Prof. univ. dr. ing. Viorel Stoian

   

  Dl. Viorel Stoian este Prof. Dr. Ing. in domeniul Mecatronica si Robotica la Universitatea din Craiova. A absolvit Facultatea de Electrotehnica in 1983 cu titlul de inginer in profilul Automatizari din cadrul specializarii Automatizari si Calculatoare. Este doctor din anul 1998 in domeniul Sisteme Automate avandu-l coordonator pe Prof. Dr. Ing. Mircea Ivanescu de la Universitatea din Craiova. In cadrul Facultatii de Automatica, Calculatoare si Electronica preda urmatoarele cursuri: Aplicatii ale Sistemelor Robotice, Roboti, Dinamica Sistemelor Mecatronice, Baze de Date, Limbaje de Programare pentru Baze de Date.

      Activitatea sa de cercetare este concentrata in domeniile: sisteme neconventionale de control pentru sisteme robotice si mecatronice, modelarea si controlul robotilor hiper-redundanti, controlul robotilor in aplicatii speciale, modelarea, proiectarea si implementarea bazelor de date utilizand metode fuzzy. Este autorul a peste 25 de articole stiintifice, peste 100 lucrari stiintifice prezentate la conferinte si simpozioane nationale si internationale si a 12 carti sau manuale (autor sau co-autor). Are 2 brevete de inventie: Brevet de invenţie nr. 100 948 din 09.03.1988 si Brevet de invenţie nr. 103262 din 28.01.1989.

      De-a lungul activitatii a fost un participant activ in cadrul activitatilor de cercetare desfasurate de colective ale Facultatii de Automatica, Calculatoare si Electronica din Craiova si ale centrului de cercetare Mecatronica si Robotica. A fost, de asemenea, recenzor pentru: granturi CNCSIS, conferinta de la Bialistock, Polonia, teze de doctorat la Facultatea de Mecanica din Vilnius, Lituania. A participat in peste 30 de proiecte nationale cum ar fi: “Controlul robotilor in operatii de asistenta pentru persoane defavorizate”, “Dezvoltarea cunoaşterii asupra tehnologiilor de elaborare şi microprocesare a materialelor nanostructurate pentru componente ale MEMS”, “Proiectarea virtuală a unor aplicaţii mecatronice şi robotice specifice industriei automotive şi transporturilor”, etc.

      Un alt aspect semnificativ il constituie colaborarile cu organizatii industriale: FORD S.A. Craiova, ELPRECO S.A. Craiova, Fabrica de bere HEINEKEN S.A. Craiova, TERMOCENTRALE Craiova, POPECI S.A. etc

 • Aplicatii ale sistemelor robotice (Titular curs si aplicatii: Prof. Dr. Ing. Viorel Stoian)

Continutul cursului poate fi consultat in cele 2 carti-manual aflate la biblioteca Departamentului de Mecatronica si Robotica (2x10 exemplare):

 1. Viorel StoianRoboţi industriali. Aplicaţii-vol I, Editura Universitaria, Craiova, 2003-Editură CNCSIS, 268 pagini, ISBN 973-8043-158-8.
 2. Viorel StoianRoboţi industriali. Aplicaţii-vol II, Editura Universitaria, Craiova, 2006-Editură CNCSIS, 200 pagini, ISBN 973-8043-497-7.

 

 • Dinamica sistemelor mecatronice (Titular curs si aplicatii: Prof. Dr. Ing. Viorel Stoian)

Continutul cursului poate fi consultat in cartea-manual aflata la biblioteca Departamentului de Mecatronica si Robotica (10 exemplare) sau care poate fi achizitionata de la libraria facultatilor tehnice:

 1. Daniela Patrascu, Viorel Stoian, Cristina Resceanu, Dinamica sistemelor mecatronice și robotice.Teorie și aplicații, Editura Universitaria, Craiova, 2016-Editură CNCSIS, 254 pagini, ISBN 978-606-14-1092-7.

 

 • Baze de date (Titular curs: Prof. Dr. Ing. Viorel Stoian, Titulari aplicatii: S.l. dr. Ing. Daniela Patrascu, dr. Ing. Petrescu Aurel)

Continutul cursului poate fi consultat in cele 2 carti-manual aflate la biblioteca Departamentului de Mecatronica si Robotica (2x10 exemplare):

 1. Viorel StoianSQL. Aplicaţii, Editura Universitaria, Craiova, 2012-Editură CNCSIS, 134 pagini, ISBN 978-606-14-0549-7.
 2. Viorel StoianBaze de date. Interogari cu SQL Oracle, Editura Universitaria, Craiova, 2016-Editură CNCSIS, 116 pagini, ISBN 978-606-14-0944-0.

 

 • Limbaje de programare pentru baze de date (Titular curs si aplicatii: Prof. Dr. Ing. Viorel Stoian)

Continutul cursului poate fi consultat in cele 2 carti-manual aflate la biblioteca Departamentului de Mecatronica si Robotica (2x10 exemplare):

Continutul cursului poate fi consultat in cele 2 carti-manual aflate la biblioteca Departamentului de Mecatronica si Robotica (2x10 exemplare):

 1. Viorel StoianSQL. Aplicaţii, Editura Universitaria, Craiova, 2012-Editură CNCSIS, 134 pagini, ISBN 978-606-14-0549-7.
 2. Viorel StoianInterogari complexe cu SQL Oracle, Editura Universitaria, Craiova, 2017-Editură CNCSIS, 246 pagini, ISBN 978-606-14-1091-0.

