S.L. dr. ing. Daniela Pană Pătrașcu

 

  

Daniela Patrascu Pana a abolvit în 1992 secția informatica a liceului Nicolae Bălcescu (actual Carol I) din Craiova. Are o diplomă de inginer cu specializarea în Automatica, programul Roboti Industriali , eliberată în 1998 de Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica, Universitatea din Craiova. Este doctor inginer în Sisteme Automate din 2006 cu teza “Contributii la sinteza unor controllere fuzzy utilizand tehnologii neconveníonale”. În prezent, Daniela Patrascu Pana  activeaza ca Șef Lucrări (Lector) in cadrul Departamentului de Mecatronică și Robotică de la Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică, Universitatea din Craiova.

Activitatea didactică am început-o odată cu activitatea de cercetare, în cadrul stagiului ca doctorand cu frecvență și a continuat timp de mai bine de 15 ani până în prezent ca și cadrul asociat al Departamentului de Mecatronică și Robotică.

În tot acest timp am predat aplicații dintr-o  gamă diversă de discipline dintre care amintesc: ‘Sisteme de conducere a roboților’ I și II, “Analiza și sinteza dispozitivelor numerice”, “Automate și microprogramare”, “Baze de date”,  “Roboți mobili”, ‘Dinamica sistemelor mecatronice’. Toate aceste activități didactice mi-au dezvoltat capacitatea de adaptare în studierea unor teme diverse și complexe, dobândind cunoștiințe temeinice, atât teoretice cât practice, pe care le-am transferat responsabil și profesionist multor generații de studenți ai Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică.

 De asemenea, o altă activitate în care am fost implicată constant a fost cea de coordonare a studenților pentru efectuarea stagiilor de practică. Astfel, în toate etapele ce presupun efectuarea stagiului de practică le-am oferit suportul: prin organizarea și participarea alături de aceștia la  diverse vizite de lucru la firmele cu care Facultatea a avut parteneriate; prin îndrumare în întocmirea documentelor necesare; prin asigurarea unui contact permanent cu coordonatorii din cadrul firmelor unde studenții își desfășurau stagiul, pentru desfășurarea în condiții optime a acestei activități.

Un alt aspect important la care mi-am adus o contribuție a fost acela de a atrage și motiva tinerii absolvenți de liceu să se orienteze către o carieră profesională pe care specializările din cadrul facultății noastre o oferă. În acest scop m-am implicat în diverse activități de promovare și am participat la evenimente de tipul Zilele Porților Deschise, Studenții noștrii pot mai mult, Zilele Roboticii și Mecatronicii, precum și în timpul perioadei de admitere.

Am dezvoltat întotdeauna o relație directă și strânsă cu studenții cu care am lucrat având ca principal scop asigurarea în cele mai bune condiții a pregătirii lor profesionale pe de o parte, iar pe de altă parte am rezonat cu nevoile, problemele și preocupările specifice vârstei lor, oferindu-le astfel, prin atitudinea mea un climat de încredere, stabil, motivațional în care aceștia să se contureze atât în plan profesional cât și în plan personal. O astfel de abordare a avut ca efect consolidarea unor relații profesionale și umane care au continuat pe tot parcursul studiilor, mulți dintre studenți solicitându-mi suportul și după definitivarea ciclului de licență în cadrul activităților de la ciclul de master sau doctorat.

În procesul de formare a studenților, în scopul dobândirii competențelor specifice disciplinelor predate am urmărit utilizarea unor metode și procedee didactice moderne, o parte dintre ele experimentate de mine în stagiile de pregătire în străinatate în cadrul unor Universitați renumite din Anglia, Austria sau Grecia,  cu efecte stimulative și de încurajare a competitivității colegiale: studii comparative, studii analitico-experimentale, organizarea și lucru în echipă; utilizarea unor tehnici de prezentare (promovare), analiza și dezbatere a unor teme impuse sau la alegere.

În cei 18 ani de activitate profesională am avut șansa să mă dezvolt în cadrul unui colectiv de elită al Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică în care m-am integrat cu dedicație și determinare, am răspuns tuturor solicitărilor din partea colegilor sau a forurilor de conducere ale Facultății, manifestând capacitate de muncă, un spirit de echipă deosebit și diverse alte calități profesionale și personale pe care distinșii mei colegi le-au remarcat și apreciat.

