S.l. dr. ing. Cristina Floriana Reșceanu

A. Teza de doctorat

 

Titlu: Algoritmi de conducere a roboților pășitori în regim de defect’’

Instituţia Organizatoare: Universitatea din Craiova

Conducător științific: Prof. Dr. Ing. Mircea Ivănescu

Anul susținerii: 2008

Domeniul: Automatica

 

B. Cărţi si capitole în cărţi publicate

 

1.

Cristina Resceanu (Pană) – „Algoritmi de conducere în condiții normale și de defect a roboților pășitori comandați de la distanță”, Editura Universitaria, Craiova 2013, ISBN:978—606-14-0626-5, (213 pag)

 

2.

Daniela Patrascu, Viorel Stoian, Cristina Resceanu (Pană), 2016, Dinamica sistemelor mecatronice și robotice.Teorie și aplicațiiEditura Universitaria, Craiova, 260 pag., ISBN 978-606-14-1092-7 (255 pag)

 

3.

Cojocaru D., Vladu, C., Pană, C., Pătraşcu Pană, D., Proiectare asistată, Editura Universitaria, 2007, ISBN 978-973-742-866-0, (360 pag)

 

4.

Ionut Resceanu, Nicu Bizdoaca, Elvira Bizdoaca, Cristina Resceanu (Pană) – „Programare in Java”, Editura Universitaria, Craiova 2011, ISBN:978—606-14-0119-2 (155 pag)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Proiecte de cercetare

 

Director/responsabil grant/proiect

 

1.

Algoritmi de conducere a robotilor păşitori în regim de defect – grant CNCSIS PN II Resurse Umane, cod TD 29-2007, director grant Cristina Pană

 

2.

“Conducerea inteligentă şi distribuită a 3 sisteme autonome complexe integrate în tehnologii emergente către asistare personală medico-socială şi deservire de linii de fabricaţie flexibilă de precizie” - PN III program Dezvoltarea sistemului national de cercetare-dezvoltare, contract 78 PCCDI/2018, NR.INTERN AU 11-18-02, Responsabil UCV: Dorian Cojocaru

Denumire subproiect P1:"Proiectarea, modelarea și simularea în funcționare a configurațiilor distribuite de senzori și sisteme servoing vizuale de pe sistemele autonome complexe (CAS-SI, CAS-ARP, CAS-VAM) destinate tehnologiilor de asistare personală medico-socială, intra/extra spital și acasă”, Director P1: Cristina Reșceanu (Pană)        

 

3.

”Cercetări privind realizarea unui sistem eficient și cu noxe reduse de mobilități urbane de tip carpooling” în cadrul proiectului Intelligent Energy – Europe (IEE), “Changing Habits for Urban Mobility Solutions”, acronym: CHUMS, call Identifier IEE/13/648  CHUMS, CONTRACT DE CERCETARE Nr. UCv 1C/05.01.2016 – responsabil tehnic UCV: Cristina Reșceanu (Pană)

 

 

Membru în echipă grant/proiect

 

4.

Platforme robot-vedere artificială autonome, inteligente de calificare, sortare/prelucrare/ambalare şi inspecţie de calitate a produselor cu arhitectură de control holonic, orientate pe servicii, bazată pe trasaturi – SOFHICOR, Nr. 11-042/18.09.2007, PN II parteneriate (M. Ivănescu)

 

5.

Sisteme avansate de comunicaţii mobile pentru platforme robotice reconfigurabile, autonome (SACOM) ; UCV = coordonator, CEEX nr. 96 – CEEX II-03/31.07.2006

 

6.

Controlul şi integrarea tehnologică a materialelor şi structurilor inteligente, CEEX 259/2006 (I. Diaconu)

               

7.

Platformă de control holonic al fabricaţiei cu roboţi multipli şi vedere artificială integrată pentru condiţionarea materialelor – RVHOLON, CEEX  nr 146 / 20.07.2005, sub. 30 / 17.07 2005 (M. Ivănescu)

 

8.

Platformă multimedia pentru instruire, cercetare și dezvoltare de aplicații în mecatronică și automatic, contract nr. 10/15.09.2007, tip: Platforme/Laboratoare de formare și cercetare interdisciplinare, director de proiect: M. Ivănescu,

 

9.

Partajarea resurselor de instruire si de cercetare, CEEX 24-I03, modulul I (M. Ivănescu)

 

10.

