Prof. dr. ing. Dorian Cojocaru

Dorian Cojocaru a abolvit în 1977 secția reală a liceului Nicolae Bălcescu (actual Carol I) din Craiova, la o clasă cu program intensiv de matematică. În 1977 a fost admis la facultate cu media 10,00 la examenul de admitere. Are o diplomă de inginer cu specializarea în Automatizări și Calculatoare, programul  Calculatoare, eliberată în 1983 de Facultatea de Electrotehnică, Universitatea din Craiova. Este doctor inginer în Sisteme Automate din 1997 cu o teză din domeniul achiziției, prelucrării și recunoașterii imaginilor. Dorian Cojocaru este conducător de doctorat în domeniul Mecatronică și Robotică. În prezent, Dorian Cojocaru este profesor și directorul Departamentului de Mecatronică și Robotică de la Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică, Universitatea din Craiova. Este secretar general și membru în Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior. Domeniile actuale de interes pentru cercetare sunt: vederea artificială, mecatronică și robotică, politici și tendințe noi în învățământul superior tehnic. Dorian Cojocaru a publicat mai mult de 5 cărți, mai mult de 150 lucrări științifice și a coordonat mai mult de 15 contracte de cercetare naționale și internaționale. A fost membru în diferite comisii, comitete și organisme naționale și internaționale.

Dorian Cojocaru graduated the Nicolae Balcescu Highscool (now Carol I) in Craiova, in 1977 - an intensive mathematics class. In 1977 he was admitted to university studies with an average grade - 10.00 at the admission exam. He holds a bachelor's degree in Automation and computers, - Computers' Science program, issued in 1983 by the Faculty of Electrical Engineering, University of Craiova. He has been granted the PhD title in Automation Systems in 1997 with a thesis in the field of acquisition, processing and recognition of images. Dorian Cojocaru is a PhD coordinator in the field of mechatronics and robotics. Currently, Dorian Cojocaru is Professor and Head of the Department of Mechatronics and Robotics at the Faculty of Automation, Computers and Electronics, University of Craiova. He holds the General secretary and the member positions within the Council of the Romanian Agency for Quality Assurance in Higher Education. Current areas of research interest are artificial vision, mechatronics and robotics, new policies and trends in technical higher education. Dorian Cojocaru has published more than 5 books, over 150 scientific papers and has coordinated over 15 national and international research contracts. He has been a member of various committees, committees, national and international bodies.

 

Lucrări şi proiecte de cercetare dezvoltare din perioada 2011-2020

 

A. Cărţi si capitole în cărţi

 

 1. Dumitru, S., Ivănescu, M, Cojocaru, D., 2014, Soluţii de acţionare şi conducere pentru roboţi hiper-redundanţi, PRO Universitaria, Editura Universitaria Craiova, Seria Mecatronică, ISBN 978-606-26-0171-3, ISBN 978-606-14-0889-4, 240 pagini.
 2. Simona, L., Gogu, E., Bunoiu, M., Cherecheş, V., Cojocaru D., ş.a., 2017, Raport de analiză – Evaluarea calităţii activităţii ARACIS, ISBN 978-973-0-24447-2, 128 pagini.
 3. Petrescu, I., Gogu, E., Stanciu, Ș., Cojocaru, D., Chiș, A., 2018, Oferta și cererea  de studii universitare de masterat  în date statistice -  Anul universitar 2017-2018; Copyright © 2018 ARACIS, ISBN 978-973-0-26593-4.
 4. Petrescu, I., Gogu, E., Cojocaru, D., Stanciu, Ș., Chiș, A., 2018, Oferta și cererea de studii universitare de doctorat în date statistice, Anul universitar 2017-2018; Copyright © 2018 ARACIS, ISBN 978-973-0-26592-7.

 

B. Lucrări indexate ISI/BDI

 

B.1. Reviste indexate ISI/BDI:

 

