Prof. univ. dr. ing. Nicu Bîzdoacă

Nicu George Bîzdoacă este profesor.dr.ing în domeniul Mecatronica si Robotică la Universitatea din Craiova. A absolvit Facultatea de Electrotehnică / Unibersitatea din Craiova în 1989 cu titlul de inginer în profilul automatizari si calculatoare din cadrul specializării automatizări și calculatoare.

Este doctor din 2001 în domeniul Automatică avându-l coordonator pe Prof. Dr. ing. Mircea Ivănescu de la Universitatea din Craiova. În cadrul Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică predă următoarele cursuri/seminarii: Materiale si structuri inteligente, Nano, mico-tehnologii si materiale inteligente, Interfețe om-mașină, Interfețe haptice, Programare Java, Limbaje de programare a roboților.

Activitatea sa de cercetare este concentrată în bionică, materiale și structuri inteligente. Este autorul a peste 140 de articole ştiinţifice şi a 15 de cărţi şi manuale. Este conducător de doctorat din 2009 (fiind coordonatorul a 5 lucrări de doctorat). A brevetat 2 brevete de invenție: A/0072/2009 - Sistem de plăci modulare pentru osteosinteza fracturilor oaselor lungi şi metodă de utilizare a acestora și - A/01129/2010 - Reţea modular adaptivă bazată pe materiale inteligente . Este membru al Robotics Romanian Society, Romanian Society of Specialists in Automatics, IEEE Robotics and Automation Society, IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, IEEE Control Systems Society, IEEE Education Society, Craiova University Complementary Formation Centre, SOCER – Romanian Association for energy efficiency. De-a lungul activităţii a iniţiat creearea Infrastructurii de cercetare în Științe Aplicate INCESA - www.incesa.ro. A participat în peste 30 de proiecte de cercetare/educaţionale naţionale şi internaţionale.

 

CERCETARE

 • Directii de cercetare proprii: materiale si structuri inteligente, bionică

 • Proiecte/granturi de cercetare:

1) director/coordonator;

Reverse Engineering in Cognitive Recognition And Control Of Biomimetics Structures - Ingineria Inversa în Recunoasterea Cognitiva si Controlul Structurilor Biomimetice - director proiect: Prof.dr.ing. Nicu Bîzdoaca, Universitatea din Craiova- România, respectiv Prof.dr.ing. Frank ChongWoo Park, Seoul National University, Corea de Sud – perioada 2010-2011

Development of biomimetic desig methodology with reverse engineering in cognitive recognition and control of biomimetic robots - Dezvoltarea metodologiei de proiectare biomimetica utilizand ingineria inversa in recunoasterea cognitiva si controlul robotilor biomimetici - director proiect: Prof.dr.ing. Nicu Bîzdoaca, Universitatea din Craiova- România, respectiv Prof.dr.ing. Erden Abdulkadir, Atilim University - Ankara - Turcia– perioada 2010-2011

Arhitecturi Robotice Specializate Destinate Operarii In Medii Cu Grad De Periculozitate Sporit – contract de cercetare CNCSIS cod 275 – 2004-2006

Abordarea Concurentiala A Modularizarii Sistemelor Robotice – contract de cercetare CNCSIS cod 62, 2007-2008

Noi tehnologii în controlul proceselor bazate pe materiale inteligente (lichide magneto şi electrorheologice şi materiale cu memorie) ,Contract de cercetare ANSTI 5241/1999, 1999-2000

Dezvoltarea Unei Infrastructuri De Comunicatie Multimedia Cu Aplicatii In Cercetare Si Educatie - 2006

Centru De Formare, Cercetare, Dezvoltare In Mecatronica Si Automatica - 2007

Ingineria Inversa In Modelarea Cognitiva Si Controlul Structurilor Biomimetice - contract de cercetare PNCDI 2 – Idei, cod 289/2008

 • 2) membru

EIE-SURVEYOR: Reference Point For Electrical And Information Engineering In Europe, 2005-2008, PROJECT NR. 225997-CP-1-2005-1-FR-ERASMUS-TNPP

EURON: European Robotics Network – 2006-2008, (Project FP6 - 507728)

Implanturi Ortopedice Modular-Adaptive Bazate Pe Materiale Inteligente

Centru De Formare, Cercetare, Dezvoltare In Domeniul Biomecanicii - 2007

Sisteme neconventionale de control utilizând lichide electro-rheologice", Contract de cercetare Universitatea din Craiova - Ministerul Cercetarii si Tehnologiei Nr. 663/10C/A8. Fazele desfăşurării contractului:

Algoritmi si arhitecturi de conducere pentru structuri neconventionale utilizand lichide ER

Algoritmi pentru conducerea robotilor industriali, Contract de cercetare: Universitatea din Craiova - Ministerul Invatamantului

Aplicaţii ale materialelor inteligente (lichide magneto - MR si electro - ER rheologice, materiale cu memorie - Shape Memory Alloy ) în construcţia unor structuri de terminale pentru investigare medicală şi roboticã, Contract ANSTI 663/1996, act. adiţional 333/1999

Arhitecturi si algoritmi neconventionali pentru conducerea robotilor, Contract de cercetare: Universitatea din Craiova-Ministerul Invatamantului, C.N.C.S.U., Nr. 5006/16C- 468)

Arhitecturi si sisteme de conducere pentru roboti mobili cooperativi, Contr. CNCSU/456 1998 .

Cercetari in domeniu robotilor mobili, Contract 4C/15.01.'98/CNCSU, Cod CNEFIS: 126, 1998

Conducerea robotilor bazata pe vedere si inteligenta artificiala, Contract de cercetare: Universitatea din Craiova - Ministerul Invatamantului, C.N.C.S.U., Nr. 5006/16C- 467)

Reţea de colegii de informatică tehnică în oraşele Craiova, Rîmnicu Vîlcea, Drobeta Turnu Severin şi Slatina, coordonată de colegiu universitar tehnic al Universităţii din Craiova, cod CNFIS 4-MC-2 -– 0087

Roboti industriali si linii flexibile de fabricatie –contract nr 1356, cod ROF U 003/2000

Laborator de automate programabile cu utilizare de la distanta (internet) –, cod CNCSIS 276/2004

Algoritmi evoluaţi de conducere a sistemelor neliniare. Aplicaţii la structuri robotice. CNCSIS 722/2003

Arhitecturi şi algoritmi de conducere destinate sistemelor tehnologice complexe, contract Universitatea din Craiova - MEC, Nr. 6156 /2001

Controlul roboţilor în operaţii de asistenţă pentru persoanele defavorizate , cod CNCSIS 740, contract 40202/8/2003

CEEX- PC-D03-PT13-513 – PARTAJAREA RESURSELOR DE INSTRUIRE SI DE CERCETARE

CEEX 14 - modulul III, competiţia 2- Promovarea cecetării în automatică şi robotică în scopul integrării în reţelele europene şi internaţionale de cercetare – PARSIR

Platformă multimedia pentru instruire, cercetare şi dezvoltare de aplicaţii în mecatronică şi automatică, Contract CNCSIS de tip Platforme/laboratoare de formare şi cercetare interdisciplinară, 2006-2008, OMEdC 4873/08.08/2006, Universitatea din Craiova 62B/14.09.2006,

Platforma de control holonic al fabricaţiei cu roboţi multipli şi vedere artificială integrată pentru conditionarea materialelor - RVHOLON, Program CEEX, Modulul I, Nr. 146/20.07.2006

 • Activitate in comunitatea academica:

Evaluator – domeniul Mecatronica si Robotica - AGENŢIA ROMÂNĂ DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR (ARACIS)

competitia 2007, competitia 2008: Evaluator – Parteneriate Domenii priorizare, Centrul National de Management Programe

 • Afilieri la societati profesionale

Societatea Romana de Robotica

Romanian Society of Specialists in Automatics

IEEE Robotics and Automation Society

IEEE Engineering in Medicine and Biology Society

IEEE Control Systems Society

IEEE Education Society

Centrul de Formare Complementară din Universitatea din Craiova

SOCER – Asociatia Romana de eficienta energetica

 • Publicatii - selectie

Application Of Smart Materials: Bionics Modular Adaptive Implants - Nicu George Bîzdoacă, Dan Tarnita, Daniela Tarnita, Elvira Bizdoaca, Proceedings of the Eleventh International Conference on Climbing and Walking Robots – Clawar 2008) World Scientific Publishing Co.Pte.Ltd

Modular Adaptive Implant Based on Smart Materials - Nicu George Bîzdoacă, Tarnita, D., Tarnita, D. N. Romanian Journal of Morphology and Embryology, Ed. Academiei Romane. [Medline, Pubmed]

Biomimetic Control Architecture for Robotic Cooperative Tasks - N. Bîzdoacă , Hani Hamdan 1, D. Coman, M. Hamdan, K. Al Mutib the Fifteenth International Symposium on Artificial Life and Robotics 2010(AROB 15th ’10), Beppu, Japan, February 4-6, 2010

Biomimetic Control Algorithm for the Balance and Locomotion of Walking Systems - Bîzdoacă N., Petrisor A., Hamdan H., Al Mutib K., International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO’10), Funchal, Madeira (Portugal), June 15-18, 2010.

A New Aspect of the Robot Modularity Concept - Bîzdoacă Nicu George, Petrişor Anca, Bîzdoacă Elvira, Diaconu Ilie, 9th International Carpathian Control Conference, ICCC’2008, Sinaia, Romania, 25-28 mai, 2008

Shape Memory Alloy Tendons Actuated Tentacle Robotic Structure - Models and Control - Nicu George Bîzdoacă, Petrisor Anca, ISI Proceedings of the 4th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, ICINCO’08 11-15 May, 2008, Funchal, Madeira, Portugal

 • Brevete:

A/0072/2009 - Sistem De Plăci Modulare Pentru Osteosinteza Fracturilor Oaselor Lungi Şi Metodă De Utilizare A Acestora

A/01129/2010 - Reţea Modular Adaptivă Bazată Pe Materiale Inteligente

 • Alte activitati/informatii :

Președinte Uniunea Sindicatelor Universitare din Universitatea din Craiova

Vicepreședinte Federația Națională Sindicală Alma Mater

 

 • Interfețe om mașină
 • Programare în JAVA
 • Interfețe Haptice
 • Limbaje de Conducere a Roboților
 • Materiale și Structuri Inteligente

A1.1 Manuale suport de curs

 1. Nicu George Bizdoaca, Ilie Diaconu,  Limbaje de programare a robotilor industriali – Editura Sitech 1999 - 125 pag, ISBN 973-9346-88-X
 2. Ilie Diaconu,  Nicu George Bizdoaca, Maşini unelte cu comandă numerică şi limbaje speciale – curs, Reprografia Universitatii din Craiova, 1994, - https://www.worldcat.org/title/masini-unelte-cu-comanda-numerica-si-limbaje-speciale-curs/oclc/935347225
 3. Nicu George Bizdoaca, Ilie Diaconu,  Limbaje de programare a robotilor industriali – Editura Sitech 1999 - 125 pag, ISBN 973-9346-88-X
 4. Nicu George Bizdoaca , Ovidiu Staicu; Elvira Nicoleta Bîzdoacă; Sorin Matei, Iniţiere în Internet, e-mail şi chat – Editura Arves 2002 – ISBN 973-85773-5-7 – 156 pagini - https://www.worldcat.org/title/initiere-in-internet-e-mail-si-chat/oclc/895093553
 5. Mircea Ivănescu, Mircea Niţulescu, Viorel Stoian, Nicu George Bizdoaca, Sisteme neconvenţionale pentru conducerea roboţilor – ISBN 973-8043-147-X – Editura Universitaria – 2002 - 377 pagini - https://www.worldcat.org/title/sisteme-neconventionale-pentru-conducerea-robotilor/oclc/895741187
 6. Elvira Nicoleta Bîzdoacă; Sorin Matei; Nicu George Bizdoaca, Iniţiere în Excel – Editura Arves 2002 - ISBN 973-85773-0-6 – 200 pagini - https://www.worldcat.org/title/initiere-in-excel/oclc/895093700
 7. Elvira Nicoleta Bîzdoacă; Sorin Matei; Nicu George Bizdoaca, Claudia Udrea; Cornel Ignat, Inițiere în Word, Editura Arves 2002, ISBN:       973-8577-36-5, 212 pagini - https://www.worldcat.org/title/initiere-in-word/oclc/895093701
 8. Sonia Degeratu, Nicu George Bizdoaca, Aliaje cu memorie a formei. Noţiuni fundamentale. Proiectare şi aplicaţii – Editura Universitaria – 2003 - ISBN 973-8043-343-3 – 230 de pagini
 9. Elvira Nicoleta Bîzdoacă; Stoica Grădinaru; Nicu George Bizdoaca, Alina Ionişor, Iniţiere în FoxPro – Editura Arves 2003 – ISBN 973-85773-7-3 – 216 pagini - https://www.worldcat.org/title/initiere-in-foxpro/oclc/895093561
 10. Elvira Nicoleta Bizdoaca, Nicu George Bizdoaca, Stoica Gradinaru, Adriana Giju, Delia Magdalena Ruicu, Rodica Paunescu , Teste şi aplicaţii de FoxPro – Editura Arves 2004 – ISBN 973-7958-38-1  – 200 pagini
 11. Elvira Nicoleta Bîzdoacă; Nicu George Bizdoaca, Iniţiere în Tehnoredactare – Editura Arves 2005 – ISBN 973-7958-55-1 – 259 pagini
 12. Nicu George Bizdoaca , Elvira Nicoleta Bizdoaca ,  Materiale şi structuri inteligente –  Editura Universitaria – 2006 -  ISBN: 973-742-369-0;   978-973-742-369-6 – 252 de pagini - https://www.worldcat.org/title/materiale-si-structuri-inteligente/oclc/895259466
 13. Ilie Diaconu,  Nicu George Bizdoaca, Maşini unelte cu comandă numerică şi limbaje speciale – curs, Reprografia Universitatii din Craiova, 1994, - https://www.worldcat.org/title/masini-unelte-cu-comanda-numerica-si-limbaje-speciale-curs/oclc/935347225
 14. Nicu George Bizdoaca, Ilie Diaconu,  Limbaje de programare a robotilor industriali – Editura Sitech 1999 - 125 pag, ISBN 973-9346-88-X
 15. Nicu George Bizdoaca, Ilie Diaconu,  Limbaje de programare a robotilor industriali – Editura Sitech 1999 - 125 pag, ISBN 973-9346-88-X
 16. Nicu George Bizdoaca , Ovidiu Staicu; Elvira Nicoleta Bîzdoacă; Sorin Matei, Iniţiere în Internet, e-mail şi chat – Editura Arves 2002 – ISBN 973-85773-5-7 – 156 pagini - https://www.worldcat.org/title/initiere-in-internet-e-mail-si-chat/oclc/895093553
 17. Sonia Degeratu, Nicu George Bizdoaca, Aliaje cu memorie a formei. Noţiuni fundamentale. Proiectare şi aplicaţii – Editura Universitaria – 2003 - ISBN 973-8043-343-3 – 230 de pagini
 18. Nicu George Bizdoaca , Elvira Nicoleta Bizdoaca ,  Materiale şi structuri inteligente –  Editura Universitaria – 2006 -  ISBN: 973-742-369-0;   978-973-742-369-6 – 252 de pagini - https://www.worldcat.org/title/materiale-si-structuri-inteligente/oclc/895259466
 19. Limbaje de programare a robotilor industriali – curs si laborator  http://robotics.ucv.ro/carti/lpr/  - actualizare anuala
 20. Programare in Java  – curs si laborator http://robotics.ucv.ro/carti/java/  - actualizare anuala

A 1.2. Material didactic /Dezvoltare laboratoare, aplicații

 

 1. Materiale si structuri inteligente – 3 lucrari de laborator
 2. Limbaje de programare a robotilor – 6 lucrari de laborator si standuri experimentale bazate pe platforma Mechatronics Microchip - actualizare anuala
 3. Interfete om-masina – 5 platforme de laborator bazate pe Arduino - actualizare anuala
 4. Progamare Java – indrumar de laborator – 12 lucrari de laborator - http://www.robotics.ucv.ro/robotics_old/carti/java/ - actualizare anuala
 5. Nicu George Bizdoaca; Dorian Cojocaru; Ilie Diaconu, Masini unelte cu comanda numerica si limbaje speciale - îndrumar de laborator-  Reprografia Universitatii din Craiova,1994, 152 pagini - https://www.worldcat.org/title/masini-unelte-cu-comanda-numerica-si-limbaje-speciale-indrumar-de-laborator/oclc/895631734
 6.  
 7. Nicu George Bizdoaca; Marius Cristian Niculescu, Cristina Florentina Pană, Internet şi Intranet : îndrumar de laborator -  Reprografia Universitatii din Craiova, 2004, 169 pagini - https://www.worldcat.org/title/internet-si-intranet-indrumar-de-laborator/oclc/895867577
 8. Ionuţ Reşceanu; Elvira Nicoleta Bîzdoacă; Nicu George Bizdoaca; Cristina Reşceanu, Programare în Java : îndrumar de laborator, Editura Universitaria, 2011 - ISBN 978-606-14-0119-2  - 155 pagini - https://www.worldcat.org/title/programare-in-java-indrumar-de-laborator/oclc/923804657

