Prof. univ. dr. ing. Ilie Diaconu

Ilie Diaconu este profesor în automatizări secvenţiale la Universitatea din Craiova. A absolvit Facultatea de Electrotehnică, la Universitatea din Craiova în 1975 cu titlul de inginer în profilul Automatică din cadrul specializării Automatică. În 2001 a absolvit şi Facultatea de Drept “Nicolae Titulescu” la Universitatea din Craiova.

Este doctor din 1997 în domeniul Siateme Automate avându-l coordonator pe Prof. Dr. ing. Mircea Ivănescu de la Universitatea din Craiova. În cadrul Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică predă următoarele cursuri: Maşini unelte cu comandă numerică, Aplicaţii cu comenzi numerice, Jurnalism radio-tv, Tehnologii de protecţia informaţiei.

Activitatea sa de cercetare este concentrată în robotică şi mecatronică. Este autorul a peste 79 de articole ştiinţifice şi a 11 cărţi şi manuale. Din 2001 până în 2012, director de cursuri postuniversitare, cu durată de 3 semestre: “Informatică – Tehnologii asistate de calculator”, “Societa-tea informaţională. Management şi marketing. Informatică economică”, “Societatea informaţională. Prevenirea şi combaterea criminalităţii informaţionale“, “Mecatronică“.

C

1. Utilizarea automatelor celulare în aplicaţii industriale, autori: M. Ivănescu, I. Diaconu, în: Probleme de cibernetică teoretică şi aplicativă, editată de Universitatea din Craiova şi Comisia de Cibernetică a Academiei R.S.R., Craiova, 1982, pag. 41-47.

2. Structuri de calcul realizate cu automate celulare, autor: I. Diaconu, în ELSE Software, nr. 5, dec. 1994, pag. 43-55.

3. Studiul algebric al propagării informaţiei în spaţiul celular, I. Diaconu, in ELSE Software, nr. 6, 1996, pag. 79-82.

4. Conducera roboţilor cu automate celulare, autor: I. Diaconu, în ELSE Software, nr. 7-8 , 1996, pag. 200-206.

5.Application of the cellular theory automata in robotics control, autori: Ilie Diaconu, Nicu Bîzdoacă, în Analele Universităţii Aurel Vlaicu, Arad, seria Electrică, fascicola: electrotehnică, electronică, automatizări, 2000, pag. 113-116

6. Magneto-Rheorogical Dampers for Semi-Active Seismic Control, autori: Nicu Bîzdoacă, Ilie Diaconu, în Analele Universităţii din Craiova, Seria Inginerie Electrică, anul 24, nr. 24, 2000, pag.65-74

7. Errors in Manufacturing Robotised Processes, autori: Ilie Diaconu, Nicu Bîzdoacă, în Analele Universităţii din Craiova, Seria Inginerie Electrică, anul 25, nr. 25, 2001, pag.112-123.

8. Controlling industrial processing using theorems in cellular space, autori: I. Diaconu, N. Bîzdoacă, în Analele Universităţii C. Brâncuşi, Tg.-Jiu, seria A, nr. 5, 1999, pag. 255-300

9. Aspecte ale redundanţei cinematice în studiul configuraţiilor hiperredundante, autori: I. Diaconu, N. Bîzdoacă, în Analele Universităţii C. Brâncuşi, Tg.-Jiu, seria A, nr. 5, 1999, pag. 204-211.

10. Utilizarea controllerelor cu structură variabilă în domeniul roboticii, autori: N. Bîzdoacă, E. Bîzdoacă, I. Diaconu, în Analele Universităţii C. Brâncuşi, Tg.-Jiu, seria A, nr. 5, 1999, pag. 196-204.

11. Kinematics and dinamics of high risk environementinspection mobile robot, authors: N.-G. Bîzdoacă, I. Diaconu, M. Niculescu, E. Bîzdoacă, C. Pană,– Anals of the University of Craiova, Series: Automation, Computers, Electronics, and Mechatronics, Vol. 1(28) , nr. 2, 2004, pag. 107-111

 

Cărţi publicate

 

- Publicaţii pentru uzul studenţilor:

Cursuri:

1. Maşini unelte cu comandă numerică şi limbaje speciale, autori: I. Diaconu, N. Bízdoacă, Univ. Craiova, 1994, 151 pag.

Îndrumare:

1. Automatizări industriale discrete, autori: M. Ivănescu, I. Diaconu, I. Smarandache, M. Niţulescu, Univ. Craiova 1988, 14 lucrări, 139 pag.