 1. Marghitu, D.B., Cojocaru, D., Jackson, R.L., 2011, Elasto-Plastic Impact of a Rotating Link with a Massive Surface, International Journal of Mechanical Sciences, ISSN: 0020-7403, Volume 53, Issue 4, April 2011, Elsevier, p309-315, Impact Factor for 2011: 1.231, 5-Year Impact Factor: 1.491, Influence Factor: 2.25, DOI: 10.1016/j.ijmecsci.2011.01.012, WOS:000289323500009.
 2. Marghitu, D.B., Seunghun,  L., Cojocaru, D., 2011, Stopping Time for a Planar Link in Contact with a Granular Material, Annals of the University of Craiova – Series: Automation, Computers, Electronics and Mechatronics, Editor: University of Craiova, Editura UNIVERSITARIA Craiova, Romania, vol. 11(35) , No. 1 - 2011, p21-26, ISSN: 1841-0626, [INSPEC, Copernicus].  
 3. Banta, V.C., Cojocaru, D., Tanasie, R.T., 2012, A Software Application for the Gas Transport and Distribution Management, Annals of the University of Craiova, Series: Automation, Computers, Electronics and Mechatronics, Vol. 10 (37), No. 2, 2012, ISSN 1841-0626, pages 1-6, Editura Universitaria, Craiova, 2013 (CNCSIS code 11 category B+, internationally indexed, starting with 2010, BDI Copernicus, Inspec).
 4. Dumitru, S., Cojocaru, D., Marghitu, D., 2013, Computer Aided Design of a Hyper-redundant Manipulator, Advances in Electrical and Computer Engineering, vol. 13, no. 4, pp. 51-56, ISSN: 1582-7445, e-ISSN: 1844-7600, DOI:10.4316/AECE.2013.04009, JCR Impact Factor: 0.642, JCR 5-Year Impact Factor: 0.479, Jrnl Citation Reports® Science Edition, (Thomson Reuters 2013), DOI: 10.4316/AECE.2013.04009, WOS:000331461300009.
 5. Marghitu, D., Cojocaru, D., 2014, Simultaneous Impact of a Two-Link Chain, Nonlinear Dynamics, An Intrnl. Journal of Nonlinear Dynamics and Chaos in Eng. Systems, Springer Ed., ISSN:0924-090X, Volume 77, Issue 1-2, pp 17-29, JCR Impact Factor: 3.009, JCR 5-Year Impact Factor: 2.64, Jrnl Citation Reports® 2012 Science Edition, (Thomson Reuters 2013) DOI: 10.1007/s11071-014-1269-5, WOS:000337050800002.
 6. Banţa, V.C.,  Cojocaru, D., Moisescu, M.A., Sacala, I.S., 2014, Software Design for Industry Metrology Systems, Studies in Informatics and Control, ISSN 1220-1766, vol. 23 (4), pp. 359-371, 2014, DOI: 10.24846/v23i4y201406, (Philadelphia-based Institute of Scientific Information (ISI) / Thomson Scientific-SCIEx (since 2008), Journal Metric Values 2013 - Thomson Reuters Impact Factor: 0,605, Article Influence Score (AIS) : 0,084), WOS: 000346943300006.
 7. Banţa, V., Cojocaru , D., Moisescu, M.A., Sacala, I.S., 2014, Release Management Tool – A Software Application for Release and Deployment Management, International Conference on Aerospace, Robotics, Manufacturing Systems, Mechanical Engineering, Neurorehabilitation and Human Motility, ICMERA 2014 Applied Mechanics and Materials, ISSN: 1660-9336, ISBN: 978-303835274-7; 978-303835274-7, Vol. 656 (2014), pp. 524-533, Transaction Technical Publications, Switzerland, DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.656.524, SCOPUS Code 110609.
 8. Cojocaru, D., Spikol, D., Friesel, A., Cukurova, M., Valkanova, N., Rovida, R., Tanasie, R. T., 2016, Prototyping Feedback for Technology Enhanced Learning, International Journal of Education and Information Technologies, ISSN: 2074-1316, Volume 10, Pages: 144-151, ISSN: 2074-1316, WOS:000393520200019. 
 9. Dorian Cojocaru, Dan B. Marghitu, Impact Behavior of a Rotating Rigid Body with Impact and Viscous Friction, Mathematical Problems in Engineering, vol. 2020, ISSN: 1024123X, eISSN: 1563-5147, Article ID 5471629, 11 pages, 2020. https://doi.org/10.1155/2020/5471629, (CiteScore1.800, Impact Factor1.009), WOS:000594635900003. 

 

B.2. Conferinţe indexate ISI/BDI:

 