A2.1 Articole și publicații științifice indexate Web of Science Thomson Reuters (WOS)

 1. Besnea, Florina-Luminita, Cismaru, Stefan-Irinel, Nicu George Bizdoaca, Smart tracking system for vehicles,  International Power Electronics Electrical Drives Automation and Motion SPEEDAM, 1067-1072, 2018, WOS:000445031300174, ISBN:978-1-5386-4941-1,
 2. Andritoiu, Dan, Bazavan, Lidia-Cristina, Besnea, Florina-Luminita, Roibu, Horatiu, Nicu George Bizdoaca, Agriculture Autonomous Monitoring and Decisional Mechatronic System, 2018 19TH INTERNATIONAL CARPATHIAN CONTROL CONFERENCE (ICCC), 241-246,2018, WOS:000439260500047, ISBN:978-1-5386-4762-2
 3. Degeratu, Sonia; Alboteanu, Laurentiu; Boncea, Irina; Nicu George Bizdoaca, Coman, Daniela; Caramida, Costel; Tont, Gabriela, Structure Based on Shape Memory Alloy Actuator, 2016 INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED AND THEORETICAL ELECTRICITY (ICATE), DOI:10.1109/ICATE.2016.7754666, WOS:000390767500065, ISBN: 978-1-4673-8563-3 ISBN (Online): 978-1-4673-8562-6
 4. Gilca, G.; Nicu George Bizdoaca, Diaconu, I., Using the rear projection of the Socibot Desktop robot for creation of applications with facial expression, 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED CONCEPTS IN MECHANICAL ENGINEERING, DOI:10.1088/1757-899X/147/1/012067, Published: 2016,  WOS:000390720200067, ISSN: 1757-8981 ISBN: 978-1-5108-2999-2
 5. S. Degeratu, P. Rotaru, S. Rizescu, S. Danoiu, Nicu George Bizdoaca, L. Alboteanu, Condition monitoring of transformer oil using thermal analysis and other techniques, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, vol. 119, pp. 1679-1692, Mar 2015. WOS:000350225500017, ISSN: 1388-6150, eISSN: 1572-8943
  1. C. Resceanu, C. F. Resceanu, Nicu George Bizdoaca, Calugaru, George-Cristian,  Cooperative Robot Structures Modeled After Whale Behavior and Social Structure, International Journal of Computers Communications & Control, vol. 7, pp. 945-956, 2014, WOS:000310664900018, ISSN: 1841-9836
 6. S. Danoiu, P. Rotaru, S. Degeratu, S. Rizescu, Nicu George Bizdoaca, Shape memory alloy-based smart module structure working under intense thermo-mechanical stress, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, vol. 118, pp. 1323-1330, 2014, WOS:000344098200083, ISSN: 1388-6150,  eISSN: 1572-8943
 7. S. Degeratu, L. Alboteanu, S. Rizescu, D. Coman, Nicu George Bizdoaca, C. Caramida, Active solar panel tracking system actuated by shape memory alloy springs, 2014 International Conference on Applied and Theoretical Electricity, ICATE 2014 - Proceedings, 2014, WOS:000352737400088, ISBN:978-1-4799-4161-2, ISSN: 2376-4163
 8. S. Degeratu, P. Rotaru, S. Rizescu, Nicu George Bizdoaca,, Thermal study of a shape memory alloy (SMA) spring actuator designed to insure the motion of a barrier structure, Journal of thermal analysis and calorimetry, vol. 111, pp. 1255-1262, 2013, WOS:000313409700032, ISSN: 1388-6150
 9. D. Bolcu, M. Ursache, S. Rizescu, S. Degeratu, Nicu George Bizdoaca, M. M. STĂNESCU, The utilization of elasticity matrix spectral decomposition in calculating the elastic properties of a composite bar having transverse isotropy, University Politehnica of Bucharest Scientific Bulletin-Series A-Applied Mathematics and Physics, vol. 73, pp. 177-188, 2011, WOS:000289016200019, ISSN: 1223-7027
 10. M. Ivanescu, Nicu George Bizdoaca, M. Florescu, N. Popescu, and D. Popescu, Frequency criteria for the grasping control of a hyper-redundant robot, IEEE International Conference on Robotics and Automation ICRA, Pages: 3981-3988, DOI: 10.1109/ROBOT.2010.5509549, Published: 2010, WOS:000284150002132, ISBN:978-1-4244-5040-4, ISSN: 1050-4729
 11. Dumitru BOLCU, Sabin RIZESCU, Marcela URSACHE, Nicu George Bizdoaca, Marius Marinel STĂNESCU, Paul RINDERU. Spectral decomposition of the elasticity Matrix, University Politehnica of Bucharest Scientific Bulletin-Series A-Applied Mathematics and Physics, Vol. 72, Iss. 4, 2010, WOS:000286087500021, ISSN: 1223-7027
 12. M. Ivanescu, D. Cojocaru, Nicu George Bizdoaca, M. Florescu, N. Popescu, D. Popescu, Dumitru, Sorin, Boundary control by boundary observer for hyper-redundant robots, Int. Journal of Computers, Communications and Control, Volume: 5  Issue: 5, pp. 755-767, 2010, WOS:000283908700017, ISSN: 1841-9836, eISSN: 1841-9844
 13. M. Ivanescu, D. Cojocaru, Nicu George Bizdoaca, M. Florescu, N. Popescu, D. Popescu, Dumitru, Sorin, A Boundary Sensor Control for a Hyper-redundant Arm, Studies in Informatics and Control, vol. 19, p. 391-395, 2010, WOS:000286364800006, ISSN: 1220-1766
 14. Nicu George Bizdoaca, Petrisor Anca, Hamdan Hani, Al Mutib Khalid, Biomimetic Control Algorithm For The Balance And Locomotion Of Walking Systems, ICINCO 2010: PROCEEDINGS OF THE 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATICS IN CONTROL, AUTOMATION AND ROBOTICS, VOL 2, Pages: 295-300, Published: 2010, WOS:000393353400047, ISBN:978-989-8425-01-0
 15. Nicu George Bizdoaca, Daniela Coman, Hamdan, Hani, Al Mutib Khalid, Robot Soccer Strategy - Biomimetic Approach, ICINCO 2010: PROCEEDINGS OF THE 7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATICS IN CONTROL, AUTOMATION AND ROBOTICS, VOL 2, Pages: 433-436, Published: 2010, WOS:000393353400072, ISBN:978-989-8425-01-0
 16. Coman, Daniela, Nicu George Bizdoaca, Petrisor Anca, Ionescu Adela, Florescu, Mihaela , Modeling and Analysis of Soccer Robot Tasks using Generalized Stochastic Petri Nets, ROBOTICS AND AUTOMATION SYSTEMS, Book Series: Solid State Phenomena, Volume: 166-167  Pages: 133-+, DOI: 10.4028/www.scientific.net/SSP.166-167.133, Published: 2010, WOS:000289532000020, ISSN: 1012-0394
 17. Tarnita D, Tarnita DN , Nicu George Bizdoaca, Popa D, Tarnita CE ,  Cismaru F , Modular Orthopedic Devices Based on Shape Memory Alloys, SYROM 2009: PROCEEDINGS OF THE 10TH IFTOMM INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SCIENCE OF MECHANISMS AND MACHINES, 2009, Pages: 709-+
 18. DOI: 10.1007/978-90-481-3522-6_60, Published: 2010, WOS:000289492600060, ISBN:978-90-481-3521-9
 19. D. Tarnita, D. Tarnita, Nicu George Bizdoaca, D. Popa, "Contributions on the dynamic simulation of the virtual model of the human knee joint," MATERIALWISSENSCHAFT UND WERKSTOFFTECHNIK, Volume: 40  Issue: 1-2  Pages: 73-81, DOI: 10.1002/mawe.200800375, Published: JAN 2009, WOS:000263796300011, ISSN: 0933-5137
 20. D. TARNIŢĂ, D. Tarniţă, Nicu George Bizdoaca, C. TARNIŢĂ, C. Berceanu, C. Boborelu, Modular adaptive bone plate for humerus bone osteosynthesis, ROMANIAN JOURNAL OF MORPHOLOGY AND EMBRYOLOGY, Volume: 50  Issue: 3  Pages: 447-452,2009,  WOS:000269837100018, PubMed ID: 19690773, ISSN: 1220-0522
 21. D. Tarniţă, D. Tarniţă, Nicu George Bizdoaca, I. Mîndrilă, and M. Vasilescu, Properties and medical applications of shape memory alloys, ROMANIAN JOURNAL OF MORPHOLOGY AND EMBRYOLOGY, Volume: 50  Issue: 1  Pages: 15-21, Published: 2009, WOS:000264290400002, PubMed ID: 19221641, ISSN: 1220-0522
 22. Petrisor Anca, Nicu George Bizdoaca,  Drighiciu Adrian, Diaconu Ilie, Degeratu Sonia, Canureci Gabriela, Serb Gabriela Petropol, Stable states transition approach - A new strategy for walking robots control in uncertain environments, ICINCO 2008: PROCEEDINGS OF THE FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATICS IN CONTROL, AUTOMATION AND ROBOTICS, VOL RA-1: ROBOTICS AND AUTOMATION, VOL 1, Pages: 202-+, Published: 2008, WOS:000258900100030, ISBN:978-989-8111-31-9
 23. Nicu George Bizdoaca, Petrisor Anca, Shape Memory Alloy tendons actuated tentacle robotic structure - Models and control, ICINCO 2008: PROCEEDINGS OF THE FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATICS IN CONTROL, AUTOMATION AND ROBOTICS, VOL RA-2: ROBOTICS AND AUTOMATION, VOL 2, Pages: 77-80, Published: 2008, WOS:000258901100013, ISBN:978-989-8111-31-9
 24. Degeratu, Sonia, Nicu George Bizdoaca,  Manolea Gheorghe, Diaconu Ilie, Petrisor Anca, Degeratu Vasile, Practical Aspects Regarding the Design of Intelligent Systems Using the Shape Memory Alloy Spring, NEW ASPECTS OF ENGINEERING MECHANICS, STRUCTURES, ENGINEERING GEOLOGY, Book Series: Mathematics and Computers in Science and Engineering, Pages: 226-+, Published: 2008, WOS:000259996300030, ISBN:978-960-6766-88-6, ISSN: 1792-4308
 25. Petrisor Anca, Nicu George Bizdoaca,  Drighiciu Adrian, Diaconu Ilie, Degeratu Sonia, Petrisor Raducu, Modeling and Simulation of Walking and Climbing Robots based on Stables States Transition Approach as Control Strategy, NEW ASPECTS OF SYSTEMS, PTS I AND II, Book Series: Mathematics and Computers in Science and Engineering, Pages: 216-+, Published: 2008, WOS:000260669900034, ISBN:978-960-6766-83-1, ISSN: 1792-4308
 26. Nicu George Bizdoaca, Tarnita, Daniela, Tarnita D. N., Modular adaptive implant based on smart materials,  ROMANIAN JOURNAL OF MORPHOLOGY AND EMBRYOLOGY, Volume: 49  Issue: 4  Pages: 507-512, Published: 2008, WOS:000263030800010, PubMed ID: 19050799, ISSN: 1220-0522
 27. Petrisor Anca, Nicu George Bizdoaca, Degeratu Sonia, Drighiciu Adrian, Serb Gabriela Petropol, Coman Daniela, Popescu Marius Constantin, Control strategy of a 3-DOF walking robot, EUROCON 2007: THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER AS A TOOL, VOLS 1-6, Book Group Author(s):IEEE, Pages: 1597-1602, Published: 2007, WOS:000257261901034, ISBN:978-1-4244-0812-2
 28. Degeratu Sonia, Petrisor Anca, Tont Gabriela, Nicu George Bizdoaca, Serb Gabriela Petropol, Some investigations on insulation systems for the three phased induction motors, EUROCON 2007: THE INTERNATIONAL CONFERENCE ON COMPUTER AS A TOOL, VOLS 1-6, Book Group Author(s):IEEE, Pages: 1650-1654, Published: 2007, WOS:000257261901042, ISBN:978-1-4244-0812-2
 29. Petrisor Anca, Nicu George Bizdoaca, Rosca Daniela, Degeratu Sonia, Rosca Adrian, Petrisor Raducu, Mathematical model for walking robot with shape memory alloy ankle, ICINCO 2007: PROCEEDINGS OF THE FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON INFORMATICS IN CONTROL, AUTOMATION AND ROBOTICS, VOL RA-1: ROBOTICS AND AUTOMATION, VOL 1, Pages: 319-322, Published: 2007, WOS:000252640800048, ISBN:978-972-8865-83-2
 30. Nicu George Bizdoaca, Petrisor A , Patrascu D, Pana, C, Vasile, C, Mathematical model and conventional control for a shape memory alloy tendon actuated tentacle robot, 2006 IEEE-TTTC INTERNATIONAL CONFERENCE ON AUTOMATION, QUALITY AND TESTING, ROBOTICS, VOL 2, PROCEEDINGS, Pages: 243-248, Published: 2006, WOS:000241464000044, ISBN:1-4244-0360-X
 31. Ivanescu M, Nicu George Bizdoaca, Pana D , Dynamic control for a tentacle manipulator with SMA actuators, 2003 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ROBOTICS AND AUTOMATION, VOLS 1-3, PROCEEDINGS, Book Series: IEEE International Conference on Robotics and Automation ICRA, Pages: 2079-2084, DOI: 10.1109/ROBOT.2003.1241900, Published: 2003, WOS:000187419900333, ISBN:0-7803-7736-2, ISSN: 1050-4729
 32. Ivanescu M, Stoian V, Nicu George Bizdoaca, Popescu AN, Popescu D, A non-conventional controller for electro-rheological fluid actuated walking robot, CLIMBING AND WALKING ROBOTS, Pages: 203-210, Published: 2002, WOS:000179249900027, ISBN:1-86058-380-6
 33. Ivanescu M, Nicu George Bizdoaca, A robust fuzzy controller for multiple tentacle cooperative robots, ICRA '99: IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ROBOTICS AND AUTOMATION, VOLS 1-4, PROCEEDINGS, Book Group Author(s):IEEE; IEEE, Pages: 1495-1501, Published: 1999, WOS:000081625700236, ISBN:0-7803-5180-0; 0-7803-5181-9
 34. Ivanescu M , Stoian V, Nicu George Bizdoaca, A fuzzy controller for multiple hyper-redundant cooperative robots, ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN REAL-TIME CONTROL 1998, Book Series: IFAC SYMPOSIA SERIES, Pages: 227-232, Published: 1999, WOS:000086709800038, ISBN:0-08-043227-1, ISSN: 0962-9505
 35. Ivanescu M, Nicu George Bizdoaca, A robust fuzzy controller for multiple tentacle cooperative robots, ICRA '99: IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ROBOTICS AND AUTOMATION, VOLS 1-4, PROCEEDINGS, Book Group Author(s):IEEE; IEEE, Pages: 1495-1501, Published: 1999, WOS:000081625700236, ISBN:0-7803-5180-0; 0-7803-5181-9
 36. Nicu George Bizdoaca,  Petrisor Anca, Bizdoaca Elvira, Diaconu Ilie, Modular robotic system - A concurrent engineering approch, ACMOS '08: PROCEEDINGS OF THE 10TH WSEAS INTERNATIONAL CONFERENCE ON AUTOMATIC CONTROL, MODELLING AND SIMULATION, Book Series: Electrical and Computer Engineering Series, Pages: 417-+ , Published: 2008, WOS:000258072400071, ISBN:978-960-6766-63-3
 37. Nicu George Bizdoaca,  Tarnita Dan, Tarnita Daniela, Popa D.,  Bizdoaca Elvira , Shape memory alloy based Modular Adaptive Ortophedic Impants, PROCEEDINGS OF THE 1ST WSEAS INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOMEDICAL ELECTRONICS AND BIOMEDICAL INFORMATICS, Book Series: Recent Advances in Biology and Biomedicine, Pages: 188-+, Published: 2008, WOS:000260437900029, ISBN:978-960-6766-93-0, ISSN: 1790-5125
 38. Degeratu Sonia, Rotaru Petre, Nicu George Bizdoaca, Manolea Gheorghe, Petropol Gabriela S., Tont Dan, Evaluation of the Characteristics of a Shape Memory Alloy Cantilever Actuator Using Thermal Analysis, PROCEEDINGS OF THE 1ST WSEAS INTERNATIONAL CONFERENCE ON MATERIALS SCIENCE (MATERIALS'08): RECENT ADVANCES IN MATERIALS SCIENCE, Book Series: Mathematics and Computers in Science and Engineering, Pages: 115-120, Published: 2008, WOS:000263632200023, ISBN:978-960-474-024-6, ISSN: 1792-4308
 39. Nicu George Bizdoaca, Petrisor Anca, Degeratu Sonia, Bizdoaca Elvira, Vladu Cristian, Studies and experiments related to modular structure robot, PROCEEDINGS OF THE 7TH WSEAS INTERNATIONAL CONFERENCE ON SYSTEM SCIENCE AND SIMULATION IN ENGINEERING (ICOSSSE '08): RECENT ADVANCES IN SYSTEMS SCIENCE AND SIMULATION IN ENGINEERING, Book Series: Mathematics and Computers in Science and Engineering, Pages: 278-+

