S.l. dr. ing. Marius Niculescu

Marius-Cristian Niculescu este şef de lucrări dr. ing. în domeniul sistemelor de comunicatii, la Universitatea din Craiova. A absolvit Facultatea de Automatică, Calculatoare si Electronică din cadrul Universitatii din Craiova, în anul 1993, cu titlul de inginer în profilul electric din cadrul specializării automatica.

Este doctor din 2004, în domeniul sisteme automate, avându-l coordonator pe prof. dr. ing. Radu Dobrescu, de la Universitatea Politehnica Bucuresti. În cadrul Facultăţii de Automatică, Calculatoare şi Electronică, predă următoarele cursuri/  laboratoare: Structuri Electronice pentru Multimedia, Mecanisme si Microsisteme de Actionare, Sisteme Avansate de Conducerea Robotilor.

Activitatea sa de cercetare este concentrată, în principal, pe sisteme de comunicatii si transmisii de date. Este autorul a peste 80 de articole ştiinţifice. A fost, de asemenea, conference chair/co-chair/program chair/editor/recenzor/etc. în cadrul EHAC 2004 (Austria), CSCC 2006 - 2010 (Greece), E-ACTIVITIES 2006 (Italy), EHAC 2008 (U.K.), EDUTE 2009 (Spain).

 • Afilieri la societati profesionale

- IEEE Communications Society,

- Societatea Română de Automatică şi Informatică Tehnică (SRAIT),

- Asociaţia Română de Robotică (ARR).

 

 • Structuri Electronice pentru Multimedia
 • Mecanisme si Microsisteme de Actionare
 • Sisteme Avansate de Conducerea Robotilor

a) Teza de doctorat

     Prelucrarea optimă a semnalelor pentru transmisii de date pe canale radio, Universitatea Politehnica din Bucureşti, domeniul Automatică, conducător ştiinţific prof. dr. ing. Radu Dobrescu, susţinere publică în 17 decembrie 2004, Diplomă de doctor: seria D, nr. 0002648, Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 3956/25.04.2005.

 

b) Cărţi şi capitole din cărţi publicate

 

b5) Manuale universitare în Reprografia Universităţii

1. Bîzdoacă, N., Niculescu, M. C., Pană, C. F., 2004, Internet şi Intranet. Indrumar de laborator. Reprografia Universităţii din Craiova, 170 pag.

 

c) Articole/studii publicate în reviste de specialitate

 

c1) Articole în reviste cotate ISI sau indexate în baze de date internaţionale reprezentative

 1. Niculescu, M. C.,  Niculescu, E., Resceanu, I., 2007, Multiuser Control of a Mobile Platform using Wireless Communication Multimedia Data, WSEAS Transactions on Communications, Issue 1, Vol. 6, January 2007, pp. 228 - 235, WSEAS Press, ISSN: 1109-2742. [INSPEC, COMPENDEX, SCOPUS, Zentralblatt, British Library]
 2. Niculescu, M. C., Elena Niculescu, 2006, Optimization of the Wireless Communications in VPNs Using Mobile IP, WSEAS Transactions on Communications, Issue 12, Vol. 5, December 2006, pp. 2161 – 2166, WSEAS Press, ISSN: 1109 – 2742. [INSPEC, COMPENDEX, SCOPUS, Zentralblatt, British Library]
 3. Niculescu, E., Iancu, E. P., Purcaru, D. M., Niculescu, M. C., 2006, Effects of Non-Idealities on the Behaviour of some PWM Converters, WSEAS Transactions on Electronics, Issue 5, Vol. 3,  pp. 269 – 274, WSEAS Press, ISSN: 1109-9445 [INSPEC, COMPENDEX, SCOPUS, Zentralblatt, British Library]
 4. Niculescu, E., Purcaru, D. M., Niculescu, M.C., 2006, A Unified Analysis of a Class of Basic PWM Converters, WSEAS Transactions on Electronics, Issue 5, Vol. 3, pp. 275 – 280, WSEAS Press, ISSN: 1109-9445. [INSPEC, COMPENDEX, SCOPUS, Zentralblatt, British Library]
 5. Niculescu, E., Iancu, E. P., Niculescu, M.C., Purcaru, D. M., 2006, Analysis of PWM converters Using MATLAB, WSEAS Transactions on Circuits and Systems, Issue 10, Vol. 5, October 2006, pp. 1522 – 1528, WSEAS Press, ISSN: 1109 – 2734. [INSPEC, COMPENDEX, SCOPUS, Zentralblatt, British Library]
 6. Niculescu, M. C., Bizdoaca, N., Pana C. F., 2004, Multiuser transceiver that uses OFDM, WSEAS Transactions on Electronics, Issue 2, Vol. 1, April, pp. 426-431, WSEAS PressISSN: 1109-9445 [INSPEC, COMPENDEX, SCOPUS, Zentralblatt, British Library]