 1. Dumitru, S., Cojocaru, D., Manta, F., 2011, Experiments in Determining the Displacements and Angular Amplitudes of a Hyper-Redundant Robot, 15th International Conference on System Theory and Control Joint Conference SINTES 15, SACCS 11, SIMSIS 15, p199-204, ISBN 978-973-621-323-6, Sinaia, Romania, October 14 - 16, INSPEC Accession Number: 12390427], Date Added to IEEE Xplore: 28 November 2011.
 2. Manta, F., Dumitru, S., Cojocaru, D., 2011, Closed loop control for a 3D tentacle robot using artificial vision system, 15th International Conference on System Theory and Control Joint Conference SINTES 15, SACCS 11, SIMSIS 15, p341-346, ISBN: 978-145771173-2, Sinaia, Romania, October 14 - 16, INSPEC Accession Number: 12390436, Date Added to IEEE Xplore: 28 November 2011.
 3. Rosca, A., Craciunoiu, N., Dumitru, S., Dumitru, N., Cojocaru, D., 2012, ARX Development for SQL connection with Mechanical Desktop, INCOM 2012, 14th IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing, Proceedings Information Control Problems in Manufacturing, Volume 14, Part 1, by Elsevier Ltd, ISSN: 1474-6670, ISBN: 978-3-902661-98-2, DOI: 10.3182/20120523-3-RO-2023.00401, p1660-1665, May 23-25, Bucharest, Romania [IFAC, SCOPUS].
 4. Marghitu, D.B., Cojocaru, D., Dumitru, S., 2012, The Variation of the Coefficient of Restitution with the Impact Angle, 16th International Conference on System Theory, Control and Computing Joint Conference SINTES 16, SACCS 12, SIMSIS 16, ISBN 978-606-8348-48-3 – IEEE, page(s): 1-5, 12 - 14 October 2012, Sinaia, Romania, INSPEC Accession Number: 13175144, Date Added to IEEE Xplore: 13 December 2012.
 5. Cojocaru, D., Popescu, D, Tănasie, R.T, 2013, Policies for Higher Education Institutions in Electrical and Information Engineering, Proceedings of the 24th Annual Conference of European Association for Education in Electrical and Information Engineering, ISBN 978-960-99889-5-7, p187-192, 30-31 May 2013, Chania, Crete, Greece, INSPEC Accession Number: 13705031, DOI: 10.1109/EAEEIE.2013.6576527, Date Added to IEEE Xplore: 08 August 2013, WOS:000332827800037.
 6. Poboroniuc, M.S, Cojocaru, D., Livinţ, Ghe., Ward, T., Cachia, E., Bencheva, N., 2013 Preliminary Findings to Design EIE Curricula Harmonised to the Technical Global Challenges, Proceedings of the 24th Annual Conference of European Association for Education in Electrical and Information Engineering, ISBN 978-960-99889-5-7, p198-203, 30-31 May 2013, Chania, Crete, Greece, INSPEC Accession Number: 13704993, DOI: 10.1109/EAEEIE.2013.6576529, Date Added to IEEE Xplore: 08 August 2013, WOS:000332827800039.
 7. Banţa, V.C., Cojocaru, D., 2013, Development Center Tool a Software Application for Change Request Management, 17th International Conference on System Theory, Control and Computing Joint Conference SINTES 17, SACCS 13, SIMSIS 17, ISBN 978-1-4799-2228-4, ISBN 978-1-4799-2227-7, IEEE Catalog Number CFP1336P - CDR, p42-47, 11 - 13 October 2013, Sinaia, Romania, DOI: 10.1109/ICSTCC.2013.6688933, Date Added to IEEE Xplore: 19 December 2013, WOS:000330660500006.
 8. Ivănescu, M., Cojocaru, D., Florescu, M., D., Dumitru, S., Manta, F., 2013, Control by Position Sensors for a Hyper-redundant Robot, 17th International Conference on System Theory, Control and Computing Joint Conference SINTES 17, SACCS 13, SIMSIS 17, ISBN 978-1-4799-2228-4, ISBN 978-1-4799-2227-7, p280-285, 11 - 13 October 2013, Sinaia, Romania, DOI: 10.1109/ICSTCC.2013.6688973, Date Added to IEEE Xplore: 19 December 2013, WOS:000330660500046.
 9. Cojocaru, D., Popescu, D., Poboroniuc, M., Ward, T., 2014, Educational Policies in European Engineering Higher Education System - Implementation of a survey, EDUCON2014 – IEEE Global Engineering Education Conference, ISSN: 21659559, ISBN: 978-147993191-0. p229-234, 3-5 April 2014, Istanbul,Turkey, INSPEC Accession Number: 14351113 Conference, DOI: 10.1109/EDUCON.2014.6826096, Date Added to IEEE Xplore: 05 June 2014, WOS:000345865400004.
 10. Cojocaru, D., Popescu, D., Tănasie, R.T., Grindei, L., Ward, T., 2014, Educational Policies in European Engineering Higher Education System - Best Practice Examples, Proceedings of the 25th Annual Conference on European Association for Education in Electrical and Information Engineering, ISBN: 978-147994205-3, p13-16, 30 May - 1 June, 2014, Cesme, Izmir, Turkey, INSPEC Accession Number: 14528099, DOI: 10.1109/EAEEIE.2014.6879375, Date Added to IEEE Xplore: 18 August 2014, WOS:000345865400004.
 11. Poboroniuc, M., Livint, Ghe., Grindei, L., Friesel, A., Naaji, A., Cojocaru, D., Popescu, D., Ward, 2014, T., Trends and EIE Higher Education Response to the Current Global Technical Challenges, Proceedings of the 25th Annual Conference on European Association for Education in Electrical and Information Engineering, ISBN: 978-147994205-3, p65-68, 30 May - 1 June, 2014, Cesme, Izmir, Turkey,  DOI: 10.1109/EAEEIE.2014.6879388, Date Added to IEEE Xplore: 18 August 2014, WOS:000345865400017.