Published: 2008, WOS:000263454800046, ISBN:978-960-474-027-7, ISSN: 1792-4308

 1. Resceanu Ionut, Niculescu Marius, Nicu George Bizdoaca, Pana Cristina, Remote Monitoring And Diagnosis of a Mechatronic System, PROCEEDINGS OF THE 8TH WSEAS INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED INFORMATICS AND COMMUNICATIONS, PTS I AND II: NEW ASPECTS OF APPLIED INFORMATICS AND COMMUNICATIONS, Book Series: Recent Advances in Computer Engineering, Pages: 234-+, Published: 2008, WOS:000265456100037, ISBN:978-960-6766-94-7, ISSN: 1790-5109
 2. Pana Cristina Floriana, Nicu George Bizdoaca, Rescanu Ionut Cristian, Niculescu Marius, Strategy Planning For Mirosot Soccer's Robot, PROCEEDINGS OF THE 8TH WSEAS INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED INFORMATICS AND COMMUNICATIONS, PTS I AND II: NEW ASPECTS OF APPLIED INFORMATICS AND COMMUNICATIONS, Book Series: Recent Advances in Computer Engineering, Pages: 411-+, Published: 2008, WOS:000265456100066, ISBN:978-960-6766-94-7, ISSN: 1790-5109
 3. Tarnita Daniela, Tarnita Dan, Nicu George Bizdoaca,  Negru Mihai, Copilus Cristian,Modular Orthopedic Implants For Forearm Bones Based On Shape Memory Alloys, ANNALS OF DAAAM FOR 2008 & PROCEEDINGS OF THE 19TH INTERNATIONAL DAAAM SYMPOSIUM, Book Series: Annals of DAAAM and Proceedings, Pages: 1363-1364, Published: 2008, WOS:000262860100681, ISBN:978-3-901509-68-1, ISSN: 1726-9679
 4. Nicu George Bizdoaca, Tarnita Daniela, Petrisor Anca, Diaconu Ilie, Bizdoaca Elvira, Control And Design For Biomimetics Application Using Smart Materials, ANNALS OF DAAAM FOR 2009 & PROCEEDINGS OF THE 20TH INTERNATIONAL DAAAM SYMPOSIUM, Book Series: Annals of DAAAM and Proceedings, Volume: 20  Pages: 949-950, Published: 2009, WOS:000282335600475, ISBN:978-3-901509-70-4, ISSN: 1726-9679
 5. Tarnita Daniela, Tarnita Dan, Nicu George Bizdoaca,  Grecu  Dan, Tarnita Roxana, Dumitru Nicolae, Boborelu Cristian, Modular Orthopedic Implants For Arm Bones Based On Shape Memory Alloys, ANNALS OF DAAAM FOR 2009 & PROCEEDINGS OF THE 20TH INTERNATIONAL DAAAM SYMPOSIUM, Book Series: Annals of DAAAM and Proceedings, Volume: 20  Pages: 1533-1534, Published: 2009, WOS:000282335600767, ISBN:978-3-901509-70-4, ISSN: 1726-9679

A2.3 Brevete de invenții indexate

 1. Daniela Tarniţă, Dan Tarniţă, Nicu George Bizdoaca, Sistem de placi modulare pentru osteosinteza fracturilor oaselor lungi si metoda de utilizare a acestora, brevet de invenţie  nr. 126084 / 29.11.2012 ; Universitatea din Craiova, România, http://pub.osim.ro/publication-server/pdf-document?PN=RO126084%20RO%20126084&iDocId=848&iepatch=.pdf
 2.  
 3. Nicu George Bizdoaca, Danoiu Suzana, Daniela Tarniţă, Adrian Stanciu , Rețea modular adaptivă bazată pe materiale  inteligente ,  brevet 2010 01129/18.11.2010;  Universitatea din Craiova, România,  http://pub.osim.ro/publication-server/pdf-document?PN=RO127483%20RO%20127483&iDocId=2746&iepatch=.pdf

A2.2 Articole și publicații științifice BDI neincluse la A2.1 Autor corespondent/prim autor si Co-autor

 1. Horatiu Roibu ; Dorin Popescu ; Marian-Marcel Abagiu ; Nicu George Bizdoaca, Human-Machine Interfaces for Robotic System Control, 2018 International Conference on Applied and Theoretical Electricity (ICATE), 4-6 Oct. 2018, Electronic ISBN: 978-1-5386-3806-4, USB ISBN: 978-1-5386-3805-7, Print on Demand(PoD) ISBN: 978-1-5386-3807-1, INSPEC Accession Number: 18275053, DOI: 10.1109/ICATE.2018.8551362
 2. Marian Ionescu, Ilie BORCOŞI, Nicu George Bizdoaca, Simulation of the emotional states using a biomimetic structure, -The 8th International Conference on Advanced Concepts in Mechanical Engineering - ACME 2018, organized by Mechanical Engineering Faculty, in the "Gheorghe Asachi" Technical University of Iasi, Romania, June 07 - 08, 2018 / IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, Vol. 444 (2018) /pp.042018  / IOP ebooks / doi:10.1088/issn.1757-899X  
 3. Marian Ionescu, Ilie BORCOŞI, Nicu George Bizdoaca,Voice reactive biomimetic structure , -The 8th International Conference on Advanced Concepts in Mechanical Engineering - ACME 2018, organized by Mechanical Engineering Faculty, in the "Gheorghe Asachi" Technical University of Iasi, Romania, June 07 - 08, 2018 / IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering/ Vol. 444 (2018) 052025 / IOP ebooks/ doi:10.1088/issn.1757-899X
 4. Marian Ionescu, Nicu George Bizdoaca, Description and control of a biomimetic structure, Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series, No.1/2018, pp. 8-12, ISSN 1842-4856
 5. Marian Ionescu, Ilie BORCOŞI, Nicu George Bizdoaca,  Playback with a robotic system, The 4th International Scientific Conference SEA-CONF 2018  May 17-19, 2018  - Constanta, Scientific Bulletin of Naval Academy, vol XXI, ISSUE no.1, 2018, pag. 459-462, ISSN 2392-8956
 6. Marian Ionescu, Nicu George Bizdoaca, The control of a biomimetic structure using the pid algorithm,  Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series, No. 4, Year 2017, pp. 113-118, ISSN 1842-4856,
 7. Ganea Ion-Eugen ; Resceanu Ionut-Cristian ; Nicu George Bizdoaca, Haptic devices synchronization into a software simulator, 2017 18th International Carpathian Control Conference (ICCC), 28-31 May 2017, Electronic ISBN: 978-1-5090-4862-5, Print on Demand(PoD) ISBN: 978-1-5090-4863-2, INSPEC Accession Number: 17014209
  1. DOI: 10.1109/CarpathianCC.2017.7970440
 8. Gîlcă S. Gheorghe, Nicu George Bizdoaca, Facial Expressions and Speeches Obtained Through Rear Projection using the Socibot Desktop Robot, International Journal of Advanced Engineering and Nano Technology (IJAENT), Vol. 3, Nr. 2, Februarie 2016, pp 3-9, ISSN: 2347-6389
 9. Gîlcă S. Gheorghe, Nicu George Bizdoaca, A Fuzzy Aproach for Facial Emotion Recognition, International Conference for Doctoral Students, 05 – 06 iunie 2015, Sibiu, Vol. LXVII, Nr. 1, pp. 195-200, Publicat Online la adresa: http://www.degruyter.com/view/j/aucts.2015.67.issue-1/aucts-2015-0089/aucts-2015-0089.xml.
 10. Gîlcă S. Gheorghe, Nicu George Bizdoaca, Detecting Human Emotions with an Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System, 6th  International Conference Computational Mechanics and Virtual Engineering COMEC 2015, 15-16 October 2015, Braşov, pp. 285-290, ISSN 2457-8541, Publicat pe CD-ROM de Transilvania University Press of Brașov, https://sites.google.com/site/comec2015brasov/final-programme.
 11. Gîlcă S. Gheorghe, Cătălin LUPU, Nicu George Bizdoaca, Classification algorithms of facial expressions by using the feedforward neural networks, National Scientific Conference with international participation "CONFERENG 2015", Tg-Jiu, November 13-14, Analele Universității “Constantin Brîncuși” din Târgu-Jiu, Seria Inginerie, 2015, Nr. 4, pp. 80-85, ISSN 1842-4856
 12. Gîlcă S. Gheorghe, Cătălin LUPU, Nicu George Bizdoaca, Artificial Vision Algorithms based on Fractals for the Images Description, National Scientific Conference with international participation "CONFERENG 2015", Tg-Jiu, November 13-14, Analele Universității “Constantin Brîncuși” din Târgu-Jiu, Seria Inginerie, 2015, Nr. 4, pp. 86-90, ISSN 1842-4856
 13. Gîlcă S. Gheorghe, Nicu George Bizdoaca, A Biometric Face Recognition System using an Algorithm Based on the Principal Component Analysis Technique, ROBOTICA & MANAGEMENT, Vol. 20, Nr. 1, Iunie 2015, pp. 40-43, ISSN-L: 1453-2069
 14. Gîlcă S. Gheorghe, Nicu George Bizdoaca, An Algorithm based on the Self-Organized Maps for the Classification of Facial Features, ROBOTICA & MANAGEMENT, Vol. 20, No. 2, pp. 31-35, Decembrie 2015, ISSN-L: 1453-2069
 15. Gîlcă S. Gheorghe, Nicu George Bizdoaca, Design and Control of Mechanical Structure of Lego Robot with 3 DOF, 8th Symposium Durability and Reliability of Mechanical Systems SYMECH 2015 , Ranca, 22-23 May 2015, Supliment Nr. 1, pp. 314-319, ISSN 1844-640X, Revista Fiabilitate și Durabilitate.
 16. Gîlcă S. Gheorghe, Nicu George Bizdoaca, A Mathematical Model of a Lego Differential Drive Robot, 8th Symposium Durability and Reliability of Mechanical Systems SYMECH 2015 , Ranca, 22-23 May 2015, Supliment Nr. 1, pp. 320-325, ISSN 1844-640X,  Revista Fiabilitate și Durabilitate.
 17. Gîlcă S. Gheorghe, Andrei Claudiu NICU, Marian IONESCU, Nicu George Bizdoaca, A Brief Overview of Gesture Control Architectures, ROBOTICA & MANAGEMENT, Vol. 19, Nr. 2, Decembrie 2014, pp. 23-28, ISSN-L: 1453-2069
 18. Gîlcă S. Gheorghe, Nicu George Bizdoaca, Face Tracking System Using Camshift Algorithm, National Scientific Conference with international participation "CONFERENG 2014", Tîrgu-Jiu, November 14-15, Analele Universității “Constantin Brîncuși” din Târgu-Jiu, Seria Inginerie, Nr. 3, 2014, pp. 40-45, ISSN 1842-4856
 19. Vladu I., Strimbeanu D., Ivanescu M., Nicu George Bizdoaca, Vladu C., FlorescuM.,  Control system for a hyper-redundant robot, IFAC Proceedings Volumes, Volume 45, Issue 6, 23–25 May 2012, Pages 853-858, ISBN: 978-3-902661-98-2, ISSN: 1474-6670,  https://doi.org/10.3182/20120523-3-RO-2023.00272
 20. M. Ivanescu, N. Nicu George Bizdoaca, H. Hamdan, M. Eltabach, and M. Florescu, "Control of snake type biomimetic structure," in Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering vol. 87 LNICST, ed, 2012, pp. 554-562, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-32615-8_54,  Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg, Print ISBN 978-3-642-32614-1, Online ISBN 978-3-642-32615-8
 21. R. Olteanu, I. C. Simion, Nicu George Bizdoaca, "On robotic emotional behavior," in 15th International Conference on System Theory, Control and Computing, ICSTCC 2011, 2011, INSPEC Accession Number: 12390435, Electronic ISBN: 978-973-621-321-2, Print ISBN: 978-1-4577-1173-2, CD-ROM ISBN: 978-973-621-323-6.
 22. S. Degeratu, S. Rizescu, Nicu George Bizdoaca, C. Caramida, and V. Degeratu, "Analyzing and modeling performance of a new SMA actuator-based barrier structure," in ELECO 2011 - 7th International Conference on Electrical and Electronics Engineering, 2011, pp. II120-II124, INSPEC Accession Number: 12495803, Electronic ISBN: 978-6-0501-0090-7, Print ISBN: 978-1-4673-0160-2, CD-ROM ISBN: 978-605-01-0204-8.
 23. R. Olteanu, I. C. Simion, Nicu George Bizdoaca, On robotic emotional behavior, 15th International Conference on System Theory, Control and Computing, ICSTCC 2011, 2011, INSPEC Accession Number: 12390435, Electronic ISBN: 978-973-621-321-2, Print ISBN: 978-1-4577-1173-2, CD-ROM ISBN: 978-973-621-323-6.
 24. S. Degeratu, Nicu George Bizdoaca, S. Rizescu, P. Rotaru, V. Degeratu, and G. Tont, "Barrier structures using shape memory alloy springs," in International Conference on Development, Energy, Environment, Economics - Proceedings, 2010, pp. 367-372, ISBN: 978-960-474-253-0
 25. Nicu George Bizdoaca, H. Hamdan, D. Coman, M. Hamdan, and K. Al Mutib, "Biomimetic control architecture for robotic cooperative tasks," Artificial Life and Robotics, vol. 15, pp. 403-407, 2010, https://doi.org/10.1007/s10015-010-0830-7,  Publisher Name Springer Japan,  Print ISSN: 1433-5298, Online ISSN: 1614-7456
 26. S. Degeratu, P. Rotaru, H. O. Manolea, G. Manolea, A. Petrisor, Nicu George Bizdoaca, "Visual Basic Applications for Shape Memory Elements Design used in Intelligent Systems," in ICINCO 2008 - International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics, pp. 207-210.
 27. Daniela Tarnita, Dan Tarnita, Nicu George Bizdoaca, Cosmin Berceanu. Nitinol: Properties and Applications. SIAR International Congress 2008: Science and Management of Automobiles and Tractors
 28. Nicu George Bizdoaca, H. Hamdan, D. Selisteanu, Fuzzy logic controller for a shape memory alloy tentacle robotic structure, 2nd International Conference on Information & Communication Technologies, 24-28 April 2006, in Information and Communication Technologies, 2006. ICTTA'06. 2nd, 2006, pp. 1688-1693, ISBN: 0-7803-9521-2, INSPEC Accession Number: 9061725, DOI: 10.1109/ICTTA.2006.1684639, Publisher: IEEE
 29. Nicu George Bizdoaca, S. Degeratu, M. Niculescu, and D. Pana, "Shape memory alloy based robotic ankle," Proceedings of 4th international carpathian control conference, Zakapone, Poland, pp. 715-20, 2004.
 30. M. Ivanescu, Nicu George Bizdoaca, D. Cojocaru, N. Popescu, and D. Popescu, "A fuzzy controller for tentacle cooperative robots," in American Society of Mechanical Engineers, Dynamic Systems and Control Division (Publication) DSC, 2002, pp. 1049-1055.
 31. Mircea Ivanescu, Dorian Cojocaru, Nicu George Bizdoaca, Nirvana Popescu, Decebal Popescu, A Fuzzy Controller for Tentacle Cooperative Robots, 2001 ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition, pp. 1 - 7, New York, Nov. 2001
 32. Mircea Ivanescu, Nicu George Bizdoaca, Nirvana Popescu, Decebal Popescu, Hierarchical Control of a Smart Material Hyperredundant Cooperative Robots, International Symposium on Robotics, pp. 1065 – 1070, Corea, April 2001
 33. M. Ivanescu, Nicu George Bizdoaca, A Two Level Hierarchical Fuzzy Controller for Hyperredundant Cooperative Robots, Proceedings 2000 ICRA. Millennium Conference. IEEE International Conference on Robotics and Automation. Symposia Proceedings (Cat. No.00CH37065), ICRA 2000, April 24-28, 2000, San Francisco, CA, USA, pp. 3170-3175, Print ISBN: 0-7803-5886-4, Print ISSN: 1050-4729, INSPEC Accession Number: 6690838, DOI: 10.1109/ROBOT.2000.845151
 34. M. Ivanescu, Nicu George Bizdoaca, A fuzzy control for cooperative tentacle robot system, Proceedings 1999 IEEE International Symposium on Computational Intelligence in Robotics and Automation. CIRA'99 (Cat. No.99EX375),  8-9 Nov. 1999, Print ISBN: 0-7803-5806-6, INSPEC Accession Number: 6461492, DOI: 10.1109/CIRA.1999.809975
 35. Petrisor, Nicu George Bizdoaca, A. Drighiciu, S. Degeratu, G. P. Serb, and R. Petrisor, "Implementation of the stable states transition control algorithm for a four free joints walking robot," WSEAS Transactions on Systems, vol. 8, pp. 107-116, 2009., ISSN: 1109-2777
 36. S. Degeratu, M. Popescu, Nicu George Bizdoaca, "Aspects regarding the performances of a new insulation system for the 6 kV induction motors," WSEAS Transactions on Circuits and Systems, vol. 5, pp. 1009-1015, 2006.