A) CĂRŢI PUBLICATE

A1) Cărţi publicate în edituri

 1. Mircea Ivănescu, Mircea Nitulescu, Viorel Stoian, Nicu Bizdoaca, Sisteme neconvenţionale pentru conducerea roboţilor, Editura Universitaria, Craiova, 2002-Editură CNCSIS, 378 pagini, ISBN 973-8043-147-X.
 2. Viorel StoianRoboţi industriali. Aplicaţii-vol I, Editura Universitaria, Craiova, 2003-Editură CNCSIS, 268 pagini, ISBN 973-8043-158-8.
 3. Viorel StoianRoboţi industriali. Aplicaţii-vol II, Editura Universitaria, Craiova, 2006-Editură CNCSIS, 200 pagini, ISBN 973-8043-497-7.
 4. Viorel StoianSQL. Aplicaţii, Editura Universitaria, Craiova, 2012-Editură CNCSIS, 134 pagini, ISBN 978-606-14-0549-7.
 5. Viorel StoianBaze de date. Interogari cu SQL Oracle, Editura Universitaria, Craiova, 2016-Editură CNCSIS, 116 pagini, ISBN 978-606-14-0944-0.
 6. Daniela Patrascu, Viorel Stoian, Cristina Resceanu, Dinamica sistemelor mecatronice și robotice.Teorie și aplicații, Editura Universitaria, Craiova, 2016-Editură CNCSIS, 254 pagini, ISBN 978-606-14-1092-7.
 7. Viorel StoianInterogari complexe cu SQL Oracle, Editura Universitaria, Craiova, 2017-Editură CNCSIS, 246 pagini, ISBN 978-606-14-1091-0.

 

A2) Capitole de cărţi publicate în edituri

 1. Viorel Stoian, Mircea Ivanescu, Robot Control by Fuzzy Logic (chapter)22 pagini, (pp. 111-132), 2008, Chapter in Book: In Robotics, Automation and Control (I-Tech open access book), 450 pagini, I-Tech Education and Publishing KG, Kirchengasse 43/3, A-1070, Vienna, Austria, EU, http://www.i-techonline.com/. ISBN: 978-953-7619-17-6.

A3) Manuale şi materiale didactice publicate în reprografie

 1. Mircea Ivănescu, Mircea Niţulescu, Viorel Stoian, Doru Tudorancea, Dorina Purcaru, Dorin Popescu, Nicu Bîzdoaca, Robotica, îndrumar de laborator, Reprografia Universităţii din Craiova,1993, 164 pagini.
 2. Dorin Popescu, Nicu Bîzdoaca, Viorel Stoian, Doru Tudorancea, Automate programabile, îndrumar de laborator, Reprografia Universităţii din Craiova, 1996, 126 pagini.
 3. Dorian Cojocaru, Dorin Popescu, Viorel StoianProiectare asistata in Workspace-Manual cu aplicatii, Reprografia Universitatii din Craiova, 1998, 174 pagini.
 4. Viorel Stoian, Scheme logice de comandă - vol I, manual, Reprografia Universităţii din Craiova, 1999, 155 pagini.
 5. Viorel Stoian, Dorin Popescu, Dorian Cojocaru, Scheme logice de comandă - vol II , manual, Reprografia Universităţii din Craiova, 2000, 194 pagini.

 

B) ARTICOLE PUBLICATE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE SAU IN PROCEEDINGS-URILE CONFERINTELOR

B.1) Articole publicate în reviste de specialitate (selectie)

1. Ivanescu, M., Stoian, V., "Electro-rheological-Fluid-Based Control Robotic Systems", The Annals of the University of Craiova, Electrical and Control Engineering Series, No. 17 / 1993, pp. 79-87.

2. Stoian, V., "Electro-Rheological Materials and their Usage in Tentacle Robot Systems", Annals of the University of Craiova - Electrical Engineering Series, Year 20, No. 20, pp. 347-355, 1996.

3. Stoian, V., "Kinematics of Tentacle Robot with Applications to Grasping", Annals of the University of Craiova - Electrical Engineering Series, Year 20, No. 20, pp. 356-364, 1996.

4. Ivanescu, M., Stoian, V.,"A Robust Control System for Tentacle Arms", Annals of the University of Craiova - Electrical Engineering Series, Anul 21, nr. 21, 1997 (Aparut in Editura Universitaria, 1999), pp. 300-309, ISSN: 1223-530X.

5. Stoian, V.,"Multifingered Robot Hand Dynamics”, Annals of the University of Craiova - Electrical Engineering Series, Anul 21, nr. 21, 1997 (Aparut in Editura Universitaria, 1999), pp. 401-408, ISSN: 1223-530X.

6. Ivanescu, M., Stoian, V., "Electro-Rheological fluid controllers", Journal of Intelligent Material Systems and Structures, Editor James S. Sirkis, vol. 9, no. 8, august 1998, pp. 607-615, Publisher: Sage Publications, ISSN: 1045-389X.

7. Ivanescu, M., Stoian, V., "A Fuzzy Logic Controller for a Micro - Tentacle Manipulator with ER-Fluids", Buletinul stiintific al Universitatii "Politehnica" din Timisoara, Romania, Seria Automatica si Calculatoare, Special Issue Dedicated to the Third International Conference on Technical Informatics, CONTI '98, Timisoara, Romania, October 29-30, vol. 43 (57),  Number 1 of 4, pp. 9-16, ISSN: 1224-600X.

8. Ivanescu, M., Stoian, V., The Direct Sliding Mode Control Procedure for Multi-Chain Tentacle Robots in Cooperative Tasks", Buletinul Institutului Politehnic din Iasi, Sectia IV - Automatica si Calculatoare, 1998, Tomul XLIV (XLVIII), Fasc. 1-4, pag. 11-20, Editat de Universitatea Tehnica "Gh. Asachi", Iasi, ISSN: 1220-2169.

9. Mangra, M., Ivanescu, M., StoianV., Gingu, O., "Studies Concerning the Optimisation of the Ceramic Magnets Anisotrope Pressing", Proceedings of the 4th Asia Pacific Conference on Materials Processing, May 19-20 1999, Singapore, Journal of Materials Processing Technology, Editor: F. W. Travis, c ELSEVIER Science S.A., Volumes (issue): 89-90 (0) 1999, pp. 481-483, ISSN: 0924-0136 [Semimonthly, ELSEVIER SCIENCE SA, PO BOX 564, Lausanne, Switzerland, 1001].

 

10. Stoian, V., “A Parallelism between CNC Machine Tool Systems and Industrial Robot Systems”, Analele Universităţii din Craiova, Seria: Inginerie Electrică, Anul 26, nr. 26, vol. 2, pp. 235-243, Editura Universitaria, Craiova, 2002, ISSN: 1223-530X.

11. Stoian, V., Popescu, D., “Study on the Domains and Classes of Applications with Climbing, Walking, and Creeping Robots”, Analele Universităţii din Craiova, Seria: Inginerie Electrică, Anul 27, Nr. 27, vol. 1, pp. 330-337, Craiova, 2003, ISSN: 1223-530X.

