPOSS/A_OCT_2010_FI.pdf]

 16. Marghitu, D.B., Cojocaru, D., Jackson, R.L., 2011, Elasto-Plastic Impact of a Rotating Link with a Massive Surface, International Journal of Mechanical Sciences, ISSN: 0020-7403, Volume 53, Issue 4, April 2011, Elsevier, p309-315, Impact Factor: 1.288, 5-Year Impact Factor: 1.491, Influence Factor: 2.25.

 17. Marghitu, D.B., Seunghun, L., Cojocaru, D., 2011, Stopping Time for a Planar Link in Contact with a Granular Material, Annals of the University of Craiova – Series: Automation, Computers, Electronics and Mechatronics, Editor: University of Craiova, Editura UNIVERSITARIA Craiova, Romania, vol. 11(35) , No. 1 - 2011, p21-26, ISSN: 1841-0626, [INSPEC, Copernicus].

 18. Banta, V.C., Cojocaru, D., Tanasie, R.T., 2012, A Software Application for the Gas Transport and Distribution Management, Annals of the University of Craiova, Series: Automation, Computers, Electronics and Mechatronics, Vol. 10 (37), No. 2, 2012, ISSN 1841-0626, pages 1-6, Editura Universitaria, Craiova, 2013 (CNCSIS code 11 category B+, internationally indexed, starting with 2010, BDI Copernicus, Inspec).

 19. Dumitru, S., Cojocaru, D., Marghitu, D., 2013, Computer Aided Design of a Hyper-redundant Manipulator, Advances in Electrical and Computer Engineering, vol. 13, no. 4, pp. 51-56, ISSN: 1582-7445, e-ISSN: 1844-7600, doi:10.4316/AECE.2013.04009, JCR Impact Factor: 0.552, JCR 5-Year Impact Factor: 0.479, Jrnl Citation Reports® Science Edition, (Thomson Reuters 2013).

 20. Marghitu, D., Cojocaru, D., Simultaneous Impact of a Two-Link Chain, Nonlinear Dynamics, An Intrnl. Journal of Nonlinear Dynamics and Chaos in Eng. Systems, Springer Ed., ISSN:0924-090X, February 2014, JCR Impact Factor: 3.009, JCR 5-Year Impact Factor: 2.64, Jrnl Citation Reports® 2012 Science Edition, (Thomson Reuters 2013) DOI: 10.1007/s11071-014-1269-5.

 21. Banța, V., Cojocaru , D., Moisescu, M.A., Sacala, I.S., 2014, Release Management Tool – A Software Application for Release and Development Management, Applied Mechanics and Materials, ISSN 1662-7482, Vol. 656 (2014), pp. 524-533, Trans. Tech. Publications, Switzerland, doi: 10.4028/www.scientific.net/AMM.656.524 (indexed Elsevier: SCOPUS, Ei Compendex, ISI (ISTP, CPCI, Web of Science)).

 22. Cojocaru, D., Marghitu, D.B., 2014, Differential Formulation for the Coefficient of Restitution of a Rigid Link, Applied Mechanics and Materials, ISSN: 1660-9336,  Vol. 762, Mechatronics and Robotics, ISBN-13: 978-3-03835-444-4, Trans Tech Publications, p175-183, Switzerland, doi: 10.4028/www.scientific.net/AMM.762., (Copernicus Journals Master, Google Scholar, Cambridge Scientific Abstracts, Inspec - IET, Institution of Engineering Technology, EBSCO.
 23. Cojocaru, D., Spikol, D., Friesel, A., Cukurova, M., Valkanova, N., Rovida, R., Tanasie, R. T., 2016, Prototyping Feedback for Technology Enhanced Learning, International Journal of Education and Information Technologies, ISSN: 2074-1316, Volume 10, Pages: 144-151 (SCOPUS).
 24. Cojocaru, D., Tanasie, R.T., and Friesel, A., 2017, Adapting the Accreditation Procedures to a New Educational Technology, International Journal of Information and Education Technology, Vol.7(11): p851-857, ISSN: 2010-3689, DOI: 10.18178/ijiet.2017.7.11.984 (EI (INSPEC, IET), DOAJElectronic Journals Library, Engineering & Technology Digital Library, Google Scholar, Crossref and ProQuest).
 25. Banța, V.C., Cojocaru, D., 2017, Integration of metrology principles in the next generation of ERP using SAP Fiori interface, collaboration, SaaS and SOA, Annals of the University of Craiova, Series: Automation, Computers, Electronics and Mechatronics, Vol. 13 (40), No. 1, 2016, p40-47, ISSN 1841-0626.
 26. Banța, V.C., Cojocaru, D., 2018, SAP from design and implementation to a university course. A case study. Annals of the University of Craiova, Series: Automation, Computers, Electronics and Mechatronics, Vol. 14 (41), No. 2, 2017 – apărut 2018, p34-40, ISSN: 1841-0626.

B.2) Articole în reviste recunoscute CNCSIS, tip B

  1. Cojocaru D., 2005, Promovarea aplicaţiilor de vedere artificială, Revista de Politica Ştiinţei şi Scientometrie, Nr. special 2005, 14 pagini, ISSN 1582-1218, [Cod CNCSIS 578 B].

  2. Cojocaru, D., Morăreţ, A., Manta, Fl., 2006, Fuzzy Techniques for Human Face Detection and Recognition, Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi, Tomul LII (LVI), Fascicula 7A, Secţia Construcţii de Maşini, p169-174, ISSN 1011-2855, [Cod CNCSIS 500 B].

  3. Tănasie, R.T., Cojocaru, D., 2006, A Visual Servoing System Architecture, Buletinul Institutului Politehnic din Iaşi, Tomul LII (LVI), Fascicula 7B, Secţia Construcţii de Maşini, p225-230, ISSN 1011-2855, [Cod CNCSIS 500 B].

  4. Cojocaru, D., Manta, F., Tanasie, T.R., Pana, C., 2008, 3D Vision for Continuum Robot Control, Bulletin of the Transilvania University of Brasov, Vol. 15(50) Series A, ISSN 1223-9631, Special Issue No. 1 Vol. I, 2008, p331-336, Proceedings of the International Conference ROBOTICS’08, ISBN 978-973-598-387-1, 13-14 November, 2008, Brasov, Romania, [Cod CNCSIS 515 B].

  5. Cojocaru, D., Tanasie, T.R., Marghitu, D.B., 2008, A Complex Mathematical Expression Operations Tool, Annals of The University of Craiova, Series: Automation, Computers, Electronics And Mechatronics, ISSN: 1841-0626, Volume 5(32), no. 1, pp. 7-12, [Cod CNCSIS 11 B].

  6. Cojocaru, D., Boccolato, C., Dinulescu, I., Predescu, A., Manta, F., Dumitru S., 2009, 3D Kinematics Control for a Hyper Redundant Robot, Annals of the University of Craiova – Series: Automation, Computers, Electronics and Mechatronics, Editor: University of Craiova, Editura UNIVERSITARIA Craiova, Romania, vol. 6(33), No. 2 - 2009, p6-11, ISSN: 1841-0626, [Cod CNCSIS 11B].

  7. Marghitu, D.B., Cojocaru, D., 2009, Rebound of a Robotic Kinematic Element, Annals of the University of Craiova – Series: Automation, Computers, Electronics and Mechatronics, Editor: University of Craiova, Editura UNIVERSITARIA Craiova, Romania, vol. 6(33) , No.2 - 2009, p30-33, ISSN: 1841-0626, [Cod CNCSIS 11B].

B.3) Articole în reviste recunoscute CNCSIS, tip C

 1. Cojocaru, D., 1999, On the Camera Calibration, Analele Universitatii din Craiova Seria Inginerie Electrica, Anul 22, nr. 22, p228-237, ISSN 1223-530X, [Cod CNCSIS 174 C].

 2. Cojocaru, D., 1999, On the Polyhedral Object Recognition, Analele Univ. din Craiova Seria Inginerie Electrica, Anul 22, nr. 22, p237-249, ISSN 1223-530X, [Cod CNCSIS 174 C].

 3. Cojocaru, D., Nicola, S., Iordache, D., Panea, I., 2002, Applications with CYE Mobile Robot, Analele Universitatii din Craiova Seria Inginerie Electrica, Anul 26, nr. 26, p61-71, ISSN 1223-530X, [Cod CNCSIS 174 C].

 4. Cojocaru, D., 2002, Descartes Mobile Robots Applications, Analele Universitatii din Craiova Seria Inginerie Electrica, Anul 26, nr. 26, p54-59, ISSN 1223-530X, [Cod CNCSIS 174 C].