A2.2 Articole și publicații științifice BDI neincluse la A2.1 - Autor corespondent/prim autor

 1. Marian Ionescu, Ilie BORCOŞI, Nicu George Bizdoaca Simulation of the emotional states using a biomimetic structure, -The 8th International Conference on Advanced Concepts in Mechanical Engineering - ACME 2018, organized by Mechanical Engineering Faculty, in the "Gheorghe Asachi" Technical University of Iasi, Romania, June 07 - 08, 2018 / IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering, Vol. 444 (2018) /pp.042018  / IOP ebooks / doi:10.1088/issn.1757-899X  
 2. Marian Ionescu, Ilie BORCOŞI, Nicu George BizdoacaVoice reactive biomimetic structure , -The 8th International Conference on Advanced Concepts in Mechanical Engineering - ACME 2018, organized by Mechanical Engineering Faculty, in the "Gheorghe Asachi" Technical University of Iasi, Romania, June 07 - 08, 2018 / IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering/ Vol. 444 (2018) 052025 / IOP ebooks/ doi:10.1088/issn.1757-899X
 3. Marian Ionescu, Nicu George Bizdoaca, Description and control of a biomimetic structure, Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series, No.1/2018, pp. 8-12, ISSN 1842-4856
 4. Marian Ionescu, Ilie BORCOŞI, Nicu George Bizdoaca,  Playback with a robotic system, The 4th International Scientific Conference SEA-CONF 2018  May 17-19, 2018  - Constanta, Scientific Bulletin of Naval Academy, vol XXI, ISSUE no.1, 2018, pag. 459-462, ISSN 2392-8956
 5. Marian Ionescu, Nicu George Bizdoaca, The control of a biomimetic structure using the pid algorithm,  Annals of the „Constantin Brancusi” University of Targu Jiu, Engineering Series, No. 4, Year 2017, pp. 113-118, ISSN 1842-4856
 6. Ganea Ion-Eugen ; Resceanu Ionut-Cristian ; Nicu George Bizdoaca, Haptic devices synchronization into a software simulator, 2017 18th International Carpathian Control Conference (ICCC), 28-31 May 2017, Electronic ISBN: 978-1-5090-4862-5, Print on Demand(PoD) ISBN: 978-1-5090-4863-2, INSPEC Accession Number: 17014209
 7. DOI: 10.1109/CarpathianCC.2017.7970440
 8. Horatiu Roibu ; Dorin Popescu ; Marian-Marcel Abagiu ; Nicu George Bizdoaca, Human-Machine Interfaces for Robotic System Control, 2018 International Conference on Applied and Theoretical Electricity (ICATE), 4-6 Oct. 2018, Electronic ISBN: 978-1-5386-3806-4, USB ISBN: 978-1-5386-3805-7, Print on Demand(PoD) ISBN: 978-1-5386-3807-1, INSPEC Accession Number: 18275053, DOI: 10.1109/ICATE.2018.8551362
 9. Gîlcă S. Gheorghe, Nicu George Bizdoaca, Facial Expressions and Speeches Obtained Through Rear Projection using the Socibot Desktop Robot, International Journal of Advanced Engineering and Nano Technology (IJAENT), Vol. 3, Nr. 2, Februarie 2016, pp 3-9, ISSN: 2347-6389
 10. Gîlcă S. Gheorghe, Nicu George Bizdoaca, A Biometric Face Recognition System using an Algorithm Based on the Principal Component Analysis Technique, ROBOTICA & MANAGEMENT, Vol. 20, Nr. 1, Iunie 2015, pp. 40-43, ISSN-L: 1453-2069
 11. Gîlcă S. Gheorghe, Nicu George Bizdoaca, An Algorithm based on the Self-Organized Maps for the Classification of Facial Features, ROBOTICA & MANAGEMENT, Vol. 20, No. 2, pp. 31-35, Decembrie 2015, ISSN-L: 1453-2069
 12. Gîlcă S. Gheorghe, Nicu George Bizdoaca, Design and Control of Mechanical Structure of Lego Robot with 3 DOF, 8th Symposium Durability and Reliability of Mechanical Systems SYMECH 2015 , Ranca, 22-23 May 2015, Supliment Nr. 1, pp. 314-319, ISSN 1844-640X, Revista Fiabilitate și Durabilitate
 13. Gîlcă S. Gheorghe, Nicu George Bizdoaca, A Mathematical Model of a Lego Differential Drive Robot, 8th Symposium Durability and Reliability of Mechanical Systems SYMECH 2015 , Ranca, 22-23 May 2015, Supliment Nr. 1, pp. 320-325, ISSN 1844-640X,  Revista Fiabilitate și Durabilitate.
 14. Gîlcă S. Gheorghe, Nicu George Bizdoaca, A Fuzzy Aproach for Facial Emotion Recognition, International Conference for Doctoral Students, 05 – 06 iunie 2015, Sibiu, Vol. LXVII, Nr. 1, pp. 195-200, Publicat Online la adresa: http://www.degruyter.com/view/j/aucts.2015.67.issue-1/aucts-2015-0089/aucts-2015-0089.xml.
 15. Gîlcă S. Gheorghe, Nicu George Bizdoaca, Detecting Human Emotions with an Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System, 6th  International Conference Computational Mechanics and Virtual Engineering COMEC 2015, 15-16 October 2015, Braşov, pp. 285-290, ISSN 2457-8541, Publicat pe CD-ROM de Transilvania University Press of Brașov, https://sites.google.com/site/comec2015brasov/final-programme.
 16. Gîlcă S. Gheorghe, Cătălin LUPU, Nicu George Bizdoaca, Classification algorithms of facial expressions by using the feedforward neural networks, National Scientific Conference with international participation "CONFERENG 2015", Tg-Jiu, November 13-14, Analele Universității “Constantin Brîncuși” din Târgu-Jiu, Seria Inginerie, 2015, Nr. 4, pp. 80-85, ISSN 1842-4856
 17. Gîlcă S. Gheorghe, Cătălin LUPU, Nicu George Bizdoaca, Artificial Vision Algorithms based on Fractals for the Images Description, National Scientific Conference with international participation "CONFERENG 2015", Tg-Jiu, November 13-14, Analele Universității “Constantin Brîncuși” din Târgu-Jiu, Seria Inginerie, 2015, Nr. 4, pp. 86-90, ISSN 1842-4856
 18. Gîlcă S. Gheorghe, Andrei Claudiu NICU, Marian IONESCU, Nicu George Bizdoaca, A Brief Overview of Gesture Control Architectures, ROBOTICA & MANAGEMENT, Vol. 19, Nr. 2, Decembrie 2014, pp. 23-28, ISSN-L: 1453-2069
 19. Gîlcă S. Gheorghe, Nicu George Bizdoaca, Face Tracking System Using Camshift Algorithm, National Scientific Conference with international participation "CONFERENG 2014", Tîrgu-Jiu, November 14-15, Analele Universității “Constantin Brîncuși” din Târgu-Jiu, Seria Inginerie, Nr. 3, 2014, pp. 40-45, ISSN 1842-4856
 20. M. Ivanescu, N. Nicu George Bizdoaca, H. Hamdan, M. Eltabach, and M. Florescu, "Control of snake type biomimetic structure," in Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social-Informatics and Telecommunications Engineering vol. 87 LNICST, ed, 2012, pp. 554-562, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-32615-8_54,  Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg, Print ISBN 978-3-642-32614-1, Online ISBN 978-3-642-32615-8
  1. R. Olteanu, I. C. Simion, Nicu George Bizdoaca, On robotic emotional behavior, 15th International Conference on System Theory, Control and Computing, ICSTCC 2011, 2011, INSPEC Accession Number: 12390435, Electronic ISBN: 978-973-621-321-2, Print ISBN: 978-1-4577-1173-2, CD-ROM ISBN: 978-973-621-323-6.
 21. Nicu George Bizdoaca, H. Hamdan, D. Coman, M. Hamdan, and K. Al Mutib, "Biomimetic control architecture for robotic cooperative tasks," Artificial Life and Robotics, vol. 15, pp. 403-407, 2010, https://doi.org/10.1007/s10015-010-0830-7,  Publisher Name Springer Japan,  Print ISSN: 1433-5298, Online ISSN: 1614-7456
 22. Nicu George Bizdoaca, H. Hamdan, D. Selisteanu, Fuzzy logic controller for a shape memory alloy tentacle robotic structure, 2nd International Conference on Information & Communication Technologies, 24-28 April 2006, in Information and Communication Technologies, 2006. ICTTA'06. 2nd, 2006, pp. 1688-1693, ISBN: 0-7803-9521-2, INSPEC Accession Number: 9061725, DOI: 10.1109/ICTTA.2006.1684639, Publisher: IEEE
 23. Nicu George Bizdoaca, S. Degeratu, M. Niculescu, and D. Pana, "Shape memory alloy based robotic ankle," Proceedings of 4th international carpathian control conference, Zakapone, Poland, pp. 715-20, 2004.

A2.4+A2.5 Produse, tehnologii, platforme şi servicii inovative si Monografii/cărți de specialitate, format tipărit/electronic

 1. Nicu George Bizdoaca; Mircea Ivănescu, Controlul si integrarea tehnologica a materialelor si structurilor inteligente, Vol. I: Studii, analize privind identificarea elementelor potenţial controlabile al MSI - Formularea cerinţelor necesare colaborării ştinţifice şi formative relativ la suportul multimedia al reţelei comunicaţionale, Editura Universitaria, 978-973-742-867-7, 654 de pagini  - https://www.worldcat.org/title/controlul-si-integrarea-tehnologica-a-materialelor-si-structurilor-inteligente-vol-1-studii-analize-privind-identificarea-elementelor-controlabile-bazate-pe-materiale-inteligente-studiu-privind-implementarea-unei-retele-comunicationale-cu-cuport-multimedia-destinata-aplicatiilor-specifice-domeniului-msi/oclc/895472712
 2. Nicu George Bizdoaca; Mircea Ivănescu, Controlul si integrarea tehnologica a materialelor si structurilor inteligente, Vol.  II: Cercetari asupra Algoritmilor Conventionali Aplicabili sistemelor si Subsistemelor MSI, Editura Universitaria, ISBN: 978-973-742-868-4 , 374 de pagini - https://www.worldcat.org/title/controlul-si-integrarea-tehnologica-a-materialelor-si-structurilor-inteligente/oclc/895472710
 3. Nicu George Bizdoaca; Mircea Ivănescu, Controlul si integrarea tehnologica a materialelor si structurilor inteligente , Vol. III: Analiza comparativă a eficienţei algoritmilor de control aplicabili sistemelor şi subsistemelor MSI.Cercetări privind modificările structurale şi fizico-chimice necesare îmbunătăţirii performanţelor de controlabilitate a sistemelor şi subsistemelor MSI  , Editura Universitaria ,ISBN: 978-606-510-747-2 , 252 pag - https://www.worldcat.org/title/controlul-si-integrarea-tehnologica-a-materialelor-si-structurilor-inteligente-vol-3-analiza-comparativa-a-eficientei-algoritmilor-de-control-aplicabili-sistemelor-si-subsistemelor-msi-cercetari-privind-modificarile-structurale-si-fizicochimice-necesare-imbunatatirii-performantelor-de-controlabilitate-a-sistemelor-si-subsistemelor-msi-experimente-privind-implementarea-unui-sistem-voip-si-e-conference-destinat-aplicatiilor-specifice-domeniului-msi/oclc/895472778 
 4. Nicu George Bizdoaca; Mircea Ivănescu, Controlul si integrarea tehnologica a materialelor si structurilor inteligente , Vol. IV: Explorarea potenţialului MSI de tipul polimerilor electroactivi, materialelor electrostictive şi materialelor piezoelectrice,  Editura Universitaria, ISBN: 978-606-510-748-9 , 240 pag - https://www.worldcat.org/title/controlul-si-integrarea-tehnologica-a-materialelor-si-structurilor-inteligente-vol-4-explorarea-potentialului-msi-de-tipul-polimerilor-electroactivi-materialelor-electrostictive-si-materialelor-piezoelectrice-extinderea-suportului-multimedia-al-retelei-comunicationale-multimedia-destinate-aplicatiilor-specifice-domeniului-msi/oclc/895472720 
 5. Nicu George Bizdoaca; Mircea Ivănescu, Controlul si integrarea tehnologica a materialelor si structurilor inteligente , Vol. V:  Explorarea direcţiilor si stabilirea unei strategii de integrare tehnologică a Materialelor si Structurilor Inteligente controlabile. Diseminarea informatiei prin intermediul retelelor de comunicatii multimedia, Editura Universitaria, ISBN: 978-606-510-749-6, 218 pag - https://www.worldcat.org/title/controlul-si-integrarea-tehnologica-a-materialelor-si-structurilor-inteligente-vol-5-explorarea-directiilor-si-stabilirea-unei-strategii-de-integrare-tehnologica-a-msi-controlabile-realizarea-de-aplicatii-specifice-domeniului-msi-implementabile-in-cadrul-unei-retele-comunicationale-cu-suport-multimedia/oclc/895472785 
 6. Implant modular adaptiv bazat pe material cu memoriea formei – concept, proiectare  - 2012-2013
 7. Structura tentaculara actionata cu materiale cu memorie a formei – concept, realizare, prototip – 2013
 8. Stepper având ca element rezistiv un amortizor bazat pe lichid magnetorheologic – concept, realizare, prototip – 2013-2014
 9. Platformă mobilă destinată deservirii unor linii flexibile de fabricație – concept, realizare, prototip – 2018

A2.4/N4.3 Monografii/cărți de specialitate, format tipărit/electronic (min. 100 pag.) - Coordonator/prim autor