12. Popescu, D., V. Stoian, D. Selişteanu, “Real Robot Remote Control versus Simulations“, Analele Universităţii din Craiova, Seria: Inginerie Electrică, Anul 27, Nr. 27, vol. 1, pp. 324-329, Craiova, 2003, ISSN: 1223-530X.

13. Ivanescu, M., Stoian, V., Patrascu, D., Pana, C., “A New Controller for a Multifingered Hand by Unconventional Technologies”, International Journal (Supplement 2004) Robotica & Management, Edited by Romanian Society for Industrial Robotics, pp. 39-43, ISSN 1453-2069.

14. Viorel Stoian, Nitulescu Mircea, Cristina Pana, “Hexapod Leg Control Algorithm in Fault Conditions”, Journal "Mechanika", No3 (71), 2008, pp. 57-61, ISSN: 1392-1207, (Bimonthly, ISSN: 1392-1207, Kaunas Univ Technol, Kestucio Str 27, Kaunas, Lithuania, 44312 - Thomson Scientific Master Journal List).

15. Nitulescu Mircea, Viorel Stoian, “Modelling and Control Aspects for a Type of Mobile Robot”, Journal "Mechanika", Nr. 1(69), 2008, pp. 54-58, ISSN: 1392-1207,  (Bimonthly, ISSN: 1392-1207, Kaunas Univ Technol, Kestucio Str 27, Kaunas, Lithuania, 44312 - Thomson Scientific Master Journal List).

16. Cristina Pana, Viorel Stoian, “A Fault-Tolerant Control System for a Hexapod Mobile Robot”, Acta Mechanica et Automatica Journal, quarterly volume 2 no. 3(5), 2008, pp. 80-85, ISSN: 1898-4088.

17. Viorel Stoian, Mircea Nitulescu, Cristina Pana, “Intelligent Live Environment Design with Assistive Robots for Vulnerable Persons”, Solid State Phenomena Journal, Vols. 147-149 (2009), pp. 86-94, ISSN: 1012-0394, online at http://www.scientific.net (http://www.ttp.net/1012-0394.html).

18. Viorel Stoian, “A Faster Method for Robotic Kinematic Modelling”, Annals of the University of Craiova, Series: Automation, Computers, Electronics and Mechatronics, Vol. 8 (35), No. 2, 2011, pp. 77-81, ISSN 1841-0626.

19. Viorel Stoian, “A New Fuzzy Algorithm for Mobile Robot Control on Trajectory Next to Obstacles”, International Journal “Robotica & Management”, Vol. 16, No. 2, pp. 45-48, December 2011, ISSN 1453-2069.

20.  Viorel Stoian, Daniel Strambeanu, “Modeling and Hybrid Control of a SRSHR Manipulator”, Annals of the University of Craiova, Series: Automation, Computers, Electronics and Mechatronics, Vol. 10 (37), No. 1, pp.70-75, 2013, ISSN 1841-0626 (tiparit si aparut in 2014).

21. Daniel Strambeanu, Viorel Stoian,”Mathematical Model of a Robotic Joint with a Damper with Smart Fluids”, Annals of the University of Craiova, Series: Automation, Computers, Electronics and Mechatronics, Vol. 10 (37), No. 2, pp.43-48, 2013, ISSN 1841-0626 (tiparit si aparut in 2015). http://ace.ucv.ro/anale/)

 1. www.scientific.net/AMM.822.311.

23. Nicolae Dumitru, Sorin Dumitru, Viorel Stoian, Ionut Daniel Geonea, “Vehicle Steering Mechanism Elastodynamic Analysis”, Applied Mechanics and Materials, Vol. 823 (2016), Cap. Current Solutions in Mechanical Engineering, pp. 241-246, Trans Tech Publications, Switzerland, doi: 10.4028/, ISSN print 1660-9336, ISSN cd 1660-9336, ISSN web 1662-7482, www.scientific.net/AMM.823.241.

 1. Viorel StoianVladu Ionel CristianVladu Ileana, “A new hyper-redundant arm and its control system”, Chapter in Book: Advances in Robot Design and Intelligent Control, Series Title: Advances in Intelligent Systems and Computing, series (vol.) no. 371, pp. 232-245, Theodor Borangiu (Ed.), Springer International Publishing, eBook ISBN: 978-3-319-21290-6, © 2016, softcover ISBN: 978-3-319-21289-0, Series ISSN: 2194-5357, DOI: 10.1007/978-3-319-21290-6, pp.: 287-296.

25. Stoian V., Vladu I.C. (2019) Hyper-Redundant Robot Control System in Compliant Motions. In: Aspragathos N., Koustoumpardis P., Moulianitis V. (eds) Advances in Service and Industrial Robotics, Cap 43, pp. 407-415. Series: Mechanisms and Machine Science, vol 67, Springer, Cham (RAAD 2018), DOIhttps://doi.org/10.1007/978-3-030-00232-9_43, Print ISBN: 978-3-030-00231-2, Online ISBN: 978-3-030-00232-9.

https://www.springer.com/gp/book/9783030002312;

 

B.2) Articole publicate în proceedings-urile unor conferinte de specialitate (selectie)

1.  Catrina, GH., Stoian, V., s.a., "Echipament de Comanda Numerica de pozitionare pe doua axe "NUMEROM" 720 D3", Simpozionul National de Teoria Sistemelor - editia a 5-a (SINTES 5), Craiova, 26-27 mai, 1988, vol. 1, pag. 78-84.

2.  Catrina, GH., Stoian, V., s.a., "Echipament de Comanda Numerica de pozitionare pe trei axe "NUMEROM" 720 D5", Simpozionul National de Teoria Sistemelor - editia a 5-a (SINTES 5), Craiova, 26-27 mai, 1988, vol.1, pag. 85-93.

3.  Nitulescu, M., Stoian, V., Popescu, D., Bizdoaca, M., "Extragerea anvelopei primare asociate unui obstacol sau grup de obstacole modelate prin multimi de puncte", Simpozionul National de Teoria Sistemelor - editia a 6-a (SINTES 6), Craiova, 28-29 martie, 1991, vol.III, pag. 53-56.