 5. Cojocaru D., Terejanu, G., 2004, Software Architecture for Mechatronics Systems Remote Control, Annals of the Univ. of Craiova, Serie Automation, Computers, Electronics and Mechatronics, Vol. 1 (28), No. 1, p112-120, ISSN 1841-0626, [Cod CNCSIS 11 C].

 6. Cojocaru, D., Vidican, R., Prună, B., 2006, Experiments in Human Face Detection and Recognition, Annals of the University of Craiova, Serie Automation, Computers, Electronics and Mechatronics, Vol. 3 (30), No. 1, p18-23, ISSN 1841-0626, [Cod CNCSIS 11 C].

 7. Ivănescu, M., Cojocaru, D., Popescu, N., Popescu, D., Tănasie, R.T., 2006, A 3D Visual Servoing System, Annals of the University of Craiova, Serie Automation, Computers, Electr. and Mechatronics, Vol. 3 (30), No. 1, p36-41, ISSN 1841-0626, [Cod CNCSIS 11 C].

 8. Dumitru, S., Cojocaru, D., 2007, Experiments In Sensor Network Monitoring, Annals of the University of Craiova – Series: Automation, Computers, Electronics and Mechatronics, Editor: University of Craiova, Editura UNIVERSITARIA Craiova, Romania, vol. 4(31), No. 2, 2007, p38-46, ISSN: 1841-0626, [Cod CNCSIS 174 C].

 9. Soimu, A., Ion, A.L., Cojocaru, D., 2007, Comparison Of Shape-Based Images Retrieval Methods, Annals of the University of Craiova – Series: Automation, Computers, Electronics and Mechatronics, Editor: University of Craiova, Editura UNIVERSITARIA Craiova, Romania, vol. 4(31), No. 3, p63-70, ISSN: 1841-0626, [Cod CNCSIS 174 C].

B.4) Articole publicate în alte reviste

 1. Cojocaru, D., 1996, De la coordonate-imagine la coordonatele lumii reale, ELSE Software, nr. 9, p165-171, ISSN 1221-4469, [Cod CNCSIS 642 D].

 2. Cojocaru, D., 1996, Aplicatii industriale ale vederii artificiale, ELSE Software, Nr.7-8, p141-156, ISSN 1221-4469, [Cod CNCSIS 642 D].

 3. Cojocaru, D., Nicola, S., Muscalu, 2001, V., O aplicatie de proiectare parametrizata in AutoLISP, Analele Universitatii din Oradea, p67-73, ISSN 1222-555x.

 4. Cojocaru, D., 2004, Aplicatii bazate pe vedere artificiala, ELSE Software, Nr. 22, p133-166, ISSN 1221-4469, [Cod CNCSIS 642 D].

C) STUDII PUBLICATE ÎN VOLUMELE UNOR MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE

C.1) Studii publicate în volume (cu ISBN şi/sau ISSN) indexate în baze de date internaţionale

 1. Cojocaru, D., Ivanescu, M., 2001, An Analyse of a Computer Vision Course for EE Students, International Conference on Visualization, Imaging and Image Processing (VIIP2001), ISBN 0-88986-309-1, p636-641, Marbella, Spain [dblp.uni-trier.de].

 2. Ivanescu, M., Cojocaru, D., Bazdoaca, N., 2001, An Hierachical Fuzzy System for Tentacle Cooperative Robots, 5th World Multiconference on Systemics, Cybernetics and Informatics SCI 2001, ISBN 980-07-7549-8, paper IS0013702, Orlando, SUA [ISI Proceedings no. 47619/1998-2010, INSPEC].

 3. Ivanescu, M., Bazdoaca, N., Cojocaru, D., 2001, An Fuzzy Controler for Tentacle Cooperative Robots, ASME International Symposium on Advances in Robot Dynamics and Control, ISBN 0-79 18-1942-6, IMECE2001-DSC-24631, New York, SUA [ASME].

 4. Marghitu, D. B., Cojocaru, D., s.a., 2003, Contact Pressure Of Quadrupedal Animals, Proceedings of DETC’03, ASME 2003 Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conf., DETC2003/VIB-48427, Chicago, Illinois, USA [SCOPUS, ASME].

 5. Ivănescu, M., Cojocaru, D., Popescu, N., Popescu, D., Tănasie, R.T., 2006, Visual Servoing System for a Hyperredundant Robot, The 5th WSEAS International Conference on Signal Processing, Robotics and Automation (ISPRA '06), ISBN 960-8457-41-6, p113-118, 15-17 February, Madrid, Spain [ISI Proc., INSPEC].

 6. Cojocaru, D., Tanasie, R.T., 2006, Fuzzy Based Image Processing for Robotic Vision, Proceedings of Thirtheenth International Congress on Sound and Vibration (ICSV 13), ISBN 3-9501554-5-7, paper 425, Structured Session SS08 Dynamic of Robotic Systems and Application, July 2-6, Vienna, Austria [DoPP].

 7. Tanasie, R.T., Cojocaru, D., A Visual Servoing Robot Control Architecture, 2006, 10th WSEAS International Conference on COMPUTERS (ICCOMP), part of the 10th CSCC Multiconference, ISSN 1790-5117, ISBN 960-8457-47-5, p1111-1118, July 13-15, Vouliagmeni, Athens, Greece [ISI Proc., INSPEC].

 8. Cojocaru, D., Tanasie, R.T., 2006, Computer Graphics and Image Processing Tools for Visual Servoing, The 6th WSEAS International Conference on Signal Processing, Computational Geometry & Artificial Vision (ISCAGV '06), ISBN 960-8457-51-3, p211-216, 21-23 August, Elounda, Greece [ISI Proc., INSPEC].

 9. Tanasie, R.T., Cojocaru, D., 2007, A Fuzzy Path Finding Algorithm Based on Artificial Potential Fields, Proceedings of 2nd International Conference on Computer Graphics Theory and Applications GRAPP 2007, p. 229-232, ISBN 978-972-8865-72-6, Barcelona, Spania [ISI Proceedings no. 26364/1998-2010, INSPEC, dblp.uni-trier.de].

 10. Cojocaru, D., 2007, Fuzzy Techniques in Computer Vision, The 7th WSEAS International Conference on Signal Processing, Computational Geometry & Artificial Vision (ISCAGV '07), ISBN 960-8457-51-3, Plenary Lecture, 24-26 August, Vouliagmeni, Athens, Greece [ISI Proceedings no. 54914/1998-2010, INSPEC].

 11. Cojocaru, D., Tanasie, T.R., Ivanescu, M., 2008, Graphic Simulation for Camera Calibration in Visual-Servoing Application, in “NewAspects of Signal Processing, Computational Geometry and Artificial Vision”, Proceedings of the 8th WSEAS International Conference on Signal Processing, Computational Geometry and Artificial Vision (ISCGAV'08), p.150-155, ISBN: 978-960-6766-95-4, ISSN: 1790-5109, August 20-22, Rhodes (Rodos) Island, Greece, [ISI Proceedings no. 57929/1998-2010, INSPEC].

 12. Cojocaru, D., Tanasie, T.R., Ivanescu, M., 2008, GeDeE – An Application for Generating, Deriving and Evaluating Mathematical Expressions, 4th WSEAS/IASME International Conference on  Dynamical Systems and Control (CONTROL'08), ISBN 978-960-474-014-7, ISSN 1790-2769, p187-192, Corfu, Greece, October 26-28, [ISI Proceedings no. 42583/1998-2010, INSPEC].

 13. Tanasie, T.R., Cojocaru, D., Ivanescu, M., 2008, Graphic Simulation for Inverse Algorithms in Visual Servoing Applications, 4th WSEAS/IASME International Conference on Dynamical Systems and Control (CONTROL'08), ISBN 978-960-474-014-7, ISSN 1790-2769, p181-186, Corfu, Greece, October 26-28, [ISI Proceedings no. 42583/1998-2010, INSPEC].

 14. Cojocaru, D., 2008, Visualservoing for Tentacular Robots, 4th WSEAS/IASME International Conference on Dynamical Systems and Control (CONTROL'08), ISBN 978-960-474-014-7, ISSN 1790-2769, Plenary Lecture, Corfu, Greece, October 26-28, [ISI Proceedings no. 42583/1998-2010, INSPEC].

 15. Cojocaru, D., Tanasie, R. T., 2009, Analysis and design of hyperredundant robots, The Sixteenth International Congress on Sound and Vibration, ISBN 978-83-60716-72-4, S10 - Paper 52, p156, CD ISBN 978-83-60716-71-7, 5-9 July, 2009, Krakow, Poland, [ISI Proceedings no. 11020/1998-2010, DoPP].