2. Tehnica impulsurilor şi circuite de comutaţie, autori: M. Ivănescu, I. Smarandache, I. Diaconu, M. Niţulescu, Univ. Craiova, 1988, 14 lucrări, 156 pag.

3. Circuite logice şi comenzi numerice, autori: M. Ivănescu, I. Diaconu, I. Smarandache, Univ. Craiova 1989.

4. Maşini unelte cu comandă numerică şi limbaje speciale, autori: I. Diaconu, N. Bîzdoacă, D. Cojocaru, D. Popescu, L. Bîrjega, Univ. Craiova, 1994, 12 lucrări, 87 pag.

 

- Cărţi în editură :

1. Conducerea maşinilor unelte cu comandă numerică, autori: I. Diaconu, O. Olaru, editura Spicon,1997, ISBN 973-9022-51-00 ,173 pag.

2. Limbaje de programare a roboţilor industriali, autori: N. Bîzdoacă, I. Diaconu, editura Sitech, 1998, ISBN 973-9346-88-X, 112 pag.

3. Maşini – Unelte. Sisteme de Acţionare şi Lanţuri Cinematice, autori: Ghe. Tauru, I. Diaconu, O. Olaru, I. Tiştere, S. Sandu, editura Universitaria, 2001, ISBN 973-8043-88-8, 429 pag.

4. Automate Celulare pentru Conducerea Roboţilor, autor: I. Diaconu, editura Universitaria, ISBN 973-8043-145-5, 2002, 281 pag.

5. Dreptul de Folosinţă asupra Terenurilor, autori: M. Diaconu, I. Diaconu, editura Universitaria, ISBN 973-8043-144-4, 2002, 125 pag.

6. Introducere în mecatronică , autori: M. Ivănescu, D. Cojocaru, I. Diaconu, editura Universitaria, ISBN 973-8043-149-9, 2002, 282 pag.

7.Controlul şi integrarea tehnologocă a materialelor şi structurilor inteligente, N.G.B., I.Diaconu, Corneliu Crăciunescu, Decebal Gheorghe Popescu, Sorin Constantin Zamfira, Ilie Popa,, Gabriel Vlăduţ, Gabriel Negrilă, Şerban Gligor, Ed Universitaria, 2007, Seria Mecatronica, CCMR, Vol.I – ISBN 978-973-742-867-7, 340 pag, Vol. II, ISBN 978-973-742-868-4, 526 pag.

 

Lucrări ştiinţifice şi comunicări la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale

şi lista separată cu congresele şi sesiunile ştiinţifice la care am participat

 

1. Sisteme de instruire prin automate programabile pentru roboţi industriali , autori: M. Ivănescu, I Diaconu , la al III-lea Simpozion de informatică şi conducere, Cluj 1981, pag. 67-71.

2. A learning program for industrial robots, autori: M Ivănescu, I Diaconu, la Control Systems and Computer Science, Bucureşti 1981, pag. 244-248.

3. Conducerea cu microprocesor a unor procese industriale descrise prin grafuri de stare, autor :I. Diaconu , la Sesiunea jubiliară "30 de ani de învăţămînt electronic de la Craiova" 1981, pag. H111-H114.

4. Realizarea configuraţiilor planare prin metode specifice inteligenţei artificiale autor : I Diaconu , la Al II-lea Simpozion la Teoria Sistemelor, Craiova, 1982, pag. 63-68.

5. Instruirea roboţilor industriali prin variabile externe, autori: M. Ivănescu, I. Diaconu, la PRASIC-82, Braşov, pag. 317-323.

6. Conducerea prin grafuri de stare a unui robot cu ciclu plan, autori: D. Burdescu, I. Diaconu, la Conferinţa Naţională de Electronică, Telecomunicaţii, Automatică şi Calculatoare, CNETAC, Bucureşti 1982, pag. 219-222.