4.  Nitulescu, M., Stoian, V., Popescu, D., Bizdoaca, M., "Sur la formalisme general du probleme de la generation de trajectoires d'un robot mobile", The International Conference on Applied and Theoretical Electrotechnics - ICATE '91, Craiova, 21-23 noiembrie 1991, vol 1, E 14.

5.  Ivanescu, M., Stoian, V., "A ER-Fluids-Based Controller for a Tentacle Arm", Simpozionul National de Teoria Sistemelor, Robotica, Calculatoare si Informatica de proces (SINTES 7), Craiova, 20-21 mai 1994, vol. 1, pag. 173-189.

6.  Stoian, V."Extensie a metodei DH pentru determinarea MGD la structurile robotice. Aplicatie la un robot tentacular", Simpozionul national de teoria sistemelor-Robotica, calculatoare si Informatica de proces (SINTES 7), Craiova, 20-21 mai 1994, vol. 1, pag. 252-259.   

7.  Ivanescu, M., Stoian, V., "A Variable Structure Controller for a Tentacle Manipulator", Proceedings of the 1995 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA-1995), Nagoya, Japan, May 21-27, 1995, vol. 3, pp. 3155-3160, ISBN: 0-7803-1967-2.

8.  Ivanescu, M., Stoian, V., "A Variable Structure Controller with ER Fluid for a Tentacle Manipulator", Proceedings of the 3rd European Control Conference (ECC 95), Roma, Italia, 5-8 sept. 1995, vol. 2, pg. 1449-1454.

9.  Ivanescu, M., Stoian, V., "A Variable Structure Manipulator Arm", The International Association of Science and  Technology for Development - IASTED - Anaheim - Orlando, California, USA, Jan. 8-10, 1996.

10.  Ivanescu, M., Stoian, V., "A Sequential Distributed Variable Structure Controller for a Tentacle Arm", Proceedings of the 1996 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA’96), Minneapolis, Minnesota, April 1996, pp. 3701-3706, OMNIPRESS, ISBN: 0-7803-2990-2.

11.  Stoian, V., Popescu D, Tudorancea D, "The Inverse Kinematics for a Robot with a Tentacle Terminal", International Symposium on Systems Theory - Robotics, Computers and Process Informatics- SINTES 8, Craiova, Romania, June 6-7, 1996, Vol. 2, pp. 269-274.

12.  Ivanescu, M., Stoian, V., "A New Control Method for Tentacle Robots Using ER Fluids", International Symposium on Systems Theory - Robotics, Computers and Process Informatics - SINTES 8, Craiova, Romania, June 6-7, 1996, Vol. 2, pp. 120-133.

13.  Ivanescu, M., Stoian, V., "A Fuzzy Controller for a Tentacle Manipulator", Proceedings of the International Conference on Fuzzy Systems (FUZZY-IEEE'96), New Orleans, Louisiana, USA, September 8-11, 1996, Publisher: IEEE, vol. I, pp. 19-25.

14.  Stoian, V., "Controlul cinematic la un robot cu terminal tentacular decuplat", Simpozionul National de Robotica - editia a 13-a (SNR-13), Resita, 10-12 octombrie, 1996, vol.1, pag. 157-162.

15.  Ivanescu, M., Stoian, V., "A Micro-Tentacle Manipulator with ER-Fluids", The Micro-Robot World Cup Soccer Tournament, (MIROSOT’96), Proceedings, November 9-12, 1996, Taejon, KOREA, vol. 1, pp. 74-79.

16.  Ivanescu, M., Stoian, V."Electro - rheological Fluids - a New Technology for the Robot Control"Conferinta Internationala SIELMEC '97, 16-18 Octombrie, 1997, Chisinau, Republica Moldova.

17.  Bizdoaca, N., Stoian, V., "Magneto-rheological ankle for walking robot", IASTED International Conference on Computer Systems and Applications (CSA'98), Irbid, Jordan, March 30 - April 2, 1998.

18.  Ivanescu, M., Stoian, V., "A fuzzy control system for multiple cooperating tentacle robots", 1998 IEEE World Congress on Computational Intelligence - WCCI ' 98 (Proc. of the 1998 IEEE International Conference on Fuzzy Systems: FUZZ-IEEE'98), Anchorage, Alaska, May 4-9, 1998, vol 1, pp. 307-312, ISBN: 0-7803-4863-X.

19.  Ivanescu, M., Stoian, V., "A Control System for Cooperating Tentacle Robots", The 1998 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA'98), Katholieke Universiteit, Leuven, Belgium, May 16-21, vol. 2, pp.1540-1545, ISBN: 0-7803-4758-7.

20.  Ivanescu, M., Stoian, V., "Hyper-redundant Robot Control Using Fuzzy Logic", Intenational Symposium on Systems Theory, Robotics, Computers & Process Informatics - SINTES 9, June 4-6, 1998, Vol. I, pp. 250-255.

21.  Stoian, V., "Trajectory Planning for Hyper - Redundant Robots with Discrete Actuators", International Symposium on Systems Theory, Robotics, Computers & Process Informatics - SINTES 9, June 4-6, 1998, Vol. I, pp. 256-261.

22.  Ivanescu, M., Stoian, V., "Electro-rheological fluid controllers", Proceedings of the 4th European Conference on Smart Structures and Materials and 2nd International Conference on Micromechanics, Intelligent Materials and Robotics, July 6-8, 1998, Harrogate SPA, Near York, UK, edited by G. R. Tomlinson and W. A. Bullough, vol.1, pp. 225-232, ISBN: 0-7503-0547-9.

23. Ivanescu, M., Stoian,V., "A Fuzzy Controller for Multiple Hyper-Redundant Cooperative Robots", The 7th IFAC Symposium-Artificial Intelligence in Real-Time Control, Grand Canyon National Park, Arizona, USA, 5-8 October,1998 (Edited by Y.H. Pao & S.R. LeCair, Pergamon), vol.1, pp.112-117, ISBN: 0-08-043227-1.

24.  Ivanescu, M., Stoian, V., "A Controller for Hyper-Redundant Cooperative Robots", The 1998 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS '98), Victoria, B.C., Canada, 1998, October 13-17, pp. WA I-7 – WA I-12.