 

c2) Articole în reviste recunoscute CNCSIS, tip B

 1. Niculescu, E., Purcaru, D.M., Niculescu, M.C., 1997, Performantele circuitului  “1468” cu retea externa de ajustare, Analele Universitatii din  OradeaFascicola Electrotehnica, pp. 208-212, ISSN 1454-9239
 2.  Niculescu, E.,  Iancu E.P. and Niculescu M.C., 1998, Two Algorithms for Canonical Circuit Model Deriving of PWM DC/DC Converters, Analele Universităţii din Craiova, Anul 22, Nr.22, pp. 280-291; Editura Universitaria, Craiova; ISSN: 1223-530X.
 3.  Niculescu, E., Iancu, E. P., Purcaru, D. M., Niculescu, M. C., 1999, Functional Block Diagram of the Fourth-Order PWM Converters with CCM, Analele Universităţii din Oradea, Fascicola ELECTROTEHNICĂ, Vol. II, pp. 308-313; ISSN 1454-9239
 4. Purcaru, I., Purcaru, D., Iliescu, D., Niculescu M. C., 2002, Data Acquisition System for a Scintillation Chamber,  Analele Universitatii din CraiovaSeria Inginerie electrica, Anul 26, Nr.26, Vol. II, 2002, Ed. Universitaria, pp. 208-213, ISSN: 1223-530X.
 5. Iancu, E., Iancu, I., Niculescu M. C., 2002, Mobile Equipment for Heart Rate Transmission, Analele Universitatii din CraiovaSeria Inginerie electrica, Anul 26, Nr.26, Vol. II, Ed. Universitaria, pp. 125-130, ISSN: 1223-530X.
 6.  Bizdoaca, N. G., Degeratu, S., Bizdoaca, E., Pana, D., Pana, C., Niculescu, M. C., 2003, Robotics application of shape memory alloy actuation, Analele Universitatii din CraiovaSeria Inginerie electrica, Anul 27, Nr.27, Vol. I, Ed. Universitaria, pp. 270-275, ISSN: 1223-530X.
 7.  Bizdoaca, N. G., Diaconu, I., Niculescu, M. C., Bizdoaca, E., Pana, C., Pana, D., 2004, Kinematics and Dynamics of High Risk Enviroment Inspection Mobile Robot, Annals of the University of Craiova, Series: Automation, Computers, Electronics and Mechatronics, Anul 28, Nr.2,   Vol. I, Ed. Universitaria, pp. 107-111, ISSN: 1223-530X.

14. Niculescu, M. C., Bizdoaca, N., 2004/2005, Adaptive Frequency Hopping for Multiuser OFDM, Buletinul Stiintific al Universitatii Politehnica Bucuresti, Seria C, pp. - ; ISSN: 1454-234x

 

d) Studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice

d1) Studii  publicate în volume (cu ISBN) indexate în baze de date internaţionale