 12. Cojocaru, D., Popescu, D., Tănasie, R.T., Ward, T., 2014, Programme Policies in European Engineering Higher Education System – Common Practice, ITHET 13th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training, paper 53, 11-13 September 2014, York, UK, ISBN: 978-146736730-1, Article number 7155698, INSPEC Accession Number: 14528099, DOI: 10.1109/ITHET.2014.7155698, Date Added to IEEE Xplore: 16 July 2015.
 13. Poboroniuc, M., Livint, Ghe., Jakson, N., Cojocaru, D., a.o., 2014, A Survey Results on Existing Electrical and Information Engineering Programmes Oriented to Key Challenges Areas, ITHET 13th International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training, paper 21, 11-13 September 2014, York, UK. ISBN: 978-1-4673-6730-1, INSPEC Accession Number: 15304655, Article number 7155673, DOI: 10.1109/ITHET.2014.7155673, Date Added to IEEE Xplore: 16 July 2015.
 14. Manta, L.F., Dumitru, D., Cojocaru, D., 2014, Dynamic Model for Hyper-redundant Robots, 18th International Conference on System Theory, Control and Computing Joint Conference SINTES 18, SACCS 14, SIMSIS 18, October, 17-19, ISBN 978-1-4799-4602-0, p851-855, Sinaia, Romania. INSPEC Accession Number: 14833308, DOI: 10.1109/ICSTCC.2014.6982524, Date Added to IEEE Xplore: 15 December 2014.
 15. Banta, V.C., Cojocaru, D., 2014, Calibration Oil Reservoirs - A Software Application for Metrology, 18th International Conference on System Theory, Control and Computing Joint Conference SINTES 18, SACCS 14, SIMSIS 18, October, 17-19, ISBN: 978-147994601-3, Pages 434-439, Sinaia, Romania. INSPEC Accession Number: 14826496, DOI: 10.1109/ICSTCC.2014.6982455, Date Added to IEEE Xplore: 15 December 2014.
 16. Marghitu, D.B., Cojocaru, D., 2015, Gibbs-Appell Equations of Motion for a Three Link Robot with MATLAB, Advances in Robot Design and Intelligent Control, Proceedings of the 24th International Conference on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region (RAAD), Springer, Editors: Borangiu, Theodor (Ed.), Softcover DOI: 10.1007/978-3-319-21290-6, Part VI Modelling and Design of Novel Mechanism and Robotic Structures, Pages 317-325, Springer International Publishing Switzerland, Volume 371, ISBN:978-3-319-21290-6; 978-3-319-21289-0, ISSN: 2194-5357, eISSN: 2194-5365, WOS:000381804400032.
 17. Friesel, A., Cojocaru, D., Avramides, K., 2015, Identifying How PELARS-project Can Support the Development of New Curriculum Structures in Engineering Education, The 3rd Experiment@International Conference (exp.at'15), ISBN: 978-146737717-1, Pages 219-223, University of Azores (Ponta Delgada, São Miguel Island, Azores, Portugal), 2-4 June, 2015, DOI: 10.1109/EXPAT.2015.7463269, Date Added to IEEE Xplore: 05 May 2016, WOS:000411316200066.
 18. Banta, V.C., Cojocaru, D., 2015, Enterprise System Based on Customer Integrated ERP Using Enabled Learning Organization in Metrology, 19th International Conference on System Theory, Control and Computing Joint Conference SINTES 19, SACCS 15, SIMSIS 19, 14-16 October, 2015, Romania, pages 866-871, ISBN:978-1-4799-8481-7, DOI: 10.1109/ICSTCC.2015.7321403, Date Added to IEEE Xplore: 09 November 2015, WOS:000382384100144.
 19. Dumitru, S., Cojocaru, D., Manta, L.V., Dumitru, N., Grecu, V., 2015, The Experimental Model of an Forearm Exoprosthesis, 19th International Conference on System Theory, Control and Computing Joint Conference SINTES 19, SACCS 15, SIMSIS 19, 14-16 October, 2015, Romania, p255-259, ISBN:978-1-4799-8481-7, DOI: 10.1109/ICSTCC.2015.7321302, Date Added to IEEE Xplore: 09 November 2015, WOS:000382384100043.
 20. Friesel, A., Welzer, T., Grout, I. A., Cojocaru, D. , 2015, Presentation of SALEIE- project supported by the EU-EACEA in the framework of Lifelong Learning, Paper presented at 2015 American Society for Engineering Education - ASEE International Forum, Paper ID #14292, pages 19.26.1 - 19.26.8, 978-0-692-50180-1, Washington. https://peer.asee.org/17149, 14-17 June, Seattle, USA, WOS:000379832900017.
 21. Cojocaru, D., Friesel, A., Spikol, D., 2016, Supporting STEM Knowledge and Skills in Engineering Education - the PELARS project, 2016 ASEE American Society for Engineering Education International Forum, Concurrent Paper Tracks Session II Courses, https://peer.asee.org/27258, 25 June, New Orleans, Louisiana, USA, SCOPUS Code 122760.