 1. Nicu George Bizdoaca; Mircea Ivănescu, Controlul si integrarea tehnologica a materialelor si structurilor inteligente, Vol. I: Studii, analize privind identificarea elementelor potenţial controlabile al MSI - Formularea cerinţelor necesare colaborării ştinţifice şi formative relativ la suportul multimedia al reţelei comunicaţionale, Editura Universitaria, 978-973-742-867-7, 654 de pagini  - https://www.worldcat.org/title/controlul-si-integrarea-tehnologica-a-materialelor-si-structurilor-inteligente-vol-1-studii-analize-privind-identificarea-elementelor-controlabile-bazate-pe-materiale-inteligente-studiu-privind-implementarea-unei-retele-comunicationale-cu-cuport-multimedia-destinata-aplicatiilor-specifice-domeniului-msi/oclc/895472712
 2. Nicu George Bizdoaca; Mircea Ivănescu, Controlul si integrarea tehnologica a materialelor si structurilor inteligente, Vol.  II: Cercetari asupra Algoritmilor Conventionali Aplicabili sistemelor si Subsistemelor MSI, Editura Universitaria, ISBN: 978-973-742-868-4 , 374 de pagini - https://www.worldcat.org/title/controlul-si-integrarea-tehnologica-a-materialelor-si-structurilor-inteligente/oclc/895472710
 3. Nicu George Bizdoaca; Mircea Ivănescu, Controlul si integrarea tehnologica a materialelor si structurilor inteligente , Vol. III: Analiza comparativă a eficienţei algoritmilor de control aplicabili sistemelor şi subsistemelor MSI.Cercetări privind modificările structurale şi fizico-chimice necesare îmbunătăţirii performanţelor de controlabilitate a sistemelor şi subsistemelor MSI  , Editura Universitaria ,ISBN: 978-606-510-747-2 , 252 pag - https://www.worldcat.org/title/controlul-si-integrarea-tehnologica-a-materialelor-si-structurilor-inteligente-vol-3-analiza-comparativa-a-eficientei-algoritmilor-de-control-aplicabili-sistemelor-si-subsistemelor-msi-cercetari-privind-modificarile-structurale-si-fizicochimice-necesare-imbunatatirii-performantelor-de-controlabilitate-a-sistemelor-si-subsistemelor-msi-experimente-privind-implementarea-unui-sistem-voip-si-e-conference-destinat-aplicatiilor-specifice-domeniului-msi/oclc/895472778 
 4. Nicu George Bizdoaca; Mircea Ivănescu, Controlul si integrarea tehnologica a materialelor si structurilor inteligente , Vol. IV: Explorarea potenţialului MSI de tipul polimerilor electroactivi, materialelor electrostictive şi materialelor piezoelectrice,  Editura Universitaria, ISBN: 978-606-510-748-9 , 240 pag - https://www.worldcat.org/title/controlul-si-integrarea-tehnologica-a-materialelor-si-structurilor-inteligente-vol-4-explorarea-potentialului-msi-de-tipul-polimerilor-electroactivi-materialelor-electrostictive-si-materialelor-piezoelectrice-extinderea-suportului-multimedia-al-retelei-comunicationale-multimedia-destinate-aplicatiilor-specifice-domeniului-msi/oclc/895472720 
 5. Nicu George Bizdoaca; Mircea Ivănescu, Controlul si integrarea tehnologica a materialelor si structurilor inteligente , Vol. V:  Explorarea direcţiilor si stabilirea unei strategii de integrare tehnologică a Materialelor si Structurilor Inteligente controlabile. Diseminarea informatiei prin intermediul retelelor de comunicatii multimedia, Editura Universitaria, ISBN: 978-606-510-749-6, 218 pag - https://www.worldcat.org/title/controlul-si-integrarea-tehnologica-a-materialelor-si-structurilor-inteligente-vol-5-explorarea-directiilor-si-stabilirea-unei-strategii-de-integrare-tehnologica-a-msi-controlabile-realizarea-de-aplicatii-specifice-domeniului-msi-implementabile-in-cadrul-unei-retele-comunicationale-cu-suport-multimedia/oclc/895472785 
 6. Nicu George Bizdoaca, Daniela Tarniţă,D.N. Tarniţă, Anca Petrisor,  Elvira Bîzdoaca, Ilie Diaconu, Capitolul: Biomimetic approach to design and control mechatronics structure using smart materials, http://www.intechopen.com/books/contemporary-robotics-challenges-and-solutions, Contemporary Robotics - Challenges and Solutions, book edited by A D Rodić, ISBN 978-953-307-038-4, Published: December 1, 2009, EdituraInTech, Viena, DOI: 10.5772/7791, pag 329-391=62 pag.
 7. Nicu George Bizdoaca, Anca Petrisor, Elvira Bîzdoaca, Ilie Diaconu, Capitolul: Fuzzy control for shape memory alloy tendon actuated robotic structure, http://download.springer.com/static/pdf/272/bfm%253A978-0-387-76483-2%252F1.pdf?auth66=1426449248_f8cb367607435ffa5aafb7f16dbcedbe&ext=.pdf ,  Advances in Numerical Methods, Editors: Mastorakis, Nikos, Sakellaris, John, ISBN 978-0-387-76483-2, DOI: 10.1007/978-0-387-76483-2 , Editura: Springer-Verlag US, pag 425-438=13 pag.
 8. Nicu George Bizdoaca, Daniela Tarniţă, D.N. Tarniţă, Elvira Bîzdoaca,  Capitolul: Application of smart materials - Bionics modular adaptive implant, Advances in Mobile Robotics, Edited by: L Marques (University of Coimbra, Portugal), A de Almeida (University of Coimbra, Portugal), M O Tokhi (The University of Sheffield, UK), G S Virk (Massey University, New Zealand), http://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/7060#t=toc,  ISBN-10 981-283-576-8 World Scientific Publishing Co.Pte.Ltd, pag 190-198  – The Industrial Robot Innovation Award 2008 Highly Commended, 2008.

A3.1 Atragere resurse financiare prin granturi/proiecte/contracte terți

A3.1/S1 Atragere resurse financiare prin granturi/proiecte/contracte terți – Director de proiect

 1. PARTENERIAT FORD ROMANIA - UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA PENTRU TRANSFERUL, IMPLEMETAREA SI ADAPTAREA ECO-TEHNOLOGIILOR FORD LA REALIZAREA MODELULUI ECOSPORT LA CRAIOVA – EcoFordUCv, BG 92/2016, director proiect, valoare 2016 – 2018, 460.000 lei = 100.000 Euro
 2. PROMOVAREA EXCELENȚEI ÎN CERCETAREA FUNDAMENTALĂ ȘI APLICATĂ – PRIORITATE STRATEGICĂ ÎN CADRUL UNIVERSITĂȚII DIN CRAIOVA, Grant de Dezvoltare Institutionala - CNFIS-FDI-2018-0032 , Domeniu vizat: 6 Susținerea cercetării de excelență din universități, director proiect, bugetul aprobat: 372.000 RON – 2018
 3. ACTIVITATE DIDACTICĂ DE CALITATE, DEONTOLOGIE ȘI ETICĂ ACADEMICĂ  - PRIORITĂȚI  PERMANENTE ÎN UNIVERSITATEA   DIN CRAIOVA, Grant de Dezvoltare Institutionala - CNFIS-FDI-2017-0091 , Domeniu vizat: 7: îmbunătățirea calității activității didactice, inclusiv a respectării deontologiei și eticii academice; director proiect, bugetul aprobat: 180000 RON – 2017
 4. ASIGURAREA TRANSPARENȚEI ÎN GESTIUNEA STUDENȚILOR ȘI IMPLEMENTAREA REGISTRULUI MATRICOL UNIC (RMU) ÎN UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA PRIN PLATFORMA ITUCV CU SERVICII INTEGRATE-CNFIS-FDI-2016-0027, director proiect, valoare 135.000 lei = 30.000 Euro
 5. Virtual palpation system for advanced training, medical diagnostic and treatment, PN II,2012-2016, Director partener, 2012: 122100 lei, 2013: 152000, 2014: 79000
 6. Infrastructura de cercetare in stiinte aplicate , proiect COD SMIS – CSNR 13845, Numar contract: 256/28.09.2010, Competitia: POSCCE - A.2. - O. 2.2.1. - 2009 - 4, durata: 2010-2015, valoare totala 55 800 000 lei, responsabil implementare
 7. FLEXFORM - PROGRAM DE FORMARE PROFESIONALA FLEXIBILA PE PLATFORME MECATRONICE,  POSDRU/87/1.3/S/64069, coordonator local, valoare 2.031.490,08 lei, durata : 2010-2013
 8. Dezvoltarea metodologiei de proiectare biomimetica utilizand ingineria inversa in recunoasterea cognitiva si controlul robotilor biomimetici, Modul III Bilateral, Romania-Turcia, Director proiect, 2010 - 2011 : 64000 lei
 9. Ingineria inversa in recunoasterea cognitiva si controlul structurilor biomimetice, Modul III, Bilateral, Romania-Corea de Sud  (2008-2011)

Director proiect, 2010-2011 : 75000 lei

 1. Ingineria inversă în modelarea cognitivă şi controlul structurilor biomimetice, PCE - PN II, IDEI 2008, Director proiect, 2008-2011, 333097,49 lei
 2. Abordarea concurentiala a modularizarii sistemelor robotice , contract de cercetare CNCSIS cod 620, tema 1, nr. 29 C – 2007 – 2008, Director de proiect,  2008 – 80300 lei,  2007 – 90800 lei
 3. CEEX – modulul I – proiect de cercetare dezvoltare complex, Controlul si Integrarea Tehnologica a Materialelor si Structurilor inteligente –259/2006 – CITMSI – 2006 -2008, responsabil stiintific , valoare 14560240 lei
 4. Arhitecturi robotice specializate destinate operarii in medii cu grad de periculozitate sporit, contract de cercetare CNCSIS cod 275, tema 4,  2004 – 2006, Director de proiect, 57300 lei = aprox 15 280 euro
 5. Grant international individual – director de grant -  bursă individuală câştigată prin competiţie - oferit de guvernul Republicii Corea de Sud  - 1996-1998: Bursa de cercetare in domeniul roboticii, admis la Seoul National University, Robotics Department  -activitate de cercetare in domeniul materialelor inteligente, activitate didactica- evaluare si notare lucrari si teme, activitate de formare – 1000 euro/luna, 24 de luni, transport 4x1000 euro , tuition – 4 semestre x 20 000 euro, total estimat 48 000 euro
 6. NOI TEHNOLOGII ÎN CONTROLUL PROCESELOR BAZATE PE MATERIALE INTELIGENTE (LICHIDE MAGNETO ŞI ELECTRORHEOLOGICE ŞI MATERIALE CU MEMORIE) ,Contract de cercetare ANSTI 5241/1999, 1999-2000, director proiect, valoare 35200 lei = aproximativ 10000 euro

A3.1/S2 Atragere resurse financiare prin granturi/proiecte/contracte terți – Membru în echipă

 1. Conducerea inteligenta si distribuita a 3 sisteme autonome complexe integrate in tehnologii emergente pentru asistare personala medico-sociala si deservire de linii de fabricatie flexibila de precizie (Acronim: CIDSACTEH), Nr. 78PCCDI/2018, Cod proiect: PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0290,  director : Dorian Cojocaru, valoare Universitatea din Craiova: 1.057.500 lei, valoare totala: 5.287.500 lei
 2. “Dezvoltarea cunoaşterii asupra elaborării şi microprocesării prin metalurgia pulberilor a materialelor nanostructurate pentru componente MEMS – PRONANOMAT”, Program CEEX, Modulul I, Nr. /85/2006 (1592), Beneficiar: AMCSIT -  Programul CEEX, Perioada: 2006-2008.valoare 150 000 lei
 3. Platforma multimedia pentru instruire, cercetare si dezvoltare de aplicatii in mecatronica si automatica, contract CNCSIS de tip Platforme/laboratoare de formare si cercetare interdisciplinara, OMEdC 4873/08.08/2006, nr. Univ. Craiova 62B/2006, Director: M. Ivanescu, 2006 – 2008, valoare 2006:625000 lei, valoare 2007: 2.491.662,82 lei
 4. Retea de Colegii De Informatica Tehnica In Orasele Craiova, Ramnicu Valcea, Drobeta Turnu Severin Si Slatina, Coordonata De Colegiul Universitar Tehnic Al Universitatii Din Craiova,Contract de cercetare: Universitatea din Craiova - Ministerul Educatiei si Invatamantului -C.N.C.S.U, 4MC2-0087, 2001Director: M. Ivanescu, 2006 – 2008, valoare: 138415 lei
 5. EURON: European Robotics Network – 2006-2008, (Project FP6 - 507728),  responsabil: M. Ivănescu,
 6. “Partajarea resurselor de instruire si de cercetare”, Contract de cercetare tip CEEX nr. 24/I03/2005, modul I, 2005-2008, Beneficiar: C.N.M.P.,  2005-2008,      Director proiect: Prof. dr. ing. Mircea Ivanescu,Valoare totala: 2005 – 2008: 264.800 RON
 7. “Promovarea cercetarii in automatica si robotica in scopul integrarii in retele europene si internationale de cercetare”, Contract de cercetare CEEX nr 14/2006, modul III, Beneficiar: C.N.M.P., Perioada: 2006-2007, Director proiect: Conf. dr. ing. Dorin Popescu,Valoare totala: 195.149,19 RON
 8. Controlul robotilor in operatii de asistenta pentru persoane defavorizate , Contract 40202 / Tema 8 / 2003, Cod C.N.C.S.I.S.: 740, Beneficiar: CNCSIS,  2003-2005, valoare 99 250 lei
 9. Centrul de excelenţă Roboţi Industriali si Linii Flexibile de Fabricaţie”, Contract nr. 1356, codROF U 003/2000, act aditional 5529/2002 (programul national RELANSIN), director M.Ivanescu, valoare 35 000 lei
 10. Centru international de Master si Doctorat in domeniul robotilor mobili”, Contract de cercetare:Universitatea din Craiova - Ministerul Educatiei si Invatamantului - Grant de cercetare majoră detip D, Contract nr. 50/40633/2000, Cod CNCSIS: 50, valoare totala: 120 000 USD
 11. "Sisteme neconventionale de control utilizand lichide electro-rheologice. Lichide ER siaplicatii in robotica”, Contract de cercetare Universitatea din Craiova - Ministerul Cercetarii si Tehnologiei Nr.663/10C/A8, 1994-1998 director M.Ivanescu,
 12. Arhitecturi si algoritmi neconventionali pentru conducerea robotilor", Contract de cercetare: Universitatea din Craiova-Ministerul Invatamantului, C.N.C.S.U., nr.5006/16C-468, 1996
 13. "Cercetari in domeniul robotilor mobili ",contract de cercetare: Universitatea din Craiova-Ministerul Educaţiei si Invatamantului -C.N.C.S.U. Contract 4C/15.01.'98/CNCSU, Cod CNEFIS: 126, 1998-2001
 14. POSDRU 63310 - " Împreună pentru informarea, conștientizarea și promovarea egalității de șanse și gen!" – expert monitorizare, Poziție în cadrul proiectului: Expert monitorizare, Durata activității:2011 - 2014
 15. POSDRU/63/3.2/S/41746-  PLAN STRATEGIC NAŢIONAL ÎN VEDEREA UNUI DIALOG SOCIAL PERFORMANT PRIN INSTRUMENTE EUROPENE MODERNE: „Împreună pentru siguranţa noastră”, Poziție în cadrul proiectului: Expert de coordonare a activitatii de aportare a grupului tinta, Durata activității:2010 - 2011

A3.2 Prezentarea/Diseminarea rezultatelor: prezență la manifestări științifice în calitate de autor/co-autor de lucrări, profesor invitat

 1. 2018 International Conference on Applied and Theoretical Electricity (ICATE) ( autor)
 2. 22nd International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC), Sinaia, Romania, October 10-12, 2018, (Reviewer- submission 80, https://dsplabs.cs.upt.ro/~micha/publications/pdfs/2018_Conf__ICSTCC_ProcsInfo.pdf )
 3. 20th World Congress of the International Federation of Automatic Control, IFAC WC 2017, Toulouse Convention Center, Toulouse,France,  9-14, 2017,  (Reviewer submission 4073)
 4. 14th International Work-Conference on Artificial Neural Networks, IWANN 2017, Cádiz, Spain. June 14-16, 2017, (Reviewer- submission 79,103,143)
 5. 18th INTERNATIONAL CARPATHIAN CONTROL CONFERENCE, ICCC'2017, Sinaia, Palace Hotel, Romania, May 28 - 31, 2017, (Reviewer - submission 174,156,84,62,31 and International Program Committee member, autor)
 6. 2016 International Conference On Applied And Theoretical Electricity (ICATE), ( autor)
 7. 6th  International Conference Computational Mechanics and Virtual Engineering COMEC 2015, ( autor)
 8. 19th International Conference on System Theory, Control and Computing Joint Conference SINTES 19, SACCS 15, SIMSIS 19, October 14 - 16, 2015, (Reviewer- submission 82,83,15)
 9. 18th International Conference on System Theory, Control and Computing, October 17-19, 2014, Sinaia, Romania, (Technical Committee member - http://www.ace.tuiasi.ro/icstcc2014/organization.html , Reviewer- submission 9, autor)
 10.  
 11. 2014 International Conference on Applied and Theoretical Electricity, ICATE 2014 ( autor)
 12. 2013 IEEE International Conference on Robotics and Automation May 6-10, 2013, Kongresszentrum Karlsruhe, Karlsruhe, Germany, (Reviewer- - submission 1724, 817, 176)
 13. 15th International Conference on System Theory, Control and Computing, ICSTCC 2011
 14. 2nd International Conference on Information & Communication Technologies, 24-28 April 2006, in Information and Communication Technologies, 2006, Damascus, Siria, ICTTA'06. 2nd, 2006  ( autor)
 15. 4th international carpathian control conference, Zakapone, Poland, 2004 ( autor)
 16. International Symposium on Robotics, Corea, April 2001 ( autor)
 17. Reviwer for Manuscript ID IR-04-2014-0330 for the Industrial Robot, The international journal of robotics research and application , ISSN: 0143-991x- 2017 Impact Factor: 1.205, 5-year Impact Factor (2017): 1.213*
 18. CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME, Programul IV - "Parteneriate in domeniile prioritare, evaluator proiecte, pozitia 93 - http://www.research.gov.ro/img/files_up/1200329317Part%20Eval%2007.pdf

A3.3 Citări în publicații BDI (se exclud autocitările)