Dovada aprecierii domniilor lor s-a concretizat prin colaborări strânse și directe, solicitându-mi implicarea atât pe plan didactic ca și cadrul didactic asociat (a se vedea perioada lungă și constantă în care mi-am desfășurat activitatea didactică), în activitatea de cercetare ca și cercetător asociat (a se vedea numerosele contracte de cercetare la care am participat), cât și în activități ce au vizat dezvoltatea, promovarea Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică în ansamblu ei.

Un exemplu în acest sens, îl constituie faptul că în 2014, am fost desemnată din partea Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică să fac parte din colectivul Grupului de Sprijin pentru Cercetare din cadrul Departamentului Cercetare al Universității din Craiova. Cu acest prilej a absolvit cu succes cursul de “European Union Financed Project Management & Team Building” organizat în urma parteneriatului dintre Universitatea din Craiova și European Traing Center Copenhagen, Denmark.

  • Sisteme de actionare
  • Protectia legala a informatiei

Teza de doctorat, Contribuţii la sinteza unor controlere fuzzy utilizând tehnologii neconvenţionale, sub  coordonarea domnului prof.dr.ing. Mircea Ivănescu.

Cărți în edituri recunoscute CNCSIS

  1. Pătrașcu Pană D., Stoian V., Reșceanu C., Dinamica Sistemelor Mecatronice. Teorie și Aplicații, Editura Universitaria, 2016,  ISBN 978-606-14 -1092-7, 255 pag.
  2. Cojocaru D., Vladu, C., Pană, C., Pătraşcu Pană, D., Proiectare asistată, Editura Universitaria, 2007, ISBN 978-973-742-866-0, 360 pag.

A. Articole în publicaţii indexate ISI, Scopus, BDI (+ citări)

1. Pana, C. F.; Resceanu, I. C.; Patrascu, D. M., Fault-tolerant gaits of quadruped robot on a constant-slope terrain, Conference: IEEE International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics (AQTR 2008) Location: Cluj Napoca, ROMANIA Date: MAY 22-25, 2008, 222-226.

Art. Citat=2

            1. Fault tolerant straight-line gaits of a quadruped robot with feet of flat shape

            Yang, J.-M.Kwak, S.W. , 2012, Journal of Institute of Control, Robotics and Systems 18            (2) , pp. 141-148]

2. Fault tolerance criteria and walking capability analysis of a novel parallel-parallel hexapod break walking robot Y Pan, F Gao, H Du - Robotica, 2014 - Cambridge Univ Press

2. Cristina Floriana Pana,  Ionut Cristian Rescanu,  Marius Niculescu , Daniela     Patrascu, Locomotion of legged robot with locked joint, Conference: 8th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation Location: Rhoeds, GREECE, AUG 20-22, 2008, PROCEEDINGS OF THE 8TH WSEAS INTERNATIONAL CONFERENCE ON SYSTEMS THEORY AND SCIENTIFIC COMPUTATION (ISTAC'08)  Book Series: Mathematics and Computers in Science and Engineering  Pages: 172-176.

Art. Citat=1

            1. Fault tolerance criteria and walking capability analysis of a novel parallel–           parallel hexapod walking robot, Y Pan, F Gao, H Du - Cambridge Univ Press,             DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S0263574714001738 (About DOI), 15 pages. Published   online: 09 July 2014, Impact Factor*: 0.894

            Relative ranking within Categories: ROBOTICS 12/21 *2013 Journal Citation Reports®,            Thomson Reuters

3.  Bizdoaca, N. G., Petrisor, A., Patrascu, D., et al., Mathematical model and conventional control for a shape memory alloy tendon actuated tentacle robot, Conference: IEEE-TTTC International Conference on Automation, Quality and Testing,      Robotics Location: Cluj Napoca, ROMANIA Date: MAY 25-28, 2006 , Vol 2, Proceedings  Pages: 243-248.

Art. Ciatat=1

1. Fabrication, modeling and set-point control of a new flexible microrobot module (FMM) by using SMA actuators, R Abiri, M Kabganian, R Nadafi - Robotics and Mechatronics, 2013 ieeexplore.ieee.org

4.Bîzdoacă N.,Pană (Patrascu) Daniela, Pană C., Niculescu M., Construction and control of   shape memory alloy actuated serial robotic structure, Conferinţa 6th International Scientific–Technical Conference Process Control, RIP 2004,      Pardubice, Rep. Cehă ISBN 8071946621, fachliteratur.fiztechnik.             de/2005/15/20050305449.html–baza de date Fachinformation Technik-Literaturnachweise aus der Datenbank TEMA Technik und Management, pp. 205,  2005.