Dezvoltarea cunoaşterii asupra tehnologiilor de elaborare şi microprocesare a materialelor nanostructurate pentru componente ale MEMS - Coordonator: Univ. din Craiova

Perioada: 2006-2008

 Acronim: PRONANOMAT

 

11.

Promovarea cercetarii in automatica si robotica in scopul integrarii in retele europene si internationale de ceretare

 

12.

Revitalizare și modernizare mașina de măsurat în coordinate, Program Relansin, contract nr. 1939 din 15.09.2004, (M. Ivănescu)

 

13.

Cercetări privind miniroboții mobile cu locomoție bazată pe mișcare pendulară – Robopend, contract nr. 90 din 31.07.2006, contract nr. 146/20.07.2006, tip CEEX (M. Ivănescu)

 

  • Analiza și sinteza dispozitivelor numerice
  • Fundamente audio-video
  • Sisteme robotice medicale

Articole în reviste ISI și lucrări în volumele unor manifestări științifice indexate ISI

 

 

Articole în reviste cotate ISI (criteriul CDI-ART)

1

Cooperative Robot Structures Modeled After Whale Behavior and Social Structure

Author(s):  Resceanu, IC (Resceanu, Ionut Cristian)1 ] Resceanu, Pana  CF (Resceanu, Cristina Floriana)1 ] Bizdoaca, NG (Bizdoaca, Nicu-George)1 ] Calugaru, GC(Calugaru, George-Cristian)1 ]

International Journal of Computers, Communications & Control (IJCCC), INT J COMPUT COMMUN, ISSN 1841- 9836; E-ISSN 1841-9844, 7(5):945-956, December, 2012

(http://univagora.ro/jour/index.php/ijccc/article/view/1354

http://dzitac.ro/files/ijccc/jcr.png)

2.

Hexapod leg control algorithm in fault conditions

Author(s):  Stoian, V.; Nitulescu, M.; Pana, C.

MECHANIKA   Issue: 3   Pages: 57-61   Published: 2008

(https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=MarkedList&qid=34&SID=E6x6gRFFhGf2ztmR3JO&page=1&doc=5&colName=WOS)

 

 

Articole în alte publicaţii indexate ISI

 

3.

Using robotic systems in a smart house for people with disabilities

                Author(s): Stoian, Viorel; Pana, Cristina

                Book Editor(s): Filipe, J; Cetto, JA; Ferrier, JL

                Conference: 5th International Conference on Informatics in Control, Automation and                 Robotics Location: Funchal, PORTUGAL Date: MAY 11-15, 2008  Sponsor(s): Inst Syst & Technol                 Informat, Control & Commun; Univ Madeira; IEEE Syst, Man & Cybernet Soc; Int Federat Automat                 Control; Assoc Advancement Artificial Intelligence

                Source: ICINCO 2008: PROCEEDINGS OF THE FIFTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON                 INFORMATICS IN CONTROL, AUTOMATION AND ROBOTICS, VOL RA-2: ROBOTICS AND                 AUTOMATION, VOL 2  Pages: 281-286  Published: 2008

(https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=MarkedList&qid=30&SID=E6x6gRFFhGf2ztmR3JO&page=1&doc=4&colName=WOS)

4.

Fuzzy logic algorithm for mobile robot control

                Author(s): Stoian, Viorel; Pana, Cristina

                Book Editor(s): Zaytoon, J; Ferrier, JL; Cetto, JA; et al.

                Conference: 4th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics Location: Angers, FRANCE Date: MAY 09-12, 2007 
                Sponsor(s): Inst Syst & Technol Informat, Control & Commun; Univ Angers; Int Federat Automat                 Control; GDR MACS; CNRS; EEA; Assoc Advancement Artificial Intelligence

                Source: ICINCO 2007: PROCEEDINGS OF THE FOURTH INTERNATIONAL CONFERENCE ON                 INFORMATICS IN CONTROL, AUTOMATION AND ROBOTICS, VOL RA-1: ROBOTICS AND                 AUTOMATION, VOL 1  Pages: 244-247  Published: 2007

Times Cited: 0 (from All Databases)

(https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=MarkedList&qid=34&SID=E6x6gRFFhGf2ztmR3JO&page=2&doc=11&colName=WOS)

5.