 1. S. Degeratu, P. Rotaru, S. Rizescu, S. Danoiu, Nicu George Bizdoaca, L. Alboteanu, et al., "Condition monitoring of transformer oil using thermal analysis and other techniques," Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, vol. 119, pp. 1679-1692, Mar 2015. WOS:000350225500017, ISSN: 1388-6150, eISSN: 1572-8943
  1. Oumert LS, Boucherit Ahmed, Zafour, Amel Hadj-Ziane, Fofana Issouf, Comparative study of the degradation rate of new and regenerated mineral oils following electrical stress, IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION, Volume: 12  Issue: 21  Pages: 5891-5897, DOI: 10.1049/iet-gtd.2018.6077, Published: NOV 27 2018, WOS:000451527300028, ISSN: 1751-8687, eISSN: 1751-8695
  2. Cucos A, Budrugeac P, Lingvay I, Bors AM, Voina A, Comparative TG/DTG/DTA plus FTIR Studies Concerning the Stability of Some Mineral and Vegetable Electro-Insulating Fluids, REVISTA DE CHIMIE, Volume: 69  Issue: 9  Pages: 2366-2371 Published: SEP 2018, WOS:000449628400012, ISSN: 0034-7752
  3. Lingvay I, Oprina G, Apostol ES, Lipcinski D, Patru I, Marinescu V, Luchian AM, Vaireanu DI, Comparative Studies on the Behaviour of Copper in Various Electrically Insulating Fluids, REVISTA DE CHIMIE, Volume: 69  Issue: 8  Pages: 2029-2034, Published: AUG 2018, WOS:000444602300021, ISSN: 0034-7752
  4. Lingvay, I (Lingvay, Iosif) ; Stanoi, V (Stanoi, Valerica) ; Ungureanu, LC (Ungureanu, Livia Carmen) ; Luchian, AM (Luchian, Ana Maria) ; Oprina, G (Oprina, Gabriela), Thermochemical Stability of Some Transformer Oils- Flammable Gas Formation Due to the Thermal Aging, REVISTA DE CHIMIE, Volume: 69  Issue: 7  Pages: 1621-1627, Published: JUL 2018, WOS:000444595700005, ISSN: 0034-7752
  5. Lungulescu, EM (Lungulescu, Eduard Marius) ; Lingvay, I (Lingvay, Iosif) ; Ungureanu, LC (Ungureanu, Livia Carmen) ; Rus, T (Rus, Traian) ; Bors, AM (Bors, Adriana Mariana), Thermooxidative Behavior of Some Paint Materials in Natural Ester Based Electro-insulating Fluid, MATERIALE PLASTICE, Volume: 55  Issue: 2  Pages: 201-206, Published: JUN 2018, WOS:000444147100015, ISSN: 0025-5289
  6. Zhang, BS (Zhang, Bosi); Zhang, JQ (Zhang, Jiaqing) ; Wang, LF (Wang, Liufang) ; Xie, H (Xie, Hui) ; Fan, MH (Fan, Minghao), Investigation on effects of thickness on ignition characteristics and combustion process of the oil-impregnated transformer insulating paperboard, JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, Volume: 132  Issue: 1  Pages: 29-38, DOI: 10.1007/s10973-017-6891-2, Published: APR 2018, WOS:000426795200004, ISSN: 1388-6150, eISSN: 1588-2926
  7. Rus, T (Rus, Traian) ; Caramitu, AR (Caramitu, Alina Ruxana) ; Ungureanu, LC (Ungureanu, Livia Carmen) ; Marinescu, V (Marinescu, Virgil) ; Bors, AM (Bors, Adriana Mariana) ; Vaireanu, DI (Vaireanu, Danut Ionel), Ageing of Some Painting Materials Subjected to Thermal Treatment in Natural Esters, MATERIALE PLASTICE, Volume: 55  Issue: 1  Pages: 28-32, Published: MAR 2018, WOS:000444129500007, ISSN: 0025-5289
  8. Lingvay, I (Lingvay, Iosif) ; Patru, I (Patru, Ion) ; Ungureanu, LC (Ungureanu, Livia Carmen) ; Stanoi, V (Stanoi, Valerica) ; Bors, AM (Bors, Adriana Mariana), Electro-insulating Paper Degradation in Various Electro-insulating Fluids, REVISTA DE CHIMIE, Volume: 69  Issue: 1  Pages: 91-95, Published: JAN 2018, WOS:000425369600018, ISSN: 0034-7752
  9. Lingvay, I (Lingvay, Iosif) ; Oprina, G (Oprina, Gabriela) ; Ungureanu, LC (Ungureanu, Livia Carmen) ; Pica, A (Pica, Alexandra) ; Stanoi, V (Stanoi, Valerica), Thermal Ageing of Some Insulating Fluids in Contact with Insulation Paper and Copper, REVISTA DE CHIMIE, Volume: 68  Issue: 12  Pages: 2881-2885, Published: DEC 2017, WOS:000423261900032, ISSN: 0034-7752
  10. Lingvay I, Oprina G, Stanoi V, Pica A, Ungureanu LC, Serban F, Studies on the Influence of Copper and Insulation Paper on the Accelerated Thermal Ageing of Some Insulating Fluids, REVISTA DE CHIMIE, Volume: 68  Issue: 11  Pages: 2551-2555, Published: NOV 2017, WOS:000416751800017, ISSN: 0034-7752
  11. Wang Xishi, Zhu Pei, Xu Hongli, Fan Minghao, Experimental study on the autoignition characteristics of pure and oil-impregnated transformer insulating paper board, JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, Volume: 127  Issue: 3  Pages: 2489-2497, DOI: 10.1007/s10973-016-5717-y, Published: MAR 2017, WOS:000395082300058, ISSN: 1388-6150, eISSN: 1588-2926
  12. Zhou Yingmeng, Zhang Xiaoli, Lian Shuaibin, Jiang Ying, An Intelligent System for Simultaneous Measurement of Oil Temperature and Level in Transformer Conservator using Fiber Grating Sensor, 2017 INTERNATIONAL CONFERENCE ON OPTICAL INSTRUMENTS AND TECHNOLOGY ADVANCED OPTICAL SENSORS AND APPLICATIONS, Edited by:Zhang, X; Xiao, H; Arregui, FJ, Book Series: Proceedings of SPIE, Volume: 10618, Article Number: UNSP 106180W, DOI: 10.1117/12.2296401, Published: 2017, WOS:000426286100031, ISBN:978-1-5106-1748-3; 978-1-5106-1747-6, ISSN: 0277-786X, eISSN: 1996-756X
  13. Lingvay I, Budrugeac P, Voina A, Cucos A, Moscaliuc H , Comparative Study of the Thermo-Oxidative Stability of Some Electro-insulating Oils, REVISTA DE CHIMIE, Volume: 67  Issue: 11  Pages: 2202-2206, Published: NOV 2016, WOS:000388361900015, ISSN: 0034-7752
  14. Xu Zheng, Chen Ying, Qiu Youli, Gu Wenwen, Li Yu, Prediction of Stability for Polychlorinated Biphenyls in Transformer Insulation Oil Through Three-dimensional Quantitative Structure-activity Relationship Pharmacophore Model and Full Factor Experimental Design, CHEMICAL RESEARCH IN CHINESE UNIVERSITIES, Volume: 32  Issue: 3  Pages: 348-356, DOI: 10.1007/s40242-016-5461-7, Published: JUN 2016, WOS:000377222000006, ISSN: 1005-9040, eISSN: 2210-3171
  15. Voina Andreea, Radu Elena, Mitrea Sorina, Oprina Gabriela, Lingvay Iosif, Serban Florentina, Pica Alexandra, Study regarding corrosiveness and thermal stability of some insulating oils in contact with red cooper and S235J2G3 carbon steel, PROCEEDINGS OF 2016 INTERNATIONAL CONFERENCE ON DIAGNOSTIC OF ELECTRICAL MACHINES AND INSULATING SYSTEMS IN ELECTRICAL ENGINEERING (DEMISEE 2016),  Pages: 44-47, Published: 2016, WOS:000383221400010, ISBN:978-1-5090-1249-7
  16.  
 2. S. Danoiu, P. Rotaru, S. Degeratu, S. Rizescu, Nicu George Bizdoaca, Shape memory alloy-based smart module structure working under intense thermo-mechanical stress, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, vol. 118, pp. 1323-1330, 2014, WOS:000344098200083, ISSN: 1388-6150,  eISSN: 1572-8943
  • Zare, M.; Ketabchi, M., Effect of chromium element on transformation, mechanical and corrosion behavior of thermomechanically induced Cu-Al-Ni shape-memory alloys, JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY   Volume: 127   Issue: 3   Pages: 2113-2123   Published: MAR 2017, WOS:000395082300025, ISSN: 1388-6150, eISSN: 1588-2926
 3. S. Degeratu, P. Rotaru, S. Rizescu, Nicu George Bizdoaca, Thermal study of a shape memory alloy (SMA) spring actuator designed to insure the motion of a barrier structure, Journal of thermal analysis and calorimetry, vol. 111, pp. 1255-1262, 2013, WOS:000313409700032, ISSN: 1388-6150
  • Florian, G.; Gabor, Augusta Raluca; Nicolae, C. A.; et al., Physical properties (thermal, thermomechanical, magnetic, and adhesive) of some smart orthodontic wires, JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY   Volume: 134   Issue: 1   Pages: 189-208   Published: OCT 2018
  • Degeratu, Sonia, Tarnita, Daniela, Caramida, Costel, Boncea, Irina, Alboteanu, Laurentiu, Staicus, Monica, Experimental Investigation of a Barrier Structure Based on a Shape Memory Alloy Actuator, International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipment (OPTIM) / Intl Aegean Conference on Electrical Machines and Power Electronics (ACEMP) Location: Transilvania Univ Brasov, Brasov, ROMANIA Date: MAY 25-27, 2017 ,    Pages: 102-108   Published: 2017
  • Afrisal, Hadha; Sadati, S. M. Hadi; Nanayakkara, Thrishantha, A Bio-Inspired Electro-Active Velcro Mechanism Using Shape Memory Alloy for Wearable and Stiffness Controllable Layers, Conference: 8th IEEE International Conference on Information and Automation for Sustainability (ICIAfS) - Interoperable Sustainable Smart Systems for Next Generation Location: Univ Ruhuna, Fac Engn, Galle, SRI LANKA Date: DEC 16-19, 2016
  • Mor, Maurizio , Review on Shape Memory Materials, Conference: International Scientific Conference Week of Science in SPbPU - Civil Engineering (SPbWOSCE) Location: Saint Petersburg, RUSSIA Date: DEC 03-04, 2015, INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE WEEK OF SCIENCE IN SPBPU - CIVIL ENGINEERING (SPBWOSCE-2015)   Book Series: MATEC Web of Conferences   Volume: 53     Article Number: UNSP 01061   Published: 2016
  • Nespoli, A (Nespoli, Adelaide)[ 1 ] ; Passaretti, F (Passaretti, Francesca)[ 1 ] ; Stortiero, F (Stortiero, Francesco) ; Villa, E (Villa, Elena)[ 1 ], Temperature-modulated differential scanning calorimetry for the study of reversing and nonreversing heat flow of shape memory alloys, JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY   Volume: 116   Issue: 2   Pages: 771-777   Published: MAY 2014
  • Kok, Mediha; Aydogdu, Yildirim, Effect of composition on the thermal behavior of NiMnGa alloys, JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY   Volume: 113   Issue: 2   Pages: 859-863   Published: AUG 2013
 4. I. C. Resceanu, C. F. Resceanu, Nicu George Bizdoaca, Calugaru, George-Cristian,  "Cooperative Robot Structures Modeled After Whale Behavior and Social Structure," International Journal of Computers Communications & Control, vol. 7, pp. 945-956, 2014, WOS:000310664900018, ISSN: 1841-9836
  • Moldovan, L.; Grif, H. -S.; Gligor, A., ANN Based Inverse Dynamic Model of the 6-PGK Parallel Robot Manipulator, INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERS COMMUNICATIONS & CONTROL   Volume: 11   Issue: 1   Pages: 90-104   Published: FEB 2016
  • Huang, X (Huang, X.) ; Wang, X (Wang, X.) ; Zhang, Y (Zhang, Y.) ; Zhao, J (Zhao, J.), Mining Periodic Traces of an Entity on Web, INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERS COMMUNICATIONS & CONTROL, Volume: 10  Issue: 5  Pages: 654-666, DOI: 10.15837/ijccc.2015.5.1668
 5. M. Ivanescu, D. Cojocaru, Nicu George Bizdoaca, M. Florescu, N. Popescu, D. Popescu, Dumitru, Sorin, "A Boundary Sensor Control for a Hyper-redundant Arm," Studies in Informatics and Control, vol. 19, p. 391-395, 2010, WOS:000286364800006, ISSN: 1220-1766
  • Dumitru, Sorin; Cojocaru, Dorian; Marghitu, Dan, Computer Aided Design of a Hyper-redundant Manipulator, ADVANCES IN ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING,    Volume: 13   Issue: 4   Pages: 51-56   Published: 2013, DOI: 10.4316/AECE.2013.04009
 6. M. Ivanescu, D. Cojocaru, Nicu George Bizdoaca, M. Florescu, N. Popescu, D. Popescu, Dumitru, Sorin, "Boundary control by boundary observer for hyper-redundant robots," Int. Journal of Computers, Communications and Control, Volume: 5  Issue: 5, pp. 755-767, 2010, WOS:000283908700017, ISSN: 1841-9836, eISSN: 1841-9844
  • Quadrelli, Marco B.; Ono, Masahiro; Jain, Abhinandan, Modeling of Active Tether System concepts for planetary exploration, Conference: 5th International Conference on Tethers in Space (TIS) Location: Univ Michigan, Ann Arbor, MI Date: MAY 24-26, 2016, ACTA ASTRONAUTICA   Volume: 138   Special Issue: SI   Pages: 512-529   Published: SEP 2017, DOI: 10.1016/j.actaastro.2016.11.010, WOS:000408290900049, ISSN: 0094-5765, eISSN: 1879-2030
  • Ivanescu, Mircea, Popescu, Nirvana, Popescu, Decebal, The shape control of tentacle arms, ROBOTICA, Volume: 33  Issue: 3  Pages: 684-703, DOI: 10.1017/S0263574714000885, WOS:000348494400014, ISSN: 0263-5747, eISSN: 1469-8668
  • Popescu, Nirvana, Popescu, Decebal,  Ivanescu, Mircea, A Spatial Weight Error Control for a Class of Hyper-Redundant Robots, IEEE TRANSACTIONS ON ROBOTICS, Volume: 29  Issue: 4  Pages: 1043-1050, DOI: 10.1109/TRO.2013.2252861, Published: AUG 2013, WOS:000322836600018, ISSN: 1552-3098, eISSN: 1941-0468
  • Popescu, Nirvana, Popescu, Decebal, Ivanescu, Mircea, A Weighted Error Controller for a Class of Distributed Parameter Systems, 2013 9TH ASIAN CONTROL CONFERENCE (ASCC), IEEE, Published: 2013, WOS:000333734900126, ISBN:978-1-4673-5769-2; 978-1-4673-5767-8
  • Ivanescu, Mircea, Cojocaru, Dorian, Dumitru, Sorin, Manta, Florin, Florescu, Mihaela, Control by Position Sensors for a Hyper-redundant Robot, 2013 17TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SYSTEM THEORY, CONTROL AND COMPUTING (ICSTCC), Pages: 280-284, Published: 2013, WOS:000330660500046, ISBN:978-1-4799-2228-4; 978-1-4799-2227-7
  • By:Dumitru, S (Dumitru, Sorin)[ 1 ] ; Cojocaru, D (Cojocaru, Dorian)[ 1 ] ; Marghitu, D (Marghitu, Dan), Computer Aided Design of a Hyper-redundant Manipulator, ADVANCES IN ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING, Volume: 13  Issue: 4  Pages: 51-56, DOI: 10.4316/AECE.2013.04009, Published: 2013, WOS:000331461300009, ISSN: 1582-7445, eISSN: 1844-7600