25. Ivanescu, M., Stoian, V., "Unconventional Robotic Control System with ER Fluids", Simpozionul National: ROBOTICA'98, Brasov, Romania, 5-7 Noiembrie, 1998, vol.3, pag. 287-290, Editura Universitatii Transilvania din Brasov, 1998, ISBN: 973-98796-1-6.

26. Stoian, V., "Sistem de conducere a robotilor hiper-redundanti in spatiul operational", Simpozionul National: ROBOTICA'98, Brasov, Romania, 5-7 Noiembrie, 1998, vol.3, pag. 295-298, Editura Universitatii Transilvania din Brasov,1998, ISBN: 973-98796-1-6.

27. Ivanescu, M., Stoian, V., The DSMC Procedure for Multi-Chain Tentacle Robots in Cooperative Tasks", Proceedings of the 6th International Symposium on Automatic Control and Computer Science (SACCS'98), November 20-21, 1998, Iasi, Romania, vol. I (Automatic Control), pp.166-170, Edit. Matrix ROM, Bucharest, ISBN: 973-9390-42-0.

28. Ivanescu, M., Stoian, V., Bizdoaca, N., Popescu, N.A., Popescu, D., “Robust FLC for Cooperative Robots”, Mechatronics Conference (ICRAM’99), 22-26 May 1999, Istanbul, Turkey, page 330.

29.  Ivanescu, M., Stoian,V., 1999, Fuzzy Controllers by Unconventional Technologies for Tentacle Arms, Book Series: Lecture Notes In Computer Science, Vol. 1625/1999/1/1, ISSN: 0302-9743 (Print) 1611-3349 (Online), Book: Computational Intelligence, ISBN: 978-3-540-66050-7, DOI: 10.1007/3-540-48774-3_28, Publisher: Springer Verlag Berlin/ Heidelberg, pp. 232-245.

30.  Ivanescu, M., Stoian,V., Bizdoaca, N., "A Robust FLC for Cooperative Robots", Proceedings of The 12th International Conference on Control Systems and Computer Science (CSCS12), May 26-29, 1999, Bucharest, vol. 1, pp. 281-286, ISBN: 973-96609-5-9.

31.  Ivanescu, M., Stoian,V., Bizdoaca, N., Popescu, N.A., Popescu, D., "A Robust Fuzzy System for Hyper - Redundant Cooperative Robots", (DYCONS99) - International Congress on Dynamics and Control of Systems, Ottawa, Canada, August 5-7, 1999 (Ref. #: DYCONS-06), pp. 734-739, ISBN: 574-88690-4-7.

32.  Ivanescu, M., Stoian,V., Bizdoaca, N., Popescu, N.A., Popescu, D., "A Robust Control System for Tentacle Robots in Cooperative Tasks", 7th  European Conference on Intelligent Techniques and Soft Computing (EUFIT’99), September 13-16, 1999, Aachen, Germany (Paper No.: 12701, Abstracts of the Papers & Proceedings on CD-ROM, pp.155 in Final Programme).

33.  Bizdoaca, N., Bizdoaca, E., Stoian, V., Diaconu, I., Petrisor, A., "Model matematic al lichidelor magneto-rheologice cu aplicabilitate in Robotica", A Doua Conferinta Internationala de Sisteme Electromecanice (SIELMEC'99), Chisinau, 8-9 oct., 1999, vol. 2, pp. 291-294, ISBN: 9975-944-30-2, c Agentia "Moldpres", CZU 621.3 + 061.3.

34.  Stoian, V., "Aplicatii cu robotul mobil SPIDER", Workshop: "Roboti mobili" (WMR), Craiova, 29-30 octombrie 1999 (lucrare prezentata, dar nepublicata).

35.  Stoian, V., "Analiza dinamica a unui robot biped", Workshop: "Roboti mobili" (WMR), Craiova, 29-30 octombrie 1999 (lucrare prezentata, dar nepublicata).

36.  Stoian, V., Cojocaru, D., Nedela, N., "A General Control Strategy for a Robot in Contact with the Environment", Proceedings of the International Symposium on System Theory, Automation, Robotics, Electronics and Instrumentation (SINTES 10 - Automation, Computers, Electronics), Craiova, May 25-26, 2000, pp. A225-A228, ISBN: 973-98836-6-4.

37.   Ivanescu, M., Vinatoru, M., Stoian, V., Iancu, E., "Robotic Arm Control", Proceedings of the International Symposium on System Theory, Automation, Robotics, Electronics and Instrumentation (SINTES 10 - Automation, Computers, Electronics), Craiova, May 25-26, 2000, pp. A177-A180, ISBN: 973-98836-6-4.

38. Cojocaru, D., Stoian, V., Manole, C., "Computer Aided Design of a Robotic Application", Proceedings of the International Symposium on System Theory, Automation, Robotics, Electronics and Instrumentation (SINTES 10 - Automation, Computers and Electronics), Craiova, May 25-26, 2000, pp. A205-A208, ISBN: 973-98836-6-4.

39.  Ivanescu, M., Vinatoru, M., Stoian, V., Iancu, E., "Robotic Arm Control in Fault Conditions", Proceedings of the IASTED International Conference Artificial Intelligence And Soft Computing, July 24-26, 2000, Banff, Canada, pp. 361-365, ISBN: 0-88986-292-3, ISSN: 1482-7913, (editor: M. H. Hamza). M. K. Hamza (Ed.): Artificial Intelligence and Soft Computing, July 24-26, 2000, Banff, Alberta, Canada. IASTED/ACTA Press 2000, ISBN 0-88986-292-3.

40. Ivanescu, M., Vinatoru, M., Stoian, V., Iancu, E., "Robotic Structure Control in Fault Conditions", Proceedings of the 2nd International Symposium on Robotics and Automation (ISRA'2000), November 10-12, 2000, Monterrey, N. L., Mexico, pp. 196-200 (Editors: Rene V. Mayorga, J.A. Rojas Estrada).

41.  Ivanescu, M., Vinatoru, M., Stoian, V., Iancu, E., "Experimental Results in Robot Control in Fault Conditions", Proceedings of the IASTED International Conference, Modelling, Identification and Control (MIC 2001), Volume II, pp. 668-673, Innsbruck, Austria, February 19-22, 2001, ISBN: 0-88986-316-4, ISSN: 1025-8973, ACTA Press, Anaheim, Calgary, Zurich (Editor: M.H. Hamza).