 22. Yousuf, L.S., Marghitu, D.B., Cojocaru, D., 2016, Dynamic Simulation of a Cam with Flat-Faced Follower, 20th International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC), ISBN 978-1-5090-2720-0, IEEE Catalog Number CFP1636P-ART, p485 – p489, October 13-15, Sinaia, Romania, ISBN:978-1-5090-2720-0, ISSN: 2372-1618, DOI: 10.1109/ICSTCC.2016.7790712, Date Added to IEEE Xplore: 19 December 2016, WOS:000391609900082.
 23. Ward, A., Grout, I., Fremont, H., Cojocaru, D. a.o., 2017, The SALEIE Project A successful International Collaborative Project and springboard for future projects, 27th EAEEIE (European Association for Education in Electrical and Information Engineering) Annual Conference, June 7-9, 2017, Grenoble, France, ISBN:978-1-7281-0907-7, ISSN: 2376-4198, eISSN: 2472-7687, Article number 8768651, INSPEC Accession Number: 18851390, DOI: 10.1109/EAEEIE.2017.8768651, Date Added to IEEE Xplore: 25 July 2019, WOS:000495651800029.
 24. Cojocaru, D., Tanasie, R.T.,  Friesel, A., 2017, Updating Engineering Education Technologies - UCV in PELARS, The 27th EAEEIE (European Association for Education in Electrical and Information Engineering) Annual Conference, June 7-9, 2017, Grenoble, France, Article number 8768630, ISBN:978-1-7281-0907-7, ISSN: 2376-4198, eISSN: 2472-7687, DOI: 10.1109/EAEEIE.2017.8768630, Date Added to IEEE Xplore: 25 July 2019, WOS:000495651800026.
 25. Friesel, A., Spikol, D., Cojocaru, D., Technologies designed and developed in PELARS project - the way to enhance STEM education, The 27th EAEEIE (European Association for Education in Electrical and Information Engineering) Annual Conference, June 7-9, 2017, Grenoble, France, ISBN:978-1-7281-0907-7, ISSN: 2376-4198, eISSN: 2472-7687, DOI: 10.1109/EAEEIE.2017.8768603, Date Added to IEEE Xplore: 25 July 2019, WOS:000495651800016.
 26. Arsalan M., Ghaednia H., Marghitu D.B., Cojocaru D., 2017, Force Analysis for the Impact Between a Rod and Granular Material, Ferraresi C., Quaglia G. (editors), Advances in Service and Industrial Robotics. RAAD 2017. Mechanisms and Machine Science, Proceedings of the 26th International Conference on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, vol 49., 2018, p85-95, ISBN 978-3-319-61275-1, ISSN: 22110984, Springer International Publishing, https://doi.org/10.1007/978-3-319-61276-8_10, WOS:000434201700010.
 27. Banta, V.C., Cojocaru, D., 2017, Integration of Metrology Applications in the Calibration Reservoir Suites Using SAP Fiori, Portal and Cloud.  A Study Case, 21st International Conference on System Theory, Control and Computing, October 19 - 21, Sinaia, Romania, Pages 297-302, ISBN: 978-153863842-2, DOI: 10.1109/ICSTCC.2017.8107050, Date Added to IEEE Xplore: 16 November 2017, WOS:000427419900048.
 28. Cojocaru, D., Tanasie, R.T., 2017, The Quality Assessment Process - A Study Case For Higher Education In Engineering, 10th International Conference Of Education, Research And Innovation (ICERI2017), Pages: 1302-1310, Seville, Spain, Nov. 16-18, 2017, ISBN:978-84-697-6957-7, ISSN: 2340-1095, DOI: 10.21125/iceri.2017.0428, WOS:000429975301062. 
 29. Cojocaru, D., Petrescu, I., Bunoiu, M., Gogu, E., Stanciu, S., Tanasie, A., 2018, A study case for the accreditation of doctoral studies, preliminary approaches, Proceedings of EDULEARN18 Conference, p3146-3154, ISBN 978-84-09-02709-5, ISSN 2340-1117, IATED Academy, 2nd-4th July, Palma, Mallorca, Spain, DOI: 10.21125/edulearn.2018.0832, WOS:000530893703039.
 30. Cojocaru, D., Tanasie, A., 2018, A Collaborative Approach for Practical Applications in Higher Education, Book: The Challenges of the Digital Transformation in Education, Springer International Publishing, Editors: Auer, Michael, Tsiatsos, Thrasyvoulos (Eds.) (ICL2018 – The Challenges of the Digital Transformation in Education, 21th International Conference on Interactive Collaborative Learning), Pages 77-86,  eBook ISBN: 978-3-030-11932-4, Softcover ISBN: 978-3-030-11931-7, Series ISSN: 2194-5357, DOI: 10.1007/978-3-030-11932-4, 25-28 September, Kos Island, Greece. https://link-springer-com.am.e-information.ro/search?query = A+Collaborative+Approach+for+Practical... https://www-scopus-com.am.e-nformation.ro/
 31.  Manta L.F., Dumitru S., Cojocaru D., 2018, Computer Vision Techniques for Collision Analysis. A Study Case, 22nd International Conference on System Theory, Control and Computing. 10 - 12 October, Joint Conference of SINTES 22, SACCS 18, SIMSIS 22, CONTI 11, Pages 427-432, ISBN: 978-153864444-7, Sinaia, DOI: 10.1109/ICSTCC.2018.8540709, Date Added to IEEE Xplore: 22 November 2018, WOS:000465109800070.
 32. Banta, V.C., Cojocaru, D., 2018, Specific Management Applications Inside a SAP System for Oil and Gas Company, ICSTCC 2018, 22nd International Conference on System Theory, Control and Computing, pp. 697-702, ISBN: 978-1-5386-4444-7, October 10 - 12, Sinaia, Romania, DOI: 10.1109/ICSTCC.2018.8540666, Date Added to IEEE Xplore: 22 November 2018, WOS:000465109800114.  