 1. Niculescu, E., Purcaru, D. M., Niculescu, M. C., 2006, A Steady-State Analysis of PWM SEPIC Converter, The 10th WSEAS International Conference on Circuits, Greece, pp. 217 –222, WSEAS Press, ISSN: 1790-5117; ISBN: 960-8457-47-5 [INSPEC, COMPENDEX, SCOPUS, Zentralblatt, British Library].     
 2. Niculescu, E., Iancu, E. P., Niculescu, M.C., Purcaru, D. M., 2006, Analysis of PWM converters Using MATLAB, The 6th WSEAS International Conference  on Simulation, Modelling  and Optimization (SMO’06), September 22-24, pp. 507 – 512, WSEAS Press, ISSN: 1790 – 5117; ISBN: 960-8457-53-X. [INSPEC, COMPENDEX, SCOPUS, Zentralblatt, British Library].
 3. Niculescu, M. C.,  Niculescu, E., 2006, Control of Streaming Multimedia Data in Remote Labs, The 5th WSEAS International Conference on E-ACTIVITIES (E-ACTIVITIES’06), Italy, November 20-22, pp. 136-141, WSEAS Press, ISSN: 1790-5117; ISSN: 1790-5095; ISBN: 960-8457-56-4. [INSPEC, COMPENDEX, SCOPUS, Zentralblatt, British Library].
 4. Niculescu, M. C., Elena Niculescu, Resceanu, I., 2006, Mobile IP Security in VPNs, The 5th WSEAS Int. Conf. on DATA NETWORKS, COMMUNICATIONS & COMPUTERS (DNECOCO’06), Bucharest, Romania, October 16-17, pp. 119 -124, WSEAS Press, ISSN: 1790-5117; ISBN: 960-8457-54-8. [INSPEC, COMPENDEX, SCOPUS, Zentralblatt, British Library].
 5. Niculescu, E., Purcaru, D. M., Niculescu, M.C., 2007, Worst Case Analysis of the Analog Circuits, in Circuit Theory and Applications (Volume 1 of the Proceedings of the 11th WSEAS International Multiconference on Circuits, Systems, Communications and Computers, CSCC’07, July 23-28, 2007), pp. 92 – 97, WSEAS Press (Editors: N. Mastorakis et al.), 2007; ISSN: 1790 – 5117; ISBN: 978-960-8457-89-8. [INSPEC, COMPENDEX, SCOPUS, Zentralblatt, British Library].
 6. Niculescu, E., Niculescu, M.C., Purcaru, D. M., 2007, Modelling the PWM SEPIC Converter in Discontinuous Conduction Mode, in Circuit Theory and Applications (Volume 1 of the Proceedings of the 11th WSEAS International Multiconference on Circuits, Systems, Communications and Computers, CSCC’07, July 23-28, 2007), pp. 98 – 102, WSEAS Press (Editors: N. Mastorakis et al.), 2007; ISSN: 1790 – 5117; ISBN: 978-960-8457-89-8. [INSPEC, COMPENDEX, SCOPUS, Zentralblatt, British Library].
 7. Niculescu, E., Niculescu, M.C., Purcaru, D. M., 2007, Determining the Basic JFET Parameters from Static Characteristics, in Engineering Education, Mathematics and Computers in Science and Engineering (Proceedings of the 4th WSEAS/IASME International Conference on Engineering Education, EE’07, July 24-26, 2007), pp. 76 – 80, WSEAS Press (Editors: N. Mastorakis and P. Dondon), 2007; ISSN: 1790 – 5117; ISBN: 978-960-8457-86-7. [INSPEC, COMPENDEX, SCOPUS, Zentralblatt, British Library].
 8. Niculescu, E., Purcaru, D. M., Niculescu, M.C., 2007, Sensitivity Factor Analysis in the Bias Circuits with FET, in Engineering Education, Mathematics and Computers in Science and Engineering (Proceedings of the 4th WSEAS/IASME International Conference on Engineering Education, EE’07, July 24-26), pp. 196 – 200, WSEAS Press (Editors: N. Mastorakis and P. Dondon), 2007; ISSN: 1790 – 5117; ISBN: 978-960-8457-86-7. [INSPEC, COMPENDEX, SCOPUS, Zentralblatt, British Library].