5. Ivanescu, M; Bizdoaca, N; Pana (Patrascu) D, Dynamic control for a tentacle manipulator with SMA actuators, Conference: 20th IEEE International Conference on Robotics and Automation             (ICRA) Location: TAIPEI, TAIWAN Date:SEP 14-19, 2003, VOLS 1-3, PROCEEDINGS  Book Series: IEEE International      Conference on Robotics and Automation ICRA   Pages: 2079-2084.

Art. Ciatat=23

1. Field trials and testing of the OctArm continuum manipulator

W McMahanV Chitrakaran, M Csencsits… - … on Robotics and …, 2006 - ieeexplore.ieee.org

  1. Practical kinematics for real-time implementation of continuum robots

BA Jones, ID Walker - IEEE Transactions on Robotics, 2006 - ieeexplore.ieee.org

  1. Continuous backbone “continuum” robot manipulators

ID Walker - ISRN Robotics, 2013 - downloads.hindawi.com

4. A geometrical approach to inverse kinematics for continuum manipulators

S Neppalli, MA Csencsits, BA Jones… - 2008 IEEE/RSJ …, 2008 - ieeexplore.ieee.org

5. Robot strings: Long, thin continuum robots

ID Walker - Aerospace Conference, 2013 IEEE, 2013 - ieeexplore.ieee.org

6. Design and experimental evaluation of an innovative SMA-based tendon-driven redundant endoscopic robotic surgical tool

P Giataganas, N Evangeliou, Y Koveos… - … & Automation (MED) …, 2011 - ieeexplore.ieee.org

7. An experimental study on a SMA driven pressurized hyper-redundant manipulator

E Lanteigne, A Jnifene - Journal of Intelligent Material Systems …, 2007 -          jim.sagepub.com

8. Three-dimensional modeling and display of continuum robots

BA Jones, ID Walker - 2006 IEEE/RSJ International Conference …, 2006           ieeexplore.ieee.org

9. Kinematics and implementation of continuum manipulators

BA Jones - 2005 - dl.acm.org

10. Real-time method for tip following navigation of continuum snake arm robots

D Palmer, S Cobos-GuzmanD Axinte - Robotics and Autonomous Systems, 2014 –       Elsevier

11. Bio-inspired shape memory alloy actuated hexapod robot

M Berry, E Garcia - The 15th International …, 2008 - proceedings.spiedigitallibrary.org

12. Operational Strategies for Continuum Manipulators

M Csencsits - 2007 - tigerprints.clemson.edu

13. Continuum Robots

ID WalkerKE Green - Encyclopedia of Complexity and Systems Science, 2009 -           Springer

14. Development of an SMA-actuated redundant robotic platform for minimally invasive surgery

N Evangeliou, A Tzes - Biomedical Robotics and …, 2016 - ieeexplore.ieee.org

15. Κατάσκευη και έλεγχος ρομποτικού πολυαρθρωτού εργαλείου με χρήση έξυπνων υλικών

Π Γιαταγάνας, Ν Ευαγγελίου - 2011 - nemertes.lis.upatras.gr

16. Control and design for biomimetics application using smart materials.

N Bizdoaca, D Tarnita, A Petrisor… - Annals of DAAAM & …, 2009 - search.ebscohost.com

17. Autonomous Control of Continuum Robot Manipulators for Complex Cardiac Ablation Tasks

MC Yip, JA Sganga, DB Camarillo - Journal of Medical Robotics …, 2016 - World        Scientific

18. Practical kinematics for real-time implementation of continuum robots

BA Jones, ID Walker, IEEE Transactions on Robotics 22 (6), 1087-1099

19. Έλεγχος και αναδιαμόρφωση λαπαροσκοπικού χειρουργικού ρομποτικού εργαλείου

Δ Καραγεώργος - 2015 - nemertes.lis.upatras.gr

20. Model-less hybrid position/force control: a minimalist approach for continuum manipulators in unknown, constrained environments

MC YipDB Camarillo - IEEE Robotics and Automation Letters, 2016 - ieeexplore.ieee.org

