Laboratorul asigură suportul logistic pentru desfăşurarea activităţilor practice la mai multe discipline cu tematica Robotică şi Sisteme flexibile de fabricaţie pentru studenţii Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică, şi ai Facultăţii de Inginerie Electrică. Laboratorul dispune de mai multe sisteme şi echipamente industriale şi didactice specializate (roboţi, manipulatoare, automate programabile, simulatoare, sisteme flexibile de fabricaţie), tehnică de calcul, software general şi specializat, echipamente didactice moderne de videoprezentare şi aer conditionat. Tot aici se desfăşoară activităţi de cercetare ştiinţifică, inclusiv doctorale.

Instalații și echipamente reprezentative:

- Robot ABB IRB 1400

- Instalație hidraulică educațională H118/1D

- Robot educațional DIDACTA PD5D/NT

- Sistem robot educațional DIDACTA RD5E

- Sistem flexibil de fabricație ESHED (didactic) compus din:

  • Mașină unealtă cu comandă numerică EMCO

  • Robot Scorbot ER V

  • Robot Scorbot ER VII

  • Conveior ESHED

  • Magazie automată ESHED

- Celulă flexibilă didactică automată de ambalat în recipiente – FESTO / SIEMENS

- Sistem flexibil de asamblare FESTO (didactic) compus din:

  • Robot didactic MITSUBITSHI

  • Celulă flexibilă de asamblare FESTO (model didactic)

  • Conveior FESTO

- Sistem robotic hexapod) CH3-R Combo Kit for Bot Board/SSC-32/BA28 si PS2 Controller

- Robot mobil biped BRAT Combo Kit for PC (serial port)

- Sisteme de roboți mobile (JOHUCO, MONDOTRONICS, LYNXMOTION)

- Robot mobil LAPMAX

- Automate programabile (SIEMENS, IDEC-IZUMI)

- Rețea de calculatoare și dispozitive periferice

FOR-lighting-VIA-Technology
2/12/2022

"HELLA's Major Role in the History of Automotive Lighting Innovations", Mario Saure, global head of Lighting Electronics in HELLA. Mario Saure are o diplomă în Mecatronică obținută în Germania, iar în colectivul coordonat de el lucrează și absolvenți  de Mecatronică și Robotică de la Craiova. https://www.hella.com/hella-ro/ro/FOR-lighting-VIA-Technology

Burse sociale și de merit - sem. 2/2020-2021
18/5/2021

Vă invităm să consultați următoarele documente: - bursele sociale pentru sem. al II-lea aici   - bursele de merit pentru sem. al II-lea aici - criteriile de departajare aplicate aici 

Selecție candidați pentru mobilități Erasmus+ pe perioada sem. I/2021-2022
18/5/2021

Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică, organizează o selecţie a studenților pentru acordarea de burse ERASMUS+ în timpul semestrului I al anului universitar 2021-2022. Selecţia se va desfăşura în data de 24 martie 2021 și va consta într-un test scris plus interviu opțional. Pot participa la aceasta selecție toţi studenţii interesaţi, nivel licență, master sau doctorat, cu condiţia ca la momentul selecţiei (şi, ulterior, la momentul plecării în mobilitate) să fie integralişti sau să fi avut rezultate școlare bune în semestrul/anul precedent. Proba presupune testarea aptitudinilor studenţilor în domeniul limbii engleze (eventual și franceză/italiană/spaniolă) şi a cunoştinţelor teoretice din domeniul de studiu (în ordine alfabetică, domeniile de studiu specifice A.C.E.: calculatoare și tehnologia informației, inginerie electronică, telecomunicații și tehnologia ... Citește ...