 7. D. Tarnita, D. Tarnita, Nicu George Bizdoaca, D. Popa, "Contributions on the dynamic simulation of the virtual model of the human knee joint," MATERIALWISSENSCHAFT UND WERKSTOFFTECHNIK, Volume: 40  Issue: 1-2  Pages: 73-81, DOI: 10.1002/mawe.200800375, Published: JAN 2009, WOS:000263796300011, ISSN: 0933-5137
  • Tarnita, Daniela; Geonea, Ionut; Petcu, Alin , Experimental Human Walking and Virtual Simulation of Rehabilitation on Plane and Inclined Treadmill, Conference: 14th International Conference on Acoustics and Vibration of Mechanical Structures (AVMS) Location: Timisoara, ROMANIA, Book Series: Springer Proceedings in Physics   Volume: 198   Pages: 149-155   Published: 2018, WOS:000437313600018, ISBN:978-3-319-69823-6; 978-3-319-69822-9, ISSN: 0930-8989, eISSN: 1867-4941
  • Vatu, Mihaela , Craitoiu, Monica Mihaela, Vintila, Daniela, Mercut, Veronica, Popescu, Sanda Mihaela, Scrieciu, Monica, Popa, Dragos Laurentiu, DETERMINATION OF RESISTANCE FORCES FROM MANDIBULAR MOVEMENTS THROUGH DYNAMIC SIMULATION USING KINEMATIC ANALYSIS AND FINITE ELEMENTS METHOD, ROMANIAN JOURNAL OF ORAL REHABILITATION, Volume: 10  Issue: 1  Pages: 20-28, Published: JAN-MAR 2018, WOS:000431049200003, ISSN: 2066-7000
  • Tarnita, Daniela, Calafeteanu, Dan Marian, Geonea, Ionut Daniel, Petcu, Alin, Tarnita, Danut-Nicolae, Effects of malalignment angle on the contact stress of knee prosthesis components, using finite element method, ROMANIAN JOURNAL OF MORPHOLOGY AND EMBRYOLOGY, Volume: 58  Issue: 3  Pages: 831-836, Published: 2017, WOS:000419089600016, PubMed ID: 29250661, ISSN: 1220-0522
  • Ciunel, St; Tica, B., The virtual morphology and the main movements of the human neck simulations used for car crash studies, Conference: 7th International Conference on Advanced Concepts in Mechanical Engineering (ACME) Location: Iasi, ROMANIA Date: JUN 09-10, 2016,  Book Series: IOP Conference Series-Materials Science and Engineering   Volume: 147     Article Number: UNSP 012116   Published: 2016, DOI: 10.1088/1757-899X/147/1/012116, WOS:000390720200116,  ISSN: 1757-8981
  • Tarnita, D., Popa, D., Dumitru, N., Tarnita, D. N., Marcusanu, V., Berceanu, C., Numerical Simulations of the Virtual Human Knee Joint, NEW TRENDS IN MECHANISM SCIENCE: ANALYSIS AND DESIGN, Book Series: Mechanisms and Machine Science, Volume: 5  Pages: 309-317, DOI: 10.1007/978-90-481-9689-0_36, Published: 2010, WOS:000395597100036, ISBN:978-90-481-9688-3, ISSN: 2211-0984
  • Tarnita, Daniela, Boborelu, C., Popa, D., Tarnita, Corina, Rusu, Ligia, The three-dimensional modeling of the complex virtual human elbow joint, ROMANIAN JOURNAL OF MORPHOLOGY AND EMBRYOLOGY, Volume: 51  Issue: 3  Pages: 489-495, Published: 2010, WOS:000281986400011, PubMed ID: 20809025,  ISSN: 1220-0522
 8. Dumitru BOLCU, Sabin RIZESCU, Marcela URSACHE, Nicu George Bizdoaca, Marius Marinel STĂNESCU, Paul RINDERU. Spectral decomposition of the elasticity Matrix. University Politehnica of Bucharest Scientific Bulletin-Series A-Applied Mathematics and Physics, Vol. 72, Iss. 4, 2010, WOS:000286087500021, ISSN: 1223-7027
  • Wang, Z,  Oelkers, RJ,  Lee, KC , Fisher, F. T., Annular Coated Inclusion model and applications for polymer nanocomposites - Part II: Cylindrical inclusions, MECHANICS OF MATERIALS, Volume: 101  Pages: 50-60, DOI: 10.1016/j.mechmat.2016.07.005, Published: OCT 2016, WOS:000383296000005, ISSN: 0167-6636, eISSN: 1872-7743
  • Nagel, T, Gorke, UJ,  Moerman, KM,  Kolditz, O, On advantages of the Kelvin mapping in finite element implementations of deformation processes, ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, Volume: 75  Issue: 11, Article Number: 937, DOI: 10.1007/s12665-016-5429-4, Published: JUN 2016, WOS:000378864300005, ISSN: 1866-6280, eISSN: 1866-6299
 9. D. TARNIŢĂ, D. Tarniţă, Nicu George Bizdoaca, C. TARNIŢĂ, C. Berceanu, and C. Boborelu, "Modular adaptive bone plate for humerus bone osteosynthesis," ROMANIAN JOURNAL OF MORPHOLOGY AND EMBRYOLOGY, Volume: 50  Issue: 3  Pages: 447-452, WOS:000269837100018, PubMed ID: 19690773, ISSN: 1220-0522
  • Tarnita, D.; Boborelu, C.; Geonea, I.; et al., "In vitro" Implantation Technique Based on 3D Printed Prosthetic Prototypes, Conference: EUROINVENT International Conference on Innovative Research (ICIR) Location: Iasi, ROMANIA Date: MAY 17-18, 2018 , EUROINVENT ICIR 2018   Book Series: IOP Conference Series-Materials Science and Engineering   Volume: 374     Article Number: UNSP 012060   Published: 2018
  • Experimental Human Walking and Virtual Simulation of Rehabilitation on Plane and Tarnita, Daniela; Geonea, Ionut; Petcu, Alin, Inclined Treadmill, Conference: 14th International Conference on Acoustics and Vibration of Mechanical Structures (AVMS) Location: Timisoara, ROMANIA Date: MAY 25-26, 2017 , ACOUSTICS AND VIBRATION OF MECHANICAL STRUCTURES (AVMS-2017)   Book Series: Springer Proceedings in Physics   Volume: 198   Pages: 149-155   Published: 2018
  • Tarnita, Daniela, Calafeteanu, DM,  Geonea, ID , Petcu, A , Tarnita, DN, Effects of malalignment angle on the contact stress of knee prosthesis components, using finite element method, ROMANIAN JOURNAL OF MORPHOLOGY AND EMBRYOLOGY, Volume: 58   Issue: 3   Pages: 831-836   Published: 2017, WOS:000419089600016, PubMed ID: 29250661, ISSN: 1220-0522
  • Kalaci, A, Uruc, V ,  Ozden, R , Duman, IG, Dogramaci, Y, Karapinar, S, Yaldiz, M , The Biocompatibility of Nitinol in Knee Joint Spaces and Femoral Tunnels: An Experimental Study in Rats, JOURNAL OF HARD TISSUE BIOLOGY, Volume: 23  Issue: 3  Pages: 317-321, DOI: 10.2485/jhtb.23.317, Published: JUL 2014, WOS:000339460500006, ISSN: 1341-7649
  • Tarnita, Daniela; Berceanu, Cosmin; Tarnita, Corina , The Three-Dimensional Printing - a Modern Technology Used for Biomedical Prototypes, MATERIALE PLASTICE   Volume: 47   Issue: 3   Pages: 328-334   Published: SEP 2010, WOS:000283484600013, ISSN: 0025-5289
  • Tarnita, Daniela, Tarnita, DN , Hacman, L , Copilus, C , Berceanu, C , In vitro experiment of the modular orthopedic plate based on Nitinol, used for human radius bone fractures, ROMANIAN JOURNAL OF MORPHOLOGY AND EMBRYOLOGY, Volume: 51  Issue: 2  Pages: 315-320, Published: 2010, WOS:000278277600016, PubMed ID: 20495750, ISSN: 1220-0522
 10. D. Tarniţă, D. Tarniţă, Nicu George Bizdoaca, I. Mîndrilă, and M. Vasilescu, "Properties and medical applications of shape memory alloys," ROMANIAN JOURNAL OF MORPHOLOGY AND EMBRYOLOGY, Volume: 50  Issue: 1  Pages: 15-21, Published: 2009, WOS:000264290400002, PubMed ID: 19221641, ISSN: 1220-0522
  • Wang, Lixin; Liang, Shuangchao; Xu, Xin; et al., A Comparative Study of the Efficacy by using Different Stent Grafts in Bell-Bottom Technique for the Treatment of Abdominal Aortic Aneurysm Concomitant with Iliac Artery Aneurysm, ANNALS OF VASCULAR SURGERY   Volume: 52   Pages: 41-48   Published: OCT 2018, WOS:000443980600006, PubMed ID: 29885433, ISSN: 0890-5096
  • Saptaji, Kushendarsyah; Gebremariam, Mebrahitom Asmelash; Azhari, Mohd Azmir Bin Mohd, Machining of biocompatible materials: a review, INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY   Volume: 97   Issue: 5-8   Pages: 2255-2292   Published: JUL 2018, WOS:000436813500052, ISSN: 0268-3768, eISSN: 1433-3015
  • Ghassemi, Toktam; Shahroodi, Azadeh; Ebrahimzadeh, Mohammad H.; et al., Current Concepts in Scaffolding for Bone Tissue Engineering, ARCHIVES OF BONE AND JOINT SURGERY-ABJS   Volume: 6   Issue: 2   Pages: 90-99   Published: MAR 2018, WOS:000429678400002, PubMed ID: 29600260, ISSN: 2345-4644, eISSN: 2345-461X
  • Tahal, D (Tahal, Dimitri) ; Madhavan, K (Madhavan, Karthik) ; Chieng, LO (Chieng, Lee Onn) ; Ghobrial, GM (Ghobrial, George M.) ; Wang, MY (Wang, Michael Y.), Metals in Spine, WORLD NEUROSURGERY, Volume: 100  Pages: 619-627, DOI: 10.1016/j.wneu.2016.12.105, Published: APR 2017, WOS:000401930000081, PubMed ID: 28057595, ISSN: 1878-8750, eISSN: 1878-8769
  • Tabola, R (Tabola, R.) ; Cirocchi, R (Cirocchi, R.) ; Fingerhut, A (Fingerhut, A.) ; Arezzo, A (Arezzo, A.) ; Randolph, J (Randolph, J.) ; Grassi, V (Grassi, V.) ; Binda, GA (Binda, G. A.); D'Andrea, V (D'Andrea, V.); Abraha, I (Abraha, I.); Popivanov, G (Popivanov, G.),, A systematic analysis of controlled clinical trials using the NiTi CAR (TM) compression ring in colorectal anastomoses, TECHNIQUES IN COLOPROCTOLOGY, Volume: 21  Issue: 3  Pages: 177-184, DOI: 10.1007/s10151-017-1583-2, Published: MAR 2017, WOS:000397998800002, PubMed ID: 28132113, ISSN: 1123-6337, eISSN: 1128-045X
  • Sangian, D (Sangian, Danial) ; Naficy, S (Naficy, Sina); Spinks, GM (Spinks, Geoffrey M.), Thermally activated paraffin-filled McKibben muscles, JOURNAL OF INTELLIGENT MATERIAL SYSTEMS AND STRUCTURES, Volume: 27  Issue: 18  Pages: 2508-2516, DOI: 10.1177/1045389X16633766, Published: NOV 2016, WOS:000387100700005, ISSN: 1045-389X, eISSN: 1530-8138
  • Phan, Kevin; Mobbs, Ralph J., Evolution of Design of Interbody Cages for Anterior Lumbar Interbody Fusion, ORTHOPAEDIC SURGERY, Volume: 8  Issue: 3  Pages: 270-277, DOI: 10.1111/os.12259, Published: AUG 2016, WOS:000383667000002, PubMed ID: 27627708, ISSN: 1757-7853, eISSN: 1757-7861
  • Case, Jennifer C.; White, Edward L.; Kramer, Rebecca K., Sensor enabled closed-loop bending control of soft beams, SMART MATERIALS AND STRUCTURES   Volume: 25  Issue: 4, Article Number: 045018, DOI: 10.1088/0964-1726/25/4/045018, Published: APR 2016, WOS:000375575400020, ISSN: 0964-1726, eISSN: 1361-665X
  • Amerinatanzi, A (Amerinatanzi, Amirhesam) ; Moghaddam, NS (Moghaddam, Narges Shayesteh) ; Ibrahim, H (Ibrahim, Hamdy) ; Elahinia, M (Elahinia, Mohammad), THE EFFECT OF POROSITY TYPE ON THE MECHANICAL PERFORMANCE OF POROUS NITI BONE IMPLANTS, PROCEEDINGS OF THE ASME CONFERENCE ON SMART MATERIALS, ADAPTIVE STRUCTURES AND INTELLIGENT SYSTEMS, 2016, VOL 2, Book Group Author(s):ASME, Book Series: Proceedings of the ASME Conference on Smart Materials Adaptive Structures and Intelligent Systems, Article Number: V002T06A018, Published: 2016, WOS:000392361800050, ISBN:978-0-7918-5049-7, ISSN: 2153-2001
  • Sangian, D (Sangian, Danial) ; Naficy, S (Naficy, Sina) ; Spinks, GM (Spinks, Geoffrey M.); Tondu, B (Tondu, Bertrand), The effect of geometry and material properties on the performance of a small hydraulic McKibben muscle system, SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL, Volume: 234  Pages: 150-157, DOI: 10.1016/j.sna.2015.08.025, Published: OCT 1 2015, WOS:000363826400019, ISSN: 0924-4247
  • Andani, MT (Andani, Mohsen Taheri) ; Moghaddam, NS (Moghaddam, Narges Shayesteh) ; Haberland, C (Haberland, Christoph) ; Dean, D (Dean, David) ; Miller, MJ (Miller, Michael J.) ; Elahinia, M (Elahinia, Mohammad), Metals for bone implants. Part 1. Powder metallurgy and implant rendering, ACTA BIOMATERIALIA, Volume: 10  Issue: 10  Pages: 4058-4070, DOI: 10.1016/j.actbio.2014.06.025, Published: OCT 2014, WOS:000342523800003, PubMed ID: 24956564, ISSN: 1742-7061, eISSN: 1878-7568
  • Andani, MT (Andani, Mohsen Taheri) ; Moghaddam, NS (Moghaddam, Narges Shayesteh) ; Haberland, C (Haberland, Christoph) ; Dean, D (Dean, David) ; Miller, MJ (Miller, Michael J.) ; Elahinia, M (Elahinia, Mohammad), Metals for bone implants. Part 1. Powder metallurgy and implant rendering, ACTA BIOMATERIALIA, Volume: 10  Issue: 10  Pages: 4058-4070, DOI: 10.1016/j.actbio.2014.06.025, Published: OCT 2014, WOS:000342523800003, PubMed ID: 24956564, ISSN: 1742-7061, eISSN: 1878-7568
  • Xu, B (Xu, Bin) ; Zhu, KA (Zhu, Ke-an) ; Xu, DB (Xu, Dabao) ; Aili, AXZ (Aili, Aixingzi), Management of long-term and reversible hysteroscopic sterilization: a novel device with nickel-titanium shape memory alloy, REPRODUCTIVE BIOLOGY AND ENDOCRINOLOGY, Volume: 12, Article Number: 61, DOI: 10.1186/1477-7827-12-61, Published: JUL 7 2014, WOS:000339292600001, PubMed ID: 24999021, ISSN: 1477-7827
  • Ong, KL (Ong, Kevin L.) ; Lovald, S (Lovald, Scott); Black, J (Black, Jonathan), Metals, ORTHOPAEDIC BIOMATERIALS IN RESEARCH AND PRACTICE, 2ND EDITION, Book Author(s):Ong, KL (Ong, KL); Lovald, S (Lovald, S); Black, J (Black, J), Pages: 163-197, Published: 2014, WOS:000362092600007, Book DOI: 10.1201/b16369, ISBN:978-1-4665-0351-9; 978-1-4665-0350-2
  • Haberland, C (Haberland, Christoph) ; Elahinia, M (Elahinia, Mohammad) ; Walker, J (Walker, Jason) ; Meier, H (Meier, Horst), VISIONS, CONCEPTS AND STRATEGIES FOR SMART NITINOL ACTUATORS AND COMPLEX NITINOL STRUCTURES PRODUCED BY ADDITIVE MANUFACTURING, PROCEEDINGS OF THE ASME CONFERENCE ON SMART MATERIALS, ADAPTIVE STRUCTURES, AND INTELLIGENT SYSTEMS - 2013, VOL 1, Book Group Author(s):ASME, Book Series: Proceedings of the ASME Conference on Smart Materials Adaptive Structures and Intelligent Systems, Article Number: UNSP V001T01A006, Published: 2014, WOS:000349927900006, ISBN:978-0-7918-5603-1, ISSN: 2153-2001
  • Zhou, Y (Zhou, Ying) ; Wang, MH (Wang, Minghui) ; Zhao, RZ (Zhao, Ruzhen) ; Luo, Y (Luo, Yun), Parameter optimization for the design of constant-force elements using SMAs, INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED ELECTROMAGNETICS AND MECHANICS, Volume: 45  Issue: 1-4  Pages: 839-843, DOI: 10.3233/JAE-141914,

