Prof. univ. dr. ing. Nicu Bîzdoacă

 

Nicu George Bîzdoacă este profesor.dr.ing în domeniul Mecatronica si Robotică la Universitatea din Craiova. A absolvit Facultatea de Electrotehnică / Unibersitatea din Craiova în 1989 cu titlul de inginer în profilul automatizari si calculatoare din cadrul specializării automatizări și calculatoare.

Este doctor din 2001 în domeniul Automatică avându-l coordonator pe Prof. Dr. ing. Mircea Ivănescu de la Universitatea din Craiova. În cadrul Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică predă următoarele cursuri/seminarii: Materiale si structuri inteligente, Nano, mico-tehnologii si materiale inteligente, Interfețe om-mașină, Interfețe haptice, Programare Java, Limbaje de programare a roboților.

Activitatea sa de cercetare este concentrată în bionică, materiale și structuri inteligente. Este autorul a peste 140 de articole ştiinţifice şi a 15 de cărţi şi manuale. Este conducător de doctorat din 2009 (fiind coordonatorul a 5 lucrări de doctorat). A brevetat 2 brevete de invenție: A/0072/2009 - Sistem de plăci modulare pentru osteosinteza fracturilor oaselor lungi şi metodă de utilizare a acestora și - A/01129/2010 - Reţea modular adaptivă bazată pe materiale inteligente . Este membru al Robotics Romanian Society, Romanian Society of Specialists in Automatics, IEEE Robotics and Automation Society, IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, IEEE Control Systems Society, IEEE Education Society, Craiova University Complementary Formation Centre, SOCER – Romanian Association for energy efficiency. De-a lungul activităţii a iniţiat creearea Infrastructurii de cercetare în Științe Aplicate INCESA - www.incesa.ro. A participat în peste 30 de proiecte de cercetare/educaţionale naţionale şi internaţionale.

CERCETARE

  • Directii de cercetare proprii: materiale si structuri inteligente, bionică

  • Proiecte/granturi de cercetare:

1) director/coordonator;

Reverse Engineering in Cognitive Recognition And Control Of Biomimetics Structures - Ingineria Inversa în Recunoasterea Cognitiva si Controlul Structurilor Biomimetice - director proiect: Prof.dr.ing. Nicu Bîzdoaca, Universitatea din Craiova- România, respectiv Prof.dr.ing. Frank ChongWoo Park, Seoul National University, Corea de Sud – perioada 2010-2011

Development of biomimetic desig methodology with reverse engineering in cognitive recognition and control of biomimetic robots - Dezvoltarea metodologiei de proiectare biomimetica utilizand ingineria inversa in recunoasterea cognitiva si controlul robotilor biomimetici - director proiect: Prof.dr.ing. Nicu Bîzdoaca, Universitatea din Craiova- România, respectiv Prof.dr.ing. Erden Abdulkadir, Atilim University - Ankara - Turcia– perioada 2010-2011

Arhitecturi Robotice Specializate Destinate Operarii In Medii Cu Grad De Periculozitate Sporit – contract de cercetare CNCSIS cod 275 – 2004-2006

Abordarea Concurentiala A Modularizarii Sistemelor Robotice – contract de cercetare CNCSIS cod 62, 2007-2008

Noi tehnologii în controlul proceselor bazate pe materiale inteligente (lichide magneto şi electrorheologice şi materiale cu memorie) ,Contract de cercetare ANSTI 5241/1999, 1999-2000

Dezvoltarea Unei Infrastructuri De Comunicatie Multimedia Cu Aplicatii In Cercetare Si Educatie - 2006

Centru De Formare, Cercetare, Dezvoltare In Mecatronica Si Automatica - 2007

Ingineria Inversa In Modelarea Cognitiva Si Controlul Structurilor Biomimetice - contract de cercetare PNCDI 2 – Idei, cod 289/2008

  • 2) membru

EIE-SURVEYOR: Reference Point For Electrical And Information Engineering In Europe, 2005-2008, PROJECT NR. 225997-CP-1-2005-1-FR-ERASMUS-TNPP

EURON: European Robotics Network – 2006-2008, (Project FP6 - 507728)

Implanturi Ortopedice Modular-Adaptive Bazate Pe Materiale Inteligente

Centru De Formare, Cercetare, Dezvoltare In Domeniul Biomecanicii - 2007

Sisteme neconventionale de control utilizând lichide electro-rheologice", Contract de cercetare Universitatea din Craiova - Ministerul Cercetarii si Tehnologiei Nr. 663/10C/A8. Fazele desfăşurării contractului:

Algoritmi si arhitecturi de conducere pentru structuri neconventionale utilizand lichide ER

Algoritmi pentru conducerea robotilor industriali, Contract de cercetare: Universitatea din Craiova - Ministerul Invatamantului

Aplicaţii ale materialelor inteligente (lichide magneto - MR si electro - ER rheologice, materiale cu memorie - Shape Memory Alloy ) în construcţia unor structuri de terminale pentru investigare medicală şi roboticã, Contract ANSTI 663/1996, act. adiţional 333/1999

Arhitecturi si algoritmi neconventionali pentru conducerea robotilor, Contract de cercetare: Universitatea din Craiova-Ministerul Invatamantului, C.N.C.S.U., Nr. 5006/16C- 468)

Arhitecturi si sisteme de conducere pentru roboti mobili cooperativi, Contr. CNCSU/456 1998 .