 16. Dumitru, S., Cojocaru, D., ş.a., 2009, Finite Element Modeling of a Polyarticulated Robotic System, The 20th DAAAM International Symposium Intelligent Manufacturing & Automation: Theory, Practice & Education, ISSN 1726-9679, ISBN 978-3-901509-70-4, p3331, Vienna, 2009-11-25/28 [ISI Proc.].

 17. Boccolato, G., Cojocaru, D., s.a., 2009, 3D Control for a Tentacle Robot, ISBN 978-960-474-147-2, ISSN 1790-5117, Selected Topics on Applied Mathematics, Circuits, and Signals 2009, p100-106, Proceedings of NAUN the 3rd International Conference on Applied Mathematics, Simulation, Modelling (ASM’09) ISBN 978-960-474-147-2, ISSN 1790-5117, Vouliagmeni, Athens, Greece, December 29-31 [ISI Proc., INSPEC].

 18. Boccolato, G., Dinulescu, I, Predescu, A., Manta, F., Dumitru, S., Cojocaru, D., 2010, 3D Control for a Tronconic Tentacle, 12th International Conference on Computer Modelling and Simulation, p380-386, 978-1-4244-6614-6, Cambridge University (Emmanuel College), England, 24 – 26 March [IEEE Computer Digital Library; http://doi.ieeecomputersociety.org/10.1109/UKSIM.2010.77, INSPEC Accession Number: 11364155, Digital Object Identifier : 10.1109/UKSIM.2010.77].

 19. Cojocaru, D., Ivanescu, M., Tanasie, R.T., Dumitru, S., Manta, F., 2010, Experiments with Tentacular Robots, 41st International Symposium on Robotics (ISR 2010) and the 6th German Conference on Robotics (ROBOTIK 2010), ISBN-13: 978-3-8007-3273-9 VDE Verlag GmbH, p948-953, 7-9 June 2010, Munich, Germany [[IFR - International Federation of Robotics – ERA Australian Research Council Conference index 43714/ rank A], http://ieeeexplore.net/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=5756902&url=http%3A%2F%2Fieeeexplore.net%2Fstamp%2Fstamp.jsp%3Ftp%3D%26arnumber%3D5756902.

 20. Cojocaru, D., Dumitru, S., Manta, F., Boccolato, G., Manea, I., 2010, Experiments with a Continuum Robot Structure, 7th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, ICINCO 2010, ISBN: 978-989-8425-01-0, vol. 2, p198-205, 15-18 June, Funchal, Madeira, Portugal [Thomson Conference Proceedings Citation Index, INSPEC, dblp, Awaintingconfirmation of indexation].

 21. Dinulescu, I., Predescu, A., Boccolato, G., Tanasie, R.T., Cojocaru, D., 2010, Control of a Hyper-redundant Robot, Robotics in Alpe-Adria-Danube Region (RAAD), 2010 IEEE 19th International Workshop on, ISBN 978-1-4244-6885-0, p435-440, June 23-25, 2008, Budapest, Hungary [IEEE Catalog Number CFP1075J-CDR; doi: 10.1109/RAAD.2010.5524545,URL: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=5524545&isnumber=5524532, INSPEC Accession Number: 11446919, Digital Object Identifier: 10.1109/RAAD.2010.5524545 ].

 22. Marghitu D.B., Cojocaru D., 2010, Quadrupedal Locomotion Using the Coefficient of Restitution, 17th Congress of the European Society of Biomechanics, UK, 5-8 July.

 23. Cojocaru., D., Marghitu, D.B., 2010, Experiments of Rebound for Robotic Kinematic, Recent Advances in CIRCUITS, SYSTEMS and Signals, International Conference on Circuits, Systems, Institute for Envirenment, Engineering, Economics and Applied Mathematics Signals (CSS), ISSN 1792-4324, ISBN 978-960-474-226-4, p369-373, Malta, September 15-17 [ISI Proc., INSPEC].

 24. Boccolato, G., Dinulescu, I., Predescu, A., Cojocaru, D., 2010, Position Control of a Non Conventional Hyper Redundant Arm, 14th International Conference on System Theory and Control (Joint conference of SINTES14, SACCS10, SIMSIS14), ISSN 2068-0465, p72-77, Sinaia, Romania, October 17-19 [INSPEC].

 25. Dumitru, S., Cojocaru, D., Manta, F., 2011, Experiments in Determining the Displacements and Angular Amplitudes of a Hyper-Redundant Robot, 15th International Conference on System Theory and Control Joint Conference SINTES 15, SACCS 11, SIMSIS 15, p199-204, ISBN 978-973-621-323-6, Sinaia, Romania, October 14 - 16, [IEEE Xplore Computer Digital Library http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=6078720, INSPEC Accession Number: 12390427].

 26. Manta, F., Dumitru, S., Cojocaru, D., 2011, Closed loop control for a 3D tentacle robot using artificial vision system, 15th International Conference on System Theory and Control Joint Conference SINTES 15, SACCS 11, SIMSIS 15, p341-346, ISBN 978-973-621-323-6, Sinaia, Romania, October 14 - 16, [IEEE Xplore Computer Digital Library http://ieeexplore.ieee.org/xpl/mostRecentIssue.jsp?punumber=6078720, INSPEC Accession Number: 12390436].

 27. Cojocaru, D., 2011, The Criteria for Engineering Graduate Program Evaluation vs. the Demands of the Education Market, 3rd International Conference Institutional Strategic Quality Management in Higher Education, ISQM 2011, p79-86, ISBN 978-973-598-913-2, Sibiu, Romania, July 14-16 [EBSCO, SCIPIO].

 28. Rosca, A., Craciunoiu, N., Dumitru, S., Dumitru, N., Cojocaru, D., 2012, ARX Development for SQL connection with Mechanical Desktop, INCOM 2012, 14th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing, Proceedings Information Control Problems in Manufacturing, Volume 14, Part 1, by Elsevier Ltd, ISSN: 1474-6670, ISBN: 978-3-902661-98-2, identifier 10.3182/20120523-3-RO-2023.00401, p1660-1665, May 23-25, Bucharest, Romania [IFAC, SCOPUS].

 29. Marghitu, D. B., Cojocaru, D., Dumitru, S., Copilusi, C., 2012, The Planar Collision of a Free Link, ICSV19 - 19th International Congress on Sound and Vibration, S08: Shocks and Computer Vision Techniques for Robots. Paper 165, July 08-12, Vilnius, Lithuania.

 30. Marghitu, D.B., Cojocaru, D., Dumitru, S., 2012, The Variation of the Coefficient of Restitution with the Impact Angle, 16th International Conference on System Theory, Control and Computing Joint Conference SINTES 16, SACCS 12, SIMSIS 16, page(s): 1-5, 12 - 14 October 2012, Sinaia, Romania (INSPEC Accession Number: 13175144 IEEE Xplore http://ieeexplore.ieee.org/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=6379253&url=http%3A%2F%2Fieeexplore.ieee.org%2Fstamp%2Fstamp.jsp%3Ftp%3D%26arnumber%3D6379253).

 31. Cojocaru, D., Popescu, D, Tănasie, R.T, 2013, Policies for Higher Education Institutions in Electrical and Information Engineering, Proceedings of the 24th Annual Conference of European Association for Education in Electrical and Information Engineering, ISBN 978-960-99889-5-7, p187-192, 30-31 May 2013, Chania, Crete, Greece, Digital Object Identifier: 10.1109/EAEEIE.2013.6576527, INSPEC Accession Number: 13705031.http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?tp=&arnumber=6576527&queryText%3DPolicies+for+Higher+Education+Institutions+in+Electrical+and+Information+Engineering

 32. Poboroniuc, M.S, Cojocaru, D., Livinţ, Ghe., Ward, T., Cachia, E., Bencheva, N., 2013 Preliminary Findings to Design EIE Curricula Harmonised to the Technical Global Challenges, Proceedings of the 24th Annual Conference of European Association for Education in Electrical and Information Engineering, ISBN 978-960-99889-5-7, p198-203, 30-31 May 2013, Chania, Crete, Greece, Digital Object Identifier: 10.1109/EAEEIE.2013.6576529, INSPEC Accession Number: 13704993.http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?tp=&arnumber=6576529&queryText%3DPreliminary+Findings+to+Design+EIE+Curricula+Harmonised+to+the+Technical+Global+Challenges