42.  Ivanescu, M., Bizdoaca, N., Diaconu, I, Cojocaru, D., Stoian, V."Intelligent Control System for Hyperredundant Robotic Architectures", Proceedings of the 13th International Conference on Control Systems and Computer Science (CSCS-13), vol. 1, pp. 204-209, Editura Politehnica Press, ISBN: 973-85237-1-0, May 31-June 2, 2001, Bucharest.

43. Zaharia, I., Bizdoaca, N., Diaconu, I., Stoian, V., “Structuri Robotice Comandate cu Microcontroler PIC16F84 (16C621)”, Proceedings of the 2nd National Workshop on Mobile Robots (WMRC 2001), vol. I, pp. 26-34, Editura Universitaria Craiova, ISBN: 973-8043-39-5, October 18-19, 2001, Craiova.

43.  Ivanescu, M., Stoian, V., Bizdoaca, N., "A non-conventional Controller for Electrorheological Fluid Actuated Walking Robot", Proceedings of the 5-th International Conference on Climbing and Walking Robots (CLAWAR 2002), Paris, France, September 25-27, 2002, vol I, pp. 203-210, Professional Engineering Publishing Limited, Bury St. Edmunds and London, UK, ISBN: 1-86058-380-6.

44. Vinatoru, M., Iancu, E., Stoian, V., "Control System of Robotic Manipulators in Fault Conditions", Proceedings of the National Conference of Robotics (CNR 2002), Craiova, 17-19.10.2002, Editura Universitaria Craiova, 2002, Vol. 1, pp.119-124, ISBN: 973-8043-165-5.

45.  Stoian, V., “Dynamic Model of a Damfer with ER Fluids used to Manipulators”, Proceedings of the National Conference of Robotics (CNR 2002), Craiova, 17-19.10.2002, Editura Universitaria, Craiova, 2002, pp. 320-324, ISBN: 973-8043-165-5.

46.  Stoian, V., “A Fuzzy Algorithm for Mobile Robot Control on a Trajectory next to the Obstacle Boundaries”, Proceedings of the 6-th International Conference on Climbing and Walking Robots and the Support Technologies for Mobile Machines (CLAWAR 2003), Catania, Italy September 17-19, 2003, Vol. 1, pp. 919-924, Professional Engineering Publishing Limited, Bury St. Edmunds and London, UK, ISBN: 1-86058-409-8.

47. Stoian, V., “Hybrid Control for a Snakelike Robot”, Proceedings of the 1st International Industrial Simulation Conference 2003 (ISC 2003), Valencia, Spain, June 9-11, 2003, Vol. 1, pp. 392-396, Edited by EUROSIS, Gent, Belgium, ISBN 90-77381-03-1.

48. Iancu, E., Vinatoru, M., Iancu, I., Stoian, V., “Robotic Leg Control in Fault Conditions”, Proceedings of the 14th International Conference on Control Systems and Computer Science (CSCS-14), Bucharest, Romania, July 2-5, 2003, Vol. 1, pp. 18-23, Editura Politehnica Press, Bucharest, 2003, ISBN: 973-8449-17-0, 973-8449-18-9.

49.  Stoian, V., Popescu, D., Sendrescu, D., “Flexible Manufacturing System Simulation Based on Virtual Reality”, IFAC International Workshop on Intelligent Assembly and Disassembly, Bucharest, October 9-11, 2003, Preprints, Ed. ANDOR TIPO, Bucharest, Vol. 1, pp. 239-244, Proceedings of the IFAC International Workshop on Intelligent Assembly and Disassembly, IFAC Publications Office, Elsevier Science LTD, Oxford, pp. 173-178, ISBN: 0 08 044065 7.

50. Ivanescu, M., Stoian, V., Bizdoaca, N.G., Pana, D., Pana, C., “A Fuzzy Controller for Snake-Type Cooperative Robots”, IFAC International Workshop on Intelligent Assembly and Disassembly, Bucharest, October 9-11, 2003, Preprints, Ed. ANDOR TIPO, Bucharest, Vol. 1, pp. 102-107.

51. Stoian, V., A Controller for Handicapped Men Vehicle Seat with ER-Fluid-Based Damper”, Proceedings of the International Symposium on System Theory – XIth Edition (SINTES 11), Craiova, 2003, Vol. 1, pp. 265-270, ISBN: 973-8043-415-5.

52. Popescu D., V. Stoian,  M. Nitulescu, D. Sendrescu, C. Ionete, "Real and Virtual Robotics Education at a Romanian Laboratory", Proceedings of the 15th EAEEIE Annual Conference on Innovation in Education for Electrical and Information Engineering, Sofia, Bulgaria, May 27-29, 2004, pp. 198-203, ISBN: 954-9518-22-1 (Edited by D. Dimitrov and S. Stefanova).

53. Stoian, V., Ivanescu, M., Popescu, D., Popescu, A.N., Popescu, D., “The Control of a Multifingered Hand Actuated with ER Fluids”, Proceedings (CD-ROM) of the IASME/WSEAS International Conference on “FLUID MECHANICS” (FLUIDS 2004), pp. 433-438, August 17-19, 2004, Corfu, Greece.

54. Stoian, V., Ivanescu, M., Bizdoaca, N., Popescu, A.N., Popescu, D., “A Non-conventional Controller for a Multifingered Hand Actuated with ER Fluids”, Europhysics Conference on Computational Physics 2004 (CCP 2004), Genova, Italia, 01-04 September 2004, Book of Abstracts, ECA Series, Vol. 28D, pp. 221-222, ISBN: 2-914771-19-3 (Editor: Giovanni Ciccotti).

55. Ivanescu, M., Stoian, V., Patrascu (Pana), D., Pana, C., “A New Controller for a Multifingered Hand by Unconventional Technologies”, Proceedings of the 2nd International Conference on Robotics (ROBOTICA 2004), 14-16 October 2004, Timisoara-Resita, Romania, pp. 93-94, Ed. InterGraf Resita, ISBN: 973-97258-3-X.