 33. Cojocaru D., Manta L.F., Resceanu C., Patrascu Pana D., 2018, Young Engineers Involved in Education and Research, The 28th EAEEIE Annual Conference, September 26-28, Reykjavik, Islanda, Electronic ISBN: 978-1-5386-7711-7, Article number 8534208, DOI: 10.1109/EAEEIE.2018.8534208, Date Added to IEEE Xplore: 15 November 2018, WOS:000495079100005.
 34. Manta L.F., Popescu, D., Cojocaru D., Manta, A., 2018, Technical contests as an effective approach to stimulate youth in STEM education, The 28th EAEEIE Annual Conference, September 26-28, Reykjavik, Islanda, Article number 8534237, Electronic ISBN: 978-1-5386-7711-7, DOI: 10.1109/EAEEIE.2018.8534237, Date Added to IEEE Xplore: 15 November 2018, WOS:000495079100014.
 35. Manta L.F., Cojocaru D., Vladu I.C., Dragomir A., Mariniuc A., 2019, Wheelchair control by head motion using a non-contact method in relation to the pacient, 2019 20th International Carpathian Control Conference (ICCC), May 26 – 29, Kraków-Wieliczka, Poland, ISBN:978-1-7281-0701-1, Electronic ISBN: 978-1-7281-0702-8, Article number 8765982, DOI: 10.1109/CarpathianCC.2019.8765982, Date Added to IEEE Xplore: 18 July 2019, WOS:000490570500097.
 36.  Cojocaru D., Dragomir A., Manta F., Mariniuc A., Vladu C.I, Deaconu I., 2019, Involving Students with Special Needs In Research Projects, 29th Annual Conference of the European Association for Education in Electrical and Information Engineering (EAEEIE) 2019, 4-6 September, University of Ruse, Ruse, Bulgaria, ISBN: 978-172813222-8, INSPEC Accession Number: 19378607, DOI: 10.1109/EAEEIE46886.2019.9000446, Date Added to IEEE Xplore: 17 February 2020.
 37. Cojocaru D., Manta L. F., Vladu I.C., Dragomir A., Mariniuc A., 2019, Using an Eye Gaze New Combined Approach to Control a Wheelchair Movement, 2019 23rd International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC), Pages 626-631, October 9-11, 2019, Sinaia, Romania, ISBN: 978-172810699-1, 1ISSN: 2372-1618, DOI: 10.1109/ICSTCC.2019.8886158, Date Added to IEEE Xplore: 31 October 2019, WOS:000590181100106. 
 38. Vladu I.C., Cojocaru D., Manta F., Resceanu I.C., 2019, Rheological Based Hibrid Hyper-Redundant Robot - Design, Proc. of 23rd International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC), Sinaia, October 9-11, 2019, Page(s):  603 – 607, IEEE Catalog Number: CFP1936P-USB, ISBN: 978-1-7281-0698-4, DOI: 10.1109/ICSTCC.2019.8885467, Date Added to IEEE Xplore: 31 October 2019, WOS:000590181100102.
 39. B. V. Costin and C. Dorian, 2019, Global rollouts - risks and factors that affect ERP solutions in Romania. A case study in the sales and distribution area, 2019 23rd International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC), Sinaia, Romania, 2019, pp. 391-396, ISBN: 978-172810699-1, DOI: 10.1109/ICSTCC.2019.8885535, Date Added to IEEE Xplore: 31 October 2019, WOS: 000590181100066.
 40. Cojocaru, D.,  Gogu, E., Stanciu, S., 2019, The Accreditation of Master Programs. A Study case, 2019 International Conference in Engineering Applications (ICEA), Sao Miguel, Portugal, 2019, pp. 1-6, ISBN: 978-172812962-4, Article number 8883499, DOI: 10.1109/CEAP.2019.8883499, Date Added to IEEE Xplore: 28 October 2019.
 41. B. Baldursson, B. Rasti, K. Gudmundsson, D. Cojocaru, K. Andersen and S. E. Thorsteinsson, 2019, Gesture Interpretation Control System Using Convolutional Neural Networks, 2019 International Conference on Biomedical Innovations and Applications (BIA), Varna, Bulgaria, 2019, pp. 1-5, Article number 8967476, ISBN: 978-172814754-3, DOI: 10.1109/BIA48344.2019.8967476, Date Added to IEEE Xplore: 27 January 2020.
 42. Marghitu D.B., Cojocaru D., 2020, Dynamics of the Impact with Benson Friction Model. In: Herisanu N., Marinca V. (eds) Acoustics and Vibration of Mechanical Structures - VMS 2019. Springer Proceedings in Physics, vol 251., pp 13-24, Springer, Cham. ISBN 978-3-030-54135-4 https://doi-org.am.e-nformation.ro/10.1007/978-3-030-54136-1_2, SCOPUS Code 251989.
 43. B. V. Costin, T. Anca and C. Dorian, 2020, Enterprise Resource Planning for Robotic Process Automation in Big Companies. A Case Study, 2020 24th International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC), Sinaia, Romania, 2020, pp. 106-111, doi: 10.1109/ICSTCC50638.2020.9259739, Date Added to IEEE Xplore: 23 November 2020.
 44. Marghitu D.B., Cojocaru D., 2020, Nonlinear Dynamics of a Spatial Two Link Chain. Advances in Service and Industrial Robotics. RAAD 2020. Mechanisms and Machine Science, vol 84. Springer, Book Chapter, pp 466-475, ISSN: 22110984, SBN 978-3-030-48988-5, https://doi.org/10.1007/978-3-030-48989-2_50 (SCOPUS).