 33. Banţa, V.C., Cojocaru, D., 2013, Development Center Tool a Software Application for Change Request Management, 17th International Conference on System Theory, Control and Computing Joint Conference SINTES 17, SACCS 13, SIMSIS 17, ISBN 978-1-4799-2228-4, ISBN 978-1-4799-2227-7, IEEE Catalog Number CFP1336P - CDR, p42-47, 11 - 13 October 2013, Sinaia, Romania, Digital Object Identifier: 10.1109/ICSTCC.2013.6688933 http://ieeeexplore.net/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=6688933&url=http%3A%2F%2Fieeeexplore.net%2Fstamp%2Fstamp.jsp%3Ftp%3D%26arnumber%3D6688933

 34. Ivănescu, M., Cojocaru, D., Florescu, M., D., Dumitru, S., Manta, F., 2013, Control by Position Sensors for a Hyper-redundant Robot, 17th International Conference on System Theory, Control and Computing Joint Conference SINTES 17, SACCS 13, SIMSIS 17, ISBN 978-1-4799-2228-4, ISBN 978-1-4799-2227-7, IEEE Catalog Number CFP1336P - CDR, p280-285, 11 - 13 October 2013, Sinaia, Romania, Digital Object Identifier: 10.1109/ICSTCC.2013.6688973.  http://ieeeexplore.net/xpl/login.jsp?tp=&arnumber=6688973&url=http%3A%2F%2Fieeeexplore.net%2Fstamp%2Fstamp.jsp%3Ftp%3D%26arnumber%3D6688973

 1. Cojocaru, D., Popescu, D., Poboroniuc, M., Ward, T., 2014, Educational Policies in European Engineering Higher Education System - Implementation of a survey, EDUCON2014 – IEEE Global Engineering Education Conference, ISBN 978-1-4799-3190-3/14. p229-234, 3-5 April 2014, Istanbul,Turkey (INSPEC Accession Number: 14351113 Conference, DOI: 10.1109/EDUCON.2014.6826096). http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?tp=&arnumber=6826096&queryText%3DEducational+Policies+in+European+Engineering

 2. Cojocaru, D., Popescu, D., Tănasie, R.T., Grindei, L., Ward, T., 2014, Educational Policies in European Engineering Higher Education System - Best Practice Examples, Proceedings of the 25th Annual Conference on European Association for Education in Electrical and Information Engineering, p13-16, 30 May - 1 June, 2014, Cesme, Izmir, Turkey (DOI: 10.1109/EAEEIE.2014.6879375, INSPEC Accession Number: 14528099). http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6879375&tag=1

 3. Poboroniuc, M., Livint, Ghe., Grindei, L., Friesel, A., Naaji, A., Cojocaru, D., Popescu, D., Ward, 2014, T., Trends and EIE Higher Education Response to the Current Global Technical Challenges, Proceedings of the 25th Annual Conference on European Association for Education in Electrical and Information Engineering, p65-68, 30 May - 1 June, 2014, Cesme, Izmir, Turkey (DOI: 10.1109/EAEEIE.2014.6879388, INSPEC Accession Number: 14528118). http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6879388

 4. Cojocaru, D., Popescu, D., Tănasie, R.T., Ward, T., 2014, Programme Policies in European Engineering Higher Education System – Common Practice, ITHET 13th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training, paper 53, 11-13 September 2014, York, UK.

 5. Poboroniuc, M., Livint, Ghe., Jakson, N., Cojocaru, D., a.o., 2014, A Survey Results on Existing Electrical and Information Engineering Programmes Oriented to Key Challenges Areas, ITHET 13th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training, paper 21, 11-13 September 2014, York, UK.

 6. Manta, L.F., Dumitru, D., Cojocaru, D., 2014, Dynamic Model for Hyper-redundant Robots, 18th International Conference on System Theory, Control and Computing Joint Conference SINTES 18, SACCS 14, SIMSIS 18, October, 17-19, ISBN 978-1-4799-4602-0, p851-855, Sinaia, Romania.

 7. Banta, V.C., Cojocaru, D., 2014, Dynamic Model for Hyper-redundant Robots, 18th International Conference on System Theory, Control and Computing Joint Conference SINTES 18, SACCS 14, SIMSIS 18, October, 17-19, ISBN 978-1-4799-4602-0, p440-445, Sinaia, Romania.

 8. Banta, V.C., Cojocaru, D., 2014, Calibration Oil Reservoirs - A Software Application for Metrology, 18th International Conference on System Theory, Control and Computing Joint Conference SINTES 18, SACCS 14, SIMSIS 18, October, 17-19, ISBN 978-1-4799-4602-0, p440-445, Sinaia, Romania. (DOI: 10.1109/ICSTCC.2014.6982455, INSPEC Accession Number: 14826496) http://ieeexplore.ieee.org/xpl/articleDetails.jsp?arnumber=6982455&queryText=Cojocaru+D.&refinements[]=&ranges[]=2014_2014_Year&searchField=Search_All
 9. Marghitu, D.B., Cojocaru, D., 2015, Gibbs-Appell Equations of Motion for a Three Link Robot with MATLAB, The 24th International Conference on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, Preprints of RAAD2015 (Th. Borangiu, I. Voinescu (Eds.) AGIR Publishing House, ISBN: 978-973-720-568-1, May 27-29, 2015, Bucharest.  
 10. Banta, V.C., Cojocaru, D., 2015, Enterprise System Based on Customer Integrated ERP Using Enabled Learning Organization in Metrology, 19th International Conference on System Theory, Control and Computing Joint Conference SINTES 19, SACCS 15, SIMSIS 19, 14-16 October, 2015, Romania.

 11. Cojocaru, D., Popescu, D., Tanasie, R.T., Ward, T., 2015, Representative Examples for EIE Educational Policies, The 26th Annual Conference on European Association for Education in Electrical and Information Engineering EAEEIE, DTU Diplom, Campus Ballerup, 1-2 of July 2015, Copenhagen, Denmark.
 12. Popescu, D., Cojocaru, D., Popescu, L.C., Petrisor, A., Popescu, R., 2015, To Learn Engineering through Competitions, The 26th Annual Conference on European Association for Education in Electrical and Information Engineering EAEEIE, DTU Diplom, Campus Ballerup, 1-2 of July 2015, Copenhagen, Denmark.
 13. Friesel, A., Cojocaru, D., Avramides, K., 2015, Identifying How PELARS-project Can Support the Development of New Curriculum Structures in Engineering Education, The 3rd Experiment@International Conference (exp.at'15), ISBN 978-989-20-5753-8, paper #92, University of Azores (Ponta Delgada, São Miguel Island, Azores, Portugal), 2-4 June, 2015.
 14. Dumitru, S., Cojocaru, D., Manta, L.V., Dumitru, N., Grecu, V., 2015, The Experimental Model of an Forearm Exoprosthesis, 19th International Conference on System Theory, Control and Computing Joint Conference SINTES 19, SACCS 15, SIMSIS 19, 14-16 October, 2015, Romania.

 15. Friesel, A., Welzer, T., Grout, I. A., Cojocaru, D. , 2015, Presentation of SALEIE- project supported by the EU-EACEA in the framework of Lifelong Learning, Paper presented at 2015 American Society for Engineering Education - ASEE International Forum, Paper ID #14292, pages 19.26.1 - 19.26.8, 978-0-692-50180-1, Washington. https://peer.asee.org/17149, 14-17 June, Seattle, USA.

 16. Cojocaru, D., Friesel, A., Spikol, D., 2016, Supporting STEM Knowledge and Skills in Engineering Education - the PELARS project, 2016 ASEE International Forum, Concurrent Paper Tracks Session II Courses, https://peer.asee.org/27258, 25 June, New Orleans, Louisiana, USA.

 17. Cojocaru, D.,   Friesel, A., Tanasie, R.T., 2016, Adapting the Accreditation Procedures to a New Educational Technology, 3rd International Conference on Education and Training Technologies (ICETT2016) - August 24-26, 2016, Turku, Finland.

 18. Yousuf, L.S., Marghitu, D.B., Cojocaru, D., 2016, Dynamic Simulation of a Cam with Flat-Faced Follower, 20th International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC), ISBN 978-1-5090-2720-0, IEEE Catalog Number CFP1636P-ART, p485 – p489, October 13-15, Sinaia, Romania.

 19. Cojocaru, D., Tanasie, R.T.,  Friesel, A., 2017, Updating Engineering Education Technologies - UCV in PELARS, The 27th EAEEIE (European Association for Education in Electrical and Information Engineering) Annual Conference, June 7-9, Grenoble, France.

 20. Arsalan M., Ghaednia H., Marghitu D.B., Cojocaru D., 2017, Force Analysis for the Impact Between a Rod and Granular Material, Ferraresi C., Quaglia G. (editors), Advances in Service and Industrial Robotics. RAAD 2017. Mechanisms and Machine Science, Proceedings of the 26th International Conference on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, vol 49., 2018, p85-95, ISBN 978-3-319-61275-1, Springer International Publishing, https://doi.org/10.1007/978-3-319-61276-8_10.