7. Algoritmi pentru recunoaşterea formelor folosind o metodă analitică, autori: I. Diaconu, D. Burdescu, CNETAC, Bucureşti 1982, pag. 223-226.

8. Sistem de transmisie şi prelucrare a imaginilor statice, autori: M. Ivănescu, I. Smarandache, M. Niţulescu , D. Cojocaru, I. Diaconu, la Al III-lea Simpozion Naţional de Roboti Industriali , Bucureşti 1983, pag. 253-259.

9. Sistem de transmisie şi prelucrare a imaginilor statice, autori: M. Ivănescu, I. Smarandache, M. Niţulescu, D. Cojocaru, I. Diaconu, la Al III-lea Simpozion de Teoria Sistemelor, Craiova, 1984, pag. 247-252.

10. Algoritm de prelucrare statică a imaginii, autori: I. Diaconu, la Al III-lea Simpozion de Teoria Sistemelor, Craiova 1984, pag. 287-291.

11. Un nou manipulator - un model tentacular , autori: M. Ivănescu, I. Diaconu , I. Smarandache, M. Niţulescu, G. Ciobanu, la Al IV-lea Simpozion de Teoria Sistemelor Craiova 1986, pag. 363-367.

12. Estimarea mişcării in cazul vederii artificiale a roboţilor industriali, autor I. Diaconu, la Al IV-lea Simpozion de Teoria Sistemelor , Craiova 1986, pag. 415-419.

13. Asupra estimării mişcării în sistemele cu vedere artificială, autori: I.Diaconu, M. Gavrilă, la Al IV-lea Simpozion naţional de roboţi industriali, Braşov , 1986, pag. 251-256.

14. Recunoaşterea formelor folosind noţiunea de automat finit, autor: I. Diaconu , la Al V-lea Simpozion de Teoria Sistemelor , Craiova 1988, pag. 21-24.

15. Learning Programabile Automata Using Computers, autor: I.Diaconu, la The use of Computers in Engineering Education, Nottingham, 1992, pag. 184-187.

16. Propagarea informaţiei în automatele celulare, autori: I. Diaconu, N. Bîzdoacă, la SINTES-7, organizat sub egida Societăţii Române de Automatică şi Informatică Tehnică şi IEEE – Secţiunea România, Sectorul Sisteme şi Robotică, Craiova 1994, pag. 269-273.

17. Automate celulare stratificate , autori: I. Diaconu, N. Bîzdoacă, la SINTES-7, organizat sub egida Societăţii Române de Automatică şi Informatică Tehnică şi IEEE – Secţiunea România, Sectorul Sisteme şi Robotică, Craiova 1994, pag. 274-279.

18. Controlul adaptiv al maşinilor unelte, autori: N. Bîzdoacă, I. Diaconu, la organizat sub egida Societăţii Române de Automatică şi Informatică Tehnică şi IEEE – Secţiunea România, Sectorul Sisteme şi Robotică, SINTES-7, Craiova 1994, pag. 285-290.

19. Reţele sistolice - modalităţi de partiţionare a algoritmului şi rezistenţa la defecte a acestora. Aplicaţii în comanda roboţilor quadrupezi, autori: N. Bîzdoacă, I. Diaconu, la SINTES-7, organizat sub egida Societăţii Române de Automatică şi Informatică Tehnică şi IEEE – Secţiunea România, Sectorul Sisteme şi Robotică, Craiova 1994, pag. 291-298.

20. Application of Eectronheological effect in Construction of Artificial Rubber Muscle , autori: N.Bîzdoacă,I.Diaconu, la SACCS'95 , Iaşi oct. 1995, pag. 222-227.

21. Cinematica şi strategia de conducere pentru un manipulator cu geometrie variabilă, autori: N. Bîzdoacă, I. Diaconu, la Iaşi, nov. 1995.

22. Snake - A New Mover, Cellular Automata Theory Based, autori: I.Diaconu, N. Bîzdoacă , IASTED , INSBRUCK, feb, 1996, pag. 251-257.

23. Application of Electronheological Effect in construction of Artificial Rubber Muscle, autori: N. Bîzdoacă ,I.Diaconu, IASTED , INSBRUCK, feb, 1996, pag. 257-261.