21. Dynamic Control of the Bionic Handling Assistant

V Falkenhahn, A Hildebrandt, R Neumann… - … ASME Transactions on … - ieeexplore.ieee.org

22. Snake-Like and Continuum Robots

ID WalkerH ChosetGS Chirikjian - Springer Handbook of Robotics, 2016 - Springer

23. Continuum limbed robots for locomotion

A Mutlu - 2012 - tigerprints.clemson.edu

6. Nicu-George Bizdoaca, Ilie Diaconu, Marius C. Niculescu, Elvira Bizdoaca, Sonia Degeratu, Daniela Pana (Patrascu), Cristina Pana, Robotic Finger Actuated with Shape Memory Alloy Tendon, WSEAS Proceedings of Soft Computing, Optimization, Simulation & Manufacturing Systems, 2003, Malta, ISSN 1107–2653, pp. 897-906.

B. Lucrări publicate în REVISTE ( ISI, A, B+,B)

7. Ivănescu M., Stoian V., Patrascu Pană Daniela, Pană C., A New Controller for a Multifingered Hand by Unconventional Technologies, International Journal (Supplement) Robotica & Management, Edited by Romanian        Society for Industrial Robotics, pp. 39 - 43, ISSN 1453-2069, 2004. (Cod CNCSIS 343,             Categorie B+).

8. Pană (Patrascu) Daniela, Hybrid Control For Shape Memory Alloy Actuators, Journal of Control Engineering and Applied Informatics,  CEAI, Vol. 8, No. 3, pp. 40-46,       2006, (Categorie B+)

9. Pătraşcu Pană D., Reşceanu (Pana) Cristina Floriana, Control of Redundant Manipulators Working in Restricted Workspace, Robotica & Management, International Journal, ISSN 1453-2069, Edited by Robotics             Society of Romania,   „Eftimie Murgu” University of Resita, Caras-Severin Country         Council and „Politehnica” niversity of Timisoara,             Romania, Vol. 15, No. 2, December 2010, nr. pag. 32.

10. Pătraşcu Pană Daniela Maria, Reşceanu Ionuț, Some Aspects of a PD Control for Shape Memory Alloy Actuators. An Experimental Study, International Journal, Robotica & Management, Edited by Romanian Society for      Industrial Robotics, vol. 16, no.2, December 2011, pp. 33 - 37, ISSN 1453-2069, 2011.     (Cod CNCSIS 343, Categorie B+).

11. Cristina Floriana Resceanu, Ionut Cristian Resceanu, Dana Maria Patrascu, Dynamic Algorithm Control Of Robot Manipulator Operating In Fault Conditions, Annals Of The University Of Craiova – Series: Automation, Computers, Electronics And     Mechatronics, Editor: University Of Craiova, Editura Universitaria Craiova, Romania,        Vol. 6(33) , No.2 - 2012, cncsis B, Issn: 1841-0626 http://ace.ucv.ro/Anale/Index.html, pp. 43-47.

C. Articole în reviste recunoscute CNCSIS, tip C

12. Pătraşcu Pană Daniela, Bîzdoacă N. G., Pană C., Obstacle avoidance for redundant manipularors using artificial potential method, Analele Universităţii din Craiova 2006, vol.3 (30), No.1, ISSN 1841-0626.

13. Bîzdoaca N., ș.a., Pana Patrascu Daniela, Demining robots: behavior based control strategy, Analele Universităţii din Craiova 2006, vol.3 (30), No.1, ISSN 1841-0626.

14. Nicu Bizdoaca, ș.a., Pană (Patrascu) Daniela, Kinematics And Dynamics Of High Risk Environment Inspection Mobile RobotKinematics And Dynamics Of High Risk Environment Inspection Mobile Robot, Analele            Universităţii din Craiova 2005, pag. 107-111, vol.1 (28), No.2, 2004, ISSN 1841-0626.

15. Bîzdoacă N-G., Degeratu Sonia, Bîzdoacă Elvira, Pană (Patrascu) Daniela, Pană ș.a., Robotics Application of Shape Memory Alloy Actuation,       Robotics Application of Shape Memory Alloy Actuation, Analele Universităţii din         Craiova, sectiunea MECHATRONICS, 2003, Ed. Universitaria, pp. 270.