 

C. Lucrări publicate în reviste (neindexate) și volume de conferințe cu referenți

 

C.1. Reviste:

 

 1. Cojocaru, D., Marghitu, D.B., 2014, Differential Formulation for the Coefficient of Restitution of a Rigid Link, Applied Mechanics and Materials, ISSN: 1660-9336,  Vol. 762, Mechatronics and Robotics, ISBN-13: 978-3-03835-444-4, Trans Tech Publications, p175-183, Switzerland, DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMM.762, (Copernicus Journals Master, Google Scholar, Cambridge Scientific Abstracts, Inspec - IET, Institution of Engineering Technology, EBSCO).
 2.  Cojocaru, D., Tanasie, R.T., and Friesel, A., 2017, Adapting the Accreditation Procedures to a New Educational Technology, International Journal of Information and Education Technology, Vol.7(11): p851-857, ISSN: 2010-3689, DOI: 10.18178/ijiet.2017.7.11.984 (EI (INSPEC, IET), DOAJ, Electronic Journals Library, Engineering & Technology Digital Library, Google Scholar, Crossref and ProQuest).
 3. Banța, V.C., Cojocaru, D., 2017, Integration of metrology principles in the next generation of ERP using SAP Fiori interface, collaboration, SaaS and SOA, Annals of the University of Craiova, Series: Automation, Computers, Electronics and Mechatronics, Vol. 13 (40), No. 1, 2016, p40-47, ISSN 1841-0626.
 4. Banța, V.C., Cojocaru, D., 2018, 2018, SAP from design and implementation to a university course. A case study. Annals of the University of Craiova, Series: Automation, Computers, Electronics and Mechatronics, Vol. 14 (41), No. 2, 2017, p34-40, ISSN: 1841-0626.

 

C.2. Conferinţe:

 