24. Systolic architecture and algorithms for control of a snake type robot, autori:N. Bîzdoacă, Ilie Diaconu, Dorin Popescu, 16-th International Conference -Aplied Informatics,23-25 feb. 1998, Garmisch Partenkirchen, Germania, confirmarea acceptării lucrării.

25. Modeling robotic structures using screw parameters , autori: Nicu Bîzdoacă, Dorin Popescu, Ilie Diaconu,Dorian Cojocaru, ROBOT 98, Braşov, 05-07 nov.,1998, pag.57-60.

26. Systolic Architecture and Algoritms for Control of Unconventional Robots, autori: N. Bîzdoacă, Dorin Popescu, I. Diaconu, International Conference on Automation and Qulity Control, Cluj-Napoca, 28-29 mai, 1998, ISBN 973-9358-15-2, pag. A247-A251.

27. Conducerea proceselor utilizând automate celulare, autori: Ilie Diaconu, Nicu Bizdoacă, SIELMEC99, Chişinău, 8-10 octombrie 1999,vol II, pag 75-77.

28. Modelul matematic al lichidelor magnetorheologice cu aplicabilitate în robotică, autori: Nicu Bîzdoacă, E. Băzdoacă, V. Stoian, Ilie Diaconu, A. Petrişor, SIELMEC99, Chişinău, 8-10 octombrie 1999, vol II, pag 291-294.

29. Magnetorheological fluid basic mathematical models for MR applications, autori: Nicu Bîzdoacă, Ilie Diaconu, 39 th Week of the Syrian Science, Damasc, 6-11 nov. 1999

30. Dynamic of Smart Valve-Stop. Applications on Robotics; autori: Nicu Bîzdoacă, Ilie Diaconu, International Symposium on Systems Theory, SINTES 10, Craiova, 25-26 mai, 2000, pag. A221-A224.

31. Controlul asupra unui actuator/amortizor magnetorheologic, autori: Nicu Bîzdoacă, Ilie Diaconu, ROBOTICA 2000, 12-14 oct, Oradea-Băile Felix, pag: 71-76.

32. Aplicaţii ale lichidelor magnetorheologice în construcţia unor amortizoare semiactive I ;Modele matematice şi simularea numerică a amortizoarelor semiactive ; autori: Nicu Bîzdoacă, Ilie Diaconu, Conferinţa Internaţională de Energetică, Chişinău, 19-21 oct. 2000, pag. 33-38.

33. Aplicaţii ale lichidelor magnetorheologice în construcţia unor amortizoare semiactive II; Controller cu structură variabilă destinat amortizoarelor semiactive; autori: Nicu Bîzdoacă, Ilie Diaconu, Conferinţa Internaţională de Energetică, Chişinău, 19-21 oct. 2000, pag. 39-44.

34. Application of the cellular theory automata in robotics control, autori: Ilie Diaconu, Nicu Bîzdoacă, Sesiunea Jubiliară de Comunicări, Universitatea “Aurel Vlaicu” Arad, 27-28 oct. 2000, pag. 113-116.

35. Fuzzy control for a boat accosting, autori: Ilie Diaconu, Nicu Bîzdoacă, The 40-th Syrian Science Week,The University of Tishreen, Lattakia, Siria, 4-9 nov. 2000.

36. Control of Smart Dampers for Semi – Active Seismic Control, autori: Ilie Diaconu, Nicu Bîzdoacă, The 40-th Syrian Science Week,The University of Tishreen, Lattakia, Siria, 4-9 nov. 2000.

37. Boat landing fuzzy based control, autori: Ilie Diaconu, Nicu Bîzdoacă, Ediţia IV de Comunicări Ştiinţifice, Tg. –Jiu, 10 nov. 2000, pag. 401-406.

38. Fuzzy Control of Smart Fluid Bazed Hypperredundant Robots, autori: M, Ivănescu, N. Bîzdoacă, I. Diaconu, D. Selişteanu, C. Ionete, ECCM-2001 Cracovia, 26-29 iunie,2001, paper 549C.