D. Studii publicate în volumele (cu ISBN) unor conferinţe naţionale

16. Pană (Patrascu) Daniela,  Pană C., Modelling of SMA behavior using fuzzy logic, National Conferince of Robotics, Craiova, Romania, pp. 198 – 204, 2002.

17. Pană (Patrascu) Daniela, Pană C., Mobile Manipulator. Educational Structure, The 2nd National Workshop on Mobile Robot, October 18 – 19 2001, Craiova.

E. Studii publicate în volumele (cu ISBN) unor conferinţe internaţionale desfăşurate în ţară

18. Cristina Floriana Pana, Patrascu Dana Maria, Ionut Cristian Resceanu, Fault tolerant locomotion of quadruped robots, 3 rd  International Conference "Optimization of the Robots and Manipulators",OPTIROB 2008- PREDEAL, 30 May- 1 June 2008, Organized by University "POLITEHNICA" of Bucharest, ROMANIA.

19. Ivănescu M., Stoian V., Iancu I., Pană (Pătraşcu)Daniela,  Control Method of a Medical Glove with Intelligent Actuators for a Human Hand with Disabilities, Proceedings of the 14th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube         Region (RAAD’05), May 26-28, Bucharest, Romania, pp. 261-266, ISBN: 973-718-241-   3, 2005.

20. Pătraşcu Pană Daniela, Bîzdoacă N. G., Pană C., Obstacle avoidance for redundant manipularors using artificial potential method, International Symposium on      System Theory, SINTES 12, pag. 302-307, ISBN 973-742-          148-5, 973-742-152-3, 20-22 Octombrie 2005, Craiova, Romania.

21. Bîzdoacă N, Pană (Pătraşcu) Daniela colectiv, Smart Fluid Suspension for High Risk Environment Inspection Robot, 14 th International Workshop on Robotics in ALPE-ADRIA-DANUBE REGION             RAAD'05  Bucureşti, România – RAAD 2005, ISBN 973-718-241-3, pp. 430-435, 2005.

22. Pană (Pătraşcu) Daniela, Bîzdoacă N., Pană C., Fuzzy sliding mode control for shape memory alloy actuators, Proceedings of the 2and International Conference on Robotics, Timişoara 2004, 14-    16 Octombrie, pp. 145, ISBN 973-97258-3-X, 2004.

23. Pană C., Pană (Pătraşcu) Daniela, Fuzzy logic based algorithm for a hexapod in a unknown enviroment, Proceedings of the 2nd International Conference on Robotics, Timişoara, 14 - 16 Octombrie, pag. 143, ISBN 973-97258-3-X,          2004.

24. Bizdoaca N-G, Degeratu Sonia, Pană (Pătraşcu) Daniela, Pana Cristina, Niculescu   M., Kinematics and dynamics of mobile robot soccer,      Academic Conferince with international participation 9-th edition– Tirgu Jiu –5-6           November 2004, Romania.

25. Ivănescu M., Stoian V., Bîzdoacă N. G., Pană (Pătraşcu) Daniela, Pană C., A Fuzzy Controller for Snake-Type Cooperative Robots,      IFAC   International Workshop on Intelligent Assembly and Disassembly, Bucharest,       Preprints, Ed. Andor Tipo, Bucharest, Vol. 1, pp. 102 - 107, October 9 - 11, 2003.

26. Ivănescu M., Bîzdoacă N. G., Pană (Pătraşcu) Daniela, Pană C., Dynamic control for a tentacle manipulator with SMA actuators, Proceedings CSCS-14, 14th international conference on control systems and computer         science 2-5, Ed. Politehnica,  pp. 411 - 417, July 2003.

27. Bizdoaca N-G, Pană (Pătraşcu) Daniela, Pana Cristina, Strategy and Kinematics for High Risk Environment Inspection Mobile Robot, Control 15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTROL SYSTEMS AND        COMPUTER SCIENCE - CSCS 15  – Bucharest, Romania, pag.567-572, ISBN 973-            8449-89-8, ISBN 973-8449-90-1.

28. Bizdoaca N-G., I. Diaconu Degeratu Sonia, Pană (Pătraşcu) Daniela, Pana Cristina, Shape memory alloy robotics application, The 9-th ICSI Conference Progress in Cryogenics and Isotopes Separation, National R&D Institute for Cryogenics and Isotopic Technologies ICSI  Caciulata, 2003, Romania.