 21. Banta, V.C., Cojocaru, D., 2017, Integration of Metrology Applications in the Calibration Reservoir Suites Using SAP Fiori, Portal and Cloud.  A Study Case, 21st International Conference on System Theory, Control and Computing, October 19 - 21, Sinaia, Romania.

 22. Cojocaru, D., Petrescu, I., Bunoiu, M., Gogu, E., Stanciu, S., Tanasie, A., 2018, A study case for the accreditation of doctoral studies, preliminary approaches Proceedings of EDULEARN18 Conference, p3146-3154, ISBN 978-84-09-02709-5, ISSN 2340-1117, IATED Academy, 2nd-4th July, Palma, Mallorca, Spain.

 23. Cojocaru, D., Tanasie, A., 2018, A Collaborative Approach for Practical Applications in Higher Education, ICL2018 – The Challenges of the Digital Transformation in Education, 21th International Conference on Interactive Collaborative Learning, Paper ID1130, 25-28 September, Kos Island, Greece.

 24. Manta L.F., Dumitru S., Cojocaru D., 2018, Computer Vision Techniques for Collision Analysis. A Study Case, 22nd International Conference on System Theory, Control and Computing. 10 - 12 October, Joint Conference of SINTES 22, SACCS 18, SIMSIS 22, CONTI 11, Sinaia, DOI: 10.1109/ICSTCC.2018.8540709, Electronic ISBN: 978-1-5386-4444-7.

 25. Banta, V.C., Cojocaru, D., 2018, Specific Management Applications Inside a SAP System for Oil and Gas Company, ICSTCC 2018, 22nd International Conference on System Theory, Control and Computing, October 10 - 12, Sinaia, Romania, DOI: 10.1109/ICSTCC.2018.8540666, Electronic ISBN: 978-1-5386-4444-7.   

 26. Cojocaru D., Manta L.F., Resceanu C., Patrascu Pana D., 2018, Young Engineers Involved in Education and Research, The 28th EAEEIE Annual Conference, September 26-28, Reykjavik, Islanda, Electronic ISBN: 978-1-5386-7711-7, DOI: 10.1109/EAEEIE.2018.8534208.

 27. Manta L.F., Popescu, D., Cojocaru D., Manta, A., 2018, Technical contests as an effective approach to stimulate youth in STEM education, The 28th EAEEIE Annual Conference, September 26-28, Reykjavik, Islanda, Electronic ISBN: 978-1-5386-7711-7, DOI: 10.1109/EAEEIE.2018.8534237.

C.2) Studii publicate în volumele (cu ISBN) unor conferinţe internaţionale desfăşurate în străinătate

 1. Cojocaru, D., Neagu, N., Catrina, G., Popa, T., 1994, A CAD/CAM System for the Cutting Control, 39 Internationales Wissenshaftliches Kolloquium-Prozensautomatisier ungssysteme, p607-612, vol. III, ISBN 0943-7207, Ilmenau, Germania.

 2. Cojocaru, D., Magureanu, D., 1994, Experiments in Corner Detection, Microcomputer'94 Computer Vision & Graphics, p201-209, ISBN 83-900859-1-7, Zakopane, Polonia.

 3. Ivanescu, M., Bazdoaca, N., Cojocaru, D., 2001, An Intelligent Fuzzy Controler for Cooperative Tasks of Tentacle Robots, ACRA 2001, Robotics and Mechatronics Congress 5th International Conference on Mechatronics Technology, ISBN 981 04 4172 X, p318-324, Singapore.

 4. Ivănescu, M., Cojocaru, D., Popescu, N., Popescu, D., Tănasie, R.T., 2006, 3D Visual Servoing for a Tentacle Manipulator, The 6th Asian Control Conference (ASCC 2006), ISBN 979-15017-0, p886-893, 18-21 July, Bali, Indonesia.

 5. Ivanescu, M., Cojocaru, D., a.o., 2007, Visual Servoing By Artificial Potential Methods Of A Hyperredundant Robot, Proceedings of 16th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region - RAAD 2007, ISBN 978-961-243-066-5, CD Proceedings ISBN 978-961—243-067-2, paper 60, p254-261, June 7-9, Ljubljana, Slovenia.

 6. Cojocaru, D., Tanasie, T.R., 2008, Calibration Application for Real-Time Hyperredundant Robot’s Vision Control, Proceedings of the RAAD 2008 17th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, CD Proceedings ISBN 978-88-9037-0-8, paper no. 39, September 15-17, 2008, Ancona, Italy.

C.3) Studii publicate în volume (cu ISBN) la conferinţe internaţionale desfăşurate în ţară

 1. Stoian, V., Cojocaru, D., Nedelea, N., 2000, A General Strategy for a Robot in Contact with the Environement, International Symposium on Systems Theory, Robotics, Computers & Process Informatics, Xth Edition, SINTES 10, p225-229, ISBN 973-98836-6-4, Craiova, Romania.

 2. Cojocaru, D., Stoian, V., Manole, C., 2000, Computer Aided Design of a Robotic Application, International Symposium on Systems Theory, Robotics, Computers & Process Informatics, Xth Edition, SINTES 10, p205-209, ISBN 973-98836-6-4, Craiova, Romania.

 3. Nicola, S., Cojocaru, D., Ivanescu, M., Bazdoaca, N., Dinu, R.V., 2001, Improving A Mobile Robot System, CSCS13, The 13th International Conference on Control Systems and Computer Science, ISBN 973-85237-1-0, p132-137, Bucharest, Romania.

 4. Ivanescu, M., Cojocaru, D., 2001, Intelligent Control System for Hyperredundant Robotic Architecture, CSCS13, The 13th International Conference on Control Systems and Computer Science, ISBN 973-85237-1-0, p204-209, Bucharest, Romania.

 5. Cojocaru, D., Ivanescu, M., 2001, A Computer Vision Course for EE Students, SACCS'2001, 7th Internl. Symp. on Automatic Control and Computer Sc., ISBN 973-8292-11-5, Iasi, Romania.

 6. Cojocaru, D., 2003, Landmarks Based Vision System for Mobile Robots, The 14th International Conference on Control Systems, and Computer Science CSCS14, ISBN 973-8449-17-0, p318-323, Bucharest, Romania.

 7. Cojocaru, D., Milosi, C., 2003, A Mechatronics Application, SINTES 11 International Symposium on Systems Theory, Robotics, Computers & Process Informatics, ISBN 973-8043-415-5, p171-176, Craiova, Romania.

 8. Cojocaru, D., Georgescu, C., Mateescu, S., 2004, Melting Point Detection By Computer Vision, Robotica 2004, The Second International Conference on Robotics, ISBN 973-8043-415-5, p41-43, Timisoara & Resita, Romania.

 9. Cojocaru, D., Terejanu, G., 2004, Remote System for Mobile Robots, Robotica 2004, The Second Internl. Conf. on Robotics, ISBN 973-8043-415-5, p43-45, Timisoara & Resita, Romania.

 10. Tanasie, R.T., Cojocaru, D., 2004, Fuzzy Techniques in Computer Vision, Robotica 2004, The Second Intl. Conf. on Robotics, ISBN 973-8043-415-5, p177-179, Timisoara & Resita, Romania.

 11. Cojocaru, D., Tanasie, R.T., 2005, Video Servoing for Mobile Robots, CSCS15 The 15th International Conference On Control Systems And Computer Science, ISBN 973-8449-89-8, p488-493, Bucharest, Romania.

 12. Cojocaru, D., Tanasie, R.T., 2005, Fuzzy Tecniques for Vision-Based Feedback in Food Quality Control, 14th International Workshop on Robotics In Alpe-Adria-Danube Region Raad'05 Bucharest, ISBN 973-718-241-3, p537-542, May 26-28, Bucharest, Romania.

 13. Cojocaru, D., Tanasie, R.T., Barbulescu, E., 2005, Experiments in fuzzy image segmentation, SINTES 12 International Symposium on Systems Theory, Robotics, Computers & Process Informatics, vol. 3, ISBN 973-742-148-5, p273-278, Craiova, Romania.

 14. Cojocaru, D., Vidican, R., Pruna, P.B., 2005, Experiments in face detection and recognition, SINTES 12 International Symposium on Systems Theory, Robotics, Computers & Process Informatics, vol. 2, ISBN 973-742-148-5, p256-260, Craiova, Romania.