39. Mobile Robot Fuzzy Control Near Obstacles, autori: Ilie Diaconu, Nicu Bîzdoacă, The 2-nd National Workshop on Mobile Robots, Craiova, 18-19 oct. 2001.

40. Structuri robotice comandate cu microcontrolerul PIC16F84 (16C621), autori: I. Zaharia, Nicu Bîzdoacă, Ilie Diaconu, The 2-nd National Workshop on Mobile Robots, Craiova, 18-19 oct. 2001.

41. Control of Mobil Robot in the Neiborhood of obstacles, autori: Ilie Diaconu, Nicu Bîzdoacă, 7-th Conference with International Participation, Tg.-Jiu, 9-10 nov., 2001, pag. 125-128.

42.Varianta MiroSot de roboţi fotbalişti, autori: Nicu Bîzdoacă, Ilie Diaconu, I. Zaharia, 7-th Conference with International Participation, Tg.-Jiu, 9-10 nov., 2001, pag. 152-163.

43. Hierarchical Control of a Smart Material Hyperredundant Cooperative, autori: M. Ivănescu, N. Bîzdoacă, I. Diaconu, D. Selişteanu, C. Ionete, ECCM-2001 Cracovia, 26-29 iunie, 2001,abstract pag.974-975, vol. 2

44.Intelligent Control Systems for Hypperredundant Robotic Architectures, autori: M. Ivănescu, N. Bîzdoacă, I. Diaconu, 13th CSCS Conference, Bucureşti, May 31- June 3, 2001, Editura Politehnica Press, ISBN 973-85237-1-0, pag.204-209.

45. Fuzzy control for boat, autori: I. Diaconu, N. Bîzdoacă, Conferinţa Naţională de Robotică, Craiova, 17-19 oct. 2002, pag.231-233.

46.Shape memory alloy based robotic structure, autori: N. Bîzdoacă, I. Diaconu, E. Bîzdoacă, Conferinţa Naţională de Robotică, Craiova, 17-19 oct. 2002, pag.139-145.

47. Shape memory alloy hyper-redundant robotic structure, autori: N. Bîzdoacă, I. Diaconu, E. Bîzdoacă, M. Niculescu, D. Pană, C. Pană, 15-th International Conference on Computer Methods in Mechanics, CMM-2003, Gliwice, Polonia, iunie, 3-6, 2003, pag. 71-75.

48. Robotic Finger Actuated with Shape Memory Alloy Tendon authors: N.-G. Bizdoacă, S. Degeratu, I. Diaconu, E. Bizdoacă, D. Pană, C. Pană, 3rd WSEAS Int. Conf. on Soft Computing, Optimization, Simulation & Manufacturing Systems (SOSM 2003) Malta, Sept. 01- 03, 2003, paper number 464-112, pag. 126-132

49. Tendon-Driven Finger Actuated with shape Memory Alloy, authors: N.-G. Bîzdoacă, E. Bîzdoacă, I. Diaconu, M. Niculescu, S. Degeratu, D. Pană, C. Pană, ASM 2003, Conference on Applied Simulation and Modelling, Marabella, Sept. 03- 06. 2003, paper number 410-125.

50. Shape memory alloy robotics application, autori: N. Bîzdoacă, S. Degeratu, I. Diaconu, E. Bîzdoacă, M. Niculescu, D. Pană, C. Pană, The 9-th ICSI Conference Progress in Cryogenics and Isotopes Separation, National R&D Institute for Cryogenics and Isotopic Technologies ICSI Căciulata, oct. 17-18, 2003, pag. 92-98.

51. Shape memory alloy serial rotational link robotic structure, authors: N.-G. Bîzdoacă, E. Bîzdoacă, I. Diaconu, M. Niculescu, International Carpathian Control Conference, Zakopane, 25-28 mai, 2004.

52. Decisions in the case of the rejects in robotised processes, authors: M. Niculescu, N.-G. Bîzdoacă, I. Diaconu, Dan Selişteanu, 6th International Scientific – Technical Conference – RIP 8 - 13 iunie 2004, University of Pardubice.