29. Bizdoaca N-G., Pana Cristina, Degeratu Sonia, D. Pană (Pătraşcu) Daniela, Strategy planning for mobile robot soccer, PROCEEDINGS CSCS-14, 14th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTROL             SYSTEMS AND COMPUTER SCIENCE 2-5 July 2003, Ed. POLITEHNICA,     Romania.

30. Bizdoaca N-G., Pana Cristina, Patrascu Daniela, Shape memory tendon-driven finger, PROCEEDINGS CSCS-14, 14th INTERNATIONAL CONFERENCE ON CONTROL SYSTEMS AND COMPUTER SCIENCE 2-5 July 2003, Ed. POLITEHNICA, Romania.

31. Bizdoacă N., Pană (Pătraşcu) Daniela, Degeratu S., Bizdoacă E., Pană C.,     Niculescu M.,

Single Robot Actuated with Shape Memory Alloy, SINTES 11, Vol.1, Automation Mechatronic Systems, 23-24, Craiova, Ed. Universitaria            Craiova, pp. 165 - 170, October 2003.

F. Studii publicate în volumele (cu ISBN) unor conferinţe internaţionale desfăşurate în străinătate

32. Bîzdoacă N, Pană (Pătraşcu) Daniela, colectiv, Robotic Structure For High Risk Environment Inspection, International Carpathian Control Conference 2005 - ICCC 2005 - Miskolc-Lillafüred, Ungaria , ISBN 963-661-645-0, pp. 431 - 436, 2005.

33. Bîzdoacă N., Pană (Pătraşcu) Daniela, Pană Cristina, Niculescu M,  Earthquake Power Plant Protection with Semi Active Smart Fluid based Damper,Conferinţa 6 th International Conference Control of Power Systems 04, Strbske Pleso- Republica Slovacia, pp. 105, 2004.

34. Bizdoaca N-G, Degeratu Sonia, Patrascu Daniela, Pana Cristina, Niculescu M., Shape memory alloy serial rotational link robotic structure, Conferince ICCC 2004, 5th International Carpathian Control Conference – Zakopane, 25-28 May 2004– Poland.

35. Bîzdoacă N. G., Pană (Pătraşcu) Daniela, colectiv, Shape Memory Alloy based robotic ankle, Conferinţa ICCC, Republica Polonia pp. 709 – 715, ISBN 83-89772-00-0, 2004.

36. Bîzdoacă N. G., Pană (Pătraşcu) Daniela, colectiv,  Construction and control of shape memory alloy actuated serial robotic structure, Conferinţa 6th International Scientific –Technical Conference Process Control - RIP 2004 – Czech Republic.

37. Bizdoaca N-G., I. Diaconu, Degeratu Sonia, Patrascu Daniela, Pana Cristina, Tendon-Driven Finger Actuated with shape Memory Alloy, ASM 2003, Conference on Applied Simulation and Modelling, Marabella, Sept. 03- 06. 2003, Spain.

38. Bizdoaca N-G., Patrascu Daniela, Pana Cristina, Niculescu M., Shape memory alloy hyper-redundant robotic structure, 15th INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER METHODS IN MECHANICS CMM-2003, June 3-6, 2003, Gliwice / Wisla, Poland.

 

 

>Noiembrie 2023
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
MESERIILE VIITORULUI ÎN NOUL AN UNIVERSITAR. LA MARE CĂUTARE SUNT PROGRAMELE DE ROBOTICĂ, INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ ȘI GAMING
28/9/2023

https://www.euronews.ro/articole/meseriile-viitorului-in-noul-an-universitar-la-mare-cautare-sunt-programele-de-ro

„Să fii într-o echipă de robotică este etajul dintre facultate și muncă, acela de maturizare”
29/6/2023

https://www.g4media.ro/video-capitan-de-roboti-la-19-ani-stefan-vasile-liderul-echipei-de-robotica-de-la-colegiul-ion-creanga-sa-fii-intr-o-echipa-de-robotica-este-etajul-dintre-facultate-si-m.html

Roboții în industria fashion
29/6/2023

https://economedia.ro/interviu-robotii-in-industria-fashion-cristina-batlan-musette-digitalizarea-creste-viteza-si-viteza-inseamna-timp-iar-timpul-inseamna-bani-digitalizarea-inseamna-marirea-profitului-prin-comprimar.html