 9. Resceanu, I., Niculescu, M. C., 2007, Telerobotics – Control over the Internet, (Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Environment, Ecosystems and Development,  EED ’ 07, Tenerife, Spain, December 14 - 16, 2007), pp. 341 – 346, WSEAS Press (Editors: M. Otesteanu et al.); ISBN: 978-960-6766-25-1; ISSN: 1790 – 5117. [INSPEC, COMPENDEX, SCOPUS, Zentralblatt, British Library].
 10. Resceanu, I., Niculescu, M. C., 2007, Development of Control Algorithm for a Self-Learning Mobile Robot, Computer Science Challenges (Proceedings of the 5th WSEAS International Conference on Applied Computer Science, ACS ’ 07, Venice, Italy, November 21 - 23, 2007), pp. 300 – 305, WSEAS Press (Editors: R. Revetria et al.), ISBN: 978-960-6766-15-2; ISSN: 1790 – 5117. [INSPEC, COMPENDEX, SCOPUS, Zentralblatt, British Library].
 11. Niculescu, M.C., A Solution for Equalization in Wireless Channel Communications, 2007, Advances in Communications (Volume 3 of the Proceedings of the 11th WSEAS International Multiconference on Circuits, Systems, Communications and Computers, CSCC’07, July 23-28, 2007), pp. 389 – 392, WSEAS Press (Editors: N. Mastorakis et al.); ISSN: 1790 – 5117; ISBN: 978-960-8457-91-1. [INSPEC, COMPENDEX, SCOPUS, Zentralblatt, British Library].
 12. Niculescu, M. C.,  Niculescu, E., Resceanu, I., 2007, Multiuser Transmitter OFDM Using IP Mobile in VPNs, Topics in Applied Electromagnetics and Communications (The 5th WSEAS International Conference on Applied Electromagnetics, Wireless and Optical Communications, ELECTROSCIENCE ’ 07, Tenerife, Spain, December 14 - 16), pp. 117 – 122, WSEAS Press (Editors: S. I. Babic et al.), 2007; ISBN: 978-960-6766-24-4; ISSN: 1790 – 5117. [INSPEC, COMPENDEX, SCOPUS, Zentralblatt, British Library].
 13. Niculescu, M. C.,  Niculescu, E., Resceanu, I., 2007, Mobile IP Security and Scalable Support for Transparent Host Mobility on the Internet, Computer Science Challenges (The 5th WSEAS International Conference on Applied Computer Science, ACS ’ 07, Venice, Italy, November 21 - 23), pp. 214 – 221, WSEAS Press (Editors: R. Revetria et al.), 2007; ISBN: 978-960-6766-15-2; ISSN: 1790 – 5117. [INSPEC, COMPENDEX, SCOPUS, Zentralblatt, British Library].
 14. Niculescu, M. C., Niculescu, E., 2008, BER Improvements with Convolution Codes and Multilevel Coded Modulation, Electronics & Communications (The 7th WSEAS International Conference on Electronics, Hardware, Wireless and Optical Communications, EHAC’08), University of Cambridge, Cambridge, UK, February 20 - 22), pp. 133 – 139, WSEAS Press (Editors: L. Kazovsky, P. Borne et al.); ISBN: 978-960-6766-40-4; ISSN: 1790 – 5117. [INSPEC, COMPENDEX, SCOPUS, Zentralblatt, British Library].
 15. Purcaru, D., Purcaru, I., Iordache, S., Niculescu M. C., 2000, Simulation of the Shape Touching with a Matrix Sensor, The 7th IEEE International Conference on Optimization of Electrical and Electronic Equipments, OPTIM 2000, Braşov, România, Transilvania University Press, Braşov, vol. II, pp. 541-544; ISBN: 973-9474-63-2. [INSPEC].