 

53. OFDM-CDMA system with pilot tone, authors: M. Niculescu, I. Diaconu, N.-G. Bîzdoacă, Eugen Iancu, 6th International Scientific – Technical Conference – RIP 8 - 13 iunie 2004, University of Pardubice.

54. Domain timing approach for OFDM systems, authors: M. Niculescu, N.-G. Bîzdoacă I. Diaconu, Dan Selişteanu, 6th International Scientific – Technical Conference – RIP 8 - 13 iunie 2004, University of Pardubice.

55. Construction and control of shape memory alloy actuated serial robotic structure, authors: N.-G. Bizdoacă, E. Bîzdoacă, I. Diaconu, S. Degeratu, M. Niculescu, 6th International Scientific – Technical Conference – RIP 8 - 13 iunie 2004, University of Pardubice, pag. 205 – 211, ISBN 80-7194-662-1

56. Decisions in the case of the rejects in robotised processes, authors: I. Diaconu, N.-G. Bizdoacă, 6th International Scientific – Technical Conference – RIP 8 - 13 iunie 2004, University of Pardubice, pag. 234 – 241, ISBN 80-7194-662-1

57. Earthquake Power Plant Protection with Semi Active Smart Fluid based Damper, authors: N.-G. Bizdoacă, I. Diaconu, 6-th International Conference Control of Power Systems, 2004, Strbske Pleso, R. Slovacia, pag. 105

58. Electronic DSP system tester for electrosecuritz heater electric resistor using macrodiversity ratio combining in CDMA networks, authors: M. Niculescu, N.-G. Bîzdoacă, I. Diaconu, Dan Selişteanu, CPS `04 - Control of Power Systems `04, iunie 14 – 18, 2004, University of Bratislava.

59. Shape memory alloy tendon actuated robotic structure, autori: N. Bîzdoacă, I. Diaconu, S. Degeratu, 1-st International Conference on Informatics, Automation & Robotics, ICINCO, Setubal, Portugalia, 25 – 28 august, 2004

60. Kinematics and dinamics of mobile robotsoccer, authors: N.-G. Bîzdoacă, I. Diaconu, M. Niculescu, E. Bîzdoacă, C. Pană, D. Pană – Proceedings of Scientific Conference, 9-th edition, with international participation, november, 5-6, 2004, Tg.- Jiu, pag.375-382, ISBN 973-8436-99-0

61. Problema responsabilităţii internaţionale a statelor în dreptul mediului, autori: M. Diaconu, I. Diaconu, A. I. Duşcă – Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu”, A IX –a Sesiune de Comunicări Ştiinţifice cu Participare Internaţională, Sibiu, 25 – 26 nov. 2004, pag. 102 – 107.

62. Dreptul şi tehnologia informaţiei, autori: M. Diaconu, I. Diaconu– Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu”, A IX –a Sesiune de Comunicări Ştiinţifice cu Participare Internaţională, Sibiu, 25 – 26 nov. 2004, pag 108 – 112.

63. Robotic structure for high risk environement, authors: N.-G. Bîzdoacă, E. Bîzdoacă, Anca Petrişor, I. Diaconu, C. Pană, V. Stoian, Dorin Popescu, M. Niculescu, D. Pătraşcu – Proceedings of International Carpathian Control Conference, Misckolc-Lillafured, Ungaria, mai, 24-27, 2005, pag. 431-436., ISBN 963 661 645 0.

64. Behaviour Based Control for Robotics Demining, authors: N.-G. Bîzdoacă, S. Degeratu, I. Diaconu, E. Bîzdoacă, A.Petrişor, D. Pătraşcu, Conferinţa SINTES 12, Craiova 20 – 22 dec. 2005

65. Shape memory alloy influence in hopping robot architecture Bîzdoacă Nicu George, Petrişor Anca, Diaconu Ilie, Bîzdoacă Elvira –– Proceedings of the INTERNATIONAL CONFERENCE on ELECTRONICS, COMPUTERS and ARTIFICIAL INTELLIGENCE, Vol.1/2007, ISSN – 1843 – 2115.