 15. Ivănescu, M., Cojocaru, D., Popescu, N., Popescu, D., Tănasie, R.T., 2005, A 3D Visual servoing system, SINTES 12 International Symposium on Systems Theory, Robotics, Computers & Process Informatics, vol. 2, ISBN 973-742-148-5, p273-278, Craiova, Romania.

 16. Tanasie, R., Cojocaru, D., 2006, Robot Cinematics Simulation for Educational Applications, EAEEIE, 17th EAEEIE Annual Conference on Innovation in Education for Electrical and Information Engineering, Universitaria Publishing House ISBN 973-742-350-X, 978-973-742-350-4, p200-205, 01-03 June, Craiova, Romania.

 17. Tanasie, R., Cojocaru, D., Ivănescu, M., 2007, A Real-Time Solution for Target Reach in a Static Evironement, Proceedings CSCS-16 16th International Conference on Control Systems and Computer Science, ISBN 978-973-718-741-3, 742-0, p 373-380, 22-25 May, Bucharest, Romania.

 18. Dumitru, S., Cojocaru, D., 2007, Visualization Application for Sensor Networks, SINTES 13 International Symposium on Systems Theory, Robotics, Computers & Process Informatics, vol. 1, p227-232, ISBN 978-973-742-839-4, 978-973-742-840-0, 18-20 October, Craiova, Romania.

 19. Şoimu, A., Ion, A., Cojocaru, D., 2007, Image Retrieval Experiments Based On Shape, SINTES 13 International Symposium on Systems Theory, Robotics, Computers & Process Informatics, vol. 2, p95-100, ISBN 978-973-742-839-4, 978-973-742-841-7, 18-20 October, Craiova, Romania.

 20. Vladu, I.C., Bazdoaca, N., Cojocaru, D., 2008, Soft Actuator with Magnetorheological Valve - Stop, 9th International Carpathian Control Conference - ICCC’2008, ISBN 978-973-746-897-0, p711-714, May 25-28, Sinaia, Romania.

 21. Pana, C., Manta, F., Cojocaru, D., 2008, Humanoid Pendulum Motion Generation Through ZMP Manipulation Based on Passive Walking Mechanisms, 9th International Carpathian Control Conference - ICCC’2008, ISBN 978-973-746-897-0, p466-46, May 25-28, Sinaia, Romania.

 22. Tanasie, R., Ivănescu, M., Cojocaru, D., 2009, Visual Servoing Camera Orienting and Positioning Algorithm for Tentacular Robot Control, RAAD 2009, 18th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, ISBN 978-606-521-315-9, paper ID 027, May 25-27, Brasov, Romania.

 23. Tanasie, R., Ivănescu, M., Cojocaru, D., 2009, Real versus Virtual Experimental Results for Visual Servoing Applications, CSCS 17, 17th International Conference on Control Systems and Computer Science, vol 1, p451-457, ISSN 2066-4451, 26-29 May, Bucharest, Romania.

C.4) Studii publicate în volumele altor conferinţe internaţionale

 1. Coculescu, M., Stanciu, R., Cojocaru, D., Nestianu, V., 1990, Arginine Vasotocin Effects On Visual Evoked Potentials In Human, 5th Colloquim of the European Pineal Study Group, paper no.131, Guildford, Anglia.

 2. Cojocaru, D., 1991, Experiments in 2D Image Processing and Recognition, ICATE'91, The Internl. Conf. on Applied and Theoretical Electrotehnics, paper no.13, sesion E, Craiova, Romania.

 3. Cojocaru, D., Dumitru, C., Badea, M., 1993, A System for the Cutting Control, ICATE'93, The International Conference on Applied and Theoretical Electrotehnics, p12-16, Craiova, Romania.

 4. Cojocaru, D., Dan, M., 1993, Experiments in Numerical Image Processing. Methods & Algorithms, SACCS'93, The International Symposium on Automatic Control And Computer Science, p482-488, Iasi, Romania.

 5. Cojocaru, D., Vasile, M., 1993, Experiments in Characters Recognition, SACCS'93, p500-506, Iasi, Romania,.

 6. Cojocaru, D., Magureanu, M., 1993, Experiments in Corner Detection, SACCS'93, p494-500, Iasi, Romania.

 7. Cojocaru, D., Dan, A., 1993, Algorithms of Production Planning of a Flexible Manufacturing System, SACCS'93, p98-104, Iasi, Romania.

 8. Cojocaru, D., Popescu, D., 1995, Experiments in Pattern Recognition Using Neural Networks, AMSE Conference (Advanced of Modelling & Simulation Techniques in Entreprise), SYS'95 (Systems Analysis, Control & Design), p302-307, Brno, Czech.

 9. Cojocaru, D., Popescu, D., 1995, A Pattern Classifier Based on Neural Networks, SACCS'95, 5th International Symposium on Automatic and Computer Science, Volume 2 Computer Science, p267-272, Iasi, Romania.

 10. Cojocaru, D., 1996, CAD/CAM and Robotic Techniques Working Together in an Industrial Application, The International Association of Science and Technology for Development, Conference on Modelling, Identification and Control, lucrarea 263-013, Innsbruck, Austria.

 11. Cojocaru, D., 1998, An Accurate Method for Camera Calibration, The International Association of Science and Technology for Development, Conference on Applied Informatics, lucrarea 275-100, Garmisch-Partenkirchen, Germania.

 12. Cojocaru, D., Bazdoaca, N., 1998, Perspective Transformation in Camera Calibration, International Symposium on Systems Theory, Robotics, Computers & Process Informatics, SINTES 9, Volume I, p298-305, Craiova, Romania.

 13. Nicola, S., Cojocaru, D., Dinu, R.V., 2001, A Radio Link Solution for a Mobile Robot, 10th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region RAAD’01, paper RD-26, Vienna, Austria.

 14. Marghitu, D. B., Cojocaru, D., Swaim, S.F., 2002, Dynamics analysis of ground contact pressure of English Pointer dogs, Ninth Conference on Nonlinear Vibrations, Stability, and Dynamics of Structures, Sponsored by The US Army Research Office and Virginia Polytechnic Institute and State University, lucrarea 101, Virginia, SUA.

 15. Cojocaru, D., 2003, CAD and Computer Vision Based Application, IFAC Workshop Intelligent Assembly and Disassembly IAD'03, p163-168, Bucharest, Romania.

 16. Nicola, S., Cojocaru, D., Catrina, G., et. Al., 2006, A Retrofitting CMM Application, VIIth International Science Conference Coordinate Measuring Technique, Bielsko-Biala Ustron, 03-05 of April 2006.

C.5) Studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale

 1. Ivanescu, M., Nitulescu, M., Cojocaru, D., 1983, Un sistem pentru transmisia si procesarea de imagini statice, Al 3lea Simpozion National de Robotica, p253-257, Bucuresti, Romania.

 2. Grosu, M., Cojocaru, D., Georgescu, D., Tudorancea, D., 1984, Un sistem informatic pentru achizitia si procesarea de date, SINTES-3, p318-323, Craiova, Romania.

 3. Ivanescu, M., Cojocaru, D., Nitulescu, M., 1984, Un sistem pentru procesarea imaginilor, SINTES 3, p247-252, Craiova, Romania.

 4. Grosu, M., Cojocaru, D., Georgescu, D., Tudorancea, D., 1986, Sistem distribuit pentru culegere de date , SINTES-4, p287-295, Craiova, Romania.

 5. Grosu, M., Tudorancea, D., Tudorancea, M., Cojocaru, D., 1986, Interfete hard si soft pentru masini Robotron, SINTES-4, p276-280, Craiova, Romania.

 6. Nestianu, V., Tarata, M., Georgescu, D., Cojocaru, D., 1987, Un sistem biprocesor ANSEMED pentru extragerea din zgomot a semnalelor bioelectrice mici, Conferinta Realizari in Domeniul Electronicii Profesionale, p100-104, Snagov, Romania.

 7. Tarata, M., Georgescu, D., Cojocaru, D., Nestianu, V., 1987, Un sistem nou biprocesor pentru achizitia rapida si prelucrarea semnalelor analogice, Conferinta Realizari in Domeniul Electronicii Profesionale, p105-108, Snagov, Romania.

 8. Tarata, M., Georgescu, D., Cojocaru, D., Nestianu, V., 1987, Un nou aparat pentru testarea functionala a inimii, Al 7 lea Simpozion National de Tehnologii si Echipamente de Testare Automata, p243-248, Cluj-Napoca, Romania,.

 9. Nestianu, V., Tarata, M., Cojocaru, D., Georgescu, D., 1987, Achizitia si prelucrarea automate pentru bio-potentiale, Al 6 lea Simp. Nat. pt. Electronica Medicala, p57-61, Bucuresti, Romania.