 

d3) Studii publicate în volumele  (cu ISBN)  unor conferinţe internaţionale desfăşurate în ţară

 1. Niculescu, M. C., Niculescu, E., 2006, Wireless Driving the Mobile Robots in Dangerous  Environment Using Basic Stamp II-to-Labview Interface, The First International Conference “Optimization of the robots and manipulators”, OPTIROB 2006, Predeal,  pp. 145-152, Ed. Bren, Bucureşti, Romania, ISBN (10) 973-648-572-2; ISBN (13) 978-973-648-572-5
 2. Niculescu, M. C., Niculescu, E., 2006, Model of Mobile Robot Motion in Disturbed Environment, The First International Conference “Optimization of the robots and manipulators”, OPTIROB 2006, Predeal,  pp. 243-248, Ed. Bren, Bucureşti, Romania, ISBN (10) 973-648-572-2; ISBN (13) 978-973-648-572-5
 3. Bizdoaca, N. G., Pana, C., Pana, D., Degeratu, S., Diaconu, I., Niculescu, M. C., 2005, Control Strategy and Kinematics for High Risk Environment Inspection Mobile Robot, Proc. of the 15th International Conference on Control Systems and Computer Science, CSCS 15, Bucharest, 25-27 May, POLITEHNICA PRESS, pp.567-572, ISBN
 4. Niculescu, M. C., 2005, Model of Underwater Mobile Robot Motion in Disturbed Environment, Proc. of the 15th International Conference on Control Systems and Computer Science, CSCS 15, Bucharest, 25-27 May, POLITEHNICA PRESS, pp.477-482, ISBN:
 5.  Diaconu, I., Niculescu, M. C., 2003, Snake robot as a cellular automata, Proc. of the 14th International Conference on Control Systems and Computer Science, CSCS 14, 2-5 July, Ed. Politehnica, Bucuresti, pp.112-117, ISBN:
 6. Bizdoaca, N. G., Pana, D., Degeratu, S., Bizdoaca, E., Pana, C., Niculescu, M. C., 2003, Single Robot Actuated with Shape Memory Alloy, Proc. of the SINTES 11, Vol.1, Automation, Mechatronic Systems, 23-24 October, Ed. Universitaria, Craiova, pp. 165-170, ISBN: 973-8043-416-6.

 

 

 

d4) Studii publicate în volumele altor conferinţe internaţionale desfăşurate în străinătate sau în ţară

 1. Niculescu, M. C., Niculescu, E., 2005, Analysis of Downlink Soft Handover in the UMTS FDD System, Proc. of the IEEE International Conference on ”Computer as a tool”, EUROCON 2005, Sava Center, Belgrade, Serbia & Montenegro, November 21 - 24, 2005, pp. 539-544
 2. Niculescu, M. C., Niculescu, E., 2005, Using a Single Chip for QPSK Demodulator, Proc. of the IEEE  International Conference on ”Computer as a tool”, EUROCON 2005, Sava Center, Belgrade, Serbia & Montenegro, November 21 - 24, 2005, pp.533-538
 3. Bizdoaca, N. G., Bizdoaca, E., Diaconu, I., Niculescu, M. C., 2004, Shape memory alloy serial rotational link robotic structure, Proc. of the International Carpathian Control Conference, ICCC’ 2004, Vol. I, Poland, 25-28 May, pp. 709-714
 4. Bizdoaca, N. G., Bizdoaca, E., Degeratu, S., Niculescu, M. C., Pana, C., 2004, Shape memory alloy based robotic ankle, Proc. of the International Carpathian Control Conference, ICCC’ 2004, Vol. I, Poland, 25-28 May, pp. 715-720
 5. Niculescu, M. C., Bizdoaca, N. G., Diaconu, I., Selisteanu, D., 2004, Electronic DSP System Tester for Electrosecurity Heater Electric Resistor Using Macrodiversity Ratio Combining in CDMA Networks, Proc. of the 6th International Conference “Control of Power Systems’04”, June 16-18, Slovak Republic, pp. 117-121
 6. Bizdoaca, N. G., Bizdoaca, E., Diaconu, I., Niculescu, M. C., Degeratu, S., 2004, Earthquake power plant protection with semi-active smart fluid based damper, Proc. of the 6th International Conference “Control of Power Systems’04”, 16-18 June, Slovak Republic, pp. 105-113
 7. Pana, C., Bizdoaca, N., Pana, D., Niculescu, M. C., 2004, Fuzzy Logic Based Algorithm  for a Hexapod Robot in a Unknown Environment, Proc. of the 2nd International Conference on Robotics, ROBOTICA - 2004, 14-16 October 2004, Timisoara/ Resita, pp. 143-146
 8. Niculescu, M. C., Bizdoaca, N., Pana, C., Pana, D., 2004, Drive the Mobil Robots in Dangerous Industrial Environments, Proc. of the 2nd International Conference on Robotics, ROBOTICA-2004, 14-16 October, Timisoara/ Resita, pp. 133-138
 9. Bizdoaca, N. G., Bizdoaca, E., Petrisor, A., Diaconu, I., Pana, C., Stoian, V., Popescu, D., Niculescu, M. C., Pana, D., 2005, Robotic Structure for High Risk Enviroment Inspection, Proc. of the 6th International Carpathian Control Conference, ICCC’2005, Volume II, Miscolc-Lillafured, Hungary, May 24-27, pp. 431-436
 10. Bizdoaca, N. G., Popescu, D., Niculescu, M. C., Pana, C., Pana, D., 2005, Smart Fluid Suspension for High Risk Enviroment Inspection Robot, Proc. of the 14th International Workshop on Robotics in Alpe-Adria-Danube Region, RAAD05, Bucharest, May 26-28, pp. 430-435