Using artificial potential field methods and fuzzy logic for mobile robot control

                Author(s):  Stoian, V (Stoian, Viorel); Ivanescu, M (Ivanescu, Mircea); Stoian, E (Stoian, Elena); Pana,                 C (Pana, Cristina)

                Book Group Author(s): IEEE

                Conference: 12th International Power Electronics and Motion Control Conference Location: Portoroz,                 SLOVENIA Date:AUG 30-SEP 01, 2006

                Source: 2006 12TH INTERNATIONAL POWER ELECTRONICS AND MOTION CONTROL CONFERENCE,                 VOLS 1-4  Book Series: International Power Electronics and Motion Control Conference EPE                 PEMC   Pages: 1841-1845   Published:2006

(https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=MarkedList&qid=34&SID=E6x6gRFFhGf2ztmR3JO&page=2&doc=12&colName=WOS)

6.

Applications of the hyper-redundant robotic structures to hands of the people with great disabilities

                Author(s): Stoian, V (Stoian, Viorel); Ivanescu, M (Ivanescu, Mircea); Stoian, E (Stoian, Elena); Pana,                 C (Pana, Cristina)

                Conference: 4th International Industrial Simulation Conference Location: Univ Palermo, Palermo,                 ITALY Date: JUN 05-07, 2006 
                Sponsor(s): AEKI; CREAX; Ghent Univ; ENSAIT; TU Ilmenau; ICAR CNR; UPV

                Source: 4th International Industrial Simulation Conference 2006  Pages: 472-476   Published: 2006

(https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=MarkedList&qid=34&SID=E6x6gRFFhGf2ztmR3JO&page=2&doc=14&colName=WOS)

7.

Fault-tolerant gaits of quadruped robot on a constant-slope terrain

                Author(s): Pana, C. F.; Resceanu, I. C.; Patrascu, D. V.

                Book Editor(s): Miclea, L; Stoian, I

                Conference: IEEE International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics (AQTR                 2008) 

Location: Cluj Napoca, ROMANIA Date: MAY 22-25, 2008 
                Sponsor(s): IEEE Comp Soc, TTTC

                Source: 2008 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON AUTOMATION, QUALITY AND TESTING,                 ROBOTICS (AQTR 2008), THETA 16TH EDITION, VOL I, PROCEEDINGS  Pages: 222-                226   DOI: 10.1109/AQTR.2008.4588739   Published:2008

(https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=MarkedList&qid=34&SID=E6x6gRFFhGf2ztmR3JO&page=1&doc=3&colName=WOS)

8.

Mathematical model and conventional control for a shape memory alloy tendon actuated tentacle robot

                Author(s): Bizdoaca, NG (Bizdoaca, N. G.); Petrisor, A (Petrisor, A.); Patrascu, D (Patrascu, D.); Pana, C                 (Pana, C.);Vasile, C (Vasile, C.)

                Editor(s): Miclea, L; Stoian, I

                Source: 2006 IEEE-TTTC International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics, Vol 2,                 Proceedings  Pages: 243-248   Published: 2006

                Conference: IEEE-TTTC International Conference on Automation, Quality and Testing, Robotics Location:                 Cluj Napoca, ROMANIA Date: MAY 25-28, 2006

(https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=MarkedList&qid=34&SID=E6x6gRFFhGf2ztmR3JO&page=2&doc=13&colName=WOS)

9.

Developing a framework for websites with international audience

                Author(s): Resceanu, IC (Resceanu, Ionut Cristian)1 ] Resceanu Pana, CF , (Resceanu,       Cristina Floriana)[ 1 ] Simionescu, SM (Simionescu, Sabin Mihai)2 ]

Edited by:Petre, EBrezovan, M

2013 17TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SYSTEM THEORY, CONTROL AND COMPUTING (ICSTCC)

Pages: 453-458

Published: 2013

Conference

Conference: 17th International Conference System Theory, Control and Computing (ICSTCC)

Location: Sinaia, ROMANIA

Date: OCT 11-13, 2013

(https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=MarkedList&qid=34&SID=E6x6gRFFhGf2ztmR3JO&page=1&doc=1&colName=WOS)

10.

Strategy planning for mirosot soccer's robot

                Author(s):  Pana, Cristina Floriana; Bizdoaca, Nicu George; Rescanu, Ionut Cristian; et al.