 10. Nestianu, V., Tarata, M., Cojocaru, D., Georgescu, D., 1988, Tehnici de inregistrare si prelucrare a potentialelor microelectrocardiografice, Conferinta Realizari in Domeniul Electronicii Profesionale, pV1-V5, vol. II., Snagov, Romania.

 11. Nestianu, V., Tarata, M., Cojocaru, D., Georgescu, D., 1988, Inregistrarea numerica neinvaziva a potentialelor HIS in timp real, MEDINF'88, Al 11-lea Simpozion National de Informatica Medicala, lucrarea nr. 112, Craiova, Romania.

 12. Nestianu, V., Tarata, M., Georgescu, D., Cojocaru, D., 1988, Achizitia si prelucrarea automate a electromiogramei cu microcalculatorul, Al 7 lea Simpozion National pentru Electronica Medicala, lucrarea 17, Cluj-Napoca, Romania.

 13. Tarata, M., Georgescu, D., Cojocaru, D., Nestianu, V., 1989, Un sistem de mediere in timp real pentru prelucrarea semnalelor bioelectrice, Conferinta Realizari in Domeniul Electronicii Profesionale, p112-119, vol. II, Snagov, Romania.

 14. Nestianu, V., Tarata, M., D. Georgescu, Cojocaru, D., 1989, Utilizarea tehnicii de calcul la evidentierea micropotentialelor cardiace, volumul Prelucrarea EKG cu calculatorul, editor Ovidiu Popescu, Ministerul Sanatatii, Centrul de calcul si statistica medicala, p30-35, Bucuresti, Romania.

 15. Cojocaru, D., Tarata, M., Georgescu, D., Nestianu, V., 1989, Inregistrarea si prelucrarea potentialelor evocate auditive si vizuale cu pattern, MEDINF'89, Al 12-lea Simpozion National de Informatica Medicala, lucrarea nr. 13, Constanta, Romania.

 16. Nestianu, V., Tarata, M., Cojocaru, D., Georgescu, D., 1989, Utilizarea tehnicii de calcul in inregistrarea si prelucrarea potentialelor cardiace si evocate, Simpozion anual de comunicari stiintifice ale cadrelor didactice, lucrarea nr. 7, Craiova, Romania.

 17. Cojocaru, D., 1990, Tehnici de inregistrare a potentialelor cerebrale, MEDINF'90, Al 13-lea Simpozion National de Informatica Medicala, lucrarea nr. 33, Sibiu, Romania.

 18. Cojocaru, D., 1991, Algoritmi si metode in prelucrarea de imagini, referat elaborat in pregatirea tezei de doctorat, 60 de pagini, Universitatea din Craiova, Romania.

 19. Cojocaru, D., Bazdoaca, N., Popescu, D., 1991, Aplicabilitatea structurilor de calcul nespecializate in abordarea prelucrarii de imagini, SINTES-6 Simpozionul National de Teoria Sistemelor, Robotica, Calculatoare si Informatica de Proces, p43-46, vol III, Craiova, Romania.

 20. Bazdoaca, N., Popescu, D., Cojocaru, D., 1991, Procedura de investigare a preciziei de pozitionare tinand cont de imperfectiunile tehnl, SINTES-6, p69-73, vol III, Craiova, Romania.

 21. Bazdoaca, N., Popescu, D., Cojocaru, D., 1991, Asupra unor posibilitati de determinare a modelului invers al robotului RIP 6,3, SINTES-6, p74-79, vol. III, Craiova, Romania.

 22. Cojocaru, D., 1992, Computer Systems for Robotic Vision, referat elaborat in pregatirea tezei de doctorat, 50 de pagini, Universitatea din Craiova, Romania.

 23. Cojocaru, D., 1993, Prelucrarea si recunoasterea imaginilor in univers poliedral, referat elaborat in pregatirea tezei de doctorat, 50 de pagini, Universitatea din Craiova, Romania.

 24. Cojocaru, D., Dinu, A., 1994, Experimente in calibrarea camerelor de luat vederi pentru aplicatii de vedere artificiala, SINTES-7, Simpozionul National de Teoria Sistemelor, Robotica, Calculatoare si Informatica de Proces, p246-251, Craiova, Romania.

 25. Cojocaru, D., Neagu, N., Catrina, G., Popa, T., 1994, Sistem CAD/CAM pentru programarea masinilor de debitat cu comanda numerica, SINTES-7, p280-285, Craiova, Romania.

 26. Cojocaru, D., 1997, Recunoasterea obiectelor in univers poliedral, teza de doctorat, 177 pagini, Universitatea din Craiova, Romania.

 27. Bazdoaca, N., Cojocaru, D., 1998, Modelling Robotic Structures Using Screw Parameters, Al XIV-lea Simpozion National ROBOTICA '98, ISBN 973-98796-1-6, p56-60, Brasov, Romania.

 28. Nicola, S., Cojocaru, D., Dinu, R.V., 2000, Comunicatie radio pentru roboti mobili, Sesiunea de Comunicari Stiintifice, Editia VI, Universitatea Constantin Brancusi, ISBN 973-8086-11-6, p407-412, Targu Jiu, Romania.

 29. Nicola, S., Cojocaru, D., Manescu, N., 2000, Comanda in infrarosu a unui robot mobil, Sesiunea de Comunicari Stiintifice, Editia VI, Universitatea Constantin Brancusi, ISBN 973-8086-11-6, p412-418, Targu Jiu, Romania.

 30. Nicola, S., Cojocaru, D., Dinu, R. V., 2001, Structuri mobile cooperative, Sesiunea de Comunicari Stiintifice, TEHNOMIL 2001, Editia I, Academia Fortelor Terestre Nicolae Balcescu, Sibiu, Romania.

 31. Nicola, S., Cojocaru, D., Manescu, N., 2001, Structura mobila ghidata in infrarosu, Sesiunea de Comunicari Stiintifice, TEHNOMIL 2001, Editia I, Academia Fortelor Terestre Nicolae Balcescu, Sibiu, Romania.

 32. Cojocaru, D., Nicola, S., Presura, M., 2001, Aplicatii cu roboti mobili cooperativi, WMRC 2001, The 2nd National Workshop on Mobile Robots, ISBN 973-8043-39-5, Craiova, Romania.

 33. Nicola, S., Cojocaru, D., Filipoiu, C., 2001, Platforma Robotica Mobila, WMRC 2001, The 2nd National Workshop on Mobile Robots, ISBN 973-8043-39-5, Craiova, Romania.

 34. Cojocaru, D., Nicola, S., Muscalu, V., 2001, O aplicatie de proiectare parametrizata in AutoLISP, Sesiunea de Comunicari Stiintifice SCS’2001, lucrarea 32, Oradea, Romania.

 35. Cojocaru, D., 2001, Aplicatii ale Vederii Artificiale in Medicina Inceputului de Mileniu III, Conferinta Zilele UMF Craiova, ISBN 973-85009-0-0, lucrarea 13, Craiova, Romania.

 36. Cojocaru, D., 2001, Roboti mobili pentru controlul calitatii mediului – Sisteme senzoriale si de comunicatie pentru roboti mobili, Raport de sinteza contract CNCSIS 35254/2001, tema 14, cod 154, Romania.

 37. Cojocaru, D., Nicola, S., Iordache, D., 2002, Canal de comunicatie video pentru un robot mobil, Conf. Nat. de Robotica CNR 2002, ISBN 973-8043-165-5, p182 – 187, Craiova, Romania.

 38. Nicola, S., Cojocaru, D., Panea, I., 2002, Interfata utilizator pentru controlul unui robot mobil, Conf. Nationala de Robotica CNR 2002, ISBN 973-8043-165-5, p177 – 181, Craiova, Romania.

 39. Nicola, S., Cojocaru, D., Filipoiu, C., 2002, Aplicatie cu o platforma mobila, Conferinta Nationala de Robotica CNR 2002, ISBN 973-8043-165-5, p272-276, Craiova, Romania.

 40. Cojocaru, D., 2002, Roboti mobili pentru controlul calitatii mediului – Aplicatii cu roboti mobili, Raport de sinteza contract CNCSIS 33451/2002, tema 41, cod 154, Romania.

 41. Cojocaru, D., 2003, Promovarea aplicatiilor de vedere artificiala – Aplicatii de vedere artificiala, Raport de sinteza contract CNCSIS 40202/2003, tema 3, cod 718, Romania.

 42. Cojocaru, D., 2004, Promovarea aplicatiilor de vedere artificiala – Implementarea si promovarea aplicatiilor de vedere artificiala, Raport de sinteza contract CNCSIS 33062/2004, tema 25, cod 718, Romania.

