Laboratorul “Robotică şi Sisteme flexibile de fabricaţie”
 
 Laboratorul asigură suportul logistic pentru desfăşurarea activităţilor practice la mai multe discipline cu tematica Robotică şi respectiv Sisteme flexibile de fabricaţie pentru studenţii Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică, dar şi pentru studenţii altor facultăţii tehnice ale Universităţii din Craiova.
 
 Laboratorul are mai multe sisteme şi echipamente industriale şi didactice specializate (roboţi, manipulatoare, automate programabile, simulatoare, sisteme flexibile de fabricaţie), tehnică de calcul, software general şi specializat, echipamente didactice moderne de videoprezentare şi aer condiţionat. Tot aici se desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică, inclusiv activităţi de pregatire doctorală.
 
 
   Dotarea laboratorului
 
 Laboratorul dispune de sisteme robotice complexe de uz industrial (ABB IRB 1400, integrat într-o platformă didactică multifuncţională, Automatica RIP 6,3), sisteme robotice didactice (Eshed Scorbot, Didacta, Festo Mitsubishi, Automatica, cu acţionări electrice sau pneumatice), roboţi mobili educaţionali (Johuco, Mondotronics, Lynxmotion) software de simulare funcţională (ABB, Matlab, Automgen, Automsim, Telemecanique, Festo), software specializat pentru fabricaţia virtuală (ABB S4 StudioLite, Festo Cosimir), simulator pentru realizarea acţionărilor hidraulice, simulator pentru structuri de conducere, automate programabile şi controlere logice programabile (Junior). Laboratorul este dotat şi cu un sistem flexibil de fabricaţie didactic CIM Eshed Robotec, care include o staţie automată de prelucrări mecanice prin frezare cu deservire robotizată, o magazie automată cu deservire robotizată şi un sistem conveior. Procesarea informaţională este asigurată de un software specializat care materializează toate aspectele industriale reale CAM, CAP, CAD, CAS, CAQ, folosind o reţea ierarhizată de conducere compusă din controlere specializate, automate programabile şi PC-uri.
 
 In laborator există o reţea de calculatoare Pentium cu facilităţi generale Internet, multimedia şi echipamente periferice adecvate. Sunt folosite mai multe pachete specializate software din categoria CAR – Computer Aided Robotics (ABB StudioLite, ProgramMaker, QuikTeach, FactoryWare) şi PLM - Product Lifecycle Management (Solid Mechanics, Catia). Acestea permit proiectarea asistată a produselor, a proceselor şi a resurselor de fabricaţie, dezvoltarea off-line a aplicaţiilor robotizate, simularea funcţională cu vizualizare dinamică prin interfeţe grafice GUI 3D, optimizarea aplicaţiilor proiectate şi integrarea în structuri complexe de fabricaţie, transferul aplicaţiei prin reţea Internet şi verificarea on-line pe sistemul robot ABB IRB 1400. Pentru instruirea studenţilor sunt folosite seturi tematice de planşe şi filme video, materiale promoţionale ale firmelor reprezentative în domeniu, software educaţional (Festo, SMC, Telemecanique) şi de proiectare (ABB, SMC, Automgen, Automsim), echipamente moderne de prezentare a materialelor didactice prin videoproiecţie, aparatură analogică şi numerică de măsură şi control, truse cu dispozitive electronice, electrice şi mecanice.
 
   Laboratorul dispune de aer conditionat şi sistem de videoproiecţie.
 
   Instalaţii şi echipamente reprezentative
 
• Instalaţie hidraulică educaţională H118 / 1D
• Sistem robot educaţional PD5D / NT
• Sistem robot educaţional RD5E
• Mașină unealtă cu comandă numerică Emco CNC
• Robot antropomorf cu 5 grade de libertate Scorbot V+
• Robot antropomorf cu 5 grade de libertate Scorbot VII
• Conveior Eshed • Magazie automată Eshed
• Robot industrial ABB IRB 1400
• Celulă flexibilă pentru dozare şi îmbuletiere produse lichide în recipienţi de sticlă Festo
• Conveior Festo
• Celulă robotizată de asamblare cu robot didactic Festo Mitsubishi
• Roboţi mobili educaţionali din seriile Johuco, Mondotronics, Lynxmotion
• Sistem de programe de instruire în mecatronică
• Reţea de calculatoare cu 6 posturi şi diferite periferice adecvate
• Tablă interactivă digitală
• Echipamente didactice de videoprezentare, multiplicare, facilități Internet
 
   Discipline deservite de laborator
 
• Bazele roboticii
• Bazele sistemelor mecatronice
• Sisteme de conducere a roboţilor
• Sisteme flexibile de fabricaţie
• Roboţi mobili
• Sisteme avansate de conducere a roboţilor
• Productică și tehnologii moderne