56. Popescu, D., Popescu, L., Stoian, V., “New Methods for Training in Automation on Unloading-Storage-Palletization Station”, Proceedings of the 2nd International Conference on Robotics (ROBOTICA 2004), 14-16 October 2004, Timisoara-Resita, Romania, pp. 161-162, Ed. InterGraf Resita, ISBN: 973-97258-3-X.

57. Stoian., V., “A Faster Method for Robot Modelling by Direct Kinematics Using Complete Kinematical Structure”, Proceedings of the 4th WSEAS Conference on Automatic Control, Modelling and Simulation, pp. 146-151, Prague, Czech Republic, 13-15 March 2005.

58. Ivanescu, M., Stoian, V., Popescu, D., Pana, C., “Fuzzy Logic Control for Mobile Robot Based on Artificial Potential Field Method”, Proceedings of the 15th International Conference on Control Systems and Systems and Computer Science (CSCS15) May 25-27, 2005, Bucharest, Romania, Vol. 1, pp. 555-560, ISBN: 973-8449-89-8, ISBN: 973-8449-90-1.

59. Ivanescu, M., Stoian, V., Iancu, I., Pana, D., “Control Method of a Medical Glove with Intelligent Actuators for a Human Hand with Disabilities”, Proceedings of the 14th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region (RAAD’05), May 26-28, 2005, Bucharest, Romania, pp. 261-266, ISBN: 973-718-241-3.

60. Bizdoaca, N., Bizdoaca, E., Petrisor, A., Diaconu, I., Pana, C., Stoian., V., Popescu, D., Niculescu, M., Patrascu, D., “Robotic Structure for High Risk Environment Inspection”, Proceedings of the 6th International Carpathian control Conference (ICCC’2005), May 24-27, 2005, Miskolc-Lillafured, Hungary, vol. 2, pp. 431-436, ISBN: 963-661-645 0.

61. Stoian., V., “Using Complete Kinematical Structure” in a Faster Method for Robot Kinematic Modelling”, Proceedings of the 3rd International Industrial Simulation Conference 2005 (ISC 2005), Fraunhofer Institute in Berlin, Germany, June 9-11, 2005, Vol. 1, pp. 63-67, Edited by EUROSIS-ETI, Gent, Belgium, ISBN 90-77381-18-X.

62. Stoian., V., Ivanescu, M., Stoian, E., Iancu, E., “A Fuzzy Controller for a Special Glove to a Hand with Disabilities”, Proceedings of the Second International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO-2005), September 14-17, 2005, Barcelona, Spain, vol. III, pp. 270-276, ISBN: 972-8865-30-9.

63. Mircea Ivanescu, Viorel Stoian, Cristina Pana, “Using Artificial Potential Field and Fuzzy Logic Methods for Mobile Robot Control”, Proceedings of the First International Conference on Optimization of the Robots and Manipulators (OPTIROB 2006), May 26-28th, 2006, Predeal, Romania, vol. I, pp. 173-177, ISBN: (10) 973-648-572-2, (13) 978-973-648-572-5.

64. Viorel Stoian, Nicu-George Bizdoaca, Cristina Pana,"Edutainment and Robotics - a Great Relationship", Proceedings of the 17-th International Annual Conference on Innovation in Education for Electrical and Information Engineering (EAEEIE 2006), Craiova, Romania, June 1st-3rd, 2006, vol. I, pp. 93-98, ISBN: (10) 973-742-350-X, (13) 978-973-742-350-4.

65. Nicu-George Bizdoaca, Viorel Stoian, Anca Petrisor, Cristina Pana, ”Efficient Distributed Curricula Using Multimedia Communications in Mechatronics Area - Smart Materials and Structures Topics”, Proceedings of the 17-th International Annual Conference on Innovation in Education for Electrical and Information Engineering, (EAEEIE 2006), Craiova, Romania, June 1st-3rd, 2006, vol. I, pp. 278-284, ISBN: (10) 973-742-350-X, (13) 978-973-742-350-4.

66. Viorel Stoian, Mircea Ivanescu, Elena Stoian, Cristina Pana, “Applications of the Hyper-Redundant Robotic Structures to Hands of the People with Great Disabilities”, Proceedings of the 4th Int. Industrial Simulation Conference 2006 (ISC 2006), University of Palermo, Italy, June 05-07, 2006, Vol. 1, pp. 472-476, Edited by EUROSIS-ETI, Gent, Belgium, ISBN 90-77381-26-0.

67. Viorel Stoian, Mircea Ivanescu, Elena Stoian, Cristina Pana, “Using Artificial Potential Field Methods and Fuzzy Logic for Mobile Robot Control”, Proceedings of the 12th International Power Electronics and Motion Control Conference (EPE-PEMC 2006), Portoroz, Slovenia, August 30-September 1, 2006, pp. 385-389, CD-ROM, ISBN: 1-4244-0121-6, IEEE Catalog number: O6EX1282.

68. Viorel Stoian, Cristina Pana, “Fuzzy Logic Algorithm for Mobile Robot Control”, Book of Proceedings of the 4th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO-2007), Vol. RA-1INSTICC PRESS, pp. 244-247, ISBN: 978-972-8865-83-2, Angers, France, May 9-12, 2007.

69. Viorel Stoian, Cristina Pana, “Using Robotic Systems in a Smart House for People with Disabilities”, Proceedings of the 5th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO-2008), INSTICC PRESS, Funchal, Madeira, Portugal, May 11-15, 2008, Vol. 2, pp. 281-286, ISBN 978-989-8111-31-9.

70. Viorel Stoian, Mircea Nitulescu, Cristina Pana, “Mobile Robot Control in a Smart House”, The 9th International Carpathian Control Conference (ICCC’2008), Sinaia, Romania, May 25-28, 2008, pp. 651-654, ISBN: 978-973-746-897.

71. Mircea Nitulescu, Viorel Stoian, Dorin Popescu, “Developing models in mobile robotics to improve the navigation accuracy”, The 9th International Carpathian Control Conference (ICCC’2008), May 25-28, 2008, Sinaia, Romania, pp. 446-449, ISBN: 978-973-746-897.

72. Viorel Stoian, Cristina Pana, “Assistant Mobile Robot Control for Vulnerable Persons in an Intelligent Kitchen”, The Third International Conference about Optimization of the Robots and Manipulators (OPTIROB 2008), May 30th-1th June 2008, Predeal, Romania, pp. 235-240, ISBN: 978-973-684-784-2.