 1. Cojocaru, D., 2011, The Criteria for Engineering Graduate Program Evaluation vs. the Demands of the Education Market, 3rd International Conference Institutional Strategic Quality Management in Higher Education, ISQM 2011, p79-86, ISBN 978-973-598-913-2, Sibiu, Romania, July 14-16 [EBSCO, SCIPIO].
 2. Marghitu, D. B., Cojocaru, D., Dumitru, S., Copilusi, C., 2012, The Planar Collision of a Free Link, ICSV19 - 19th International Congress on Sound and Vibration, ISBN 978-162-276-4655, S08: Shocks and Computer Vision Techniques for Robots. Paper 165, July 08-12, Vilnius, Lithuania.
 3. Marghitu, D.B., Cojocaru, D., 2015, Gibbs-Appell Equations of Motion for a Three Link Robot with MATLAB, The 24th International Conference on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, Preprints of RAAD2015 (Th. Borangiu, I. Voinescu (Eds.) AGIR Publishing House, ISBN: 978-973-720-568-1, May 27-29, 2015, Bucharest, SCOPUS Code 139429.
 4. Cojocaru, D., Popescu, D., Tanasie, R.T., Ward, T., 2015, Representative Examples for EIE Educational Policies, The 26th Annual Conference on European Association for Education in Electrical and Information Engineering EAEEIE, DTU Diplom, Campus Ballerup, 1-2 of July 2015, Copenhagen, Denmark.
 5. Popescu, D., Cojocaru, D., Popescu, L.C., Petrisor, A., Popescu, R., 2015, To Learn Engineering through Competitions, The 26th Annual Conference on European Association for Education in Electrical and Information Engineering EAEEIE, DTU Diplom, Campus Ballerup, 1-2 of July 2015, Copenhagen, Denmark.
 6. Cojocaru, D.,   Friesel, A., Tanasie, R.T., 2016, Adapting the Accreditation Procedures to a New Educational Technology, 3rd International Conference on Education and Training Technologies (ICETT2016) - August 24-26, 2016, Turku, Finland.
 7. Pană C.F., Vladu I.C., Pătrașcu Pană D.M., Manta L.F., Cojocaru D., 2019, Tarniță D., Bîzdoacă NG, Smart Fluid Based Variable Geometry Wheel, Proceedings of the 11th European Exhibition of Creativity and Innovation EUROINVENT 2019, 17-19 mai, 2019, ISSN Print: 2601-4564.

 

D. Brevete

 

 1. Cererea de brevet de inventie „Roata cu geometrie variabila bazata pe fluide inteligente” (membru in echipa propunerii) a obtinut in august 2020 acordul partenerilor din proiectul complex CIDSACTECH ca rezultatele omologarii OSIM sa revina exclusiv Universitatii din Craiova.

 

E. Proiecte de cercetare dezvoltare

 

E.1. Granturi/contracte de cercetare-dezvoltare obţinute prin competiţie internaţională

 

 1. „Strategic Alignment of Electrical and Information Engineering in European Higher Education Institutions”, program cu finanţare europeană SALEIE, nr. 527877-LLP-1-2012, coordonator al workpackage 5 “Policy”: Prof. dr. ing. Dorian Cojocaru, 2012-2016.
 2. “Practice-based Experiential Learning Analytics Research And Support (PELARS)”, Small or medium-scale focused research project (STREP), FP7-ICT-2013-11 Objective ICT-2013.8.2 Technology-enhanced Learning Proposal ID: 619738 (internal reference number: SEP-210100839), Call: FP7-ICT-2013-11, Funding scheme: CP-FP-INFSO, responsibil partener român: Prof. dr. ing. Dorian Cojocaru (Learning Manager of the Management Committee), 2014-2017.
 3. EEA - Mobility Grants, SEE 2014-2021, EEA-MG-RO-NO-2018-0355, University of Iceland, Reykjavik, Island, Prof. dr. ing. Dorian Cojocaru, Septembrie 2018.

 

E.2. Proiecte de cercetare-dezvoltare obţinute prin competiţie naţională din poziţia de director de proiect

 

 1. “Conducerea inteligentă şi distribuită a 3 sisteme autonome complexe integrate în tehnologii emergente pentru asistare personală medico-socială şi deservire de linii de fabricaţie flexibilă de precizie (CIDSACTECH)”, înregistrat la UEFISCDI cu nr. 422/28.02.2018, 2018-2021, responsabil partener Universitatea din Craiova: Prof. dr. ing. Dorian Cojocaru.
>Iunie 2023
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
"Roboții vor prelua 40% din sarcinile casnice în maximum 10 ani, arată un studiu"
5/3/2023

"Roboții vor prelua 40% din sarcinile casnice în maximum 10 ani, arată un studiu" https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/robotii-vor-prelua-40-din-sarcinile-casnice-in-maximum-10-ani-arata-un-studiu-2267093

FOR-lighting-VIA-Technology
2/12/2022

"HELLA's Major Role in the History of Automotive Lighting Innovations", Mario Saure, global head of Lighting Electronics in HELLA. Mario Saure are o diplomă în Mecatronică obținută în Germania, iar în colectivul coordonat de el lucrează și absolvenți  de Mecatronică și Robotică de la Craiova. https://www.hella.com/hella-ro/ro/FOR-lighting-VIA-Technology

Burse sociale și de merit - sem. 2/2020-2021
18/5/2021

Vă invităm să consultați următoarele documente: - bursele sociale pentru sem. al II-lea aici   - bursele de merit pentru sem. al II-lea aici - criteriile de departajare aplicate aici