 Conference: 8th WSEAS International Conference on Applied Informatics and Communications Location: Rhodes, GREECE Date: AUG 20-22, 2008

Sponsor(s): WSEAS

Proceedings Of The 8th Wseas International Conference On Applied Informatics And Communications, Pts I And Ii: New Aspects Of Applied Informatics And Communications   Book Series: Recent Advances in Computer Engineering   Pages: 411-+   Published: 2008

(https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=MarkedList&qid=34&SID=E6x6gRFFhGf2ztmR3JO&page=1&doc=9&colName=WOS

11.

Locomotion of legged robot with locked joint

               Author(s):  Pana, Cristina Floriana ; Rescanu, Ionut Cristian; Niculescu, Marius; et al.

Conference: 8th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation Location: Rhodes, GREECE Date: AUG 20-22, 2008

Sponsor(s): WSEAS

Proceedings Of The 8th Wseas International Conference On Systems Theory And Scientific Computation (Istac'08): New Aspects Of Systems Theory And Scientific Computation   Book Series: Mathematics and Computers in Science and Engineering   Pages: 172-+   Published: 2008

(https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=MarkedList&qid=34&SID=E6x6gRFFhGf2ztmR3JO&page=1&doc=10&colName=WOS)

12.

Internet comunication in real time systems

                Author(s):Resceanu, Ionut; Niculescu, Marius; Pana, Cristina

Conference: 6th WSEAS International Conference on Applied Electromagnetics, Wireless and Optical Communications Location: Trondheim, NORWAY Date: JUL 02-04, 2008

Sponsor(s): WSEAS

Proceedings Of The 6th Wseas International Conference On Applied Electromagnetics, Wireless And Optical Communications (Elecrtroscience '08): Advanced Topics On Applied Electromagnetics, Wireless And Optical Communications   Book Series: Recent Advances in Electrical Engineering   Pages: 155-160   Published: 2008

(https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=MarkedList&qid=34&SID=E6x6gRFFhGf2ztmR3JO&page=1&doc=6&colName=WOS)

13.

Remote Monitoring And Diagnosis of a Mechatronic System

                      Author(s): Resceanu, Ionut; Niculescu, Marius; Bizdoaca, Nicu George;  Pana, Cristina

Conference: 8th WSEAS International Conference on Applied Informatics and Communications Location: Rhodes, GREECE Date: AUG 20-22, 2008

Sponsor(s): WSEAS

Proceedings Of The 8th Wseas International Conference On Applied Informatics And Communications, Pts I And Ii: New Aspects Of Applied Informatics And Communications   Book Series: Recent Advances in Computer Engineering   Pages: 234-+   Published: 2008

(https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=MarkedList&qid=34&SID=E6x6gRFFhGf2ztmR3JO&page=1&doc=7&colName=WOS)

14.

Wireless Communication for Monitoring a Telerobotic Systems

                          Author(s): Resceanu, Ionut; Niculescu, Marius; Pana, Cristina

Conference: 8th WSEAS International Conference on Applied Informatics and Communications Location: Rhodes, GREECE Date: AUG 20-22, 2008

Sponsor(s): WSEAS

Proceedings Of The 8th Wseas International Conference On Applied Informatics And Communications, Pts I And Ii: New Aspects Of Applied Informatics And Communications   Book Series: Recent Advances in Computer Engineering   Pages: 405-+   Published: 2008

(https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=MarkedList&qid=34&SID=E6x6gRFFhGf2ztmR3JO&page=1&doc=8&colName=WOS)

 

 

 

Articole și publicații științifice BDI

 

 

Articole indexate SCOPUS

 

1.

Control algorithms for multi-legged robots in fault conditions using fuzzy logic,

                Author(s): Resceanu (Pana)Cristina,

                15th International Conference on System Theory and Control Joint Conference SINTES 15, SACCS 11, SIMSIS 15 Sinaia, Romania, October 14 - 16, 2011

(https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-83455223604&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=4b869d64e39dfdd89204657d763c0e05&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2854684938700%29&relpos=4&citeCnt=2&searchTerm=)

2.

Young Engineers Involved in Education and Research        

               Author(s): Cojocaru, D., Manta, F.L., Resceanu, C., Pana, D.P.             

             2018 28th EAEEIE Annual Conference, EAEEIE 2018, 13 November 2018, Article number 8534208, 28th European Association for Education in Electrical and Information Engineering Annual Conference, EAEEIE 2018; Menntasetrio vio LaekinnHafnarfjordur; Iceland; 26 September 2018 through 28 September 2018; Category numberCFP1896D-ART; Code 142510

(https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85059016807&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=4b869d64e39dfdd89204657d763c0e05&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2854684938700%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=)

3.