 

d5) Studii publicate în volumele unor conferinţe naţionale

 

 1. Niculescu, E., Niculescu, M.C., 1997, The Averaged Characteristic Coefficients of the DC/DC Switching  Converters, in Discontinuous  Conduction  Mode, A  XXVII-a  sesiuni de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională, Academia Tehnică Militară, November 13-14, Bucureşti, pp. 9-16
 2. Bizdoaca, N. G., Degeratu, S., Diaconu, I., Bizdoaca, E., Niculescu, M. C., Pana, D., Pana, C., 2003, Shape memory alloy robotic application, Proc. of the 9th “Progress in Cryogenics and Isotopes Separation”, ICSI 2003, 17-18 October, Caciulata, pp. 92-98
 3. Iancu, E., Vinatoru, M., Niculescu M. C., 2002, Synthesis of Commands for robots in Fault Conditions, Lucrarile Conferintei Nationale de Roboti Mobili, Craiova, 17-19 Oct., Ed. Universitaria, pp. 307-311
 4. Bizdoaca, N., Diaconu, I., Niculescu, M. C., Bizdoaca, E., Pana, C., 2004, Kinematics and Dynamics of Mobile Robot, Proc. of the Socer- Engineering Faculty Scientific Conference (9th edition with international participation), 05-06 November, Targu Jiu, pp. 375-381
 5. Bizdoaca, N. G., Diaconu, I., Bizdoaca, E., Niculescu, M. C., Pana, D., Pana, C., 2003, Shape memory alloy hyper-redundant robotic structure, Proc. of the Computer Methods in Mechanics Conference, CMM-2003, 3-6 June, Poland, Ed. Digital Printing Office, pp. 71-72, ISBN:

 

f) Proiecte de cercetare-dezvoltare pe bază de contract/grant

           

f2) Granturi/contracte de cercetare naţionale obţinute prin competiţie

      

1. Contributii la achizitia, prelucrarea si interpretarea semnalelor de la senzori specifici robotilor, grant Tip A, Cod CNCSIS 333/1999 şi tema 18 Cod CNCSIS 4/2000, valoare 7.000.000 lei/1999 si 45.000.000 lei/2000, finanţat de MEd – CNCSIS, beneficiar - Ministerul Educatiei – CNCSIS, director Dorina Mioara Purcaru

2. Roboti industriali si linii flexibile de fabricatie – Grant de cercetare (Centru de Excelenta) nr. 1356/2001, cu derulare in intervalul 2001-2004, beneficiar MEC– PNDI, programul Relansin, beneficiar Agentia Manageriala de Cercetare Stiintifica, Inovare si Transfer Tehnologic – Politehnica din Bucuresti, director Mircea Ivanescu

3. Algoritmi pentru conducerea in timp real si in conditii de defect a structurilor robotice, grant Tip A, Cod CNCSIS 147, contract nr. 35254/2001, tema 12/2001, si Cod CNCSIS 16, contract nr. 35451/2002, tema 44/2002, valoare 45.050.000 lei/2001 si 43.000.000 lei/2002, finanţat de MEd – CNCSIS, beneficiar Ministerul Educatiei – CNCSIS, director M. Vinatoru.  

4. Centru de educatie permanenta in automatica si calculatoare – CEPAC, cod CNFIS 4-ME-2-0218, 2002, valoare 35.000 USD, finantat de BIRD, beneficiar MEd - CNCFIS, director Matei Vînătoru

5. Aplicatii ale bioingineriei pentru sinteza structurilor robotice tolerante la defect, grant Tip A, Cod CNCSIS 964, contract nr. 33451/2002, tema 21/2002 si Cod CNCSIS 268, contract nr. 33547/2003, tema 3/2003, valoare 55.000.000 lei/2002 si 72.000.000 lei/2003, finanţat de MEd – CNCSIS, beneficiar Ministerul Educatiei – CNCSIS, director E. P. Iancu.