66. Unconventional robotic ankle, Bîzdoacă Nicu, Bîzdoacă Elvira, Petrişor Anca, S. Degeratu, Diaconu Ilie; Analele Universităţii din Craiova., seria inginerie electrică, anul 31, nr.31 2007, vol II, pag. 208-212

67.Shape memory alloy robotic ankle - Nicu Bîzdoacă, Diaconu Ilie, Elvira Bîzdoacă, Conference excellence research-a way to E.R.A., Ed. Tehnică, Braşov, 2007, ISSN 183-5904, pag. 259-1 la 259-6

68. Stable States Transition Approach - a new strategy for walking robots control in uncertain environments – Anca Petrişor, Nicu George Bîzdoaca, Adrian Drighiciu, Ilie Diaconu, Sonia Degeratu, Gabriela Canureci- ISI Proceedings of the 4th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, ICINCO’08 11-15 May, 2008, Funchal, Madeira, Portugal

69. Modular robotic system – a concurent engineering approch, Nicu George Bîzdoacă, Anca Petrişor, Elvira Bîzdoacă, Ilie Diaconu, ISI Proceedings of the 10th WSEAS International Conference on AUTOMATIC CONTROL, MODELLING & SIMULATION (ACMOS 08), Istambul, 27-30 Mai, 2008, pag. 417- 421
 

Contracte de cercetare

 

1. Sistem automat de teletransmisie a datelor pentru exploatări miniere-beneficiar: I.C.M.M.N.Baia Mare, 1981.

2. Robot manipulator pentru automatizarea liniei de acoperiri galvanice la I.M.L.-Craiova,1982-1983.

3. Asimilarea instalaţiei de comandă şi automatizare pentru maşina de format miezuri RABUFFETTI, beneficiar: I.T.M.A.-Craiova,1985

4. Proiectarea liniei automate pentru ambalat mobilier pliant, beneficiar: I.M.L.-Craiova,1985

5. Testarea şi punerea în funcţiune a unor camere de climatizare, beneficiar: Electroputere Craiova,1986

6. Asimilarea instalaţiei de comandă şi automatizare a strungurilor DS-2N şi DS-2F-2N, beneficiar: I.T.M.A. Craiova,1987

7. Conducerea unor instalaţii în industria energetică utilizând observeri de stare, beneficiar: ICEMENERG-Bucureşti,1988

8. Asimilarea instalaţiei de comandă şi automatizare pentru linia de boghiuri, beneficiar: I.O.B.-Balş, 1989

9. Studiul teoretic al sistemelor de control utilizind lichide electro-rheologice. Soluţii de implementare, benrficiar: Ministerul Invatamintului, 1992.

10. Conducerea roboţilor cu ajutorul unor sisteme bazate pe lichide electro-rheologice, beneficiar Ministerul învăţământului 1993

11. Sisteme de conducere pentru roboţi, bazate pe fluide electro-rheologice, beneficiar Ministerul Cercetării şi Tehnologiei 1994 - 1996

12. Algoritmi pentru conducerea roboţilor industriali, beneficiar Ministerul învăţământului 1994 -1995

13. Sistem de comandă a deblocării incintelor cu materiale vrac, beneficiar : ICMRT Craiova, 1994, responsabil de cotract, Diaconu Ilie

14. Conducerea roboţilor bazată pe vedere şi inteligenţă artificială, beneficiar: Ministerul Învăţământului, 1996

15. Arhitecturi şi algoritmi neconvenţionali pentru conducerea roboţilor, beneficiar: Ministerul învăţământului 1996

16. Algoritmi de conducere pentru roboti cu actiune cooperativă, beneficiar: Ministerul învăţământului, 1997.

17. Algoritmi şi arhitecturi fuzzy pentru conducerea proceselor industriale folosind acţionarea cu lichide electrorheologice, beneficiar: Ministerul Cercetării şi tehnologiei, 1997.

18. Cercetări în domeniul roboţilor mobili,beneficiar: Banca Mondială, 1998, inregistrat la CNEFIS: 46180/27.11.1997, grant major de cercetare, cu derulare pe trei ani.