73. Cristina Pana, Viorel Stoian, “Dynamic Model of n-legged robots”, The Third International Conference about Optimization of the Robots and Manipulators (OPTIROB 2008), May 30th-1th June 2008, Predeal, Romania, pp. 159-163, ISBN: 978-973-684-784-2.

74. Viorel Stoian, Mircea Nitulescu, Sorin Manoiu-Olaru, “Hybrid Control for a hyper-redundant Robot in a Climbing Task” , Proceedings of 15th International Conference on System Theory,Control and Computing – ICSTCC 2011,  October 14 - 16, 2011, Sinaia, România. Vol. 1, pp. 598-602 (557-561-??), Editura Politehnium, Iași, ISSN 2068 – 0465, ISBN 978-973-621-322-9.

75. Sorin Manoiu-Olaru, Mircea Nitulescu, Viorel Stoian , “Hexapod Robot. Mathematical Support for Modeling and Control”, Proceedings of the 15-th International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC-2011), Sinaia, Romania, October 14-16, 2011, pp. 329-334, ISBN: 978-973-621-322-9, ISSN: 2068-0465.

76. Vladu Ionel Cristian, Viorel Stoian, Ileana Vladu, Daniel Strîmbeanu, “Sensorial System for Hyper-Redundant Arm”, Proceedings of the 18th International Conference on System Theory, (ICSTCC-2014), Sinaia, Romania, October 17-19, 2014, DOI10.1109/ ICSTCC.2014.6982389; Page(s): 48 – 53; IEEE Conference Publications.

77. Viorel Stoian, Eugen Bobasu, “Control Algorithm for a Cooperative Robotic System in Fault Conditions”, Proceedings of the 12th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO-2015), Vol. 2, SCITE PRESS, pp. 281-288, ISBN: 978-989-758-123-6, Colmar, Alsace, France, July 21-23, 2015.

78. Vladu Ionel CristianViorel StoianVladu I., "Hybrid Control System for the Hyper Redundant Arm HHR in Creeping Movements", Proceedings of the 2015 International Conference Applied Mathematics, Computational Science & Engineering (AMCSE 2015), Mathematical Models and Computational Methods, 2nd Edition, Agios Nikolaos, Crete, Greece, October 17-19, 2015, Series: Mathematics and Computers in Science and Engineering Series 55, ISSN: 2227-4588, ISBN: 978-1-61804-350-4.

80. Dorin Popescu, Viorel Stoian, Anca Petrisor, Razvan Popescu, “Virtual Engineering for Mechatronics Laboratory”, Proceedings of the 6th 2015 International Conference on Computational Mechanics and Virtual Engineering, (COMEC 2015), pp. 316-321, October 15-16, 2015, Brasov, Romania.

81. Ionel Cristian Vladu, Daniela Roșca, Nicu Bîzdoacă, Viorel Stoian, “Dynamic control of pneumatic actuator system”Proceedings of the 18th International Conference “Scientific research and education in the air force” (AFASES 2016), May 26-28, Brașov, Romania, pp. 399-404, DOI: 10.19062/2247-3173.2016.18.1.54.

82. Vladu Ionel CristianViorel Stoian, "Unconventional Actuating and Control System for Hexapod Robot”, Proceedings of the 2016 International Conference on Theoretical Electricity (ICATE 2016), IEEE Catalog No. CFP1699S-USB, Sectiunea RS3, lucrarea 3.9, ISBN: 978-1-4673-8561-9, October 6-8, 2016, Craiova, Romania.

83.  Viorel Stoian, Ionel Cristian VladuA Control Algorithm for Hexapod Mobile Robot Gait in Fault Conditions, 20th International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC 2016), Book Series: Proceedings of the International Conference on System Theory Control and Computing, Pages: 349-354, Published: 2016, 20th International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC), Location: Sinaia, ROMANIA, Date: OCT 13-15, 2016, Accession Number: WOS: 000391609900060, ISBN: 978-1-5090-2720-0, ISSN: 2372-1618. IEEE Conference Publications.

84. Viorel Stoian, Nicolae Dumitru, Sorin Dumitru, “A Control Algorithm for Autonomous Electric Vehicle by Fuzzy Logic”, Proceedings of the 4th International Conference on Advances in Engineering & Management (ADEM 2016) (Abstracts), Ed. Universitaria, pp. 67-68, Drobeta-Turnu Severin, Romania, November, 17th -18th 2016, ISSN: 2537-4443; ISSN-L: 2537-4443.

85. Vladu Ionel Cristian, Stoian Viorel, “Hyper-Redundant Arm with ER Fluid Based Actuator and Control System”, 22nd International Conference on System Theory, Control and Computing (ICSTCC 2018), October 10-12, 2018, Sinaia, Romania, ISBN: 978-1-5386-4443-0, Published in: 2018 22nd International Conference on System Theory, Control and Computing, pp: 317-322. Added to IEEE Xplore: 22 November 2018. ISBN Information: Print on Demand (PoD) ISSN: 2372-1618, DOI: 10.1109/ICSTCC.2018.8540647, Publisher: IEEE.

 

>Martie 2023
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
272812345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
"Roboții vor prelua 40% din sarcinile casnice în maximum 10 ani, arată un studiu"
5/3/2023

"Roboții vor prelua 40% din sarcinile casnice în maximum 10 ani, arată un studiu" https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/robotii-vor-prelua-40-din-sarcinile-casnice-in-maximum-10-ani-arata-un-studiu-2267093

FOR-lighting-VIA-Technology
2/12/2022

"HELLA's Major Role in the History of Automotive Lighting Innovations", Mario Saure, global head of Lighting Electronics in HELLA. Mario Saure are o diplomă în Mecatronică obținută în Germania, iar în colectivul coordonat de el lucrează și absolvenți  de Mecatronică și Robotică de la Craiova. https://www.hella.com/hella-ro/ro/FOR-lighting-VIA-Technology

Burse sociale și de merit - sem. 2/2020-2021
18/5/2021

Vă invităm să consultați următoarele documente: - bursele sociale pentru sem. al II-lea aici   - bursele de merit pentru sem. al II-lea aici - criteriile de departajare aplicate aici