SaaS solutions for small-medium businesses: Developer’s perspective on creating new SaaS products

         Author(s): Ionut RESCEANU, Cristina RESCEANU,  Sabin SIMIONESCU

         18th International Conference System Theory, Control and Computing (ICSTCC 2014), Sinaia, România, 17 – 19 octombrie 2014, ISBN 978-1-4799-4602-0, pp. 140 – 144, publicat în IEEE Xplore Digital Library, DOI 10.1109/ICSTCC.2014.6982522

(https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84929403632&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=4b869d64e39dfdd89204657d763c0e05&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2854684938700%29&relpos=1&citeCnt=2&searchTerm=)

4.

 Intelligent live environment design with assistive robots for vulnerable persons,

                Author(s): Stoian, V.Nitulescu, M.,Pana, C.,

                2009 Diffusion and Defect Data Pt.B: Solid State Phenomena (Volumes 147 - 149), pp. 86-94                 DOI:10.4028/www.scientific.net/SSP.147-149.86, January, 2009

(https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-75849153675&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=ad0ebb7e0d66b7db2e491d99ffc665b1&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2824829809400%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=)

 

 

Robotica & Management (idexat Copernicus)

 

5.

Control of Walking Robot Leg in Fault Conditions,

               Author(s): Resceanu (Pana)Cristina,

              Robotica & Management, International Journal, ISSN 1453-2069, Edited by Robotics Society     of Romania, „Eftimie Murgu” University of Resita, Caras-Severin Country Council and „Politehnica” niversity of Timisoara, Romania, Vol. 15, No. 1, June 2010, nr. pag. 64

6.

Crab Locomotion of Quadruped Robot with Locked Joint,

             Author(s): Resceanu (Pana)Cristina,

             Robotica & Management, International Journal, ISSN 1453-2069, Edited by Robotics Society of Romania, „Eftimie Murgu” University of Resita, Caras-Severin Country Council and „Politehnica” niversity of Timisoara, Romania, Vol. 15, No. 2, December 2010, nr. pag. 38

7.

Control of Redundant Manipulators Working in Restricted Workspace,

               Author(s): Pătraşcu Pană D., Reşceanu (Pana) Cristina Floriana,

               Robotica & Management, International Journal, ISSN 1453-2069, Edited by Robotics Society of Romania, „Eftimie Murgu” University of Resita, Caras-Severin Country Council and „Politehnica” niversity of Timisoara, Romania, Vol. 15, No. 2, December 2010, nr. pag. 32

 

 

 

Anale UCV

 

8.

Fault-Tolerant Locomotion Of A Quadruped Walking Robot 

             Author(s): Cristina Floriana Resceanu (Pană) (Pp. 67-72)

 

9.

Dynamic Algorithm Control Of Robot Manipulator Operating In Fault Conditions 

             Author(s): Cristina Floriana Resceanu (Pană), Ionut Cristian Resceanu, Dana Maria Patrascu
(pp. 43-47)

10.

Obstacle Avoidance For Redundant Manipulators Using Artificial Potential Method

             Author(s):Patrascu Pana Daniela, Bîzdoaca Nicu, Pana Cristina 

11.

New Smith Predictor Structure Used For The Control Of The Quanser Srv-02 Plant 

            Author(s): Ionut Cristian Resceanu*, George-Cristian Calugaru**, Cristina Floriana Resceanu (Pană)* ,(pp. 73-79)

 

 

ICCC 2008

 

12.

Humanoid Pendulum Motion Generation Through ZMP Manipulation Based on Passive Walking Mechanisms

                 Author(s): PANA Cristina, MANTA Florin, COJOCARU Dorian

Paper ID:124

 

 

>Februarie 2024
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829123
Depuneri cereri de premiere în cadrul Galei Cercetării Românești – Ediția 2024
1/2/2024

https://www.mcid.gov.ro/gala-cercetarii-romanesti/

S-a lansat apelul privind digitalizarea în educație finanțat prin PCIDIF
1/2/2024

https://www.fonduri-structurale.ro/stiri/32563/s-a-lansat-apelul-privind-digitalizarea-in-educatie-finantat-prin-pcidif

Lansarea în consultare publică a Ghidului solicitantului pentru apelul „Pedagogie digitală pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar
1/2/2024

https://www.edu.ro/comunicat_presa_05_2024 _cons_pub_GS_apel_PNRR_pedagogie_digitala