Published: 2014, WOS:000340429600110, ISSN: 1383-5416, eISSN: 1875-8800

 1. Olson, Jeffrey L.; Erlanger, Michael , Fixation of External Drainage Device With Injectable Shape-memory Alloy Clips, JOURNAL OF GLAUCOMA, Volume: 22, Issue: 7, Pages: 569-571, DOI: 10.1097/IJG.0b013e31824d4b96,   Published: SEP 2013, WOS:000324388300011, PubMed ID: 22407389, ISSN: 1057-0829, eISSN: 1536-481X
 2. Khromov, Y (Khromov, Yakov) ; Pliakos, I (Pliakos, Ioannis) ; Ibrahim, M (Ibrahim, Matter) ; Zbar, AP (Zbar, Andrew P.) ; Sayfan, J (Sayfan, Joel) ; Papavramidis, TS (Papavramidis, Theodossis S.), A Prospective Multi-Institutional Study Assessing Clinical Outcome with the NiTi Compression Anastomosis Ring (Biodynamix ColonRing (TM)) in Elective Colorectal Anastomoses, HEPATO-GASTROENTEROLOGY, Volume: 60  Issue: 123  Pages: 522-527, DOI: 10.5754/hge12014, Published: MAY 2013, WOS:000320740500026, PubMed ID: 23635443, ISSN: 0172-6390
 3. Baril, Y (Baril, Yannick) ; Bourgeois, Y (Bourgeois, Yan) ; Brailovski, V (Brailovski, Vladimir) ; Duke, K (Duke, Kajsa) ; Laflamme, GY (Laflamme, G. Yves) ; Petit, Y (Petit, Yvan), Improving greater trochanteric reattachment with a novel cable plate system, MEDICAL ENGINEERING & PHYSICS, Volume: 35  Issue: 3  Pages: 383-391, DOI: 10.1016/j.medengphy.2012.06.003, Published: MAR 2013, WOS:000315931400012, PubMed ID: 22749768, ISSN: 1350-4533, eISSN: 1873-4030
 4. Tarnita, D (Tarnita, Daniela) ; Tarnita, D (Tarnita, Dan) ; Oprea, B (Oprea, Bogdan) ; Samide, A (Samide, Adriana), ELECTROCHEMICAL STUDY ON CORROSION RESISTANCE IN PHYSIOLOGICAL MEDIA OF NITINOL WIRE USED AS BIOIMPLANT, DIGEST JOURNAL OF NANOMATERIALS AND BIOSTRUCTURES, Volume: 8  Issue: 1  Pages: 35-41, Published: JAN-MAR 2013, WOS:000316441200004, ISSN: 1842-3582
 5. Lekston, Z (Lekston, Z.) ; Stroz, D (Stroz, D.) ; Jedrusik-Pawlowska, M (Jedrusik-Pawlowska, M.), Preparation and Characterization of Nitinol Bone Staples for Cranio-Maxillofacial Surgery, JOURNAL OF MATERIALS ENGINEERING AND PERFORMANCE, Volume: 21  Issue: 12  Pages: 2650-2656  Special Issue: SI, DOI: 10.1007/s11665-012-0372-3, Published: DEC 2012, WOS:000310466200025, ISSN: 1059-9495
 6. Arpak, B (Arpak, Bertan) ; Araz, K (Araz, Kenan) ; Nakas, I (Nakas, Ipek) ; Bor, S (Bor, Sakir) ; Nergiz, I (Nergiz, Ibrahim), THE MECHANICAL CHARACTERIZATION AND IN VIVO EVALUATION OF POROUS TiNi AS GRAFT MATERIAL, FUNCTIONAL MATERIALS LETTERS, Volume: 5  Issue: 3, DOI: 10.1142/S1793604712500233, Published: SEP 2012, WOS:000308498800005, ISSN: 1793-6047
 7. Olson, JL (Olson, Jeffrey L.) ; Shandas, R (Shandas, Robin) ; Erlanger, M (Erlanger, Michael), Development of a Minimally Invasive, Injectable, Shape Memory Suture and Delivery System, ANNALS OF BIOMEDICAL ENGINEERING, Volume: 40  Issue: 7  Pages: 1520-1529, DOI: 10.1007/s10439-012-0508-5, Published: JUL 2012, WOS:000305348500011, PubMed ID: 22258886, ISSN: 0090-6964, eISSN: 1573-9686
 8. Olson, JL (Olson, Jeffrey L.); Wei, LA (Wei, Leslie A.); Erlanger, M (Erlanger, Michael), Intraocular lens fixation with a 30-gauge injectable shape-memory alloy clip in a porcine eye, JOURNAL OF CATARACT AND REFRACTIVE SURGERY, Volume: 38  Issue: 6  Pages: 1105-1106, DOI: 10.1016/j.jcrs.2012.04.016, Published: JUN 2012, WOS:000305040000029, PubMed ID: 22624913, ISSN: 0886-3350
 9. Zbar, AP (Zbar, A. P.) ; Nir, Y (Nir, Y.) ; Weizman, A (Weizman, A.) ; Rabau, M (Rabau, M.) ; Senagore, A (Senagore, A.), Compression anastomoses in colorectal surgery: a review, TECHNIQUES IN COLOPROCTOLOGY, Volume: 16  Issue: 3  Pages: 187-199, DOI: 10.1007/s10151-012-0825-6, Published: JUN 2012, WOS:000304929000001, PubMed ID: 22534832, ISSN: 1123-6337
 10. Adldoost, H (Adldoost, Hamed) ; Jouibary, BR (Jouibary, Behnoush Rezaeian) ; Zabihollah, A (Zabihollah, Abolghassem), Design of SMA Micro-Gripper for Minimally Invasive Surgery, 2012 19TH IRANIAN CONFERENCE OF BIOMEDICAL ENGINEERING (ICBME), Book Group Author(s):IEEE, Pages: 79-82, Published: 2012, WOS:000325112400015, ISBN:978-1-4673-3130-2
 11. Olson, JL (Olson, Jeffrey L.) ; Velez-Montoya, R (Velez-Montoya, Raul); Erlanger, M (Erlanger, Michael), Ocular Biocompatibility of Nitinol Intraocular Clips, INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY & VISUAL SCIENCE, Volume: 53  Issue: 1  Pages: 354-360, DOI: 10.1167/iovs.11-8496, Published: JAN 2012, WOS:000302694500053, PubMed ID: 22064995, ISSN: 0146-0404
 12. Menovsky, T (Menovsky, T.) ; De Ridder, D (De Ridder, D.), A New Flexible and 360 degrees Rotating Shaft Needle-Holder for Microneurosurgery: Technical Note, MINIMALLY INVASIVE NEUROSURGERY, Volume: 54  Issue: 5-6  Pages: 274-275, DOI: 10.1055/s-0031-1286336, Published: DEC 2011, WOS:000301034600017, PubMed ID: 22278796, ISSN: 0946-7211
 13. Alvarez, K (Alvarez, Kelly) ; Nakajima, H (Nakajima, Hideo), Metallic Scaffolds for Bone Regeneration, MATERIALS, Volume: 2  Issue: 3  Pages: 790-832, DOI: 10.3390/ma2030790, Published: SEP 2009, WOS:000208140000007, ISSN: 1996-1944
 1. Ivanescu M, Bizdoaca Nicu George, Pana D , Dynamic control for a tentacle manipulator with SMA actuators, 2003 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ROBOTICS AND AUTOMATION, VOLS 1-3, PROCEEDINGS, Book Series: IEEE International Conference on Robotics and Automation ICRA, Pages: 2079-2084, DOI: 10.1109/ROBOT.2003.1241900, Published: 2003, WOS:000187419900333, ISBN:0-7803-7736-2, ISSN: 1050-4729
  1. Bieze Thor Morales, Largilliere Frederick, Kruszewski Alexandre, Zhang Zhongkai, Merzouki Rochdi, Duriez Christian, Finite Element Method-Based Kinematics and Closed-Loop Control of Soft, Continuum Manipulators, SOFT ROBOTICS, Volume:5  Issue: 3, DOI: 10.1089/soro.2017.0079, Published: JUN 2018, Early Access: APR 2018, WOS:000430152000001, PubMed ID: 29658827, ISSN: 2169-5172, eISSN: 2169-5180
  2. Falkenhahn, V (Falkenhahn, Valentin) ; Hildebrandt, A (Hildebrandt, Alexander) ; Neumann, RU (Neumann, Ruediger) ; Sawodny, O (Sawodny, Oliver), Dynamic Control of the Bionic Handling Assistant, IEEE-ASME TRANSACTIONS ON MECHATRONICS, Volume: 22  Issue: 1  Pages: 6-17, DOI: 10.1109/TMECH.2016.2605820, Published: FEB 2017, WOS:000395750100003, ISSN: 1083-4435, eISSN: 1941-014X
  3. Sadeghi, A (Sadeghi, A.); Mondini, A (Mondini, A.) ; Del Dottore, E (Del Dottore, E.); Mattoli, V (Mattoli, V.); Beccai, L (Beccai, L.); Taccola, S (Taccola, S.) ; Lucarotti, C (Lucarotti, C.) ; Totaro, M (Totaro, M.) ; Mazzolai, B (Mazzolai, B.), A plant-inspired robot with soft differential bending capabilities, BIOINSPIRATION & BIOMIMETICS, Volume: 12  Issue: 1, Article Number: 015001, DOI: 10.1088/1748-3190/12/1/015001, Published: FEB 2017, WOS:000391689900001, PubMed ID: 27997363, ISSN: 1748-3182, eISSN: 1748-3190
  4. Yip, MC (Yip, Michael C.); Camarillo, DB (Camarillo, David B.), Model-Less Hybrid Position/Force Control: A Minimalist Approach for Continuum Manipulators in Unknown, Constrained Environments, IEEE ROBOTICS AND AUTOMATION LETTERS, Volume: 1  Issue: 2  Pages: 844-851, DOI: 10.1109/LRA.2016.2526062, Published: JUL 2016, WOS:000413726900033, ISSN: 2377-3766
  5. Evangeliou, N (Evangeliou, Nikolaos); Tzes, A (Tzes, Anthony), Development of an SMA-actuated Redundant Robotic Platform for Minimally Invasive Surgery, 2016 6TH IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON BIOMEDICAL ROBOTICS AND BIOMECHATRONICS (BIOROB), Book Group Author(s):IEEE, Book Series: Proceedings of the IEEE RAS-EMBS International Conference on Biomedical Robotics and Biomechatronics, Pages: 353-358,Published: 2016, WOS:000392266900062, ISBN:978-1-5090-3287-7, ISSN: 2155-1782
  6. Walker Ian D., Choset Howie, Chirikjian Gregory S., Snake-Like and Continuum Robots, SPRINGER HANDBOOK OF ROBOTICS, Pages: 481-498, Published: 2016, WOS:000388837200028, Book DOI: 10.1007/978-3-319-32552-1, ISBN:978-3-319-32552-1; 978-3-319-32550-7
  7. Palmer, David, Cobos-Guzman, Salvador, Axinte Dragos, Real-time method for tip following navigation of continuum snake arm robots, ROBOTICS AND AUTONOMOUS SYSTEMS, Volume: 62  Issue: 10  Pages: 1478-1485, DOI: 10.1016/j.robot.2014.05.013, Published: OCT 2014, WOS:000341464300012, ISSN: 0921-8890, eISSN: 1872-793X
  8. Walker, Ian D., Robot Strings: Long, Thin Continuum Robots, 2013 IEEE AEROSPACE CONFERENCE, Book Group Author(s):IEEE, Book Series: IEEE Aerospace Conference Proceedings, Published: 2013, WOS:000320123901004, ISBN:978-1-4673-1811-2, ISSN: 1095-323X
 2. Pana Cristina Floriana, Bizdoaca Nicu George, Rescanu Ionut Cristian, Niculescu Marius, STRATEGY PLANNING FOR MIROSOT SOCCER'S ROBOT, PROCEEDINGS OF THE 8TH WSEAS INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED INFORMATICS AND COMMUNICATIONS, PTS I AND II: NEW ASPECTS OF APPLIED INFORMATICS AND COMMUNICATIONS, Book Series: Recent Advances in Computer Engineering, Pages: 411-+, Published: 2008, WOS:000265456100066, ISBN:978-960-6766-94-7, ISSN: 1790-5109
  1. Nadarajah Sivadev, Sundaraj Kenneth, A survey on team strategies in robot soccer: team strategies and role description, ARTIFICIAL INTELLIGENCE REVIEW, Volume: 40  Issue: 3  , Pages: 271-304, DOI: 10.1007/s10462-011-9284-0, Published: OCT 2013, WOS:000324554500004, ISSN: 0269-2821, eISSN: 1573-7462     
 3. Resceanu Ionut, Niculescu Marius, Bizdoaca, Nicu George, Pana Cristina, Remote Monitoring And Diagnosis of a Mechatronic System, PROCEEDINGS OF THE 8TH WSEAS INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED INFORMATICS AND COMMUNICATIONS, PTS I AND II: NEW ASPECTS OF APPLIED INFORMATICS AND COMMUNICATIONS, Book Series: Recent Advances in Computer Engineering, Pages: 234-+, Published: 2008, WOS:000265456100037, ISBN:978-960-6766-94-7, ISSN: 1790-5109
  1. Beaujean PP , Khoshgoftaar, TM, Sloan JC , Xiros N., Vendittis D., Monitoring Ocean Turbines: a Reliability Assessment, 15TH ISSAT INTERNATIONAL CONFERENCE ON RELIABILITY AND QUALITY IN DESIGN, PROCEEDINGS, Pages: 367-+, Published: 2009, WOS:000274260900074, ISBN:978-0-9763486-5-8
 4. Nicu George Bizdoaca, H. Hamdan, D. Selisteanu, "Fuzzy logic controller for a shape memory alloy tentacle robotic structure, 2nd International Conference on Information & Communication Technologies, 24-28 April 2006, in Information and Communication Technologies, 2006. ICTTA'06. 2nd, 2006, pp. 1688-1693, ISBN: 0-7803-9521-2, INSPEC Accession Number: 9061725, DOI: 10.1109/ICTTA.2006.1684639, Publisher: IEEE
  1. A. Khodayari, M. M. Kheirikhah, S. Rabiee, "Fuzzy PID controller design for snake robot based SMA actuators", Control System Computing and Engineering (ICCSCE) 2011 IEEE International Conference on, pp. 274-278, 2011.
  2. Alireza Khodayari, Maryam Talari, Mohammad Mahdi Kheirikhah, "Fuzzy PID controller design for artificial finger based SMA actuators", Fuzzy Systems (FUZZ) 2011 IEEE International Conference on, pp. 727-732, 2011
  3. Tianjiang Zheng, Yawei Yang, David T. Branson, Rongjie Kang, Emanuele Guglielmino, Matteo Cianchetti, Darwin G. Caldwell, Guilin Yang, "Control design of shape memory alloy based multi-arm continuum robot inspired by octopus", Industrial Electronics and Applications (ICIEA) 2014 IEEE 9th Conference on, pp. 1108-1113, 2014
  4. G. Sailalitha, G. Satheesh Kumar, S. Karthick, I.A. Palani, "Landau-Ginzburg-Devonshire based modelling and iterative learning compensation of phase transitioning smart material structure for 1 DOF oscillator application", Energy Communication Data Analytics and Soft Computing (ICECDS) 2017 International Conference on, pp. 109-113, 2017
  5. Marek Kciuka, Wojciech Kuchcika, Zbigniew Pilcha, Wojciech Kleinb, A novel SMA drive based on the Graham Clock escapement and resistance feedback, Sensors and Actuators A: Physical, Volume 285, 1 January 2019, Pages 406-413, https://doi.org/10.1016/j.sna.2018.11.044

 

>Iunie 2023
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
"Roboții vor prelua 40% din sarcinile casnice în maximum 10 ani, arată un studiu"
5/3/2023

"Roboții vor prelua 40% din sarcinile casnice în maximum 10 ani, arată un studiu" https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/robotii-vor-prelua-40-din-sarcinile-casnice-in-maximum-10-ani-arata-un-studiu-2267093

FOR-lighting-VIA-Technology
2/12/2022

"HELLA's Major Role in the History of Automotive Lighting Innovations", Mario Saure, global head of Lighting Electronics in HELLA. Mario Saure are o diplomă în Mecatronică obținută în Germania, iar în colectivul coordonat de el lucrează și absolvenți  de Mecatronică și Robotică de la Craiova. https://www.hella.com/hella-ro/ro/FOR-lighting-VIA-Technology

Burse sociale și de merit - sem. 2/2020-2021
18/5/2021

Vă invităm să consultați următoarele documente: - bursele sociale pentru sem. al II-lea aici   - bursele de merit pentru sem. al II-lea aici - criteriile de departajare aplicate aici