19. Sisteme neconvenţionale de control utilizând lichide electro-theologice, beneficiar: Ministerul Crcetării şi Tehnologiei, 1998, contract 663-746-A91998-3347

Faza I: Sisteme neconvenţionale de control pentru aplicaţii robotice de tip cooperativ

Faza II: Modele experimentale pentru procese de rectificare şi strunjire cu amortizarea vibraţiilor

20. Arhitecturi şi sisteme de conducere pentru roboţi mobili cooperativi, beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale, 1998, contract 8013-14c-1998

21. Aplicaţii ale materialelor inteligente (lichide magneto-MR şi electro-ER rheologice, materiale cu memorie - shape memory alloy) in construcţia unor structuri de terminale pentru investigare medicală şi robotică, beneficiar MEN, Departamentul Cercetare şi Tehnologie, B9/1999

Faza I: Studiu constructiv şi modelarea matematică a echipamentelor endoscopice

Faza II: Studiul şi construcţis terminalelor de tip mână

22. Sistem de monitorizare a populaţiei pentru asigurarea protecţiei sociale, CNCSIS cod 43, 2000.

23. Roboţi industriali şi linii flexibile de fabricaţie, AMCSIT - POLITEHNICA - programul naţional RELANSIN, 2000, centru de excelenţă ROF U 003.

24. Reţea de colegii de informatică tehnică în oraşele: Craiova, Râmnicu- Vâlcea, Drobeta - Tr. - Severin, Slatina, coordonată de Colegiul tehnic al Universităţii din Craiova, CNFIS, 2001, Banca Mondială, cu derulare pe doi ani.

25. Centru internaţional de master şi doctorat în domeniul roboţilor mobili, CNCSIS, contract 50/40633/2000, grant major de cercetare

26. Roboţi mobili pentru controlul calitatii mediului , CNCSIS, contract 3524/2001

27. Algoritmi şi arhitecturi pentru ghidarea roboţilor mobili cu sustentaţie prin roţi pe traiectorii cablate sau programate, CNCSIS ,contract 35254/2001.

***

28. Studiu pentru adaptarea şi cuplarea unei comenzi numerice la maşina de alezat şi frezat AFM 150, beneficiar S.C. UREX ROVINARI, 2002, director de contract I. Diaconu.

29. Studiu pentru automatizarea sistemului de mentinere constanta a nivelului sticlei in cuptoare, beneficiar S.C. STARGLASS S.A. TG. JIU, 2002, director de contract I. Diaconu.

30. Roboţi industriali şi linii flexibile de fabricaţie, Centru de cercetare în programul RELANSIN, contract 1356/06.07.2001, act adiţional 5529/16.10.2002.

31. Aplicaţii ale bioingineriei pentru sinteza structurilor robotice tolerante la defect, grant de cercetare tip A nr. 33451/2002,cod C.N.C.S.I.S.: 964, faza 1/2002.

32. Aplicaţii ale bioingineriei pentru sinteza structurilor robotice tolerante la defect, grant de cercetare tip A nr. 33547/2003,cod C.N.C.S.I.S.: 268, faza 2/2003.

33. Roboţi mobili pentru controlul calităţii mediului, Cod CNCSIS: tema 14, nr. 3351/2003.

34. Controlul roboţilor în operaţii de asistenţă pentru persoane defavorizate, Cod CNCSIS: tema 8, nr. 40202/4.11.2003

35. Module de comandă cu controlere fuzzy, utilizate în acţionări neconvenţiona-le, beneficiar: SC I.P.A. S.A. Bucureşti, contract 320/14.09.2004 – director de contract I. Diaconu.

36. Cercetări teoretice şi experimentale în domeniul roboţilor mobili, Cod CNCSIS: 715, nr contract: 33062/24.06.2004

>Iunie 2024
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Depuneri cereri de premiere în cadrul Galei Cercetării Românești – Ediția 2024
1/2/2024

https://www.mcid.gov.ro/gala-cercetarii-romanesti/

S-a lansat apelul privind digitalizarea în educație finanțat prin PCIDIF
1/2/2024

https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/32563/s-a-lansat-apelul-privind-digitalizarea-in-educatie-finantat-prin-pcidif

Lansarea în consultare publică a Ghidului solicitantului pentru apelul „Pedagogie digitală pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar
1/2/2024

https://www.edu.ro/comunicat_presa_05_2024 _cons_pub_GS_apel_PNRR_pedagogie_digitala