6. Modele matematice pentru roboti mobili cu sustentatie prin roti- Beneficiar: C.N.C.S.I.S., Cod C.N.C.S.I.S. 715, Tema 7, nr. 40.202 / 2003, director Mircea Ivanescu

7. Aplicatii de vedere artificiala- Beneficiar: C.N.C.S.I.S., Cod C.N.C.S.I.S. 718, Tema 3, nr. 40.202 / 2003, director Dorian Cojocaru

8. Planificarea traiectoriilor globale ale robotilor mobili-Beneficiar: C.N.C.S.I.S., Cod C.N.C.S.I.S. 715, Tema 7, 2004, director

9. Implementarea si promovarea aplicatiilor de vedere artificiala-Beneficiar: C.N.C.S.I.S., Cod C.N.C.S.I.S. 718, Tema 25, nr. 33062 / 2004, director Dorian Cojocaru

10. Posibilitatile de tele-programare a automatelor programabile si de transmitere a imaginilor: Beneficiar: C.N.C.S.I.S, 2004, director Dorian Cojocaru

11. Arhitecturi robotice specializate destinate operarii in medii cu grad de periculozitate sporit – Grant de cercetare Nr. 275/ 2004-Tema 3, beneficiar MEC – CNCSIS: “Formularea cerintelor ce trebuie indeplinite de structurile robotice destinate mediilor speciale. Identificarea structurilor cinematice de tip corp si a sistemului locomotor optim pentru structura robotica speciala”, 2004, director Nicu Bizdoaca

12. Arhitecturi robotice specializate destinate operarii in medii cu grad de periculozitate sporit – Grant de cercetare Nr. 275/2005-Tema 4-„Experimente privind sistemele de recunoastere a mediului special. Studiul sistemelor  mobile comandate de la distanta”, beneficiar MEC – CNCSIS, 2005, director Nicu Bizdoaca

13. Arhitecturi robotice specializate destinate operarii in medii cu grad de periculozitate sporit – Grant de cercetare Nr. 275/2006-Tema 5-„............”, beneficiar MEC – CNCSIS, 2005, director Nicu Bizdoaca

14. Revitalizare si modernizare masina de masurat in coordonate – Grant de cercetare Nr. 1939/2004, beneficiar MEC – PNDI, programul Relansin, 2004, director

15. Planificarea traiectoriilor globale ale robotilor mobile-Beneficiar: C.N.C.S.I.S., Cod C.N.C.S.I.S. 715, Tema: Cercetari asupra sistemelor de navigatie cu traiectorii cablate sau memorate in robotica mobila, 2005, director

16. Arhitecturi robotice specializate destinate operarii in medii cu grad de periculozitate sporit – Grant de cercetare Nr. 275/2005-Tema 4-„Experimente privind sistemele de recunoastere a mediului special. Studiul sistemelor  mobile comandate de la distanta”, beneficiar MEC – CNCSIS, 2005, director Nicu Bizdoaca

15. Partajarea resurselor de instruire si de cercetare, beneficiar MEC –I programul CEEX, 2005-2007, director Mircea Ivanescu

17. Sistem de monitorizare treceri izolate in vederea prevenirii dezastrelor ecologice provocate de avarierea transformatoarelor de mare putere, CEEX nr. 155 2006, subcontract nr. 03 / 155 2006, valoare totală (2006-2008) 95.000 RON, finanţat de MECT – ANCS, beneficiar MECT – ANCS, director Dorina Mioara Purcaru; responsabil stiintific Marius-Cristian Niculescu

18. Sisteme avansate de comunicatii mobile pentru platforme robotice reconfigurabile, autonome, CEEX nr. 96 – II.03/31.07.2006, valoare totala (2006 - 2008) 750.000 RON, beneficiar MECT-ANCS, director Mircea Ivanescu; responsabil stiintific Marius-Cristian Niculescu

19. Controlul si integrarea tehnologica a materialelor si structurilor inteligente, CEEX nr. 259/11.09.2006, valoare totala (2006 - 2008) 600.000 RON, finanţat de MECT – ANCS, beneficiar MECT – ANCS, director Mircea Ivanescu.