Cercetari in domeniu robotilor mobili, Contract 4C/15.01.'98/CNCSU, Cod CNEFIS: 126, 1998

Conducerea robotilor bazata pe vedere si inteligenta artificiala, Contract de cercetare: Universitatea din Craiova - Ministerul Invatamantului, C.N.C.S.U., Nr. 5006/16C- 467)

Reţea de colegii de informatică tehnică în oraşele Craiova, Rîmnicu Vîlcea, Drobeta Turnu Severin şi Slatina, coordonată de colegiu universitar tehnic al Universităţii din Craiova, cod CNFIS 4-MC-2 -– 0087

Roboti industriali si linii flexibile de fabricatie –contract nr 1356, cod ROF U 003/2000

Laborator de automate programabile cu utilizare de la distanta (internet) –, cod CNCSIS 276/2004

Algoritmi evoluaţi de conducere a sistemelor neliniare. Aplicaţii la structuri robotice. CNCSIS 722/2003

Arhitecturi şi algoritmi de conducere destinate sistemelor tehnologice complexe, contract Universitatea din Craiova - MEC, Nr. 6156 /2001

Controlul roboţilor în operaţii de asistenţă pentru persoanele defavorizate , cod CNCSIS 740, contract 40202/8/2003

CEEX- PC-D03-PT13-513 – PARTAJAREA RESURSELOR DE INSTRUIRE SI DE CERCETARE

CEEX 14 - modulul III, competiţia 2- Promovarea cecetării în automatică şi robotică în scopul integrării în reţelele europene şi internaţionale de cercetare – PARSIR

Platformă multimedia pentru instruire, cercetare şi dezvoltare de aplicaţii în mecatronică şi automatică, Contract CNCSIS de tip Platforme/laboratoare de formare şi cercetare interdisciplinară, 2006-2008, OMEdC 4873/08.08/2006, Universitatea din Craiova 62B/14.09.2006,

Platforma de control holonic al fabricaţiei cu roboţi multipli şi vedere artificială integrată pentru conditionarea materialelor - RVHOLON, Program CEEX, Modulul I, Nr. 146/20.07.2006

  • Activitate in comunitatea academica:

Evaluator – domeniul Mecatronica si Robotica - AGENŢIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR (ARACIS)

competitia 2007, competitia 2008: Evaluator – Parteneriate Domenii priorizare, Centrul National de Management Programe

  • Afilieri la societati profesionale

Societatea Romana de Robotica

Romanian Society of Specialists in Automatics

IEEE Robotics and Automation Society

IEEE Engineering in Medicine and Biology Society

IEEE Control Systems Society

IEEE Education Society

Centrul de Formare Complementară din Universitatea din Craiova

SOCER – Asociatia Romana de eficienta energetica

  • Publicatii - selectie:

Application Of Smart Materials: Bionics Modular Adaptive Implants - Nicu George Bîzdoacă, Dan Tarnita, Daniela Tarnita, Elvira Bizdoaca, Proceedings of the Eleventh International Conference on Climbing and Walking Robots – Clawar 2008) World Scientific Publishing Co.Pte.Ltd

Modular Adaptive Implant Based on Smart Materials - Nicu George Bîzdoacă, Tarnita, D., Tarnita, D. N. Romanian Journal of Morphology and Embryology, Ed. Academiei Romane. [Medline, Pubmed]

Biomimetic Control Architecture for Robotic Cooperative Tasks - N. Bîzdoacă , Hani Hamdan 1, D. Coman, M. Hamdan, K. Al Mutib the Fifteenth International Symposium on Artificial Life and Robotics 2010(AROB 15th ’10), Beppu, Japan, February 4-6, 2010

Biomimetic Control Algorithm for the Balance and Locomotion of Walking Systems - Bîzdoacă N., Petrisor A., Hamdan H., Al Mutib K., International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO’10), Funchal, Madeira (Portugal), June 15-18, 2010.

A New Aspect of the Robot Modularity Concept - Bîzdoacă Nicu George, Petrişor Anca, Bîzdoacă Elvira, Diaconu Ilie, 9th International Carpathian Control Conference, ICCC’2008, Sinaia, Romania, 25-28 mai, 2008

Shape Memory Alloy Tendons Actuated Tentacle Robotic Structure - Models and Control - Nicu George Bîzdoacă, Petrisor Anca, ISI Proceedings of the 4th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, ICINCO’08 11-15 May, 2008, Funchal, Madeira, Portugal

  • Brevete:

A/0072/2009 - Sistem De Plăci Modulare Pentru Osteosinteza Fracturilor Oaselor Lungi Şi Metodă De Utilizare A Acestora

A/01129/2010 - Reţea Modular Adaptivă Bazată Pe Materiale Inteligente

  • Alte activitati/informatii :

Președinte Uniunea Sindicatelor Universitare din Universitatea din Craiova

Vicepreședinte Federația Națională Sindicală Alma Mater

L