 43. Cojocaru, D., 2005, Tehnici fuzzy pentru sisteme şi procese cu aplicabilitate in societatea informationala, Raport de sinteza contract CNCSIS, Cod 100, Tema 4, Contract nr. 27661/14.03.2005, Romania.

 44. Cojocaru, D., 2006, Tehnici fuzzy pentru sisteme şi procese cu aplicabilitate in societatea informationala, Raport de sinteza contract CNCSIS, Act adiţional GR155/04.05.200, cod 100, tema 7, Romania.

 45. Cojocaru, D., 2007, Tehnici fuzzy pentru sisteme şi procese cu aplicabilitate in societatea informationala, Raport de sinteza contract CNCSIS, Contract nr. 26C/17.04.2007, cod 100, tema 9, Romania.

 46. Cojocaru, D., 2007, Modele şi metode pentru controlul vizual al roboţilor hiperredundanţi, Raport de sinteza contract Academia Română GAR 100/09.08.2007, Romania.

 47. Cojocaru, D., 2007, Controlul roboţilor tentaculari bazat pe vedere artificială, Raport de sinteza contract CNCSIS PN II IDEI 102/01.10.2007, Romania.

 48. Cojocaru, D., 2008, Modele şi metode pentru controlul vizual al roboţilor hiperredundanţi”, Raport de sinteza contract cu Academia Română GAR 97/24.04.2008, Romania.

 49. Cojocaru, D., 2008, Controlul roboţilor tentaculari bazat pe vedere artificială, Raport de sinteza contract CNCSIS PN II IDEI 102/01.10.2007, Romania.

 50. Cojocaru, D., 2009, Controlul roboţilor tentaculari bazat pe vedere artificială, Raport de sinteza contract CNCSIS PN II IDEI 102/01.10.2007, Romania.

 51. Ivanescu, M., Cojocaru, D., Diaconu, I., 2009, Platforma multimedia pentru instruire, cercetare şi dezvoltare de aplicaţii în mecatronică şi automatică, Platforme/laboratoare de formare şi cercetare interdisciplinară CNCSIS-UEFISCSU p43-47, Bucureşti, România.

 52. Cojocaru, D., 2010, Controlul roboţilor tentaculari bazat pe vedere artificială, Raport de sinteza contract CNCSIS PN II IDEI 102/01.10.2007, Romania.

D) PROIECTE DE CERCETARE DEZVOLTARE

D.1) Granturi/contracte de cercetare-dezvoltare obţinute prin competiţie internaţională

 1. FREESUBNET “A European research network on key technologies for intervention autonomous underwater vehicles”- MRTN-CT-2006-036186, 16 parteneri colective de cercetare din ţările membre EU, valoare totală contract: 3.284.786 Euro, valoare subcontract parte română: 126.219 Euro, responsibil colectiv român: Dorian Cojocaru. 2006-2010.

 2. „Strategic Alignment of Electrical and Information Engineering in European Higher Education Institutions”, program cu finanţare europeană SALEIE, nr. 527877-LLP-1-2012, coordonator al workpackage 5 “Policy”.

 3. “Practice-based Experiential Learning Analytics Research And Support (PELARS)”, Small or medium-scale focused research project (STREP), FP7-ICT-2013-11 Objective ICT-2013.8.2 Technology-enhanced Learning Proposal ID: 619738 (internal reference number: SEP-210100839), Call: FP7-ICT-2013-11, Funding scheme: CP-FP-INFSO, responsibil colectiv român: Dorian Cojocaru (Learning Manager of the Management Committee).

D.2) Granturi/contracte de cercetare-dezvoltare obţinute prin competiţie naţională

D.2.1) Proiecte de cercetare-dezvoltare obţinute prin competiţie naţională din poziţia de director de proiect

 1. “Roboti Mobili pentru Controlul Calităţii Mediului”, beneficiar: CNCSIS, 2001, Cod CNCSIS 154 Tema 14 Contract 35264/2001, director de proiect: Dorian Cojocaru.

 2. “Roboti Mobili pentru Controlul Calităţii Mediului”, beneficiar: CNCSIS, 2001, Cod CNCSIS 4, Tema 41, Contract 33451/2002, director de proiect: Dorian Cojocaru.

 3. “Promovarea Aplicaţiilor de Vedere Artificială”, beneficiar: CNCSIS, faza: Aplicaţii de vedere artificială, Cod CNCSIS 718 Tema 3, Contract nr. 40202/4.11.2003, director de proiect: Dorian Cojocaru.

 4. “Promovarea Aplicaţiilor de Vedere Artificială”, beneficiar: CNCSIS, faza: Aplicaţii de vedere artificială, Cod CNCSIS 718 Tema 25, Contract nr. 33062/24.06.2004, director de proiect: Dorian Cojocaru.

 5. “Tehnici fuzzy pentru sisteme şi procese cu aplicabilitate in societatea informationala”, beneficiar: CNCSIS, Cod CNCSIS 100 Tema 4, Contract nr. 27661/14.03.2005, valoare: 25.000 RON, director de proiect: Dorian Cojocaru.

 6. “Tehnici fuzzy pentru sisteme şi procese cu aplicabilitate in societatea informationala”, beneficiar: CNCSIS, Act adiţional GR155/04.05.2006, cod 100, tema 7, valoare: 35.000 RON, director de proiect: Dorian Cojocaru.

 7. “Tehnici fuzzy pentru sisteme şi procese cu aplicabilitate in societatea informationala”, beneficiar: CNCSIS, Contract nr. 26C/17.04.2007, cod 100, tema 9, valoare: 25.000 RON, director de proiect: Dorian Cojocaru.

 8. ”Modele şi metode pentru controlul vizual al roboţilor hiperredundanţi”, grant cu Academia Română GAR 100/09.08.2007, înregistrat la Universitatea din Craiova cu numărul 4174/03.08.2007, valoare: 12.500 RON, director de proiect: prof. dr. ing. Dorian Cojocaru.

 9. ”Controlul roboţilor tentaculari bazat pe vedere artificială”, grant CNCSIS PN II IDEI 102/01.10.2007, înregistrat la Universitatea din Craiova cu numărul 45C/27.09.2007, valoare totală contract: 450.000 RON, director de proiect: prof. dr. ing. Dorian Cojocaru. 2007-2010; realizare: 50.000 lei in 2007, 116.234 lei in 2008; 105.481 lei in 2009; 96.000 lei pentru 2010;

 10. ”Modele şi metode pentru controlul vizual al roboţilor hiperredundanţi”, grant cu Academia Română GAR 97/24.04.2008, înregistrat la Universitatea din Craiova cu numărul 1214/10.04.2008, valoare: 12.500 RON, director de proiect: prof. dr. ing. Dorian Cojocaru.

D.2.2) Proiecte de cercetare-dezvoltare obţinute prin competiţie naţională din poziţia de membru al echipei de cercetare – selecţie

 • “Platformă de control holonic al fabricaţiei cu roboţi multipli şi vedere artificială integrată pentru condiţionarea materialelor - RVHOLON”, contractul CEEX AMCSIT Nr. 146/20.07.2006, valoare totală partener 240.000 RON – director colectiv: prof. dr. ing. Mircea Ivănescu; responsabil executiv local Dorian Cojocaru. 2006-2009.

 • “Cercetări privind Miniroboţii Mobili cu Locomoţie Bazată pe Mişcare Pendulară – Robopend”, contractul CEEX AMCSIT Nr. 90 / 31.07.2006, valoare totală partener 140.000 RON – director colectiv: prof. dr. ing. Mircea Ivănescu; responsabil executiv local Dorian Cojocaru. 2006-2009.

 • “Platforme robot-vedere artificială autonome, inteligente de calificare, sortare/prelucrare/ambalare şi inspecţie de calitate a produselor cu arhitectură de control holonic, orientate pe servicii, bazată pe trăsături – SOFHICOR”, contract PARTENERIAT Nr. 11-042/18.09.2007, subcontract ferm de colaborare nr. 99/14.09.2007, valoare totală UCV: 300.000 RON, director de proiect: prof. dr. ing. Theodor Borangiu; director colectiv: prof. dr. ing. Mircea Ivănescu; responsabil executiv local: prof. dr. ing. Dorian Cojocaru. 2007-2010.

 • “Platformă Multimedia pentru Instruire, Cercetare şi Dezvoltare de Aplicaţii în Mecatronică şi Automatică”, contract cu Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, responsabil contract: prof. dr. ing. Mircea Ivănescu, director administrativ: prof. dr. ing. Dorian Cojocaru, valoare 2006-2008: 4.500.000 lei.