20. Cercetari privind realizarea de tehnologii ecologice pe baza vibratiilor induse magnetostrictiv in vederea reducerii consumurilor energetice ce au ca efect incalzirea globala, Parteneriate în domenii prioritare – PC, contract  nr.21-059/14.09.2007, valoare totala (2007 - 2010) 45.000 RON, finantat de MECT - ANCS, beneficiar MECT – ANCS,  director Dorina Mioara Purcaru; responsabil stiintific Marius-Cristian Niculescu.

21. Abordarea concurenţială a modularizării sistemelor robotice – Cod CNCSIS 620, 29 C/08.05.2007 (2007-2008), director Nicu Bîzdoacă.

 22. Centru zonal de formare, cercetare şi dezvoltare în Mecatronică şi Automatică, Programul IMPACT (fonduri structurale), admis la finanţare/2007, director Nicu Bîzdoacă.

 

f3) Contracte naţionale cu firme şi institute de cercetări

22. Studiul posibilitatilor de utilizare a memoriilor FLASH in sisteme distribuite de achizitie a datelor, contract nr. 25C/25.07.2003, beneficiar S.C. I.P.A.  S.A., Sucursala CIFATT – Craiova, director Dorina Mioara Purcaru

23. Analiza unor module de achizitie a datelor, organizate in jurul unui microcontroller de 16 biti, contract nr. 26C/25.07.2003, beneficiar SC IPA SA, Sucursala CIFATT – Craiova, director Dorina Mioara Purcaru.

 

g) Alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice

 1. Niculescu, M. C., Diaconu, I., Bizdoaca, N., Iancu, E., 2004, OFDM-CDMA System with  Pilot Tone, the 6th International Scientific-Technical Conference “Process Control 2004”, 8-11 June, Czech Republic, pp. 235
 2. Niculescu, M. C., Bizdoaca, N., Diaconu, I., Selisteanu, D., 2004, Domain Timing Approach  for OFDM Systems, the 6th International Scientific-Technical Conference “Process Control 2004”, 8-11 June 2004, Czech Republic, pp. 236
 3. Niculescu, M. C., Bizdoaca, N., Diaconu, I., Selisteanu, D., 2004, Decisions in the case of the rejects in robotized processes, the 6th International Scientific-Technical Conference, “Process Control 2004”, 8 - 11 June, Czech Republic, pp. 234
 4. Bizdoaca, N. G., Bizdoaca, E., Degeratu, S., Diaconu, I., Niculescu, M. C., 2004, Construction and control of shape memory alloy actuated serial robotic structure, the 6th International Scientific-Technical Conference, “Process Control 2004”, 8 - 11 June, Czech Republic, pp. 205
 5. Niculescu, E., Niculescu, M.C., 1997, About the Small-signal, Low-frequency,  Canonical  Models of  DC/DC Switching Converters, in Discontinuous  Conduction Mode, Lucrarile Congresului al XXII-lea al Academiei Romano-Americane de stiinte si Arte, ARA’97, Targoviste, pp. 132
>Noiembrie 2023
Lun Mar Mie Joi Vin Sam Dum
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
MESERIILE VIITORULUI ÎN NOUL AN UNIVERSITAR. LA MARE CĂUTARE SUNT PROGRAMELE DE ROBOTICĂ, INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ ȘI GAMING
28/9/2023

https://www.euronews.ro/articole/meseriile-viitorului-in-noul-an-universitar-la-mare-cautare-sunt-programele-de-ro

„Să fii într-o echipă de robotică este etajul dintre facultate și muncă, acela de maturizare”
29/6/2023

https://www.g4media.ro/video-capitan-de-roboti-la-19-ani-stefan-vasile-liderul-echipei-de-robotica-de-la-colegiul-ion-creanga-sa-fii-intr-o-echipa-de-robotica-este-etajul-dintre-facultate-si-m.html

Roboții în industria fashion
29/6/2023

https://economedia.ro/interviu-robotii-in-industria-fashion-cristina-batlan-musette-digitalizarea-creste-viteza-si-viteza-inseamna-timp-iar-timpul-inseamna-bani-digitalizarea-inseamna-marirea-profitului-prin-comprimar.html